Контрольна робота № 5 «Твори С.Васильченко, Т.Г.Шевченка, П.Тичини, М.Рильського»

Про матеріал
Контрольна робота для 5 класу за темою «Твори С.Васильченко, Т.Г.Шевченка, П.Тичини, М.Рильського» Контрольна робота містить тестові завдання, відкриті запитання, завдання на відповідність та завдання творчого рівня за темами: С.Васильченко «В бурʼянах», Т.Шевченко «За сонцем хмаронька пливе…», «Садок вишневий коло хати…». П.Тичина «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…», «Блакить мою душу обвіяла…». М.Рильський «Дощ», «Осінь-маляр із палітрою пишною…» ТЛ: персоніфікація, ліричний твір, ліричний герой.
Перегляд файлу

Урок №

Контрольна робота № 5. «Твори С.Васильченко, Т.Г.Шевченка, П.Тичини, М.Рильського»

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, уміння зосереджуватись, логічне та образне мислення, зв’язне мовлення; виховувати сумлінне ставлення до навчання.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний етап

II. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності

III. Робота над темою уроку

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи

Варіант І

І рівень

(Кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

 1. Ліричним є твір

А «В бур’янах» (С. Васильченко)                          Б «За сонцем хмаронька пливе...» (Т. Шевченко)             

В «Таємниця козацької шаблі» (З.Мензатюк)     Г «Микита Кожум’яка» (Олександр Олесь)

 1. Мрія Шевченка збулася, і, коли отримав волю, він став

А видатним композитором і співаком          Б видатним поетом і художником

В  видатним педагогом і художником          Г видатним ученим-істориком і громадським діячем

 1. Рядки «Сім’я вечеря коло хати, / Вечірня зіронька встає» взято з твору Т. Шевченка 

А «За сонцем хмаронька пливе...»                       Б «Тече вода з-під явора...»

В «Мені тринадцятий минало...»                         Г «Садок вишневий коло хати...»

 1. Персоніфікація наявна в рядку (за творами Т.Шевченка)  

А «хмаронька ...сонце спатоньки зове у синє море»

Б «садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть»  

В «ждеш його, того світу, мов матері діти»

Г «затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих»

 1. Основною думкою поезії П.Тичини «Блакить мою душу обвіяла…» є

А уславлення ввічливості й тактовності      Б уславлення краси життя, оптимізму  

В захоплення красою всього живого            Г ствердження, що людина повинна вміти фантазувати

 1. Блакитні простори; широкі степи; весняні ночі в гаях; люди, що не люблять ридати, – ці поетичні образи є у вірші П. Тичини             

А «Гаї шумлять»                                             Б «Блакить мою душу обвіяла...» 

В «Не бував ти у наших краях!»                   Г «А я у гай ходила...»

 1. В уривку «Щось мріє гайнад річкою» (П. Тичина) використано художній засіб 

А епітет           Б метафору           В  гіперболу            Г порівняння

 1. Дощ в однойменному вірші М.Рильського виступає

А  як надокучливий гість, через якого не можна йти гуляти

Б як чарівник, що з лійки вимиває міста й села від бруду

В  як дорогий гість, що допомагає виростити врожай            

Г як пустотливий хлопчисько, що бавиться, бризкаючи людям за комір водичку

 1. Ліричного героя вірша М. Рильського «Осінь-маляр із палітрою пишною...» переповнюють почуття

А захоплення майстерністю художників      Б любові до природи, захоплення и красою

В щирого, чистого, величного кохання        Г любові до людини, яка працею прикрашає землю             

ІІ рівень

 1. Продовжте речення.  Перебільшення властивостей чи ознак когось або чогось – це …гіпербола.  Наведіть приклад. (0,75 б.)
 2. Продовжте речення.  Пояснення одного предмета, явища через зіставлення його з іншим, подібним – це…порівняння.  Наведіть приклад. (0,75 б.)
 3. Пригадайте вірш Т. Шевченка П. Тичини або М.Рильського, який ви вивчили напам’ять. Які картини постають у вашій уяві, коли ви читаєте цей твір? (1 б.)

ІІІ рівень

 1. Чому твір С. Васильченка називається «В бур’янах»? (1,75 б.)

(Талант Т. Шевченка ввібрав у себе весь хист, здібності простого народу, виріс із народу.)

 1. Установіть відповідність між образом та твором, у якому його змальовано. (1,25 бала)
 1. кольори й фарби
 2. золотий вечірній гість
 3. Україна
 4. туман і море
 5. соловейко

1Е  2А  3В  4Б  5Г

А «Дощ» М.Рильського

Б «За сонцем хмаронька встає» Т.Шевченка

В «Блакить мою душу обвіяла…» П.Тичини

Г «Садок вишневий коло хати» Т.Шевченка

Д «Гаї шумлять…» П.Тичини

Е «Осінь-маляр із палітрою пишною…» М.Рильського

IV рівень

 (Правильна, змістовна, цікава відповідь – 2 бали.)

 1. Напишіть невелике висловлювання (5-8 речень) на одну з поданих тем.
 •   Мої враження від знайомства з поезією Т. Шевченка.
 •   Мої враження від знайомства з поезією П. Тичини.
 •   Мої враження від знайомства з поезією М.Рильського.

Варіант ІІ

І рівень

(Кожна правильна відповідь – 0,5 бала)

 1. Ліричним є твір

А «В бур’янах» (С. Васильченко)                              Б «Таємниця козацької шаблі» (З.Мензатюк)

В «Садок вишневии коло хати...» (Т. Шевченко)           Г «Фарбований Лис» (І. Франко)

 1. Т.Шевченка називають іще

А Великим Каменярем     Б Великим Кобзарем      В  Великим Українцем       Г Великим Патріотом

 1. Поетичні рядки 

Затихло все, тільки дівчата

Та соловейко не затих 

узяті з вірша Т. Шевченка

А «За сонцем хмаронька пливе...»                        Б «Садок вишневий коло хати...»

В «Мені тринадцятий минало...»                          Г «Тече вода з-під явора...»

 1. Персоніфікація наявна в рядку (за творами Т. Шевченка)

А «за сонцем хмаронька пливе»          Б «поклала мати коло хати маленьких діточок своїх»

В «ждеш його, того світу, мов матері діти»        Г «хрущі над вишнями гудуть»

 1. Основна думка поезії П.Тичини «Не бував ти у наших краях!»

А треба любити свій рідний край, бути оптимістом

Б треба знати історію свого краю, його славне козацьке минуле  

В слід поважати людей стриманих, які не люблять плакати

Г слід розуміти красу й силу народних пісень

 1. Легкий рух хмаринок, дзвін над нивами, тихий шепіт трав, вечірня заграва над річкою – ці поетичні образи є у вірші П. Тичини

А «Гаї шумлять»                                               Б «Блакить мою душу обвіяла...»

В «Не бував ти у наших краях!»                      Г «А я у гай ходила...»

 1. В уривку «Блакить мою душу обвіяла» (П. Тичина) використано художній засіб

А епітет            Б метафору              Г порівняння               В гіперболу

 1. У вірші «Осінь-маляр із палітрою пишною...» М. Рильський відтворює почуття

А щирого, чистого, величного кохання      Б любові до природи, захоплення її красою

В захоплення майстерністю художників    Г любові до людини, яка працею прикрашає землю

 1. «..Дивним сяйвом осіянний, золотий вечірній гість...» – так в одному зі своїх віршів          М. Рильський описує

А місяць         Б  дощ         В  вітер        Г  вечір

ІІ рівень

 1. Продовжте речення.  Уподібнення речей, явищ, рослин, тварин людським якостям – це…персоніфікація (уособлення). Наведіть приклад. (0,75 б.)
 2. Продовжте речення.  Художнє, образне означення, яке підкреслює у зображуваному особливу рису, – це…епітет. Наведіть приклад. (0,75 б.)
 3. Пригадайте вірш Т. Шевченка або П. Тичини, який ви вивчили напам’ять. Які картини постають у вашій уяві, коли ви читаєте цей твір? (1 б.)

ІІІ рівень

 1. Чи можна дитинство Тараса вважати щасливим? (За повістю С.Васильченко «У бур’янах») Обгрунтуйте  свою думку. (1,75 б.)
 2. Установіть відповідність між картиною природи та твором, у якому вона змальована.   (1,25 бала)
 1. …Горить-тремтить ріка,

Як музика.

 1. А туман, неначе ворог,

Закриває море

І хмароньку рожевую…

 1. …І пшеницею й ячменем,

Буйним повівом зеленим

Білі села звеселить.

 1. Сім’я вечеря коло хати,

      Вечірня зіронька встає.

 1. Хвилюють, маюють,

Квітують поля –

Добридень тобі, Україна моя!

1Г  2Е  3Б  4А  5В

А «Садок вишневий коло хати» Т.Шевченка

Б «Дощ» М.Рильського

В «Блакить мою душу обвіяла…» П.Тичини

Г «Гаї шумлять…» П.Тичини

Д «Осінь-маляр із палітрою пишною…» М.Рильського

Е  «За сонцем хмаронька встає» Т.Шевченка

 

 

IV рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь – 2 бали.)

 1. Напишіть невелике висловлювання (5-8 речень) на одну з поданих тем.
 •   Мої враження від знайомства з поезією Т. Шевченка.
 •   Мої враження від знайомства з поезією П. Тичини.
 •   Мої враження від знайомства з поезією М.Рильського.

IV. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

 На мою думку, я виконав (виконала) контрольну роботу…

V. Домашнє завдання  

 

 

1

 

doc
Додав(-ла)
Цибань Тетяна
Додано
22 жовтня 2021
Переглядів
1822
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку