Контрольна робота "Уживання м’якого знака. Сполучення букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв"

Про матеріал
Контрольна робота "Уживання м’якого знака. Сполучення букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв". Контрольна робота складається з 10 завдань. Перші 6 запитань тестової форми по 0.5 балів, 7 – розділити слова у дві колонки, 8 - заповнити пропуски, 9 - утворити слова, 10 - записати текст та зробити фонетичну транскрипцію.
Перегляд файлу

Контрольна робота

Уживання м’якого знака. Сполучення букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв

Варіант І

  1.                             Познач рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску потрібно писати знак м’якшення:         (0,5 бала)

А Пол..ща, л..вівський, низ..кий, мен..ше

Б терноніл..ський, ніч..ка, дяд..ко, бат..ко

 В вуз..кий, б’єт..ся, бад..орість, нян..чин

  1.                             Познач рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску не потрібно писати знак м’якшення:  (0,5 бала)

А Тет..яна, календар.., громадян..ський

Б передач.., трудівниц.., Вернад..ський

В Ґдан..ськ, поділ..ський, Хар..ків

  1.                             Познач рядок, у якому всі слова потрібно писати з апострофом: (0,5 бала)

А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний

Б матір..ю, від..їздом, розм..якшити, дит..ясла

В з..явитися, дух..мяний, торф..яний, об..єднатися

  1.                             Познач рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних:   (0,5 бала)

А облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю

Б закон..ий, від..іл, військ..омат

В зап’яст..я, збіж..я, сторіч..я, л..ється

  1.                             Познач рядок, у якому в написанні слів припущено орфографічних помилок:   (0,5 бала)

А пам’ять, Лук’яненко, солов’їний

Б з’явитися, черв’як, довір’я, св’яткувати

В возз’єднання, верб’я,  підгір’я

  1.                             Познач рядок, у якому в усіх словах потрібно писати йо:   (0,5 бала)

А заво..ований, ра..он, вс..ого

Б л..он, с..огодні, чи..ого

В міль..он, сер..озний, Солов...ов

 

7.Запиши слова у два стовпчики: 1) ті, у яких пишеться апостроф; 2) ті, у яких не потрібно писати     апостроф.  (2 бали)

Присв..ята, в..язкий, рум..яний, різьб..яний, медвя..ний, верб..я, св..яткувати,повітр..я, об..їжджати, черв..як, під..їхати, мавп..ячий.

8.Запиши прислів’я та приказки, уставляючи правильно йо, ьо .       (2 бали)

  1.                             Утр..ох їдуть братці верхи на конячці. 2. Летіла птиця по син..ому небу, розпустила крила й сонце закрила. 3. Хто співає, свище, плаче, а ніхто ..ого не бачить? 4. Цвіте син..о, лист зелений, квітник при- крашає. Хоч мороз усе побив ..ого не займає. 5. Чарівна корова різнокол..орова ..шла по молоко (Народна творчість).

9. Утворіть нові слова за допомогою префіксів та суфіксів так, щоб відбулося подвоєння.       (2 бали)

Земля, захист, звук, ціна, будень, дякувати, день, машина, туман.

10. Запиши текст. Заповни пропуски. Підкресли орфограми. Поясни правопис слів. Запиши виділені слова фонетичною транскрипцією                (3 бали)

М..ЯТА

Об..їхав я б..гато країв. Гарних, ц..кавих. Тепер у місті ж..ву. Та враз я пригадав хлоп..ячі забави на               батьковому подвір..ї. Почув трав..яний дух. Дух, де в..єт..ся моя Рось. Задзвеніли мені солов..ї, кропив..янки, очеретянки, зав..ркотіли голуб..ята. Запахли в рідному саду р..яст, рум..янок, п..ятиперстень.  І м..ята. Холодна, куч..рява. Пахучий холодок наповнює груди. А там ластів..я озвет..ся, защ..бече, ніби щось пром..вляє. А із сусідн..ого саду вітаєт..ся дід Лук..ян. Скинув бриля — махає. А поруч он клей в..шневий, мов півник полив..яний. Мені все ду..че пахне м..ята.

Д. Чередниченко

 

 

 


Контрольна робота

Уживання м’якого знака. Сполучення букв йо, ьо. Апостроф. Подвоєння букв

Варіант ІІ

1.                                Познач рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску потрібно писати знак м’якшення:   (0,5 бала)

А нян..чин, рибон..ці, кружал..це

Б іран..ський, сторонон..ці, мудрец..

В промін..ці, чотир..ох, Вас..ці

2.                                Познач рядок, у якому в усіх словах на місці пропуску не потрібно писати знак м’якшення:    (0,5 бала)

А безсил..ля, постав..те, борот..бист

Б сімдесят.., славет..ність, кобзар..

В мистец..кі, північ.., майбут..нє

3.                                Познач рядок, у якому всі слова потрібно писати з апострофом:    (0,5 бала)

А Лук..янівка, тьм..яний, багр..янець

Б львів..янин, з..юрмитися, в..янути

В мавп..ячий, між..яр..я, пор..ядок

4.                                Познач рядок, у якому в написанні слів припущено орфографічних помилок:     (0,5 бала)

А верб’я, морквяний, довір’я

Б різб’яр, ув’язнений, краковяк

В дит’ясла, зоряний, реп’ях

5.                                Познач рядок, у якому в усіх словах відбувається подвоєння приголосних:    (0,5 бала)

А закон..ий, від..іл, військ..омат

Б облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю

В збіж..я, облич, л..ється

6.                                Познач рядок, у якому в усіх словах потрібно писати ьо:     (0,5 бала)

А вс..ого, вол..овий, ц..ого

Б батал..он, бул..он, л..он

В с..огодні, с..омий, міль..он

7.                        Запиши слова у два стовпчики: 1) ті, у яких пишеться апостроф; 2) ті, у яких не потрібно писати  апостроф.   (2 бали)

Слов..янин, кам..яний, безхмар..я, мавп..ячий, з..являтися, духм..яний, дзв..якнути, жираф..ячий, торф..яний, різьб..яний, багр..яний, матір..ю, моркв..яний.

8.   Запиши прислів’я та приказки, вставляючи правильно йо, ьо.  (2 бали)

  1.                                         На язиці медок, а на думці л..одок. 2. ..ому брехати, як собаці мух ганяти. 3. Зимою ден..ок, як ко- марів носок. 4. Рання пташка дз..обик чистить, а пізня очиці жмурить. 5. Розумному натяк, дурному ки..ок (народна творчість).

9. Утворіть нові слова за допомогою префіксів та суфіксів так, щоб відбулося подвоєння.       (2 бали)

Шаблон, сон, диван, закон, дати, змістовний, ділити, стіна, зоря.

10. Запиши текст. Заповни пропуски. Підкресли орфограми. Поясни правопис слів. Записати виділені слова фонетичною транскрипцією                (3 бали)

М..ЯТА

Об..їхав я б..гато країв. Гарних, ц..кавих. Тепер у місті ж..ву. Та враз я пригадав хлоп..ячі забави на               батьковому подвір..ї. Почув трав..яний дух. Дух, де в..єт..ся моя Рось. Задзвеніли мені солов..ї, кропив..янки, очеретянки, зав..ркотіли голуб..ята. Запахли в рідному саду р..яст, рум..янок, п..ятиперстень.  І м..ята. Холодна, куч..рява. Пахучий холодок наповнює груди. А там ластів..я озвет..ся, защ..бече, ніби щось пром..вляє. А із сусідн..ого саду вітаєт..ся дід Лук..ян. Скинув бриля — махає. А поруч он клей в..шневий, мов півник полив..яний. Мені все ду..че пахне м..ята.

Д. Чередниченко

 

docx
Додано
3 березня
Переглядів
1458
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку