Контрольна робота №2 на тему: "Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII – у першій половині XIX "

Про матеріал
Контрольна робота містить тестові завдання,проблемні питання,завдання з візуальними джерелами,завдання на встановлення хронологічної послідовності.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 2 з теми: « Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII  – у першій половині XIX ст

 

Варіант1

Початковий рівень ( 3 б)

1.В якій державі Галичина була виділена в окремий коронний край «королівство  Галичини Лодомерії»:

А)  у Литві

Б)   в Австрії

В)  у Речі Посполитій

Г)  у Росії

2. В Австрійській імперії було скасовано панщину, проголошено конституцію, скликано парламент унаслідок.

А) селянських «холерних бунтів»

Б) реформ Марії-Терезії та Йосифа ІІ

В)  селянського руху під проводом Л. Кобилиці

Г) революції 1848 – 1849 рр.

3. Хто стояв на чолі повстання українського селянства на Буковині у 1843-1844 р.:

А) Максим Залізняк

Б) Устим Кармалюк

В)  Олекса Довбуш

Г) Лук’ян Кобилиця

4.Заселене українцями  Закарпаття поділялося на чотири :

А) комітати ( жупи)

Б) райони

В) області

Г) губернії

5. Згідно шкільної реформи у 1777 році Марія Терезія надала право у початковій школі:

А) навчати українською мовою

Б) навчати німецькою мовою

В) навчати польською мовою

Г) навчати рідною мовою

6. Йоаникій Базилович написав:

А) «Короткий нарис фундації Федора Коріятовича»

Б) «Енеїда»

В) «Опис історії народу руського»

Г) « Історія карпатських русинів»

 

 

Середній рівень

7.Дайте визначення поняттям: революція, коронний край,весна народів

Достатній рівень

8. Зєднай поняття і зображення

1.Весна народів

   А)       

 

2.Головна руська Рада

Б)

 

3. Собор руських вчених

В)

Словянський зїзд у Празі

Г)

 

 

6. Установіть  хронологічну послідовність подій

А) утворення поляками Центральної ради народової

Б) ліквідація кріпосного права в Північній Буковині

В)  перший поділ Річ Посполити

Г) діяльність гуртка Руська трійця

Високий рівень

Правильно чи помилково стверджувати, що умови життя українців в Австрійській імперії були кращими, ніж в Російській? Свою відповідь обґрунтуйте, спираючись на історичні факти.

 

 

 

 

                                                          Варіант 2

Початковий рівень

1.Збірка «Русалка Дністрова» була видана зусиллями:

А)  товариства «Громада»

Б)  гуртка «Руська трійця»

В) Кирило-Мефодіївського товариства

Г) Головною Руською Радою

2. У якому році остаточно скасовано кріпацтво в Східній Галичині:

А)1848 р

Б) 1789 р

В) 1831 р

Г) 1861 р

3. До «Руської трійці» входили:

А) М. Шашкевич, Я. Головацький, І. Вагилевич

Б)  М. Костомаров, В. Білозерський, М. Шашкевич

В) І. Базилевич, М. Шашкевич, Я. Головацький

Г) О. Павлович, Я. Головацький, І. Вагилевич

4. Хто очолив рух опришків у 1810 році?

А) Лукян  Кобилиця

Б) Максим Залізняк

В) Мирон Штолюк

Г) Устим Кармалюк

5.Українці не підтримували поляків у боротьбі проти австрійських гнобителів,бо вбачали в них...

А) панів

Б) визволителів

В) будителів

Г) земляків

6. Першою головою Ради було обрано:

А) М. Шашкевича

Б) Г. Яхимовича

Г) А. Бачинського

В) Я. Головацького

Середній рівень

7.Дайте визначення поняттям: денаціоналізація, опришки,будителі

Достатній рівень

 

8єднай  прізвище,імя історичного діяча та його зображення

1. Андрій Бачинський

А)

2. Маркян Шашкевич

Б)

3.Йоаникій Базилович

В)

4. Олександр Духнович

Г)

 

6. Установіть хронологічну послідовність подій.

А) «Холерні бунти»

Б) початок першого повстання селян Буковини

В) заснування просвітницького товариства грекокатолицьких священиків на чолі з І. Могильницьким

Г) створення Головної Руської Ради

Високий рівень

7. Яке із тверджень вам видається правильним: 1) революція 1848-

1849 рр. принесла свободу українцям Західної України; 2) революція

1848-1849 рр. спровокувала конфлікт між поляками та українцями в За-

хідній Україні. Свою відповідь обґрунтуйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Шарова Лариса Анатоліївна
  дякую за роботу, сьогодні нею скористалась.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
До підручника
Історія України 9 клас (Гісем О.В., Мартинюк О.О.)
Додано
31 липня 2019
Переглядів
19640
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку