27 травня о 18:00Вебінар: Цифрові технології для формувального оцінювання в НУШ

Контрольна робота " Екосистема. Біосфера".

Про матеріал
Контрольна робота " Екосистема. Біосфера" може бути використана для тематичного контролю знань учнів 9 - го класу, для підготовки до ЗНО учнів 11 класу. Складено у двох варіантах.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми « Екосистема. Біосфера»

ВАРІАНТ І

І. Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Живі організми створюють в екосистемі компонент:

а) біотичний;    б) абіотичний;  в) антропогенний.

2. Забруднення чи руйнування середовища існування живих організмів  - це екологічний фактор  :

а)  біотичний;    б)  абіотичний;   в) антропогенний.

3. Нижня межа біосфери обумовлена фактором:

а) високий тиск; б)  низька температура;   в) відсутність кисню;  г) висока температура.

4. Накопичення бурими водоростями йоду в своїх організмах -  це прояв функції живої речовини:

а) газової; б)  концентраційної;   в) окисно-відновної.

5. Мул, ґрунт – це речовина біосфери:

а) косна; б)  жива;   в) біогенна;  г) біокосна.

6. Фіксацію  молекулярного азоту з атмосфери здійснюють:

а) денітрифікуючі бактерії;      б) бульбочкові бактерії;   в) нітратні бактерії;   г) денітрифікуючі бактерії.

ІІ. 1. Допишіть речення:

 1. Автор учення про біосферу ……………………………………………….
 2. Ноосфера – це……………………………………………………………….
 3. Фактор, який найбільше впливає на виживання, називають…………….

2. Дайте визначення поняттю, наведіть приклад :

Коменсалізм – це………………………………………………………………..

ІІІ.  Визначте масу компонентів ланцюга живлення, якщо відомо , що маса консументу 3-го порядку становить 8кг.

Компоненти ланцюга живлення

Загальна маса

 1. Фітопланктон (водорості)

 

 1. Дрібні ракоподібні

 

 1. Риби

 

 1. Видра

8кг

IV. Використовуючи наведені організми, складіть 3 ланцюги живлення (запишіть номери організмів у такому порядку:

Продуцент – консумент І порядку – консумент ІІ порядку).

 

1)C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_3.png    2)  C:\Users\Admin\Desktop\КВІТИ.png    3)  C:\Users\Admin\Desktop\ТЛЯ.png   

 

 

4)  C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\русак.png    5)  C:\Users\Admin\Desktop\ЖУК.png         6) C:\Users\Admin\Desktop\ромашки.png

 

 

7) C:\Users\Admin\Desktop\ТРАВА.png     8)    C:\Users\Admin\Desktop\БАБОЧКА.png              9)   C:\Users\Admin\Desktop\ЯЩІРКА.png  

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми « Екосистема. Біосфера»

ВАРІАНТ ІІ

І. Оберіть правильний варіант відповіді:

1. Фактори неживої природи створюють в екосистемі:

а)  біотичний компонент;    б)  абіотичний компонент;

в) антропогенний компонент.

2. Автотрофні та гетеротрофні організми утворюють компоненти екосистеми:

а)  біотичні;    б)  абіотичні;   в) антропогенні.

3. Верхня межа біосфери визначається фактором:

  а) висока температура;  б) низька температура;  в) відсутність кисню;  г) ультрафіолетове випромінювання.

4. Фотосинтез у рослин – це прояв функції живої речовини:

а)  концентраційної;    б)  газової;   в) окисно – відновної.

5. Торф, кам’яне вугілля – це речовина біосфери:

а) біокосна; б)  жива;   в) біогенна;  г) косна.

6. Формування гірських порід та корисних копалин – це результат функції живої речовини:

а) газової; б) концентраційної;   в) окисно-відновної.

ІІ. 1.  Допишіть речення:

 1. Ноосфера – це ……………………………………………………………..
 2. Термін «біосфера» запропонував………………………………………….
 3. Зона в діапазоні дії чинника середовища, яка найбільш сприятлива для життєдіяльності організмів, називається………………………………..

2. Дайте визначення поняттю, наведіть приклад :

Мутуалізм – це………………………………………………………………….

ІІІ.  Визначте масу компонентів ланцюга живлення, якщо відомо , що загальна маса продуцентів становить 8000 кг.

Компоненти ланцюга живлення

Загальна маса

 1. Рослини

8000 кг

 1. Комахи

 

 1. Дрібні птахи

 

 1. Сичі

 

IV. Використовуючи наведені організми, складіть 3 ланцюги живлення (запишіть номери організмів у такому порядку:

Продуцент – консумент І порядку – консумент ІІ порядку).

 

 

1)  C:\Users\Admin\Desktop\миша.png     2)C:\Users\Admin\Desktop\ЗАЙЧИК.png       3) C:\Users\Admin\Desktop\ЕЖИК.png

 

 

     4)   C:\Users\Admin\Desktop\СОВА.png             5)  C:\Users\Admin\Desktop\ФОТО ДЛЯ ТЕСТОВ\комаха.png  6 )  C:\Users\Admin\Desktop\Screenshot_5.png

 

 

     7) C:\Users\Admin\Desktop\лист.png    8) C:\Users\Admin\Desktop\змія.png      9)   C:\Users\Admin\Desktop\трава.png

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
22 травня
Переглядів
153
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку