Контрольна робота. Культура мови і комунікація

Про матеріал
Матеріал можна використовувати як самостійну, так і контрольну роботу. Для перевірки знань учнів
Перегляд файлу

Котрольна робота №1  ( тест) за темою:

Культура мовлення  і комунікація

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

 1. Терміну  правильність професійного мовлення відповідає визначення

А  Структурно впорядковане за логічними законами професійне

     мовлення 

Б  Уміння користуватися професійною мовою в її усталених 

     формах

В  Чітке визначення мовних одиниць зі значенням, властивим цій

     одиниці

Г  Повна відповідність професійного мовлення нормам

    літературної мови

 1. До етикетних формул у професійній комунікації належать

А  Без проблем, на здоров’я

Б  Ми незабаром побачимося, мене це влаштовує

В  Дякую за запитання, ми переконані

Г  Хай збудуться всі ваші мрії, щасливих свят

 1. Не є доречною в професійному спілкуванні етикетна формула прощання

     А  До побачення!

     Б  На все добре

     В  Бувайте здорові!

     Г  до наступної зустрічі!

 1. Під час професійної комунікації не бажано використовувати

таку міжособистісну дистанцію  

     А  інтимну

     Б  персональну

     В  соціальну

     Г  публічну

 1. Правильно оформлено звертання в рядку

А  Шановна Наталія Олексіївна

Б  Шановна  Наталія Олексіївно

В  Шановна Наталію Олексіївно

Г  Шановна Наталіє Олексіївно

 1. У кожному рядку потрібно вибрати правильну стандартну етикетну формулу

I     А  Вибачте.    Б  Вибачаюсь.

II   А  До слідуючої  зустрічі.   Б До наступної зустрічі.

III  А Ви вірно вирішили.  Б  Ви правильно вирішили.

IV  А  Дякую Вас.  Б  Дякую вам.

V    А  Зичу успіхів.  Б Бажаю успіхів.

VI  А  Ми домовилися з вами.  Б  Ми договорилися з вами.

  Завдання на встановлення відповідності

 1. Установити відповідність між функціями професійної комунікації та їхніми особливостями.

              Функції                                    Характеристика функцій

 1. номінативна                              А  спілкування в професійній сфері
 2. пізнавальна                               Б  мовностилістична довершеність
 3. комунікативна                               професійних текстів
 4. культуроносна                          В  називання фахових реалій і понять

                                                  Г  збереження й передавання фахових

                                                      знань і культури професійного

                                                             спілкування

                                                         Ґ  знаряддя і спосіб фахового пізнання,

                                                             оволодіння фаховим досвідом

 

 1. Установити відповідність між словами та їх тлумаченням.

 

            Слова                                                    Тлумачення

 

1  шляхетний                                 А  поблажливий, терпимий до чиїхось

2  толерантний                                   думок, поглядів, вірувань тощо

3  тактовний                                  Б   шанобливо ввічливий у поводженні з

4  гречний                                           людьми

                                                        В  який виявляє щирість, доброзичливість

                                                     до когось

                                                        Г  який володіє почуттям міри

                                                        Ґ  який відзначається високими

                                                             якостями, благородний

 

Завдання, що потребують самостійного розв’язання

 

 1. Продовжити твердження:

А   Усне ділове спілкування реалізується у формі…

Б   В усному діловому спілкуванні, крім вербальних, задіяні

      невербальні засоби, а саме….

 1.   Описати власний комунікативний статус одного зі своїх родичів (батька, матері, дідуся чи бабусі), що визначається за такими ознаками: стать, вік,національність,віросповідання,соціальне становище,рівень і характер освіти, місце роботи тощо.
 2.  Напишіть есе « Сила слова в сучасному світі».

 

docx
Додано
5 серпня
Переглядів
369
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку