Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття”

Про матеріал

Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття. частина 1." (7 клас)

Перегляд файлу

Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття”

 

Варіант І

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть групу елементів, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) К, О, С;  б) S, Cu, Cl;  в) B, P, I;  г) Si, Ag, He.

2. Виберіть визначення терміну “атом”:

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. У яких з наведених тверджень йдеться про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину:

а) сірка легко плавиться;

б) посуд виготовлений з алюмінію;

в) натрій вперше був отриманий англійським хіміком Гемфрі Деві в 1807 р.;

г) купрум входить до складу малахіту.

4. Яка з нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула N2O?

а) O3;  б) СО;  в) P4;  г) P2O3.

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;  г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІ:

а) Na, Al;  б) Mg, F;  в) O, Ca;  г) Ba, N.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Напишіть формулу речовини, до складу якої входять:

а) один атом карбону й один атом оксигену;

б) один атом феруму і два атоми хлору;

в) два атоми алюмінію і три атоми сульфуру;

г) один атом гідрогену, один атом нітрогену і три атоми оксигену.

8. Виберіть потрібне слово (кисень чи оксиген) та вставте його замість пропусків:

а) … дихають риби у воді;

б) … входить до складу оксидів;

в) … необхідний для горіння речовин;

г) атомна маса … рівна 16.

9. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю атомів у ній.

Формула речовини

Кількість атомів у молекулі

1) СО

2) O2

3) P4

4) CH4

а) Двохатомна молекула простої речовини

б) Двохатомна молекула складної речовини

в) Чотирьохатомна молекула складної речовини

г) Чотирьохатомна молекула простої речовини

д) П’ятиатомна молекула складної речовини

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формули оксидів за валентністю:

а) K..O..  б) .. O ..  в) .. O ..  г) Ca..O..  д) .. O..

11. Розставте валентності елементів у сполуках: Cl2O3, HCl, Cl2O7, AlCl3, CH4.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Складіть формули сполук: сульфур (VI) оксид; натрій бромід; манган (IV) оксид; кальцій гідрид; ферум (II) сульфід.

Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття”

 

Варіант ІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) Na, О, Si;  б) S, Cа, N;  в) Be, O, I;  г) K, Ag, Cu.

2. Виберіть визначення терміну “молекула”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) найменша, хімічно неподільна частинка

в) частинка, що має позитивний або негативний заряд

3. У яких з наведених тверджень йдеться про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину:

а) пластинка виготовлена з міді;

б) сульфур міститься у жовтку курячого яйця;

в) олово легко плавиться;

г) котик дихає киснем.

4. Яка з нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула NO2?

а) O2;  б) СО;  в) H2O;  г) P4.

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Na, Са;  б) В, F;  в) O, С;  г) B, Al.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Напишіть формулу речовини, до складу якої входять:

а) один атом калію, один атом нітрогену і три атоми оксигену.

б) один атом кальцію і два атоми хлору;

в) один атом натрію, один атом гідрогену, один атом карбону і три атоми оксигену;

г) два атоми гідрогену, один атом сульфуру і три атоми оксигену.

8. Виберіть потрібне слово (нітроген чи азот) та вставте його замість пропусків:

а) за нормальних умов … є безбарвним, без запаху та смаку газом;

б) … входить до складу повітря;

в) … входить до складу всіх живих організмів у вигляді білкових сполук;

г) … головної підгрупи V групи 2-го періоду періодичної системи.

9. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю атомів у ній.

Формула речовини

Кількість атомів у молекулі

1) СО2

2) O3

3) S8

4) H3PO4

а) Трьохатомна молекула простої речовини

б) Трьохатомна молекула складної речовини

в) Восьмиатомна молекула складної речовини

г) Восьмиатомна молекула простої речовини

д) Семиатомна молекула складної речовини

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формули оксидів за валентністю:

a) Na..O..  б) .. O..  в) .. O..  г) Al..O..  д) .. O..

11. Розставте валентності елементів у сполуках: Al2O3, HІ, I2O7, Al4C3, CO2.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Складіть формули сполук: нітроген (IV) оксид; магній йодид; фосфор (V) оксид; калій гідрид; ферум (III) сульфід.

Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття”

 

Варіант ІІІ

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки неметалічних елементів:

а) Са, О, С;  б) S, Cu, N;  в) B, Si, F;  г) S, Au, H.

2. Виберіть визначення терміну “хімічний елемент”

а) найменша частинка речовини, яка має всі його властивості

б) вид атомів з певним зарядом ядра

в) має постійні фізичні та хімічні властивості

3. У яких з наведених тверджень йдеться про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину:

а) залізо отримують із залізної руди;

б) оксиген входить до складу більшості мінералів;

в) азот є одним з складників повітря;

г) при взаємодії кисню з воднем утворюється вода.

4. Яка з нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула PH3?

а) O2;  б) SO3;  в) CO2;  г) P2O3.

5. Проста речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність І:

а) Na, С;  б) О, F;  в) К, Н;  г) Bе, Li.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Напишіть формулу речовини, до складу якої входять:

а) два атоми нітрогену і три атоми оксигену;

б) один атом мангану і два атоми хлору;

в) три атоми гідрогену, один атом фосфору і чотири атоми оксигену;

г) один атом цинку і два атоми брому.

8. Виберіть потрібне слово (водень чи гідроген) та вставте його замість пропусків:

а) … перспективне газоподібне пальне;

б) … входить майже до всіх природних сполук, найважливіша з яких — вода;

в) … найлегший газ, він легший за повітря в 14,5 разів;

г) молекула … складається із двох атомів.

9. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю атомів у ній.

Формула речовини

Кількість атомів у молекулі

1) N2

2) O3

3) N2O

4) HIO3

а) Трьохатомна молекула простої речовини

б) Трьохатомна молекула складної речовини

в) Двохатомна молекула простої речовини

г) Двохатомна молекула складної речовини

д) П’ятиатомна молекула складної речовини

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формули оксидів за валентністю: a) Ba..O..   б) .. O.. в) .. O.. г) B..O..  д) .. O..

11. Розставте валентності елементів у сполуках: HF, I2O3, Al4Si3, SO2, Li2O.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Складіть формули сполук: хром (VI) оксид; барій хлорид; нітроген (V) оксид; кальцій гідрид; купрум (I) сульфід.

Контрольна робота № 1 з теми “Початкові хімічні поняття”

 

Варіант ІV

І рівень (по 0,5 б.)

1. Виберіть рядок, що містить символи тільки металічних елементів:

а) H, О, S;  б) Si, C, Na;  в) He, P, K;  г) Li, Mg, Ca.

2. Виберіть визначення терміну “відносна атомна маса”

а) відношення абсолютної маси атому до 1/12 частини абсолютної маси атому Карбону

б) 1/12 абсолютної маси атому Карбону

в) відношення абсолютної маси атому до 1/16 частини абсолютної маси атому Оксигену

3. У яких з наведених тверджень йдеться про хімічний елемент, а в яких – про просту речовину:

а) до складу води входять гідроген і оксиген;

б) залізо — блискучий сріблясто-білий важкий метал;

в) натрій входить до складу кухонної солі;

г) 5% спиртовий розчин йоду використовують як антисептик.

4. Яка з нижченаведених сполук має таку саму кількість атомів, як і молекула SiH4?

а) CO2;  б) P2O5;  в) N2O3;  г) S6.

5. Складна речовина містить:

а) атоми різних хімічних елементів;  б) атоми одного хімічного елемента;

в) один атом хімічного елемента;   г) два атоми різних хімічних елементів.

6. Вкажіть групу елементів, що мають постійну валентність ІІІ:

а) Fe, Сr;  б) О, С;  в) Al, B;  г) Bе, B.

 

ІІ рівень (по 1 б.)

7. Напишіть формулу речовини, до складу якої входять:

а) один атом літію, один атом оксигену і один атом гідрогену;

б) два атоми феруму і три атоми оксигену;

в) один атом нітрогену і три атоми гідрогену;

г) один атом калію, один атом мангану і чотири атоми мангану.

8. Виберіть потрібне слово (залізо чи ферум) та вставте його замість пропусків:

а) … сріблясто-сірий, електропровідний, пластичний і ковкий метал;

б) … зустрічається у природі виключно у вигляді сполук;

в) вперше … навчилися обробляти народи Анатолії.;

г) порядковий номер … становить 26.

9. Установіть відповідність між формулою речовини та кількістю атомів у ній.

Формула речовини

Кількість атомів у молекулі

1) H3P

2) O2

3) N2O

4) HI

а) Трьохатомна молекула простої речовини

б) Трьохатомна молекула складної речовини

в) Двохатомна молекула простої речовини

г) Двохатомна молекула складної речовини

д) Чотирьохатомна молекула складної речовини

 

ІІІ рівень (по 1,5 б.)

10. Складіть формули оксидів за валентністю: a) Al..O..  б) .. O..   в) .. O..  г) ..O..   д) .. O..

11. Розставте валентності елементів у сполуках: Fe2O3, КH, P2O5, N2O, SiO2.

 

ІV. Рівень (3 б.)

12. Складіть формули сполук: карбон (IV) оксид; кальцій бромід; манган (II) сульфід; літій гідрид; купрум (II) сульфід.

docx
Додано
10 листопада 2019
Переглядів
8586
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку