31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Календарно-тематичне планування викладання курсу «Історія України». 9 клас 70 год на рік, 2 год. на тиждень

Про матеріал
Календарно-тематичне планування викладання курсу «Історія України». 9 клас. 70 год на рік, 2 год. на тиждень.
Перегляд файлу

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 5 м. Бердичева

 

 

 

 

Погоджено                                                                                                                                                         Затверджено

 

Заступник директора з НВР               /А.Ф. Гук/                                     Директор школи                   /В.В.Мартиненко/

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування викладання курсу «Історія України»

на 2019-2020 н. р.

 

9 клас

 

70 год на рік, 2 год. на тиждень

 

Вч. Доманської Марини Іллівни

 

Складено згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи. Укладачі: Пометун О. І., Атамась О. В., Власов В. С. та ін. Затверджено наказом МОНУ від 07.06.2017 № 804.

 

 

Підручник: Історія України: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ В.С. Власов. – Київ : Літера ЛТД, 2017. 304 с.

 

 

 

Розглянуто на засіданні МО вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін,

Протокол № 1 від    .08.2019 р.

 

Голова методоб’єднання                                                 /І. В. Куліковська/

 

 

 

 

 

Бердичів

2019

 

Тема

Дата

Примітка

Повторення. Вступ

 1.  

Сутність Нового часу. Ранній Новий час в історії України. «Довге» ХІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі.

Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій і національне та соціальне становище.

 

 

 1.  

Українські землі у складі Австрійської імперії:

адміністративно-територіальний устрій

і національне та соціальне становище

 

 

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 1.  

Українські землі в системі міжнародних відносин

 

 

 1.  

Соціально-економічний розвиток. Соціально-економічне становище. Села і міста. Торгівля. Чумацький промисел. Криза кріпосницької системи.

 

 

 1.  

Початок індустріальної революції. Нова модель соціально-економічного розвитку Півдня України. Порто-франко Одеси.

 

 

 1.  

Громадська опозиція російському царизму в Україні. Польський національно-визвольний і російський опозиційний рухи на території України. Польське повстання 1830–1831 рр. і його наслідки для України.

 

 

 1.  

Соціальні протести.

 

 

 1.  

Початок українського національного відродження. Формування сучасної української національної самосвідомості. Новгород-Сіверський автономістський гурток. Харківський осередок українського руху. Кирило-Мефодіївське братство.

 

 

 1.  

Практичне заняття. «Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства як джерело ідей українського національного руху

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 1 «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 1 «Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії

наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

 1.         

Соціально-економічне становище земель підавстрійської України. Політика Австрійської імперії щодо українських територій. Йосифінські реформи. Соціальні протести.

 

 

 1.         

Початок національного відродження.«Будителі» Закарпаття. Товариство галицьких греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

 

 

 1.         

Практичне заняття. Історичні джерела про долю «Русалки Дністрової» та її авторів.

 

 

 1.         

Національний рух у західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії. Європейська революція 1848–1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії. Соціальні рухи. Скасування панщини.

 

 

 1.         

Головна руська рада та її національна програма. Газета «Зоря Галицька». Перший досвід парламентської діяльності.

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 2 «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 2 «Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.»

 

 

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України

кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

 1.         

Освіта та наука. Умови розвитку культури. Освіта. Львівський університет. Відкриття університетів у Харкові та Києві. Поступ науки. Видатні вчені. Культурно-освітні товариства.

 

 

 1.         

Музика і театр.

 

 

 1.         

Розвиток української мови і літератури. Тарас Шевченко. Становлення сучасної української літературної мови. «Енеїда» Івана Котляревського. Тарас Шевченко і його «Кобзар». Творчість Пантелеймона Куліша і Миколи Гоголя.

 

 

 1.         

Архітектура та образотворче мистецтво

 

 

 1.         

Практичне заняття. Віртуальна мандрівка «Пам’ятки образотворчого мистецтва та архітектури України першої половини ХІХ ст.»;

 

 

 1.         

Практичне заняття. Історичні джерела про повсякденне життя українських селян.

 

 

 1.         

Наш край наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст.

 

 

 1.        \

Узагальнення знань за розділом 3 «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 3 «Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.»

 

 

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії

в другій половині ХІХ ст.

 1.         

Кримська війна 1853–1856 рр. Українське питання в контексті міжнародних відносин. Східна (Кримська) війна 1853–1856 рр

 

 

 1.         

Реформи 60–70-х рр. ХІХ ст. Ліквідація кріпацтва та реформи 1860–1870-х років.

 

 

 1.         

Модернізація сільського господарства

 

 

 1.         

Модернізація промисловості. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Урбанізація. Будівельна лихоманка. Розвиток залізничного транспорту. Зміни в соціальній структурі суспільства. Формування інтелігенції й робітництва (пролетаріату). Родини українських підприємців.

 

 

 1.         

Національний рух і суспільно-політичне життя в 60-х рр. ХІХ ст. Громадівський рух 1860–1890-х рр. Київська громада. Хлопомани. Польське повстання 1863–1864 рр. та його наслідки для України.

 

 

 1.         

Національний рух і суспільно-політичне життя у 70–80-х рр. ХІХ ст. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Молоді громади. Валуєвський циркуляр і Емський указ. Володимир Антонович і Михайло Драгоманов. Братство тарасівців.

 

 

 1.         

Національне відродження кримських татар. Ісмаїл Гаспринський

 

 

 1.         

Практичне заняття. Історичні джерела про українофільський етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії.

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 4 «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 4 «Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.»

 

 

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини

в другій половині ХІХ ст.

 1.         

Соціально-економічний розвиток. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів. Селянська реформа в Австрійській імперії (1848 р.). Кооперативний рух. Трудова еміграція.

 

 

 1.         

Суспільно-політичне життя у 60–80-х рр. ХІХ ст. Русофіли («москвофіли») і народовці («українофіли»).

 

 

 1.         

Культурно-освітнє товариство «Просвіта»

та Літературне/Наукове  товариство ім. Т. Шевченка

 

 

 1.         

Політизація українського національного руху в 90-ті рр. 19 ст. Народовська політика «нової ери». Розгортання руху народовців у 1880–1890-х роках у Галичині, Буковині й Закарпатті. Радикальний рух у Галичині. Іван Франко.

 

 

 1.         

Утворення політичних партій. Русько-українська радикальна партія, Українська національно-демократична партія. Українське представництво в Галицькому сеймі та австрійському парламенті у Відні.   

 

 

 1.         

Практичне заняття. Особливості україно-фільського та політичного етапів національного відродження.

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 5 «Українські землі у складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 5 «Українські землі у складі Австро-Угорщини  в другій половині ХІХ ст.»

 

 

Розділ 6. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

 

 1.         

Соціально-економічний розвиток в складі Російської імперії. Особливості соціально-економічного розвитку. Індустріальна модернізація. Монополізація. Регіональна спеціалізація промисловості й сільського господарства. Кооперативний рух.

 

 

 1.         

Політизація українського національного руху на території Російської імперії.  Політизація та радикалізація українського національного руху. Створення і діяльність політичних партій, культурно-освітніх і військово-спортивних організацій. Проблеми консолідації української нації. Самостійницька й автономістська течії в національному русі.

 

 

 1.         

Російська революція 1905–1907 рр. на території України. Наростання політичної напруженості. Події російської революції 1905–1907 рр. в Україні.

 

 

 1.         

Діяльність українських парламентських громад у І та ІІ Державних думах. «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних думах.

 

 

 1.         

Суспільно-політичне становище у 1907–1914 рр. Посилення тиску з боку російської імперської влади на український рух. Прояви ксенофобії та шовінізму. «Справа Бейліса».

 

 

 1.         

Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Національний рух у 1908–1914 рр.

 

 

 1.         

Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини.

 

 

 1.         

Економічне та суспільно-політичне життя підавстрійської України.

 

 

 1.         

Піднесення українського національного руху Реформа виборчої системи в Австро-Угорщині.

 

 

 1.         

Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на формування національної свідомості

населення західноукраїнських земель.

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 6 «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 6 «Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації»

 

 

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України

в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

 1.         

Освіта та наука. Урізноманітнення форм і напрямів освіти. Наукові товариства. Видатні вчені.

 

 

 1.         

Вплив процесів модернізації на суспільне та повсякденне життя.  Зміни у світовідчутті людини. Емансипація жінки.

 

 

 1.         

Література, театр і музичне мистецтво. Особливості розвитку культурного життя. Література. Український професійний театр. Родина Тобілевичів. Музика

 

 

 1.         

Архітектура та образотворче мистецтво. Українська романтична і реалістична школа живопису. Модерн у малярстві. Стилізація й модерн в архітектурі. Повсякденне життя. Зміни в міській та сільській забудові.

 

 

 1.         

Практичне заняття. На основі аналізу доступних джерел укласти історичний портрет мецената, діяча української науки чи мистецтва другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 

 

 1.         

Практичне заняття. «Наш край в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 1.         

Узагальнення знань за розділом 7 «Повсякденне життя та культура Україні в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 1.         

Тематичне оцінювання за розділом 7 «Повсякденне життя та культура Україні в середині ХІХ – на початку ХХ ст.»

 

 

 1.         

Підсумкове узагальнення

 

 

 1.         

Підсумкове узагальнення

 

 

 1.         

Підсумкова контрольна робота

 

 

69-70.

Уроки резерву

 

 

 

СИНХРОНІЗАЦІЯ КУРСІВ

Історія України

Повторення. Вступ.

Всесвітня історія

Розділ 1. Європа в час Французької революції та наполеонівських війн

Всесвітня історія

Розділ 2. Європа та Америка в добу революцій і національного об’єднання (1815–1870 рр.)

Історія України

Розділ 1. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 2. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Історія України

Розділ 3. Повсякденне життя та культура України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 3. Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії

Історія України

Розділ 4. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині ХІХ ст.

Історія України.

Розділ 5. Українські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині ХІХ ст.

Всесвітня історія

Розділ 4. Міжнародні відносини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 6. Україна початку ХХ ст. перед викликами модернізації

Всесвітня історія

Розділ 5. Розвиток культури та повсякденне життя (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)

Історія України

Розділ 7. Повсякденне життя та культура України в середині ХІХ – на початку ХХ ст.

Всесвітня історія

Узагальнення до курсу: Основні ідеї, здобутки, виклики «довгого» ХІХ ст.

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
19 серпня 2019
Переглядів
541
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку