Презентація. Тести "Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст."

Про матеріал
Тести до розділу: "Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст." дають можливість повторити та узагальнити матеріал з даної теми.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

 Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Номер слайду 2

Тести № 1. Основним заняттям населення Західної України на початку ХХ ст.:  А).  Промислове виробництво. Б). Торгівля та фінанси. В). Сільське господарство.№ 2. В економіці західноукраїнських земель на початку ХХ ст. домінували:    А). Великі промислові підприємства. Б). Невеликі підприємства ремісничого типу. В). Мануфактури.№ 3. Основне місце у розвитку західноукраїнської промисловості початку займали галузі _____________________  і _____________________.

Номер слайду 3

№ 4. Центром видобутку нафти в західноукраїнських землях було місто: А). Галич. Б). Борислав. В). Дрогобич№ 5. Основний прибуток від нафтових родовищ Прикарпаття отримували: А). Німці та англійціБ). Місцеві підприємці українського походження. В). Поляки.

Номер слайду 4

№ 6.  Новий період у розвитку нафтодобування в Західній Україні припадає на початку ХХ ст. Про це свідчить(3 відповіді): А). Збільшення кількості шахт-колодязів. Б). Ліквідація шахт-колодязів. В). Зменшення  чисельності професійних робітників. Г). Нововведення в технічному забезпеченніД). Падіння відсотка видобутку нафти. Е). Нові методи видобутку нафти.№7. Назвіть монопольні об’єднання, які існували на західноукраїнських землях на почату ХХ ст.: А). «Мундус»Б). ________В). ________Г). ________

Номер слайду 5

№ 8. Ринкові відносини у сільському господарстві Західної України на початку ХХ ст. сприяли (2 відповіді): А). Зростанню чисельності селянства. Б). Розшаруванню селянства. В). Підвищенню рівня еміграції та сезонної міграціїГ). Вдосконаленню умов праці селян. Д). Закріпаченню селян№ 9. Наслідками кабальних умов експлуатації, безземелля західноукраїнських селян на початку ХХ ст. стала ______________.№ 10. «Заробітчанами» називали: А). Людей, що виїжджали на сезонні роботи. Б). Людей, які влаштовувалися на роботу до панських маєтків. В). Людей, які працювали на нафтових родовищах.

Номер слайду 6

№ 10. Західноукраїнські селяни під час страйку 1902 р. вимагали (2 відповіді): А). Скасування кріпацтва. Б). Підвищення заробітної плати. В). Заміни грошової платні на продуктову. Г). Скасування перепон на еміграцію до Америки. Д). Надання рівних прав представникам різних верств населення.№ 11. Виберіть положення, що характеризують становище західноукраїнських селян на початку ХХ ст. (5 в.): А). Зростання майнової диференціації селянства. Б). Встановлення 8-годинного робочого дня. В). Відокремлення фермерських господарств. Г). Домінування кабальних форм експлуатації населення. Д). Відкриття селянських банків. Е). Зростання еміграціїЄ). Поширення кооперативного руху. Ж). Зростання сезонної міграції

Номер слайду 7

№ 12. Діячі « ________» стали ініціаторами створення __________, що стали осередками економічного життя західноукраїнських земель на почату ХХ ст.№13 . На початку ХХ ст. в Західній Україні були створені нові кооперативи (2 відповіді): А). «Союз визволення народу»Б). «Союз молочарських спілок»В). «Союз для продажу тварин»Г). «Союз меча й орала»Д). «Союз кооператорів».№ 14. На початку ХХ ст. деякі західноукраїнські кооперативи: А). Об’єдналися в союзи. Б). Ліквідувалися. В). Перетворювалися на державні підприємства.

Номер слайду 8

№ 15. «Ревізійний союз українських кооперативів» початку ХХ ст. перетворився на: А). Перевіряв фінансову діяльність кооперативів. Б). Досліджував розподіл іноземних інвестицій. В). Керував кооперативним рухом.№ 16. Значення кооперативного руху  в західноукраїнських землях на початку ХХ ст. полягало (2 відповіді): А). У наданні гуманітарної допомоги селянам. Б). Наданні фінансової допомоги селянам. В). Призупиненні процесу втрати селянами землі та перетворення їх на пролетаріат. Г). Активізації процесу втрати селянами землі і перетворення їх на пролетаріат. Д). Ліквідації дефіциту промислових товарів.

Номер слайду 9

№ 17. На початку ХХ ст..  західноукраїнських землях розгортається рух за _____________ Галичини.№ 18. Риси, притаманні національно-визвольному руху Західної України початку ХХ ст. (2 відповіді): А). Активність населення по всій території Західної України. Б). Більша активність руху в ГаличиніВ). Невелика активність руху в ЗакарпаттіГ). Низька активність руху по всій території Західної України. Д). Велика активність руху в Закарпатті.

Номер слайду 10

№ 19. До представників українського національно-визвольного руху в Західній Україні початку ХХ ст. належали (2 відповіді): А). А. Коцко. Б). М. Міхновський. В). С. Петлюра. Г). А. Волошин. Д). А. Шептицький.№ 20. Основною вимогою українських депутатів в Галицькому сеймі та австрійському парламенті на початку ХХ ст. було: А). Надання державного суверенітету Східній ГаличиніБ). Проведення соціальних реформ, поліпшення економічного становища. В). Надання українським землям політичної автономії у складі Австро-Угорщини

Номер слайду 11

№ 21. Визначить, які факти відносяться до руху за загальне виборче право в Західній Україні на початку ХХ ст. (4 відповіді): А). Збір підписів під зверненням до імператора. Б). Реформа парламенту 1907 р. В). Жіночі страйки за рівність у правах з чоловіками. Г). Селянський страйк 1902 р. Д). Створення «боївок» в університетіЕ). Львівське селянське віче 1906 р.Є). Досягнення українсько-польського компромісу. Ж). Фальсифікація результатів виборів до парламенту. З). Спроба вбивства А. Потоцького. И). Поширення кооперативного руху.

Номер слайду 12

№ 22. Студенти Львівського університету на початку ХХ ст. вимагали: А). Підвищення стипендії. Б). Безкоштовних гуртожитків. В). Створення паралельних груп для навчання українською мовою.№ 23. Західноукраїнські студенти на початку ХХ ст. виборювали право на створення у м. Львові _________________________.

Номер слайду 13

№ 24. Виключить зайве: А). «Січ» Б). «Сокіл»   В). «Пласт»    Г). «Просвіта»№ 25. Приведіть у відповідність назви західноукраїнських молодіжних організацій початку ХХ ст. і напрямок їхньої діяльності:1)     «Молода Україна»2)     «Сокіл»3)     «Пласт»А). Фізкультурно-спортивний. Б). Культурно-просвітницький. В). Військово-фізичний.№ 26. І. Боберський – це: А). Організатор сокільсько-січового руху. Б). Засновник організації «Пласт»В). Організатор «Просвіт»

Номер слайду 14

№ 27. Виберіть положення, що характеризують національно-політичне життя в західноукраїнських землях на початку ХХ ст.: А). боротьба за загальне виборче право. Б). створення «Просвіт»В). рух за створення українського університету. Г). повноправний розвиток української мови. Д). придушення українцями польського національно-культурного руху. Е). створення молодіжних військово-спортивних організаційЄ). створення молодіжних культурних організацій. Ж). створення молодіжних спортивних організацій. З). створення українських збройних частин народної міліціїИ). зростання національної свідомості.

Номер слайду 15

№ 28. Розташуйте в хронологічній послідовності: А). Створення військово-політичної організації «Січові стрільці»Б). Призначення А. Шептицького митрополитом. В). Найбільший у Західній Україні селянський страйк. Г). Реформа австрійського парламенту, що збільшила представництво українців. Д). Досягнення польсько-українського компромісу.

pptx
Додано
4 серпня 2019
Переглядів
190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку