12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Контрольна робота "Доходи в ринковій економіці"

Про матеріал

Контрольна робота

Доходи у ринковій економіці

Варіант 1

 • 1.Знецінення капіталу внаслідок фізичного та морального зносу називається …
 • а.Дивіденди
 • б.Інвестиції
 • в.Амортизація
 • г.Дисконтування

 • 2.Дохід, який утворюється на унікальних землях, - це …
 • а.Диференціальна рента І
 • б.Диференціальна рента ІІ
 • в.Монопольна рента
 • г.Абсолютна рента
 • 3.Ціна, за якою фактично продаються-купуються цінні папери в конкретний момент часу, називається …
 • а.Ринковою
 • б.Відрядною
 • в.Реальною
 • г.Номінальною
 • 4.Сума грошей, отримана за певний період часу (годину, день, місяць тощо) – це..
 • а.Реальна заробітна плата
 • б.Номінальна заробітна плата
 • в.Погодинна заробітна плата
 • г.Всі відповіді вірні
 • 5.Акції бувають:
 • а.Ринкові
 • б.Привілейовані
 • в.Прості
 • г.Відповідь б) та в)
 • д.Відповідь а) та в)
 • 6.Поточне значення вартості певної майбутньої суми грошей визначається за допомогою …
 • а.Норми позичкового відсотку
 • б.Земельної ренти
 • в.Дисконтування
 • г.Амортизації
 • Завдання 1. Запишіть формулу для визначення ціни землі, курсу акцій та формулу дисконтування.
 • Задача 1. Підприємець придбав обладнання для виробництва олівців і використовував його 4 роки. За перший рік це обладнання принесло йому дохід у розмірі 28 тис. грн., за другий – 24 тис. грн., за третій – 18 тис. грн., а за четвертий – 10 тис. грн.. У кінці четвертого року все обладнання було продано за 6 тис. грн.. Ставка дисконтування становить 10%. Визначте початкову ціну обладнання.

Задача 2. Аптекарю нараховано за квітень 10 100 гривень заробітної плати. З неї відраховано податок з фізичних осіб у розмірі 18%, військовий збір – 1,5%, профспілкові внески – 2%. Інфляція за місяць дорівнювала 8%. Скільки грошей «чистими» отримав аптекар? Чому дорівнює його реальна зарплата?

Задача 3. Попит на землю описується функцією QD = 1150 – 2R, де R – рента в гривнях за га, а їх пропозиція обмежена придатною для сільськогосподарського виробництва територією – 550 га. Визначте ціну 120 га землі, якщо норма позичкового відсотка становить 25%.

Задача 4. Акцію номінальною вартістю 200 грн продали за 400 грн. Банківський відсоток становив 20%. Визначити розмір дивідендів. Обчисліть чистий прибуток від продажу 25 таких акцій.

Перегляд файлу

Контрольна робота

Доходи у ринковій економіці

Варіант 2

 1. Укажіть, який цінний папір випускається на невизначений строк і приносить власникові щороку неоднаковий дохід залежно від прибутковості підприємства:

 1. Облігація
 2. Привілейована акція
 3. Вексель
 4. Ваучери

 1. Укажіть найкращий показник рівня життя:

 1. Грошові доходи населення
 2. Реальний дохід на душу населення
 3. Рівень безробіття
 4. Темпи інфляції
 1. Магазин пропонує вам придбати велосипед, вартість якого можна сплачувати протягом року вроздріб. Це є…

 1. Фірмовим кредитом
 2. Банківським кредитом
 3. Споживчим кредитом
 4. Торговельним кредитом

 1. Розрізняють заробітну плату таких видів:
  1. Реальна заробітна плата
  2. Номінальна заробітна плата
  3. Погодинна заробітна плата
  4. Всі відповіді вірні
 2. Цей показник прямо пропорційний ренті й обернено пропорційний ставці банківського відсотку.
  1. Рента
  2. Заробітна плата
  3. Позичковий відсоток
  4. Ціна землі
 3. Всі види грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в реальні та фінансові активи з метою отримання прибутку, називаються …

 1. Дивіденди
 2. Інвестиції
 3. Амортизація
 4. Дисконтування

 

Завдання 1. Запишіть формулу для визначення ціни землі, курсу акцій та формулу дисконтування.

 

Задача 1. Підприємець придбав обладнання для виготовлення морозива і використовував його 4 роки. За перший рік це обладнання принесло йому дохід у розмірі 18 тис. грн., за другий – 16 тис. грн., за третій – 12 тис. грн., а за четвертий – 6 тис. грн.. У кінці четвертого року все обладнання було продано за 2 тис. грн.. Ставка дисконтування становить 5%. Визначте початкову ціну обладнання.

Задача 2. Андрію нараховано за квітень 10 600 гривень заробітної плати. З неї відраховано податок з фізичних осіб у розмірі 18%, військовий збір – 1,5%, профспілкові внески – 2%. Інфляція за місяць дорівнювала 10%. Скільки грошей «чистими» отримав Андрій? Чому дорівнює реальна зарплата працівника?

Задача 3. Попит на землю описується функцією QD = 4000 – 2R, де R – рента в гривнях за га, а їх пропозиція обмежена придатною для сільськогосподарського виробництва територією – 800 га. Визначте ціну 40 га землі, якщо норма позичкового відсотка становить 20%.

Задача 4. Акцію номінальною вартістю 150 грн продали за 300 грн. Банківський відсоток становив 10%. Визначити розмір дивідендів та чистий прибуток від продажу 20 таких акцій.


Контрольна робота

Доходи у ринковій економіці

Варіант 1

 1. Знецінення капіталу внаслідок фізичного та морального зносу називається  …
  1. Дивіденди
  2. Інвестиції
  3. Амортизація
  4. Дисконтування

 1. Дохід, який утворюється на унікальних землях, - це …
  1. Диференціальна рента І
  2. Диференціальна рента ІІ
  3. Монопольна рента
  4. Абсолютна рента
 2. Ціна, за якою фактично продаються-купуються цінні папери в конкретний момент часу, називається …
  1. Ринковою
  2. Відрядною
  3. Реальною
  4. Номінальною
 3. Сума грошей, отримана за певний період часу (годину, день, місяць тощо) – це..
  1. Реальна заробітна плата
  2. Номінальна заробітна плата
  3. Погодинна заробітна плата
  4. Всі відповіді вірні
 4. Акції бувають:
  1. Ринкові
  2. Привілейовані
  3. Прості
  4. Відповідь б) та в)
  5. Відповідь а) та в)
 5. Поточне значення вартості певної майбутньої суми грошей визначається за допомогою …
  1. Норми позичкового відсотку
  2. Земельної ренти
  3. Дисконтування
  4. Амортизації

 

Завдання 1. Запишіть формулу для визначення ціни землі, курсу акцій та формулу дисконтування.

 

Задача 1. Підприємець придбав обладнання для виробництва олівців і використовував його 4 роки. За перший рік це обладнання принесло йому дохід у розмірі 28 тис. грн., за другий – 24 тис. грн., за третій – 18 тис. грн., а за четвертий – 10 тис. грн.. У кінці четвертого року все обладнання було продано за 6 тис. грн.. Ставка дисконтування становить 10%. Визначте початкову ціну обладнання.

Задача 2. Аптекарю нараховано за квітень 10 100 гривень заробітної плати. З неї відраховано податок з фізичних осіб у розмірі 18%, військовий збір – 1,5%, профспілкові внески – 2%. Інфляція за місяць дорівнювала 8%. Скільки грошей «чистими» отримав аптекар? Чому дорівнює його реальна зарплата?

Задача 3. Попит на землю описується функцією QD = 1150 – 2R, де R – рента в гривнях за га, а їх пропозиція обмежена придатною для сільськогосподарського виробництва територією – 550 га. Визначте ціну 120 га землі, якщо норма позичкового відсотка становить 25%.

Задача 4. Акцію номінальною вартістю 200 грн продали за 400 грн. Банківський відсоток становив 20%. Визначити розмір дивідендів. Обчисліть чистий прибуток від продажу 25 таких акцій.


Контрольна робота

Доходи у ринковій економіці

Варіант 3

 1. Форма заробітної плати, розмір якої залежить від обсягів виготовленої продукції, називається …
  1. Ринковою
  2. Відрядною
  3. Погодинною
  4. Номінальною
 2. Дохід, який отримують власники кращих і середніх земель, - це …
  1. Диференціальна рента І
  2. Диференціальна рента ІІ
  3. Монопольна рента
  4. Абсолютна рента
 3. Відсоткова ставка, скорегована з урахуванням рівня інфляції, називається …
  1. Номінальна
  2. Поточна
  3. Відрядна
  4. Реальна
 4. Укажіть, який цінний папір випускається на визначений строк і засвідчує факт позики.
  1. Облігація
  2. Привілейована акція
  3. Депозитний сертифікат
  4. Ваучери
 5. Установіть відповідність між доходами та економічними суб’єктами, які їх отримують.
  1. Орендна плата за приміщення складу
  2. Кошти, отримані за написання книги
  3. Дохід за надані в позику гроші
  4. Частина прибутку фірми, сплачена її співвласнику
   1.                     Власник грошового капіталу
   2.                     Власник робочої сили
   3.                     Власник землі
   4.                     Власник капітальних ресурсів
   5.                     Власник цінного паперу

 

Завдання 1. Запишіть формулу для визначення ціни землі, курсу акцій та формулу дисконтування.

 

Задача 1. Підприємець придбав обладнання для виготовлення морозива і використовував його 4 роки. За перший рік це обладнання принесло йому дохід у розмірі 80 тис. грн., за другий – 72 тис. грн., за третій – 64 тис. грн., а за четвертий – 42 тис. грн.. У кінці четвертого року все обладнання було продано за 20 тис. грн.. Ставка дисконтування становить 15%. Визначте початкову ціну обладнання.

Задача 2. Бібліотекарю нараховано за місяць  9600 гривень заробітної плати. З неї відраховано податок з фізичних осіб у розмірі 18%, військовий збір – 1,5%, профспілкові внески – 2%. Інфляція за місяць дорівнювала 8%. Скільки грошей «чистими» отримав бібліотекар? Чому дорівнює реальна зарплата працівника?

Задача 3. Попит на землю описується функцією QD = 5000 – 3R, де R – рента в гривнях за га, а їх пропозиція обмежена придатною для сільськогосподарського виробництва територією – 2900 га. Визначте ціну 80 га землі, якщо норма позичкового відсотка становить 20%.

Задача 4. Акцію номінальною вартістю 200 грн продали за 300 грн. Банківський відсоток становив 16%. Визначити розмір дивідендів. Визначте чистий дохід від продажу 120 таких акцій.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Трофімова Тетяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Економіка (профільний рівень) 10 клас (Крупська Л.П., Тимченко І.Є., Чорна Т.І.)
Додано
19 квітня 2018
Переглядів
3290
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку