20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Контрольна робота. "Насичені вуглеводні. Алкани."

Про матеріал
Завдання для проведення контрольної роботи з хімії у 10 класі по темі "Насичені вуглеводні. Алкани".
Перегляд файлу

Контрольна робота

 

Насичені вуглеводні. Алкани.

 

Варіант І

 

1. Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є рідиною:    1 бал

     А пропан;         В метан;  

     Б етан;          Г гексан.

 

2. Укажіть, яка з наведених формул відповідає етану:         1 бал

    А СН3 – СН – СН3            В  СН3 – СН3

                   СН3

    Б СН3 – СН2 – СН3           Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

 

3. Укажіть формулу радикалу пропіл:            1 бал

    А С4Н9 - ;          В С3Н7 - ;  

    Б С2Н5 - ;          Г С5Н11 - .

 

4. Укажіть, які з наведених речовин є ізомерами:          1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3           В  СН3 – СН – СН – СН3

                   СН3                                      СН3     СН3

    Б  СН3 – С – СН2 – СН3    Г СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

 

5. Укажіть формули алканів:              1 бал

    А С8Н16;            В С8Н18;  

    Б С18Н36;          Г С14Н30.

 

6. Укажіть відносну густину пропану за воднем, покажіть обчислення.       1 бал

    А 22;          В 18;  

    Б 44;          Г 36.

 

7. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.        1 бал

         Реагенти

   А C3H8

   Б C3H8 + Br2

   В C2H6 + O2

 

Продукти реакцій

1. C3H7Br + HBr

2. C3H7Br + H2

3. C3H6 + H2

4. CO2 + H2O

 

8. Назвіть речовини відповідно до міжнародної номенклатури.        1 бал

        Сl                                                          СН3 С2Н5

    А СН2 – СН – СН3                   Б СН3 – СН – С – СН2 – СН3

                   СН3                                                    СН3

 

 9. Напишіть структурні формули:             1 бал

    А 1-бром-3,4-діетил-2,2-диметилгексан

    Б 3,3-діетил-2,4-диметилгептан

 

10. Розв’яжіть задачу.             3 бали

     Масова частка Карбону у вуглеводні становить 83,33%. Відносна густина парів вуглеводню за повітрям дорівнює 2,483. Визначте формулу вуглеводню, дайте назву.


Контрольна робота

 

Насичені вуглеводні. Алкани.

 

Варіант ІІ

 

1. Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є газом:        1 бал

     А нонан;         В пропан;  

     Б гексан;        Г октан.

 

2. Укажіть, яка з наведених формул відповідає пропану:         1 бал

    А СН3 – СН – СН3            В  СН3 – СН – СН2 – СН3

                   СН3                                      СН3

    Б СН3 – СН2 – СН3           Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

 

3. Укажіть формулу радикалу етил:             1 бал

    А СН3 - ;          В С4Н9 - ;  

    Б С2Н5 - ;          Г С5Н11 - .

 

4. Укажіть, які з наведених речовин є гомологами:          1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3           В  СН3 – СН – СН2 – СН3

                   СН3                                      СН3

    Б СН3 – С – СН3                Г СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

 

5. Укажіть формули алканів:              1 бал

    А С15Н32;            В С12Н26;  

    Б С16Н30;          Г С14Н26.

 

6. Укажіть відносну густину гексану за воднем, покажіть обчислення.        1 бал

    А 48;          В 29;  

    Б 43;          Г 24.

 

7. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.        1 бал

         Реагенти

   А CH4

   Б CH4 + 3Сl2

   В C3H8 + O2

 

Продукти реакцій

1. CO2 + H2O

2. CH3Cl + HCl

3. C + H2

4. CHCl3 + HCl

 

8. Назвіть речовини відповідно до міжнародної номенклатури.        1 бал

                   Сl                                                  С2Н5

    А СН3 – С – СН3               Б СН3 – СН2 – С – СН2 – СН – СН3

                   СН3                                               СН3           СН3

 

  9. Напишіть структурні формули:             1 бал

     А 5,5-діетил-2,3-диметил-4-пропілоктан

     Б 3-етил-2,3-диметилгексан

 

10. Розв’яжіть задачу.             3 бали

      Масова частка Карбону у вуглеводні становить 80%. Відносна густина парів вуглеводню за воднем дорівнює 15. Визначте формулу вуглеводню, дайте назву.

Контрольна робота

 

Насичені вуглеводні. Алкани.

 

Варіант ІІІ

 

1. Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є газом:        1 бал

     А бутан;         В гексан;

     Б гептан;        Г октан.

 

2. Укажіть, яка з наведених формул відповідає пентану:        1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3          В  СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

    Б СН3 – С – СН3               Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

 

3. Укажіть формулу радикалу метил:           1 бал

    А СН3 - ;          В С4Н9 - ;

    Б С2Н5 - ;          Г С5Н11 - .

 

4. Які з наведених речовин є гомологами?          1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3           В  СН3 – СН – СН2 – СН3 

                   СН3                                      СН3

    Б  СН3 – С – СН3              Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

5. Укажіть формули алканів:             1 бал

    А С13Н26;            В С17Н36;  

    Б С13Н28;          Г С15Н28.

 

6. Укажіть відносну густину бутану за воднем, покажіть обчислення.        1 бал

    А 48;          В 29;  

    Б 72;          Г 24.

 

7. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.        1 бал

         Реагенти

   А CH4

   Б C4H10 + O2

   В C2H6 + 2Сl2

 

Продукти реакцій

1. C2Н2 + H2

2. C2H5Cl + HCl

3. CO2 + H2O

4. C2H4Cl2 + HCl

 

8. Назвіть речовини відповідно до міжнародної номенклатури.        1 бал

                   СН3                                                     Cl

    А СН3 – СН – СН – СН3        Б  СН3 – СН2 – С  – СН – СН3

                            СН3                                           С2Н5 СН3

9. Напишіть структурні формули:            1 бал

    А 3,5-діетил-2,8-диметил-4-пропілнонан

    Б 3,5-діетил-2-метилгептан

 

10. Розв’яжіть задачу.             3 бали

Масова частка Карбону у вуглеводні становить 82,75%. Відносна густина парів вуглеводню за метаном дорівнює 3,625. Визначте формулу вуглеводню, дайте назву.

Контрольна робота

 

Насичені вуглеводні. Алкани.

 

Варіант ІV

 

1. Укажіть, який насичений вуглеводень за нормальних умов є рідиною:    1 бал

     А бутан;         В етан;  

     Б нонан;         Г пропан.

 

2. Укажіть, яка з наведених формул відповідає бутану:         1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3           В  СН3 – СН – СН2 – СН3

                                                                СН3

    Б  СН3 – СН – СН3            Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

3. Укажіть формулу радикалу бутил:            1 бал

    А СН3 - ;          В С4Н9 - ;  

    Б С2Н5 - ;          Г С5Н11 - .

 

4. Які з наведених речовин є ізомерами?            1 бал

    А СН3 – СН2 – СН3           В  СН3 – СН – СН2 – СН3

                   СН3                                      СН3

    Б  СН3 – С – СН3               Г СН3 – СН2 – СН2 – СН3

                   СН3

5. Укажіть формули алканів:              1 бал

    А С16Н34;            В С11Н24;  

    Б С16Н30;          Г С17Н34.

 

6. Укажіть відносну густину пентану за воднем, покажіть обчислення.        1 бал

    А 30;          В 60;  

    Б 72;          Г 36.

 

7. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.        1 бал

         Реагенти

   А C2H6 + Сl2

   Б C4H10

   В C2H6

 

Продукти реакцій

1. C2Н6 + С2H4

2. C2H5Cl + H2

3. C2Н4 + H2

4. C2H5Cl + HCl

 

8. Назвіть речовини відповідно до міжнародної номенклатури.       1 бал

                   СН3                                                    С2Н5

    А СН3 – С – СН2 – СН3           Б СН3 – СН – СН – СН2 – СН2

                   СН3                                           СН3                       Br

  9. Напишіть структурні формули:            1 бал

     А 3,4-діетил-2,6-диметил-5-пропілдекан

     Б 3-етил-2,6-диметилгептан

 

10. Розв’яжіть задачу.             3 бали

Масова частка Карбону у вуглеводні становить 83,72%. Відносна густина парів вуглеводню за киснем дорівнює 2,6875. Визначте формулу вуглеводню, дайте назву.

Середня оцінка розробки
Структурованість
3.7
Оригінальність викладу
3.7
Відповідність темі
3.7
Загальна:
3.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. comptezy masson
  Есть ответы на эту работу?
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Паращак Наталія Миколаївна
  Дякую, колего, за корисний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Самолевська Оксана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Хімія (профільний рівень) 10 клас (Буринська Н.М. та інші)
Додано
13 лютого 2019
Переглядів
8030
Оцінка розробки
3.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку