Контрольна робота "Основні класи неорганічних сполук"

Про матеріал

Завдання контрольної роботи для учнів 8 класу з теми "Основні класи неорганічних сполук". Робота містить два варіанти.

Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Основні класи неорганічних сполук»

8 клас

1 варіант

1 рівень (кожне завдання 0,5 бала)

Завдання з однією правильною  відповіддю.

1. Складні речовини, до складу яких входить два  хімічних елементи, один з яких Оксиген:

а) кислоти     б) основи    в) оксиди    г) солі 2. Вкажіть формулу амфотерного оксиду:

а) N2O5     б ) ZnO         в ) CaO        г) CO2 3.Вкажіть формулу лугу:

а) Zn(OH)2      б) KOH       в) Cu(OH)2      г) Fe(OH)3 4. Вкажіть назву сполуки, формула якої FeCl3:

а)Ферум (ІІ) хлорид  в) Ферум (ІІІ) сульфід  б) ферум (ІІІ) хлорид 

г)ферум (ІІІ) нітрат

5. Вкажіть формулу нітратної кислоти:

а) НNO2      б)HCl       в))HNO3       г)H2SO4 6. Яка з речовин змінює забарвлення фенолфталеїну на малиновий:

а) хлоридна кислота  б) натрій гідроксид    в) магній гідроксид  г) натрій хлорид

 

2 рівень (кожне завдання 1 бал) 7. Випишіть формули солей з даного переліку, назвіть їх:

а) Na2O     б)MgCl2      в)KOH       г)Al2(SO4)3    д)CuSO4    e) H3PO4

8.       Укажіть відповідність між назвою кислоти, її формулою, валентністю кислотного залишку:

1. Сульфатна

A) H2S

ІІ

2. Хлоридна

Б) Н3PO4

ІІІ

3. Карбонатна

B) HCl

ІV

4.Ортофосфатна

Г) H2SO4

V

5. Сульфідна

Д) Н2СО3

І

9.       Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1.CaO + H2O

А) СаСl2 + H2O

2. Са + H2O

Б) Са(OH)2

3. HCl + Са

В) CaCl2

4. HCl + Са (OH)2

Г) Сa(OH)2 +H2

 

3 рівень (кожне завдання 1,5 бала)

Д) СаСl2 + H2

10.   Запишіть рівняння реакцій:

CO2+NaOH

H2SO4 + Zn

HCl + AgNO3

Na+H2O

Al (OH)3  T

 

11.   Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Fe    FeCl2    Fe (OH)2     FeO     FeSO4 Fe(OH)2

 

4 рівень (кожне завдання 1,5 бала)

12.   Які речовини будуть реагувати з натрій гідроксидом:

натрій хлорид, сульфатна кислота, магній гідроксид, ферум(ІІІ) сульфат,                   сульфур (VI) оксид, цинк гідроксид, кальцій оксид.  Запишіть рівняння можливих реакцій, вкажіть їх тип.

13.   Обчисліть масу та кількість речовини, що випала в осад в результаті взаємодії купрум (ІІ) сульфату з розчином натрій гідроксиду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота з теми «Основні класи неорганічних сполук»

8 клас 2 варіант

1 рівень (кожне завдання 0,5 бала)

1. Складні речовини, які складаються з атомів металічного елемента та однієї або кількох гідроксильних груп:

а) кислоти     б) основи    в) оксиди    г) солі 2. Вкажіть формулу кислотного оксиду:

а) Na2O    б ) ZnO         в ) CaO        г) CO2 3.Вкажіть формулу солі:

а) ZnO      б) K2SO4     в) Cu(OH)2      г) H2SO4

4. Вкажіть назву сполуки, формула якої Fe (NO3)3:

а)Ферум (ІІ) хлорид  в) Ферум (ІІІ) сульфід  б) ферум (ІІІ) хлорид 

г)ферум (ІІІ) нітрат 5. Вкажіть формулу хлоридної кислоти:

а) НNO2      б)HCl       в)HNO3       г)H2SO4

6. Яка з речовин змінює забарвлення метилоранжу на червоний:

а) хлоридна кислота  б) натрій гідроксид    в) магній гідроксид  г) натрій хлорид

 

2 рівень (кожне завдання 1 бал) 7. Випишіть формули основ з даного переліку, назвіть їх:

а) Fe(OH)2     б)MgCl2      в)KOH       г)Al(OH)3    д)Cu(OH)2    e) H3PO4

8.       Укажіть відповідність між назвою cолі, її формулою, валентністю кислотного залишку:

1.Кальцій  карбонат

A) Ca (NO3)2

ІІ

2.Кальцій нітрат

Б) Са3(PO4)2

ІІІ

3.Кальцій сульфат

B) CaCl2

ІV

4.Кальцій ортофосфат

Г) CaSO4

V

5.Кальцій хлорид

Д) CaСО3

І

9.       Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій:

1.Na2O + H2O

А) NaCl + H2O

2. Na + H2O

Б) NaOH

3. HCl + NaOH

В) NaCl+BaSO4

4. Na2SO4+ BaCl2

Г) NaOH +H2

 

3 рівень (кожне завдання 1,5 бала)

Д) BaСl2 + H2

10.   Запишіть рівняння реакцій: CaO + H2O

HCl + Zn

H2SO4 + CuO

CaO +CO2

Fe (OH)3  T

 

 

11.   Запишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення:

Cu    CuO    Cu (OH)2     CuO     CuCl2   Cu (OH)2

 

4 рівень

12.   Які речовини будуть реагувати з сульфатною кислотою:

натрій хлорид, барій хлорид, натрій гідроксид, ферум(ІІІ) оксид,  сульфур (VI) оксид, цинк, кальцій оксид. 

Запишіть рівняння можливих реакцій, вкажіть їх тип.

13.   Обчисліть об’єм та кількість речовини газу, що  виділиться  в результаті взаємодії магнію масою 48 грам з хлоридною кислотою.

 

 

 

 

 

 

 

pdf
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
11 лютого
Переглядів
205
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку