Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота для 5 класу "Правопис приголосних (спрощення, уподібнення, подвоєння). Правопис слів іншомовного походження"

Про матеріал

Контрольна робота для 5 класу "Правопис приголосних (спрощення в групах приголосних, уподібнення, подвоєння та подовження приголосних). Правопис слів іншомовного походження"

Дванадцять тестових завдань з вибором однієї правильної відповіді

Перегляд файлу

І варіант

1. Прийменник в на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка:

   а) наймиліше … світі, прийшов … школу

   б) птах … небі, участь … форумі 

   в) запевнили … добросусідстві, повернутися … понеділок

г) вишня … цвіту, побувати … Львові

2. Визначити, в словах якого рядка наявне явище уподібнення:

    а) колядка, казка, шибка; 

    б) легко, вікно, дерево; 

    в) розказати, випадок, схема.

3. Знайти рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:

    а) тиждень, компост, контраст; 

    б) область, хвастати, зап'ястя; 

    в) радість, перехрестя, проїзд.

4.Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеться м’який :

    а) порт..єра, міл..йон, він..єтка, кан..йон;

    б) міл..ярд, Н..ютон, р..юкзак, сер..йозно

    в) комп..ютер, кар..єра, прем..єра, миш..як

    г) б..юро, к..ювет, конферанс..є, Мол..єр

5. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно:

    а) устний, чесний, шістнадцять

    б) проїзний, бехжалістний, шістсот

    в)доблестний, якісний, баластний;

    г) перехресний, радісний, зап’ястний

6. Виділіть рядок, в якому всі слова вживаються з апострофом:

    а) пор…ядок, бур…я, п…ята;

    б) під…їхати, зв…язок, цв…ях;

    в) об…єм, подвір…я, в…ялий.

7. Знайти слово, в якому м'які приголосні подовжуються:

    а) терт…я;

    б) вістр…я;

    в) узбереж…я;

    г) лист…я.

8. Виділити рядок, у якому подвоєння приголосних внаслідок збігу префікса і кореня:  

    а) ці..ний, від..ілений, ден..ий, без..емельний;

    б) без..убий, від..аний, об..ігти, без..вучний;

    в) настін..ий, розріс..я, широке..ний, від..зеркалення.

9. Указати рядок, у якому в усіх словах подвоєння приголосних внаслідок збігу:

    а) волос..я, сон..ий, вугіль..я, л..є;

    б) без..вучний, облич..я, мід..ю, туман..ий;

    в) поніс..я, від..ячити, осі..ній, юн..ат.

10. Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеться и.

 А) ф..олетовий, Грец..я, кол..бр.., п..лот

 Б) р..ф, фабр..ка, математ..ка, Мекс..ка

 В) реж..сер, тр..умф, д..спут, Алж..р

 Г) кред..т, гард..на, ..строр..я,с..мпат..я

11. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з подвоєними літерами:

 А) нет..о, віл..а, клас.., шас..і

 Б) грип.., груп..а, сум..а, лібрет..о

 В) Андор..а, марок..анський, піц..а, метал..

 Г) Калькут..а, ван..а, мадон..а, ман..а

12. Поставити іменники в орудному відмінку однини.

 Повість, сіль, ніч, ясність, папороть, зелень, совість, роль, деталь.

 

 

ІІ варіант

1. Прийменник у на місці пропуску слід уживати в усіх словах рядка

   а) зустрінемося …вівторок, купити … магазині 

   б) зануритися … воду, брати участь … святі

   в) описати … казці, вишня … цвіту

г) село … садках, світлиця … рушниках

2. Визначити, в словах якого рядка наявне явище уподібнення:

    а) боротьба, нігті, вокзал; 

    б) близько, слово, танець; 

    в) товаришці, безперечно, козак.

3. Знайти рядок, де в усіх словах відбувається спрощення:

    а) честь, доблесть, швидкість; 

    б) свист, цілість, пестити; 

    в) користь, щастя, хвастати.

4.Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеться апостроф

а) порт..єра, міл..йон, він..єтка, кан..йон;

    б) міл..ярд, Н..ютон, р..юкзак, сер..йозно

    в) комп..ютер, кар..єра, прем..єра, миш..як

    г) б..юро, к..ювет, конферанс..є, Мол..єр

5. Укажіть рядок, у якому всі слова написано правильно:

    а) серце, пестливий, студенський

    б) проїзний, безжалісний, шістсот

    в) доблестний, якісний, баластний

    г) щасливий, гігантський, хворостняк

6. Виділіть рядок, в якому всі слова вживаються з апострофом:

    а) в…ється, моркв…яний, інтерв…ю;

    б) м…яч, бур…як, без…язикий;

    в) в…язати, хлоп…ячий, підгір…я.

7. Знайти слово, в якому м'які приголосні не подовжуються:

    а) щаст…я;

    б) облич…я;

    в) стат…я;

    г) клоч…я.

8. Виділити рядок, у якому подвоєння приголосних внаслідок збігу префікса і кореня:  

    а) без..вучний, під..ивитися, об..ігти, від..ати;

    б) стін..ий, без..емельний, глиби..ний, беззакон..ий;

    в) без..бройний, стара..ний, карти..ний, під..аний.

9. Указати рядок, у якому в усіх словах подвоєння приголосних внаслідок збігу:

    а) ві..дати, годин..ик, розрі..ся, місь..ком;

    б) насі..ня, щоде..ний, ніч..ю, ві..даний;

    в) воло..ся, відмін..ий, суд..я, без..емельний.

10. Укажіть рядок, у якому в усіх словах пишеться і:

 А) ф..олетовий, Грец..я, кол..бр.., п..лот

 Б) р..ф, фабр..ка, математ..ка, Мекс..ка

 В) реж..сер, тр..умф, д..спут, Алж..р

 Г) кред..т, гард..на, ..строр..я,с..мпат..я

11. Укажіть рядок, у якому приголосні не подовжуються:

 А) нет..о, віл..а, клас.., шас..і

 Б) грип.., груп..а, сум..а, лібрет..о

 В) Андор..а, марок..анський, піц..а, метал..

 Г) Калькут..а, ван..а, мадон..а, ман..а

12. Поставити іменники в орудному відмінку однини.

 Даль, мить, свіжість, печаль, вічність, паморозь, деталь, герань, мідь.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Луценко Ольга Андріївна
  Дякую за контрольну! Вона підійшла ідеально!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
31 січня 2018
Переглядів
4423
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку