Контрольна робота "Творчість І. Я. Франка" 10 клас, філологічний профіль

Про матеріал

Українська література, 10 клас, філологічний профіль

Творчість І. Франка

Різнорівневі завдання

Варіант 1

Варіант 2

Оцінювання: кожен обирає собі сам)

Перегляд файлу

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Франка

Різнорівневі завдання

Варіант 1

 1. Іван Франко за походженням

А волинянин          Б галичанин             В слобожанин            Г подолянин            Д буковинець

 1. До збірки «З вершин і низин» І. Франка належить твір

А «Мойсей»    Б «Чого являєшся мені у сні?..»     В «Захар Беркут»     Г «Гімн»        Д «Украдене щастя»

 1. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою – притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – спокуса Азазеля

Б притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – спокуса Азазеля – заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля – спокуса Азазеля – вигнання Мойсея з табору – заклик Єгошуа до бою Г спокуса Азазеля – притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – заклик Єгошуа до бою

Д вигнання Мойсея з табору – притча про дерева, що обирали собі короля – спокуса Азазеля – заклик Єгошуа до бою

 1. Установіть відповідність.

Художній засіб

1 алітерація

2 алегорія

3 епітет

4 порівняння

 

 

 

 

 

Приклад

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

А   Задарма в слові твойому іскряться

І сила, й м'якість, дотеп, і потуга...

Б   Ті слова про обіцяний край

Для їх слуху се казка...

В   В золотім океані вас все

      Буде спрага томити...

Г   І ревнув понад горами грім...

Д   Мовив терен: «Се добре вам хтось

      Підповів таку раду...»


 1. Підзаголовок Лірична драма  має збірка поезій … .
 2. Продовжте твердження: «Підзаголовок „Із записок відлюдька "» має твір І. Франка … .
 3. Укажіть свято, під час якого оповідач отримує листа від Манюсі (І. Франко «Сойчине крило»)… .
 4. Установіть відповідності між елементами сюжету та подіями у творі І. Франка «Украдене щастя»:

Елементи сюжету

Події

1

експозиція

А

розповідь про кохання Анни та Михайла

2

зав'язка

Б

повернення Михайла з війська, арешт Миколи, зрада Анни

3

кульмінація

В

одруження Анни з Миколою, три роки їхнього подружнього життя

4

розв'язка

Г

смерть Михайла від руки Миколи

 

 

Д

Михайло звинувачує у своїй смерті себе самого, щоб не залишити Анну самотньою

Прочитайте уривок із твору, виконайте завдання 9 – 12.

«1. А я жию і, як кажуть мої аматори, виглядаю нічого собі.

2. Я давно отупіла на всі страховища свого життя. 3. Я відівчилася плакати, відівчилася жалувати, відівчилася боятися чого-будь.

4. У хвилинах, коли до мене вертала рефлексія і застанова, я все мала почуття, що кручуся, мов билина в вітрі, і лечу кудись, лечу в якусь безодню, сама не знаю, що там на дні і чи далеко те дно.

 1.  Нічого не ощадила мені доля за ті три роки. 6. Ані розчарувань, ані ганьби, ані багатства, ані бідності. 7. Ще в остатніх місяцях ось тут, у Порт-Артурі, порадувала мене стрічею з одним солдатом, що був родом із Томашева і часто бував на заробітках у Галичині і знав мого покійного батька. 8. Порадувала мене доля стрічею з ним тілько на те, щоб я з його уст дізналася, що мій батько три місяці по моїй утеці вмер і до смерті вважав мене злодійкою. 9. Мене,...! 10. Мене, горду, чисту, чесну і непорочну тоді!».
 1. Укажіть героя, чиї висловлювання подані в уривку:

А Маня (І. Франко «Сойчине крило»)                                               Б Регіна (І. Фраико «Перехресні стежки»)

В Анна (І. Франко «Украдене щастя»)  Г Настя (І. Франко «Украдене щастя»)

 1.  Визначте, яким елементом сюжету є запропонований уривок із твору:

А експозицією Б зав'язкою

В розвитком дії Г кульмінацією

 1.  Визначте художні засоби, використані у четвертому реченні:

А тавтологія, метонімія Б гіпербола, порівняння

В антитеза, порівняння Г метафора, порівняння

 1.  Назвіть ім'я головного героя, яким його називала головна героїня – Марія Карлівна. (слово (словосполучення), пропущене у дев'ятому реченні) (Відповідь запишіть словом чи словосполученням у відповідній граматичній формі.)

У завданні 13 виберіть дві правильні відповіді.

 1.  Віднайдіть проблеми, порушені у творі І. Франка «Украдене щастя»

А взаємин інтелігенції і народу, обов'язку і відповідальності особи перед суспільством

Б зради та вірності, кохання та ненависті

В морального вибору, людяності та жорстокості, добра та зла

Г людини та суспільства, життєвого вибору на свою користь

 1.  Напишіть есе на одну із тем:
 • Як розуміли своє щастя герої творів І. Франка і в чому його вбачаю я?
 • Значення любові для героїв творів І. Франка і для мене.
 • Творчість Івана Франка буде актуальною завжди.
 • Найбільше мене вразив/вразила…

Українська література, 10 клас, профільний рівень

Творчість І. Франка

Різнорівневі завдання

Варіант 2

 1. Іван Франко за походженням

А волинянин         Б буковинець           В слобожанин            Г подолянин              Д галичанин 

 1. Вірш «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка написаний у формі

А монологу     Б діалогу          В сну              Г молитви              Д сповіді

 1. Події в поемі «Мойсей» розгортаються в такій послідовності:

А заклик Єгошуа до бою – притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – спокуса Азазеля

Б вигнання Мойсея з табору – притча про дерева, що обирали собі короля – спокуса Азазеля – заклик Єгошуа до бою

В притча про дерева, що обирали собі короля – спокуса Азазеля – вигнання Мойсея з табору – заклик Єгошуа до бою

Г спокуса Азазеля – притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – заклик Єгошуа до бою

Д притча про дерева, що обирали собі короля – вигнання Мойсея з табору – спокуса Азазеля – заклик Єгошуа до бою

 1. Установіть відповідність.

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


Герой

1 Азазель

2 Єгошуа

3 Датан

4 Єгова

 

 

Вчинок

А карає пророка за сумнів

Б закликає «До походу!», «До бою!»

В веде свій народ до землі обітованої

Г закликає народ закидати пророка камінням

Д намагається підірвати віру Мойсея

 


 1. Укажіть найвизначніший сценічний твір І. Франка … .
 2. Укажіть твір І. Франка, у якому змальована жіноча доля у новітній інтерпретації … .
 3. Укажіть захоплення Володимира Семеновича, залізничного інженера, який їхав за Байкал будувати залізницю і забрав із собою Манюсю (І. Франко «Сойчине крило»)… .
 4. Установіть відповідності між персонажами та репліками (І. Франко «Украдене щастя»);

 

Персонажі

Репліки

1

 

Михайло

А

«Ну, та й наруга ж там, Господи! Завтра, мабуть, нашу хату рівно зі стріхою замете. Адже я ледве докопався з хати до стодоли».

2

 

Микола

Б

«Дай Боже добрий вечір. Перепрошую, що в таку пізню пору непрошений до вашої хати набиваюся. Але там така буря, що не дай Господи! Я з дороги збився».

3

 

Анна

В

«Та бути я був, то нема що казати; але того я не бачив, аби вас, кум, начальник покровавив. Ударив вас поза вуха, то правда, але щоби вас отак подряпав, то я того не можу посвідчити».

4

 

Настя

Г

«Чи дуже любила сього Михайла? Здається, що дуже, коли й досі вся тремчу, всю мене мороз проходить, як його згадаю. Здається, що таки дуже. А може, більше боялася його, ніж любила».

 

 

Д

«Все знаю, небого моя, все знаю. Як тебе брати побивали, за наймичку мали, між людей не пускали і в кінці за наймита замуж випхали, ще й на посагу покривдили».

Прочитайте уривок із твору, виконайте завдання 9 – 12.

«1. Завтра ... і заразом сорокові роковини моїх уродин. 2. Подвійний празник. 3. А бодай подвійний пам'ятковий день. 4. І я надумав стрітити його незвичайно, празнично. 5. Ха, ха, ха! 6. Празнично! 7. Що таке празничне стрічання ...? 8. Шумне товариство, молоді жіночі голоси, мов срібні дзвоники. 9. Старші панове гудуть, мов дуби в теплому вітрі. 10. Світло салону. 11. Звуки фортеп'яна. 12. Хор, пісні, сола... 13. Декламація, брава, оплески. 14. Жарти. 15. Наближається північ. 16. Починає бити дванадцята».

 1. Укажіть героя, чиї висловлювання подані в уривку:

А Євген Рафалович (І. Франко «Перехресні стежки») Б Михайло (І. Франко «Украдене щастя»)

В Хома (І. Франко «Сойчине крило») Г Віталій Стальський (І. Франко «Перехресні стежки»)

 1.  Визначте, яким елементом сюжету є запропонований уривок твору:

А експозицією Б зав'язкою

В розвитком дії Г кульмінацією

 1.  Визначте художні засоби, використані у восьмому та дев'ятому реченнях:

А тавтологія, метонімія Б епітети, порівняння

В гіпербола, порівняння Г тавтологія, метафора

 1.  Пригадайте, напередодні якого свята відбуваються описані події. (слово (словосполучення), пропущене в першому та сьомому реченнях) (Відповідь запишіть словом чи словосполученням у відповідній граматичній формі.)

У завданні 13 виберіть дві правильні відповіді.

 1.  Укажіть характеристики образу Анни (І. Франко «Украдене щастя»):

А переживає внутрішній подвійний конфлікт: між почуттям та обов'язком

Б дотримується норм узвичаєної моралі

В є одним з образів «пропащої» сили в українській літературі

Г гнобитель і жертва одночасно

 1.  Напишіть есе на одну із тем:
 • Як розуміли своє щастя герої творів І. Франка і в чому його вбачаю я?
 • Значення любові для героїв творів І. Франка і для мене.
 • Творчість Івана Франка буде актуальною завжди.
 • Найбільше мене вразив/вразила…
Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 7
Оцінки та відгуки
 1. Варава Олена Геннадіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бондар Роксолана Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Кузьмич Людмила Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Кузнєцова Олена Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Москаленко Світлана Борисівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Маринченко Леся Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Літвінова Юліана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 4 відгука
docx
Додано
19 грудня 2018
Переглядів
57153
Оцінка розробки
5.0 (7 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку