10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Контрольна робота для учнів 8 класу по темі "Клімат.Внутрішні води"

Про матеріал

Контрольна робота з географії для учнів 8 класу по темі "Клімат. Внутрішні води України".Розроблена на 3 варіанти охоплює 4 рівні У роботі використовуються завдання тестового характеру, завдання на встановлення послідовності та відповідності. У 4 рівні слід дати відповіді на запитання описового характеру.

Перегляд файлу

                                                                                                                                                                                                                                      

                                         І  ВАРІАНТ

                                            І Рівень

1.Тести

1.Континентальність клімату на території України зростає:

а)із заходу на схід;                                           б)з півночі на південь;

в)з північного заходу на південний схід;       г)з південного заходу на північний схід.

2.Найбільше в Україні прісне озеро — це:

а)Ялпуг; б)Світязь;  в) Синевір; г) Донузлав

3.Укажіть територію України, для якої характерний коефіцієнт зволо-
ження понад 1,5:

а) Північний Степ та Східний Лісостеп;    б) Центральний та Східний Лісостеп;

в) Полісся та Західний Лісостеп;                 г) Степовий Крим і Центральний Лісостеп.

4.  Укажіть помилковий приклад несприятливих погодних явищ.
а) Снігові заноси;  б) заболочування;   в) пилові бурі;   г) посухи  

5.Укажіть назву найбільшої лівої притоки Дніпра:

а) Десна;   б) Ворскла;  в) Псел; г) Сула

6.Укажіть помилкову характеристику клімату України.

а) Найбільша кількість сонячної радіації спостерігається на півдні;

б) основна частина України розташована в межах помірного поясу;

в) абсолютний мінімум температур спостерігався на півночі;

г) континентальні помірні повітряні маси надходять з Сибіру

 

                                                        ІІ Рівень

1.Продовжіть речення

1 Відношення падіння річки до її довжини ___________________________  

2. Співвідношення між кількістю опадів і величиною випаровуваності_________

3. Область підвищеного атмосферного тиску з системою вітрів від центру до     

    периферії___________________________________________________________

4. Частина сумарної радіації, яку земна по­верхня втрачає внаслідок    

     віддзеркалення променів__________________________________________________

 ІІ. Установіть відповідність між назвами річок та їх притоками:

  1. Сіверський Донець; А) Інгул;
  2. Південний Буг; Б) Інгулець;
  3. Дніпро; В) Збруч;
  4. Дністер. Г )Оскіл;

Д) Тиса.

ІІІ.Установіть відповідність між гідрографічними показни характеристиками.

1.Витрата води; 2.Падіння річки;

3.Похил  

4.Твердий стік

 

 

 

 

похил річки; річний стік.

      А) Відношення падіння до довжини

      Б) кількість наносів і розчинеі протікає через поперечний не     

       одиницю часу;

       В) різниця висот між витоком і гирлом

      Г) об'єм води, який протікає через  поперечний] переріз потоку за 

            одиницю час.

 

 

                                              ІІІ  Рівень

Нанести на контурну карту: Дунай,  Прип’ять, Південний Буг, Шацькі озера, Каховське водосховище, Північно кримський канал, Дністровський лиман

                                               ІY  Рівень

1.Порівняйте клімат  Карпат і Криму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Як утворилися  озера на території  України?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ІІ  ВАРІАНТ

 

         І Рівень

1.Тести

1.Основною закономірністю в розподілі опадів на тери­торії       України є:

  а) їх зменшення з пн. і пн. заходу на пд. і пд. схід;  б) їх зменшення із заходу на схід;

  в) їх збільшення з пн. і пн. заходу на пд. і пд. схід;   г) рівномірне випадання

2.До найбільших придунайських озер відносяться:

а)Ялпуг; б) Синевир;  в)  Світязь   г)Дону зла

 3.Укажіть помилковий приклад несприятливих погодних явищ.

 а) Водна ерозія; б) зливи; в) смерчі; г) лавини

4.Укажіть рядок, який містить лише назви річок басейну Азовського моря:
а) Сіверський Донець, Південний Буг, Синюха, Молочна;

б) Дон, Кубань, Міус, Кальміус;

в) Лугань, Десна, Південний Буг, Кальміус;

г) Дністер, Інгул, Сіверський Донець, Салгир

5.Укажіть ознаки, характерні для тропічних повітряних мас, які приходять
на територію України:

а) повітряні маси вологі, взимку приносять потепління, а влітку — по­холодання;

б) повітряні маси завжди сухі й приносять холодну погоду взимку та жарку влітку;

в) повітряні маси спричиняють різке пониження температури взимку,

пізні весняні й ранні осінні заморозки;

г) повітряні маси сухі й жаркі, приносять спекотну погоду у травні та

влітку або теплу й погожу восени

6. Укажіть, від чого залежать напрям та швидкість вітру на території   України:

а) від розташування території щодо центрів атмосферного тиску;

б) від впливу повітряних мас;

в) від наявності різних природних зон;

г) від рельєфу

                                   ІІ Рівень

 

1.Продовжіть речення

1.Об’єм води, який протікає за певний час через поперечний переріз річки____________

2.Карти . що відображають стан атмосфери на конкретний  момент доби називають_____________________________________________________________

3.Частина  річкової долини, які  під час  повені затоплюється  водою____________

4.Здатність  земної поверхні  відбивати   сонячну радіацію називається________

ІІ.Установіть відповідність між назвами річок та їх притоками:
1. Дунай;                         А) Серет;

2. Дніпро;                         Б) Лугань;

3.Сіверський Донець; В) Рось;

4.Дністер.                        Г) Прут;

                                                Д) Західний Буг.

 

ІІІ.Установіть відповідність між типом озерної котловини за походженням і назвою озера:

1.карстова;                          А) Куяльницьке;

2.льодовикова;              Б) Бребенескул;

3.загатна;                          В) Свитязь;

4.лиманна.                          Г )Синевир;

                                                 Д) Плотича.

                                              ІІІ  Рівень

Нанести на контурну карту:  Західний Буг, Десна, Салгир,  Ялпуг, канал  Дніпро-Донбас,

Кременчуцьке водосховище,  Бузький лиман

 

                                                                                 ІY  Рівень

1.Охарактеризуйте   клімат  Південного берега   Криму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Розкажіть  про річкову  систему  Дніпра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        ІІІ ВАРІАНТ

І Рівень

1.Тести

1. Україні зареєстровано найменші річні суми опадів:

а)на Азово-Чорноморському узбережжі;  б)у Кримських горах;

в)у межах Донецького кряжу;    г) на Закарпатській низовині

2.Циклони влітку зумовлюють такі погодні умови:

А)прохолоду і опади    б)суху і жарку погоду в)жарку погоду  г) вологу і жарку погоду

3.  Укажіть рядок, який містить назви дніпровських водосховищ:
а) Печенізьке, Київське, Канівське, Каховське;

б) Дніпровське, Київське, Канівське, Червонооскільське;

в) Київське, Канівське, Каховське, Кременчуцьке;

г) Київське, Каховське, Канівське, Ладижинське 

4. Укажіть, для якої території України характерні такі кліматичні показники:
середньомісячна температура липня становить +17...+19 °С, січня -4...-5 °С, опадів випадає понад 600 мм на рік:

а) Причорномор'я;               б) Закарпатська рівнина;

в) Західне Полісся;               г )Донецький кряж.  

5.   Укажіть правильну характеристику кліматичних особливостей України.
а) Значна частина України розташована в субтропічному поясі;

б) найбільша кількість опадів випадає на узбережжі Чорного й Азовсько­го морів;

в) найбільша амплітуда температур на північному заході України;

г) на північ від осі Воєйкова переважають вітри західного напрямку

6. Яка з річок, впадаючи у море, утворює велику дельту?
а) Дніпро      б) Дністер      в) Південний Буг    г) Дунай
 

      ІІ Рівень

 

1.Продовжіть речення

1.Поверхня, на рівні якої водний потік втрачає свою живу силу і нижче якого він не може поглиблювати своє ложе_____________________________

ІІ.Установіть відповідність між типом озерної котловини за походженням і назвою озера:

  1. карстова; А) Куяльницьке;
  2. льодовикова; Б) Бребенескул;
  3. загатна; В )Свитязь;
  4. лиманна. Г) Синевир;

Д )Плотича.

ІІІ.Установіть відповідність між назвами річок та їх притоками:
1 Дунай;                             А) Серет;

2. Дніпро;                         Б )Лугань;

3.Сіверський Донець;     В) Рось;

4.Дністер.                           Г) Прут;

                                                   Д) Західний Буг.

 

 

ІІІ  Рівень

Нанести на контурну карту:  Південний Буг, Збруч, Кальміус,  Синевир, канал  Дніпро-Кривий Ріг,Канівське водосховище,  Дніпровський лиман

 

                                               ІY  Рівень

 

 

1.Порівняйте  кліматичні умови  Поліської  і Причорноморської низовин. Які спільні   і відмінні риси   характерні для них.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Охарактеризуйте   річкову систему Дністра. Назвіть найбільші ліві та праві притоки. Які чинники  впливають  на  режим річки?

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2832
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку