Контрольна робота на тему : " Перші Середньовічні держави"

Про матеріал
В контрольній роботі використані завдання,що дозволяють здійснити перевірку сформованості предметних компетентностей учнів- хронологічної,інформаційної,мовленнєвої,логічної, а відтак - історичного мислення школярів.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми: «Вступ. Перші Середньовічні держави»

І варіант

Початковий рівень ( 3б)

1.Укажіть ім’я короля, який  запроваджував християнство серед германських племен.

А) Карл Мартел

Б)Хлодвіг

В) Піпін Короткий

2.Збірник законів Візантії мав назву:

А) Конституція Гонорія

Б) « Салічна правда»

В) закони Лікурга

Г) « Кодекс Юстиніана»

3. Яка подія вважається в ісламі початком мусульманського літочислення?

А) народження Мухаммада

Б) зустріч Мухаммада з архангелом Джебраїлом.

В) переселення Мухаммада з одновірцями з Мекки в Ясріб ( Медину)

Г) завоювання Мухаммадом Мекки

Середній рівень ( 3б)

4.Дати визначення поняттям : середні віки, варвари, міграція

 Достатній рівень  ( 3 б)

5.Установіть відповідність між датою та подією.

1.476 р.                      А) Карл Великий стає імператором

2. 800 р                      б) Взяття турками Константинополя.

3. 1453 р                    в) загибель Західної Римської імперії.

4.  622 р                      г) початок мусульманського літочислення

                                   д) поразка арабів у битві при Пуатьє

6.Назвіть ім’я та роки правління історичного діяча

Високий рівень ( 3 б)

7.Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання

« Франкська нація блищала в очах всього  світу… Але тепер ця велика держава в занепаді, втратила одразу і свій блиск і найменування імперії; держава, яка ще недавно була єдиною, поділена на три частини, і нікого вже не можна вважати імператором; замість государя-дрібні правителі, замість держави один лише шматочок. Загальний добробут припинив існування, кожен зайнятий своїми власними інтересами….»

1.Яке суспільне явище,характерне для епохи середніх віків,описано в уривку документа?

2.Чому воно виникло саме в ті  часи і чим загрожувало державі?

3.Як удалося його подолати?

Відповідь

  1. В цей період зникали імперії та виникали малі королівстава на цих землях- феодальна роздробленість.
  2. Феодальна роздробленість  виникала  внаслідок раптових військових нападів чи появи декількох спадкоємців престолу.
  3. Його подолати вдалося шляхом укріплення кордонів ,тому що зменшилися військові набіги.

 

 

 

ІІ варіант

Початковий рівень ( 3б)

1.Перший звід законів у франків отримав назву:

А) Конституція Гонорія

Б)  «Салічна правда»

В) закони Лікурга

Г) «Кодекс Юстиніана»

2. На чолі  Візантійської імперії стояв:

А) халіф

Б) конунг

В) василевс

Г) король

3.Укажіть галузь науки, у якій уславився Ісбн-Сіна ( Авіценна)

А) медицина

Б)математика

В) історія

Г) географія

Середній рівень ( 3 б)

4.Дати визначення поняттям: варварське королівство, велике переселення народів, салічна правда

Достатній рівень ( 3 б)

5. Установіть відповідність між датою та подією.

1.486 р          а) Верденський договір

2.843 р          б) Початок правління Хлодвіга

3.527 р          в) Початок правління Юстиніана

4. 732 р          г) .виникнення Папської держа

                       д) перемога Карла Мартелла  у битві з арабами при Пуатьє

6. Назвіть ім’я та роки правління історичного діяча.

Високий рівень ( 3 б)

7. .Прочитайте уривок і дайте відповіді на запитання.

«Вступивши на імператорський престол, Юстиніан І одразу ж започаткував загальну програму відродження величі Нового Риму. Цій ідеї була підпорядкована вся політика імператора. Саме тому проводились адміністративні, релігійні, військові, податкові реформи, а також кодифікація права. Оточений виключно місцевими, найталановитішими радниками, Юстиніан І майже не відчував іноземного впливу, він повністю опирався на ідею єдиної та непохитної візантійської держави.»

1.Про які напрями політики Юстиніана сказано в уривку? Якими фактами ви можете підтвердити дану інформацію?

2.Як дослідники називають період правління Юстиніана в історії  Візантійської імперії?

3.Як ви особисто ставитеся до діяльності Юстиніана? Чому?

Відповідь:

1.Юстиніан активно впроваджував внутрішні реформи, перші закони. Доказом цьому є відтворення Римської імперії у її межах під Візантією.

2. Дослідники називають цей період « епоха Юстиніана» Після важких часів він зміцнив Візантію, розширив її.

3. Цілком позитивно, адже він збудував і розширив свою державу. Був гарним правителем.

 

 

 

docx
Додано
29 вересня
Переглядів
1901
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку