Контрольна робота «Оксиди. Кислоти. Основи»

Про матеріал

Контрольна робота «Оксиди. Кислоти. Основи» для 8 класу містить 2 варіанти різнорівневих завдань.

Мета: перевірити рівень засвоєня учнями знань про оксиди, кислоти, основи; вміння складати рівняння реакцій на основі хімічних властивостей речовин та розв'язувати задачі.

Перегляд файлу

Контрольна робота «Оксиди. Кислоти. Основи»

Варіант 1

1 рівень. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали. Загальна сума –3 бали.

 1.               Укажіть формулу сульфур (VI) оксиду:

а) SO3      б) SO2    в)H2S   г)N2O3

 1.               Хлоридна кислота реагує з:

1) цинком         2) киснем       3) кальцій оксидом    4) фосфор (V) оксидом

Варіанти відповідей:    а) 1,2      б) 1,3    в)2,3   г)2,4

 1.               Колір фенолфталеїну у розчині лугу:

а) червоний      б) безбарвний    в)синій   г)жовтий

 1.               Знайдіть зайву речовину.

а) H2SO3      б) H2SO4    в)H2S   г) H2SiO3

 1.               Формула негашеного вапна:

а) CaO      б) Ca(OH)2    в) Cu(OH)2      г) CuO

 1.               Які речовини не реагують між собою у водному розчині?

а) H2SO3 і ZnO     б) H2SO4 і  Cu(OH)2    в) SO3 і H2SiO3  г) CO2  і Al2O3

2 рівень. Завдання 7-9 мають на меті виявити відповідність. До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал. Загальна сума – 3 бали.

 1.               Установіть відповідність між природою речовини і хімічними формулами.

Природа речовини                                      Хімічна формула


А основний оксид

Б амфотерний оксид

В кислотний оксид

Г несолетворний оксид

 

1. N2O3

2.Al2O3

3.K2O

4.CН4

5. CO


8. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.


Реагенти                                                              Продукти реакції


1. натрій оксид і вода     

2.натрій оксид і сульфатна кислота     

3. натрій оксид і сульфур (VI) оксид       

4. натрій і вода    

 

1. натрій сульфат

2.натрій гідроксид і водень     

3. натрій сульфат і вода       

4. натрій гідроксид    


9. Установіть відповідність між формулою речовини та її застосуванням.


Формула речовини                                         Застосування


1.  H2SO4   

2. CаO

3. H3РO4

4. КОН     

 

а. виготовлення мила

б. для переробки нафти     

в. виробництво добрив       

г. виготовлення будівельних матеріалів


3 рівень. Завдання 10-11 передбачає складання рівнянь реакцій та розв’язку задачі. Кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала. Загальна сума – 3 бали.


10. Складіть рівняння реакцій:


SO3+H2O

H2SO4+Ca(OH)2

СuO + HCl

Al2O3 + SO3


11. Розв’яжіть задачу

Який об’єм води утвориться при взаємодії калій гідроксиду масою 40 г з нітратною кислотою?

4 рівень. Розв’яжіть задачу. За правильно виконане завдання – 3 бала.


12. На суміш алюмінію масою 54 г та заліза масою 28 г подіяли розчином сульфатної кислоти. Який об’єм водню (н.у.) виділився в результаті реакції?

 

Контрольна робота «Оксиди. Кислоти. Основи»

Варіант 2

1 рівень. Завдання 1-6 мають 4 варіанти відповідей. У кожному завданні тільки одна правильна. Виберіть правильну відповідь. Кожне правильно виконане завдання – 0,5 бали. Загальна сума –3 бали.

 1.               Укажіть формулу сульфітної кислоти:

а) H2SO3      б) H2SO4    в)H2S   г) SO3

 1.               Кальцій оксид реагує з:

1) водою 2) натрій оксидом 3) сульфатною кислотою  4) кальцій гідроксидом

Варіанти відповідей:       а) 1,2      б) 1,3    в)2,3   г)2,4

 1.               Колір лакмусу у розчині кислоти:

а) червоний      б) безбарвний    в)синій   г)жовтий

 1.               Знайдіть зайву речовину:

а) LiOH           б) NaOH       в) KOH        г) Al(OH)3

 1.               Суспензію якої речовини називають вапняним молоком?

а) CaO      б) Ca(OH)2    в) Cu(OH)2      г) CuO

 1.               Які речовини не реагують між собою у водному розчині?

а) SO3 і CaO      б) Na2O і  H2SO4     в) Н2O  і SiO2  г) KOH  і N2O5

2 рівень. Завдання 7-9 мають на меті виявити відповідність. До кожного ряду, позначеного літерою, підберіть відповідний йому ряд, позначений цифрою. Кожне правильно виконане завдання – 1 бал. Загальна сума – 3 бали.

 1.               Установіть відповідність між природою речовини і хімічними формулами.

Природа речовини                         Хімічна формула


А нерозчинний гідроксид

Б основий оксид

В луг

Г амфотерний гідроксид

 

1. Fe(OH)3     

2.Fe(OH)2     

3. KOH       

4. CаO

5.  ZnO   


8. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції.


Реагенти                                           Продукти реакції


1. сульфур (VI) оксид  і вода     

2. сульфур (VI) оксид  і калій оксид     

3. сульфур (VI) оксид і калій гідроксид     

4. сульфур (IV) оксид і вода     

а. калій сульфат

б. сульфатна кислота     

в. калій сульфат і вода       

г. сульфітна кислота    


9. Установіть відповідність між формулою речовини та застосуванням.


 

Формула речовини                                            Застосування


1. HNO3     

2. Сr2О3

3. NaOH             

4. Са(OH)2     

а. виготовлення скла

б. виготовлення зеленої фарби     

в. виробництво мінеральних добрив       

г. виготовлення будівельних сумішей    


3 рівень. Завдання 10-11 передбачає складання рівнянь реакцій та розв’язку задачі. Кожне правильно виконане завдання – 1,5 бала. Загальна сума – 3 бали.


10. Складіть рівняння реакцій


Ca(OH)2 +2HCl

Fe + Н3РО4 

CaO+H2O

Сu(ОН)2


11. Розв’яжіть задачу. Який об’єм водню утвориться при взаємодії цинку масою 65 г з сульфатною кислотою?

4 рівень. Розв’яжіть задачу. За правильно виконане завдання – 3 бала.


12. На суміш цинку та цинк оксиду масою 250 г подіяли розчином хлоридної кислоти. У ході реакції виділилося 44, 8 л водню (н.у.). Яка кількість речовини цинку містилася у суміші?

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
11 лютого 2018
Переглядів
7118
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку