Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції»

Про матеріал
Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції» (11 клас, за новою програмою). Розроблено в чотирьох варіантах, містить завдання різного рівня складності.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції»

І варіант

 

Початковий рівень (0,5б)

1. Схема А + В = АВ виражає сутність реакції:

а) сполучення; б) розкладу; в) заміщення; г) обміну.

2. Інгібітор впливає на:

а)  зміщення рівноваги;  б) швидкість реакції; 

в) підвищення тиску; г) зниження температури.

3. Які з названих умов змістять рівновагу реакції 2H2O(г) 2H2(г) + O2(г) ліворуч:

а) зниження температури; б) підвищення температури;

в) зменшення тиску;  г) збільшення тиску?

4. Який із поданих факторів не впливає на стан хімічної рівноваги:

а) температура; б) концентрація реагуючих речовин;

в) тиск;  г) збільшення поверхні реагуючих речовин?

5. Укажіть середовище водного розчину солі BaCl2:

а) рН = 7,  б) рН > 7,  в) рН < 7 .

6. Сіль сильної кислоти і сильної основи:

а) гідролізує за катіоном;     б) гідролізує за аніоному;

в) гідролізує за катіоном і аніоном; г) не піддається гідролізу.

 

Середній рівень (1б)

7. У скільки разів зросте швидкість реакції, якщо температуру збільшити від +30ºC до +50ºC? Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2.

8. У скільки разів зросте швидкість реакції 2SO2 + O2 = 2SO3 внаслідок збільшення концентрації кисню втричі?

9. За яких умов хімічну рівновагу в такій схемі можна змінити в напрямку прямої реакції:

2NO(г) + O2(г) 2NO2(г) + Q;

 

Достатній рівень (1,5 б)

10. Із 40 л природного газу (н.у.) отримали 30,3 г хлорометану. Розрахуйте об’ємну частку метану у природному газі, якщо вихід хлорометану складає 40% від теоретично можливого.

11. Скласти йонно-молекулярні рівняння гідролізу і вказати реакцію середовища сполук: Na2S, AlCl3.

 

Високий рівень (3б)

12. Цинкова пластинка масою 40  г занурена у розчин купрум (ІІ) сульфату. Через деякий час її маса стала рівною 39,6 г. Визначити масу купрум (ІІ) сульфату.


Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції»

ІІ варіант

 

Початковий рівень (0,5б)

1. Схема А + ВС = АС + В виражає сутність реакції:

а) сполучення; б) розкладу;

в) заміщення;  г) обміну

2. Зі зростанням  температури швидкість хімічних реакцій:

а) збільшується;  б) зменшується;  

в) не змінюється;  г) змінюється періодично.

3. Які з названих умов змістять рівновагу реакції 2NO+O2 2NO2 ліворуч:

а) зниження температури; б) підвищення температури;

в) зменшення тиску;   г) збільшення тиску?

4. За  яких умов наступає хімічна рівновага?

а) коли швидкість прямої реакції більша за швидкість зворотної реакції;

б) коли швидкість прямої реакції менша за швидкість зворотної реакції;

в) коли швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотної реакції.

5. Укажіть середовище водного розчину солі K2CO3:

а) рН = 7,  б) рН > 7,  в) рН < 7 .

6. Сіль слабкої кислоти і сильної основи: 

а) гідролізує за катіоном;   б) гідролізує за аніоному;

в) гідролізує за катіоном і аніоном; г) не піддається гідролізу.

 

Середній рівень (1б)

7. При температурі 20ºC хімічна реакція перебігає за 20 хв., а при 40ºC – за 30 хв. Обчисліть температурний коефіцієнт швидкості реакції.

8. Як зміниться швидкість реакції 2CO + O2 = 2CO2, якщо тиск у системі зменшити удвічі?

9. За яких умов хімічну рівновагу в такій схемі можна змінити в напрямку прямої реакції:

I2(г) + H2(г) 2HI(г) – Q

 

Достатній рівень (1,5 б)

10. У результаті пропускання етанолу масою 230 г над каталізатором добули етилен масою 112 г. Визначте масову частку практичного виходу етилену.

11. Скласти йонно-молекулярні рівняння гідролізу і вказати реакцію середовища сполук: FeCl3, NaHCO3.

 

Високий рівень (3б)

12. У розчин купрум сульфату занурили залізну пластинку масою 10 г. через деякий час маса пластинки стала рівною 10,75 г. Скільки грамів заліза розчинилося, а міді виділилося?


Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції»

ІІІ  варіант

 

 Початковий рівень (0,5б)

1. Запис А + В = АВ; ∆Н<0 означає, що реакція :

а) каталітична; б) окисно – відновна; 

в) ендотермічна; г) екзотермічна.

2. Каталізатор впливає на:  

а) зміщення рівноваги;  б) швидкість реакції;

в) підвищення тиску; г) зниження температури.

3. Які з названих умов змістять рівновагу реакції N2(г) + 3H2(г) 2NH3(г) праворуч:

а) зниження температури;  б) підвищення температури;

в) зменшення тиску;  г) збільшення тиску?

4. Із наведених нижче чинників на стан хімічної рівноваги не впливає:

а) тиск;  б) температура;

в) каталізатор; г) концентрація реагуючих речовин.

5. Укажіть середовище водного розчину солі K2S:

а) рН = 7,  б) рН > 7,  в) рН < 7 .

6. Сіль слабкої кислоти і слабкої основи:

а) гідролізує за катіоном;    б) гідролізує за аніоному; 

в) гідролізує за катіоном і аніоном; г) не піддається гідролізу.

 

Середній рівень (1б)

7. У скільки разів зросте швидкість реакції, якщо температуру збільшити від +20ºC до +40ºC? Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3.

8. У скільки разів зросте швидкість реакції 2SO2  + O2 = 2SO3, якщо тиск у системі збільшити втричі?

9. За яких умов хімічну рівновагу в такій схемі можна змінити в напрямку прямої реакції:

2SO2(г) + O2(г) 2SO3(г) + Q?

 

Достатній рівень (1,5 б)

10. В результаті реакції тримеризації 56 л ацетилену (н.у.) отримали 60 г бензену. Розрахуйте масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого.

11. Скласти йонно-молекулярні рівняння гідролізу і вказати реакцію середовища сполук: ZnCl2, Na2SO3.

 

Високий рівень (3б)

12. Цинкову пластинку масою 80 г занурили в розчин  плюмбум (ІІ) нітрату. Через деякий час маса пластинки становила 94,2 г. Яка маса цинку перейшла в розчин?

 


Контрольна робота № 3 з теми «Хімічні реакції»

ІV   варіант

 

Початковий рівень (0,5б)

1. Запис А + В = АВ; ∆Н›0 означає, що реакція :

а)  каталітична;   б) окисно – відновна;

в) ендотермічна;   г) екзотермічна.

2. Зі зростанням концентрації реагентів швидкість хімічних реакцій:

а) збільшується;   б) зменшується;

в) не змінюється;   г) змінюється періодично.

3. Які з названих умов змістять рівновагу реакції H2O + C CO + H2 – Q праворуч:

а) зниження температури; б) підвищення температури;

в) зменшення тиску;  г) збільшення тиску?

4. Реакцію, яка одночасно відбуваються у двох взаємно протилежних напрямах, називають:

а) необоротньою;  б) каталітичною;

в) оборотньою;  г) обміну.

5. Укажіть середовище водного розчину солі FeCl3:

а) рН = 7,  б) рН > 7,  в) рН < 7 .

6. Сіль сильної кислоти і слабкої основи:

а) гідролізує за катіоном;   б) гідролізує за аніоному;

в) гідролізує за катіоном і аніоном; г) не піддається гідролізу.

 

Середній рівень (1б)

7. При температурі 50ºC хімічна реакція перебігає за 10 хв., а при 80ºC – за 30 хв. Обчисліть температурний коефіцієнт швидкості реакції.

8. Як зміниться швидкість реакції 2CO + O2 = 2CO2 внаслідок збільшення концентрації кисню удвічі?

9. За яких умов хімічну рівновагу в такій схемі можна змінити в напрямку прямої реакції:

2HBr(г) H2(г) + Br2(г) – Q

 

Достатній рівень (1,5 б)

10. При гідруванні бензену масою 7,8 г утворилось 4,2 г (н.у.) циклогексану. Розрахуйте вихід циклогексану.

11. Скласти йонно-молекулярні рівняння гідролізу і вказати реакцію середовища сполук: CuSO4, NaCN.

 

Високий рівень (3б)

12. Деталь з марганцю занурили у розчин станум (ІІ) сульфату. Через деякий час маса деталі збільшилась на 2,56 г. Яка маса олова виділилася на деталі?

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.5
Відповідність темі
4.0
Загальна:
3.9
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Яблонь Христина
  Загальна:
  3.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Старовєров Олександр
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
2 грудня 2019
Переглядів
15277
Оцінка розробки
3.9 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку