Контрольна робота «Українська середньовічна література» та «Оригінальна література княжої Руси-України»

Про матеріал
Контрольна робота допоможе вчителю узагальнити знання учнів з теми «Українська середньовічна література» та «Оригінальна література княжої Руси-України»
Перегляд файлу

Контрольна робота           9 клас

          Поглиблене вивчення

«Українська середньовічна література» та «Оригінальна література княжої Руси-України»

Тестові завдання

Варіант 1

Початковий рівень (3 бали)

Завдання з однією правильною відповіддю

1. Літописи належать насамперед до літератури:

А  біблійної;

Б  історичної;

В  публіцистичної;

Г  наукової.

2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст «Повісті минулих літ» у зв’язку з відсутністю єдиної композиції?

А  Доступна мова;

Б  доречне використання художніх засобів;

В  хронологічний виклад подій;

Г  застосування у творі біблійних легенд.

3. Нестор Літописець, на відміну від інших ченців:

А  розташував відомості в літописі у хронологічній послідовності;

Б  дав назву «Повісті...»;

В  вилучив зі свого літописного твору окремі біблійні легенди;

Г  вважав введення християнства на Русі поспішною справою.

Середній рівень (3 бали)

Завдання з двома правильними відповідями

4.  «Повість минулих літ» знайдено у списках:

А Київському;

Б Володимира Мономаха;

В зроблених Никоном;

Г Лаврентіївському;

Д Іпатіївському.

5. Автор «Слова о полку Ігоревім» намагався :

А показати захоплення образами руських князів, зокрема Ігорем;

Б закликати руських князів до єднання для спільної боротьби проти зовнішніх               ворогів;

В висміяти Ігоря за його нерозумні дії;

Г протиставити мудрість Святослва недалекоглядності Ігоря;

Д прославити жіночу вірність (образ Ярославни).

6. Тематикою «Києво-Печерського патерика» є:

А історія Києво-Печерського монастиря;

Б розповідь про заснування Києва;

В розповідь про походження слов’ян від Яфета;

Г розповідь про князівські міжусобиці;

Д розповідь про діяльність засновників монастиря – Антонія і Феодосія.

Достатній рівень (3 бали)

7. Зробіть короткий аналіз «Притчі про блудного сина».

8. Встановіть відповідність

1. У рукописній книзі провідне значення має шрифт…

2. В оформлені рукописної книги широко використовували декоративний елемент…

3. Важливою частиною художнього оформлення рукописної книги були…

4. Першою ілюстрованою книгою Київської Русі була…

 

А  …в’зь.

Б …мініатюри.

В …устав та на півустав.

Г … «Остромирове Євангеліє».

Д … «Радзивилівський літопис».

 

Високий рівень (3 бали)

9. Напишіть твір-мініатюру

«Повість минулих літ» — це не тільки цінна пам’ятка староруського письменства, а й видатний твір світової літератури


Контрольна робота           9 клас

          Поглиблене вивчення

«Українська середньовічна література» та «Оригінальна література княжої Руси-України»

Тестові завдання

Варіант 2

Початковий рівень (3 бали)

Завдання з однією правильною відповіддю

1. У якому творі вміщене оповідання про Прохора чорноризця?

А «Києво-Печерському патерику»;
Б  «Історії русів »;
В  «Повісті минулих літ»;
Г  Біблії.

2. Що допомагає сприйняти ідейний зміст «Повісті минулих літ» у зв’язку з відсутністю єдиної композиції?

А  доступна мова;

Б  доречне використання художніх засобів;

В  хронологічний виклад подій;

Г  застосування у творі біблійних легенд.

3. Про що розповідає найдавніша пам’ятка «Слово о полку Ігоревім»?

А про похід київського князя Святослава;

Б про похід новгород-сіверського князя Ігоря Святославовича на половців у 1183               році;

В про похід у 1185 році об’єднаних сил усіх руських князів на половців під  керівництвом новгород-сіверського князя Ігоря;

Г про похід у 1185 році об’єднаних сил усіх руських князів на половців під  керівництвом київського князя Святослава.

 

Середній рівень (3 бали)

Завдання з двома правильними відповідями

4. Князь отримав покарання від Бога (оповідання про Прохора-чорноризця), бо він:

А підвищив податки для простого люду;

Б вів загарбницькі війни;

В морив голодом свій народ;

Г винищив багатьох знатних людей;

Д позбавив знатних людей їх маєтків.

5. Засновниками Києво-Печерської лаври вважають:

А Никона;

Б Кия, Щека, Хорива;

В Іларіона;

Г Антонія;

Д Феодосія.

6. Хто із зазначених осіб не брав участі в перекладі Біблії:

А П.Куліш;

Б І.Франко;

В І.Нечуй-Левицький;

Г І.Полюй;

Д Леся Українка.

Достатній рівень (3 бали)

7. Схарактеризуйте Прохора чорноризця на основі оповідання про нього.

8. Встановіть відповідність

1. Біблію писали…

2. Збірка афоризмів - це…

3. Перекладна література – це …

4. Крім перекладної церковної літератури побутувала …

 

А  … століття.

Б … 1600 років.

В ….своєрідні антології стислих мудрих висловів.

Г … світська перекладна література.

Д … жанр давньої літератури.

 

Високий рівень (3 бали)

9. Напишіть твір-мініатюру

«Повість...» — джерело пізнання про життя наших предків

docx
Додано
8 лютого
Переглядів
778
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку