17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Контрольна робота на тему "Словотвір і орфографія"

Про матеріал
Контрольна робота складається з тестових завдань різного ступеня складності, а також творчого завдання.
Перегляд файлу

6 клас. Контрольна робота №2 «Словотвір і орфографія»

                                        Варіант 1

1. «Нульове закінчення буває лише у незмінних словах». Так чи ні?

2. Слово «настільний» утворено способом:

А. Суфіксальним.                                                                    В. Префіксальним.

Б. Префіксально-суфіксальним.                                            Г. Безафіксним.

3. Визначте правильно утворений словотвірний ланцюг.


A. Береза підберезник-  березовий.

Б. Ліс - праліс - пролісок.

B. Дорога - дорожній - придорожній.

Г. Мова - промовляти - мовний.


4. Укажіть варіант, у якому правильно визначено спосіб творення слова.


A. Кафе-бар — основоскладання.

Б. Біленький — суфіксальний.

 

B. Притулилася — префіксально-суфіксальний.

Г. Стиха — безсуфіксний.


5. Визначте рядок, у якому правильно утворені слова за допомогою суфіксів    -ськ-, -ств-.


A. Париж — парижський, прага — пражський.

Б. Козак - козацький, парубокпарубоцький.

B. Птах — птахство, ткач — ткацтво.

Г. Убогий — убозтво, брат — брацтво.


6. Укажіть рядок, у якому в усіх словах при додаванні суфікса -ин(а) отримаємо   -ччин(а).

А. Турецький, донецький.                                                    В. Черкаський, київський.

Б. Вінницький, панський.                                                     Г. Кріпацький, одеський.

7. Визначте речення, у якому є слово, утворене переходом з однієї частини мови в іншу.

А. Хочу в батька-матері погостювати .

Б. У сірих очах старого світиться радість .

В. За хвилину з хлівця вийшов старий чоловік і став .

Г. Сад — то спів веселих птахів і сумних вітрів .

8. Укажіть рядок, у якому всі слова з пів-, напів- записано правильно.

A, Півяблука, пів-Європи, півовал.

Б. Півавтобуса, пів-огірка, півальбома.

B. На півзаповнений, півдороги, пів'Японії.

Г. Пів України, південь, пів склянки.

9. Поєднайте слово зі способом творення.

1 кафе-ресторан               А префіксальний

2 черговий                        Б суфіксальний

3 розпитати                      В префіксально-суфіксальний

4 задуманий                     Г складання слів

                                          Д перехід з однієї частини мови в іншу

10. Виберіть рядок, у якому в усіх словах при додаванні суфікса -ськ- відбудеться

чергування приголосних.

А. Товариш, брат.                                            В. Ткач, завод.

Б. Козак, юнак.                                                Г. Тюрки, коваль.

11. Визначте рядок, у якому всі складні слова записано правильно.

A. Бібліографія, аеромобіль, кінопродукція.

Б. Горицвіт, перекоти поле, Убийвовк.

B. Народно-визвольний, південно-український, тихо-тихо.

Г. Батько-мати, світло-жовтий, жовто-гарячий.

12. Від поданих слів утворіть складноскорочені слова.

1) падати, сніг ______________________                       2) пішки, ходити_______________________

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -         3-

2-          4-

 

 

 

 

6 клас. Контрольна робота №2 «Словотвір і орфографія»

                                        Варіант 2

1. «Спосіб творення нових слів за допомогою відкидання суфіксів чи префіксів

називається безафіксним (безсуфіксним)». Так чи ні?

2. Слово «бігун» утворено способом:

А. Суфіксальним.                                                      В. Префіксальним.

Б. Префіксально-суфіксальним.                              Г. Безсуфіксним(безафіксним).

3. Визначте правильно утворений словотвірний ланцюг.


A. Сестра - сестрин - сестричка.

Б. Вода - водити - проведений.

B. Рука - ручка -  ручний.

Г. Скло -  склити - засклити.


4. Укажіть варіант, у якому правильно визначено спосіб творення слова.

A. Синь — безсуфіксний(безафіксний).                          Б. Передбачення — основоскладання.  

 B. Водогінний — префіксально-суфіксальний.             Г. Піднести — суфіксальний.

5. Визначте рядок, у якому правильно утворені слова за допомогою суфіксів -ськ-, -ств-.

A. Одеса — одеський, юнак — юнацький.

Б. Товариш — товаришський, завод — заводський.

B. Петербург — петербурзький, чумак - чумакський.

Г. Воронеж — воронезький, Запоріжжя — запоріззький.

6. Укажіть рядок, у якому в усіх словах при додаванні суфікса -ип(а) отримаємо —ччин(а).

А. Козацький, полтавський.                             В. Чернівецький, батьківський.

Б. Галицький, турецький.                                 Г. Німецький, чернівецький.

7. Визначте речення, у якому є слово, утворене суфіксальним способом.

A. Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись .

Б. Відберіть у людини мову, і вона здичавіє .

B. Яке то щастя — свій народ у світлі бачити .

Г. А по краю-небокраю сходять ранки .

8. Укажіть рядок, у якому всі слова з пів-, напів- записано правильно.

A. Пів-юрти, пів-їдальні, пів-яблука.

Б. ПівЮрмали, пів ‘Японії, пів’Єревана.

B. Напів прикритий, напів правдивий, на півпорожній.

Г. Пів  години, пів   Африки, напівавтомат.

9. Поєднайте слово зі способом творення.


1 черговий

2 лісостеп

3 прочитати

4 настільний

 

А префіксальний

Б суфіксальний

В префіксально-суфіксальний

Г словоскладання

Д перехід з однієї частини мови в іншу


10. Виберіть рядок, у якому в усіх словах при додаванні суфікса -ств- відбудеться

чергування приголосних.

А. Дивак, товариш.     В. Юнак, брат.                            Б. Люди, боягуз.     Г. Птах, герцог.

11. Визначте рядок, у якому всі складні слова записано правильно.

A. Жар-птиця, євшанзілля, півЄвропи.

Б. Козир-дівка, кафе-бар, півяблука.

B. Ексміністр, максімода, мікро-скоп.

Г. Пів неба, мінітвір,  життєлюб

12. Від поданих слів  утворіть складноскорочені слова.

І) зоологічний ,сад________________                         2) сталь, варити______________________

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -         3-

2-          4-

 

 

 

 

docx
Додано
7 лютого
Переглядів
586
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку