Контрольна робота №1 з теми: "Практична риторика. Морфологічна норма". Тест. 11 клас

Про матеріал
Контрольна робота №1 з теми: "Практична риторика. Морфологічна норма". Тест. 11 клас. Робота розроблена у двох варіантах. Охоплює усі повторен теми відповідно до програми з української мови в 11 класі. Стане у нагоді вчителям української мови.
Перегляд файлу

Практична риторика. Морфологічна норма

Тест

1 варіант

Початковий та середній рівні

1. Вкажіть засіб мовного вираження:

Пропало, пройшло, пролетіло,

Минулося, щезло, спливло,

Лишень головешками тліло,

Лишень попелищем цвіло (І. Драч).

А. риторичне звертання;   Б. градація;   В. синекдоха;    Г. літота.

2. Вкажіть засіб мовного вираження:

"Кругом листочки обведу та й списую Сковороду "(Т. Шевченко)

А. символ;  

 Б. алегорія;   

В. метонімія;   

Г. епітет.

3. Правильно утворено всі присвійні прикметники в рядку

А. Олексіїв, солов’їний, Тамарин;   

 Б. сусідин, орлиний, Софіїн;

В. батьків, Оксанів, Максимів;         

 Г. сестрин, Андріїн, Маринин.

4. Форми ступенів порівняння можна утворити від усіх прикметників рядка
А. низький, пресильний, дорогий;
Б. визначний, лисий, удалий;
В. кароокий, молодий, красивий;
Г. смачний, тонкий, ефективний.

5. Числівниками є всі слова рядка

А. тисяча, подвоїти, вісім;        

Б. півтори, двоповерховий, шість; 

В. сьомий, дванадцять, тисяча;  

 Г. шістнадцять, перший, трійка.

6. Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку

А.  Р.в. чотирьохсот дев’яноста семи;

Б. Д.в. чотирьомстам дев’яноста семи;

В. Ор.в. чотирмастами дев’яноста сімома;

Г. М.в. (на) чотирьохсот дев’яноста сем.

7. Порушено норму відмінювання числівника у рядку

А. без п’ять шостих грама; 

Б. дві треті години; 

В. двох п’ятих частин; 

Г. від трьох десятих кілограма.

8. Правильно поєднано іменник із числівником у рядку

А. чотири грама; 

Б. два гігабайти;  

В. дві треті кілограми;  

Г. сто три метрів.

9. Правильно побудовано всі словосполучення на позначення часу, ОКРІМ

А. п’ять (хвилин) на п’яту;  

Б. без десяти п’ять;

В. за п’ять (хвилин) п’ята;

Г. чверть на п’яту.

10.  Активним є дієприкметник у словосполученні

А. пофарбоване авто; 

Б. скошена трава;  

В. розквітла вишня; 

Г. покинуте вогнище.

11. Неправильно побудовано речення

А. Розколюючи хмари, літали блискавиці.

Б. Причаївшись у малині, я дивився на хату.

В. Визирнувши у вікно, на вулиці йшов дощ.

Г. Сонце пригрівало, висушуючи рештки роси.

12. Виберіть рядок, у якому є  дієслова лише наказового способу

А. кричіть, летімо, зачепить;  

Б. збережімо, навчіть, читаймо;

В. вивчимо, зліпіть, озеленімо;   

Г. лящить, узагальнимо, ростіть.

Достатній рівень

13. Установіть відповідність між тропами та прикладами до них. 
1) порівняння;                         А) косарі пливуть юрбою;
2) метафора;                           Б) поїхав заробити копійку;
3) метонімія;                             В) прочитала Кобилянську;
4) синекдоха;                           Г) гарна, як квіточка в лузі;
5) епітет.                                  Ґ) хмаринка плаче;
                                                Д) лагідний погляд.

14. Установіть відповідність

Форма                                               Приклад

 1. Особова                               А. перечитав
 2. Неозначена                          Б. доглянутий
 3. Дієприкметник                     В. розшукати
 4. Дієприслівник                      Г. одягнувши

                                               Д. зрубано.

15. Установіть відповідність

1. пожовклий        А. минулий час, пасивний стан

2. палаючий           Б. минулий час, активний стан

3. зроблений          В. теперішній час, активний стан

4. виконаний          Г. доконаний вид, пасивний стан.

Високий рівень

16. Спишіть, замінюючи взяті в дужки дієслова дієприслівниками. Поставте, де треба, коми.

1. Андрійко село оббіжить, вернеться червоний (сміятися, пустувати). 2. А Василько буде хоч ціленьку ніч ту довгу зі мною сидіти, мене (слухати) та мені у вічі пильненько (дивитися). 3. Було як місяць у віконечко засвітить, Василько дивиться, очей не (зводить) (3 творів Марка Вовчка). 4. Часом Остап зупинявся (прислухатися, придивлятися) (М.Коцюбинський).

17. Провідміняти числівники 7, 35, 341.

 

18. Перепишіть речення, розставте правильно розділові знаки, підкресліть дієприкметниковий зворот його членом речення.

Засмалені сонцем закурені мокрі од поту обличчя вилискували радістю і здоров`ям.

Сивко забілений снігом здавався ще сивішим.

Він виморений тяжкою роботою миттю заснув після вечері.

Увесь цей степ залитий сонцем огорнутий голубими димками весняних випарів навіває на людину віковічне почуття ще більшої жадоби до життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична риторика. Морфологічна норма

Тест

2 варіант

Початковий та середній рівні

1. Укажіть, яка синтаксична фігура є переважною у фрагменті твору Т. Шевченка «Плач Ярославни»:

Святий, огненний господине!
Спалив єcu луги, степи.
Спалив і князя, і дружину.
Спали мене на самоті! —

А) антитеза; 

Б) анафора; 

 В) літота;  

Г) інверсія.

2. Визначте художній засіб, який використано в рядках:

 Стоїть явір над водою,

В воду похилився,

На козака пригодонька:

Козак зажурився.

А. паралелізм;  

Б. метонімія;  

В. антитеза;  

Г. анафора.

3.Правильно утворено всі присвійні прикметники в рядку

А. Миколів, качиний, Маріїн;         

Б. батьків, Оксанів, Назарів;

В.  Андріїв, мишачий, Наталчин;    

Г. сестрин, Сергіїн, Ларисин.

4.Правильно утворено форми ступенів порівняння прикметників у рядку
А. легший, якнайпотрібніший, найбільш серйозний;     

Б. менш цінний, самий свіжий, найбільш розкішний;
В. більш рішучіший, найкоротший, щонайдовший;       

Г. архіважливий, наймиліший, найменш освічений.

5. Числівниками є всі слова в рядку
А. дев’яносто, півтора, дев’ятка;                                 

Б. шістдесят п’ять, шестирічний, сороковий;
В. десятеро, п’ятимільйонний, кільканадцять;           

Г. вісімнадцятий, сотка, тридцять чотири

6. Правильною є відмінкова форма числівника
А. ста сімдесяти чотирьом;           

Б. ста семидесяти чотирьох;
В. ста сімдесятьома чотирьома;     

Г. стома сімдесятьма чотирма.

7. Помилково узгоджено числівник з іменником у словосполученні
А. двадцять два абрикоси;    

Б. чотири помідори;   

В. півтора огірка;   

Г. два з половиною банана.

8. Правильно поєднано числівник з іменником у рядку

А. півтора кілограми; 

Б. два з половиною літра;  

 В. чотири мегабайти;  

Г. три долара.

9. Неправильно утворено форму першої особи однини в рядку

А. будити – буджу;  

Б. ходити – ходжу;  

В. студити – стужу;   

Г. водити – воджу.

10. Пасивний дієприкметник є у словосполученні

А. зеленіючий ліс;    

Б. навислі гілки; 

В. замерзла річка;  

Г. випрасувана сорочка.

11. Потрібно відредагувати речення

А. Подорожні вийшли на дорогу, засипану снігом.

Б. Дівчинка, написавши оповідання, стала переможцем конкурсу.

В. На стіні висів плакат, намальований до свята.

Г. Автомобіль, навантажений вугіллям, зупинився на узбіччі.

12. Виберіть рядок, у якому всі дієслова належать до І дієвідміни

А. нести, жити, читати; 

Б. знати, хотіти, бігти;  

В. писати, сидіти, стояти;  

Г. співати, клеїти, мовчати.

Достатній рівень

13. Установіть відповідність між тропами та прикладами до них. 
1) Персоніфікація;      А) Київ весело кричав;
2) гіпербола;               Б) веселий, як сонечко;
3) літота;                     В) зелене листя;
4) метонімія                  Г) квіти шепочуть;
5) епітет (постійний).    Ґ) малесенький Котигорошко;
                                    Д) рот завбільшки з арку.

14. Установіть відповідність.

 Форма                      Приклад

1. інфінітив              А. заперечує

2.безособова            Б. мрячить

3. дієприкметник    В. обираючи

4. дієприслівник      Г. оповитий

                                   Д. завантажити.

15. Установіть відповідність.

1. замерзлий       А. минулий час, пасивний стан;

2. згасаючий       Б. минулий час, активний стан;

3. вкритий           В. теперішній час, активний стан;

4. загублений      Г. доконаний вид, пасивний стан..

Високий рівень

16. Перебудувати речення так, щоб дієприкметникові звороти виділялись комами. Нові речення записати.

Насичене густим солодким ароматом повітря наповнило кімнату.

На освітлену сонцем галявину вискочили заєць із зайчихою.

На столі лежав поспіхом  написаний вчора сином лист.

У тумані стояв оповитий зимовою тишею зачарований ліс.

17. Провідміняти  числівники 8, 59, 492.

18. Списати, розставивши розділові знаки. Дієприслівникові звороти підкреслити їх членом речення.

1. Натрудившися у квітні перецвівши у маю йдуть дерева передлітні в повінь лагідну свою (М. Рильський). 2. Плавці мчали до берега захлинаючись водою пробиваючись крізь кригу (Ю. Яновський). 3. Дівчина стрепенувшись підвела голову (О. Гончар). 4. Знітившись я стаю на поріг (М. Стельмах). 5. Раділи люди встаючи (Т. Шевченко).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Мітюхіна Наталія Василівна
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 жовтня 2022
Переглядів
6621
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку