Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи

Про матеріал
Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи
Перегляд файлу

 

Тема: Практичне заняття. Вплив Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів на становлення Середньовічної Європи

Мета:

  • розглянути найяскравіші надбання Візантії, імперії Карла Великого, перших Арабських халіфатів та їх вплив на європейську історію;
  • удосконалити навички роботи з історичною картою; формувати ціннісні орієнтації, загальнокультурну компетентність учнів; закріпити теоретичні знання учнів, здобуті впродовж вивчення тем;
  •  виховувати повагу до історичних діячів, викликати в учнів зацікавленням історією.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок.

Форма проведення: практичне заняття.

Обладнання: підручник (Бонь  О.І., Іванюк О.Л. Всесвітня історія. Підручник  для 7 класу.- «Літера ЛТД », 2015) , мультимедія , атлас , дидактичні матеріали .

Очікувані результати:

Учень/учениця:

  • висловлює судження щодо взаємовпливу культур;
  • показує на карті країни: Візантію, імперію Карла Великого, перші  Арабські халіфати ;
  •  працює в групах; складає таблицю.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності

ІІ. Актуалізація опорних знань, вмінь та навичок

Бесіда за запитаннями

1. Що таке імперія?

2. Які імперії Стародавнього світу вам відомі?

3. Яким був вплив імперій Стародавнього світу на тогочасну історію?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя

Поява перших імперій Середньовіччя пов’язана, з одного боку, із грандіозними завоюваннями, а з іншого, — зі становленням двох світових релігій. У перші століття існування християнства зародилися Візантія і Франкська імперія, з появою ісламу постав Арабський Халіфат. Зусиллями трьох імперій були значною мірою збережені твори Давньої Греції і Давнього Риму. Взаємодія держав, створення народами, які населяли імперії, унікальних культур не тільки заклали основу єдиної і різнобічної середньовічної цивілізації, а й вплинули на подальший розвиток людства. Щоправда, жодна з цих імперій «не вийшла» за межі Середніх віків.

( Учитель повідомляє тему та завдання уроку)

Проблемне питання «Подумайте, чи здійснили ці імперії вплив на європейську історію, чи їх існування пройшло для нащадків непомітно. Чому?»

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

                                                                 План

  1. Досягнення та взаємовплив культур.

     2. Три величні цивілізації.

1. Досягнення та взаємовплив культур .

Робота в групах

Завдання для 1 групи

Робота з картою: «Візантійська імперія»

- назвіть території, завойовані Візантійською імперією?

-куди простягалася територія імперії ?

-які  народи об’єднала імперія? На які народи, що жили по сусідству, вона могла впливати?

Робота з підручником

1.    Визначте, якими досягненнями античної культури користувались та розвивали їх візантійці?

2.    Чому Візантію історики називають мостом між стародавньою історією та Новим часом? Запишіть у зошит.

Завдання для 2 групи

 Робота з картою  « Арабський халіфат»

- назвіть території, завойовані Арабським Халіфатом?

-куди простягалася  територія Халіфату?

-які народи об’єднав Халіфат? На які народи, що жили по сусідству, він міг впливати? Запишіть у зошит.

Робота з підручником

1.    Читаючи текст, визначте (запишіть у зошит), що з досягнень арабської культури ми використовуємо донині?

2.    Який вплив здійснила арабська культура на культуру інших країн? Проілюструйте думки прикладами.

Завдання для 3 групи

Робота з картою  «Імперія Карла Великого» 

-визначте, які регіони були охоплені її впливом ?

 -  які регіони були перетином її інтересів (впливу) з іншими імперіями ?

-  як впливало існування імперій на розвиток релігій? Яку роль відігравав релігійний чинник у їх конфліктах з іншими імперіями?

Робота з підручником

1.    Що називають Каролінгським відродженням? Чому виникла така назва?

2.    На основі тексту та ілюстрацій визначте основні риси цього періоду й запишіть їх у зошит

Презентація учнями завдань. Оцінювання.

    2. Три величні цивілізації.

Учитель. У IХ ст. склалася одна з найбільших держав середньовічної Європи — Київська Русь. Вона стала надійною ланкою, що пов’язувала Західну Європу з країнами Сходу, Візантією та Скандинавією. Прийняття християнства обумовило її швидке входження в загальноєвропейську спільноту. I в європейських, і в арабських джерелах Київська Русь постає як самостійна держава, князі якої пов’язані шлюбами з правлячими династіями Європи, а воїни беруть участь у європейських війнах. Недарма сучасні історики порівнюють роль Київської Русі в Східній Європі з Франкською імперією в Західній.

Робота з таблицею  ( додаток 1)

Використовуючи тексти підручника, заповніть таблицю, поставивши номери у відповідний стовпчик

Прогнозована відповідь :

Візантія : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12.

Імперія Карла Великого: 7, 10, 11, 14.

 Арабський халіфат: 1, 9, 13, 15, 16.

Вправа « Хронологічна таблиця» ( додаток 2)

Використовуючи наведені дати й текст підручника складіть хронологічну таблицю ( в парах)

Прогнозована таблиця:

Дата

Подія

     Дата

Подія

375 р.

Розгром готської держави Германаріха

750р.

Прихід до влади Аббасидів

425 р.

Відкриття вищої

школи в Константинополі

782р.

Перемога над саксами на р.Везер

451р.

Битва на Каталаунських полях

787р.

Вселенський собор у Нікеї

498 р.

Хлодвіг прийняв жристиянство

800р.

Коронація Карла Великого

518 р.

Початок правління Юстина

817р.

Поділ держави Людовіком

527р.

Юстиніан став імператором

827р.

Араби виміряли дугу меридіана й розміри земної кулі

532р.

Повстання « Ніка»

843р.

Верденська  угода

534р.

Розгром вандалів

візантійцями

855р.

Почала діяти математична школа

570р.

Народження Мухаммада

1071р.

Поразка візантійців

У Вірменії

622р.

Початок ісламського

літочислення

1081р.

Початок правління Комнінів

631-632рр.

Обєднання племен

Аравійського півострова

1261р.

Захоплення Константинополя нікейцями

687р.

Владу захопив Піпін

Герістальський

1326р.

 Бурса упала перед османами

687-691рр.

. Мечеть «Купол Скелі» в Єрусалимі

1347-1349рр.

Епідемія чуми в Європі

705-715 рр.

Спорудження

«Великої мечеті»

1453р.

Розгром Константинополя

726р.

 Імператор Лев Ісавр видав свій іконоборський декрет

 

 

 

Робота з візуальними джерелами

Розгляньте ілюстрації ( додаток 3) та підручник с. 24, с.39, с.52.

  Продовжіть речення : На ілюстрації... я бачу..., це підтверджує....

Робота з підручником (ст. 56 – 57)

Складіть міні – твір « Моя подорож до Арабського халіфату

ІV. Систематизація та узагальнення знань та умінь учнів.

 

  Висловлювання учнів щодо   проблемного  запитання

Прогнозовані відповіді:

  • Завдяки зусиллям учених і переписувачів книг, латинську мову не було забуто: в результаті змішання латини й мов варварів-германців утворились італійська, португальська, румунська, іспанська та французька мови. Саме латину використовували в усіх навчальних закладах Середньовіччя.
  • Невід’ємною частиною європейського Середньовіччя є історія Візантії — тисячолітньої імперії, яка, зберігаючи античну спадщину, справила значний вплив на розвиток культури європейських народів
  • Наприкінці IX ст. Візантія активно поширювала християнство в Київській державі, Болгарії, Сербії. Прийняття християнства ввело ці країни в коло європейських держав, укріпляло їх міжнародний авторитет, зміцнювало державну владу й територіальну єдність. Разом із християнством у цих державах поширюється іконопис, створений за візантійським каноном — особливими правилами зображення святих, біблійних сюжетів, добору кольорів тощо

 

Вчитель. Таким чином, в епоху Раннього Середньовіччя виникли три величні імперії та несхожі одна на одну цивілізації: ранньосередньовічна християнська цивілізація країн Західної Європи, східнохристиянська візантійська цивілізація та арабо-мусульманська цивілізація. Кожна з них залишила свій відбиток в історії

Що найцікавішого ви дізнались на уроці? Що вас здивувало? Про що хотілося б дізнатися більше?

V. Домашнє завдання

Складіть статтю до Вікіпедії про одного з історичних діячів раннього Середньовіччя, обґрунтуйте свій вибір.Підручник ст. 57.

 

 

 

                                    Дидактичні матеріали до уроку

Картка учня

П.І__________________________________________

Клас__________________________________________

 Додаток 1. Використовуючи тексти підручника, заповніть таблицю, поставивши номери у відповідний стовпчик

             Візантія

Імперія Карла Великого

Арабський халіфат

 

 

 

 

 

 

1) Досягнення в галузі медицини

2) Будівництво храму Святої Софії.

3) Поширення християнства в сусідні країни.

4) Створення імперії, що розміщувалася на трьох частинах світу.

5) Створення вищої школи при імператорському дворі.

 6) Найвищі досягнення в області живопису (іконопис, фрески,

мозаїка).

7) Союз імператорської влади й папи римського.

8) Союз імператорської влади й патріарха.

9) Ібн Сіна «Канон лікарської науки »

10) Створення імперії, що об’єднала варварські народи Європи.

11) «Каролінгське відродження», що поклало початок розвитку

освіти й наукових знань у середньовічній Європі.

12) Створення глаголиці та кирилиці.

13) Зародження ісламу й написання Корану.

14) Будинок мудрості. Переклад праць античних вчених.

15) Визначні успіхи в області математики (алгебра)

16) Розвиток географічних знань.

Додаток 2. Використовуючи наведені дати й текст підручника складіть хронологічну таблицю: 1347-1349рр., 375р., 451р.,498 р.,782р.,800 р.,817р.,843р.,518р.,532р.,527р.,534р.,726р.,787р.,1071р.,1081р.,1261 р.,1326р.,1453р.,425р.,855р.,570р.,622р.,631-632рр., 750р.,827р.,687р.,687-691рр.,705-715 рр.

Дата

Подія

Дата

Подія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Опис : http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-7new-pometun/ist-7new-pometun-34.jpg

Опис : http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-7new-pometun/ist-7new-pometun-35.jpg

 

Опис : http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-7new-pometun/ist-7new-pometun-36.jpg

 

Опис : http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-7new-pometun/ist-7new-pometun-37.jpg

 

 

Опис : http://narodna-osvita.com.ua/uploads/ist-7new-pometun/ist-7new-pometun-40.jpg

Інтернет-ресурси:

https://www.youtube.com/watch?v=XEoBP3lLjeU

http://svitppt.com.ua/istoriya-ukraini/karl-velikiy.html    (презентація) ПРО Карла

 

 

 

 

 

doc
Додано
4 жовтня 2019
Переглядів
38003
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку