Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Контрольна робота з біології за ІІ семестр

Про матеріал
Контрольна робота розроблена з урахуванням завдань різної складності. Для кожного рівня завдання розроблені за складністю підготовки учнів.
Перегляд файлу

Контрольна робота за ІІ семестр.

Варіант 1.

Низький рівень. Відповідь «так» чи «ні» (1 бал).

 1. Мутація – це будь-які зміни генетичного матеріалу, які можуть бути передані спадково.
 2. У випадку дизруптивного добору менше шансів залишити потомство в особин, що мають проміжне значення ознаки, а особини, які мають крайні значення, отримують перевагу.
 3. Таксон «Ряд» відноситься до класифікації рослин.

Середній рівень. Одна правильна відповідь (1 бал).

 1. Теорія, прихильники якої вважають, що життя на Землі існувало вічно, називається теорією:

 А абіогенезу   Б стаціонарного стану  В креаціонізму    Г панспермії.

 1. Зигота Aabb утворюють такі гамети

А Ab, ab Б Aa, bb В Ab Г ab

 1. Розвиток ознак відмінності в особин одного виду унаслідок пристосування до різних умов середовища, - це

А монофілія  Б конвергенція В дивергенція Г паралелізм

Достатній рівень (за кожне питання – 1 бал).

 1. Установіть відповідність між критеріями виду та їхніми характеристиками: 

1 генетичний

2 географічний

3 фізіологічний

4 морфологічний

 

 

 

А ареал виду, який відрізняється від ареалів близьких видів 

Б характерний для кожного виду набір хромосом за кількістю, формою і розмірами 

В подібність особин за будовою 

Г подібності й відмінності в процесах життєдіяльності особин одного виду 


 1. Приведіть у відповідність тип взаємодії алельних генів та їх визначення

1 повне домінування

2 кодомінування

3 неповне домінування

4 множинний алелізм

А ознаку визначають дві домінантних алелі

Б одна алель пригнічує прояв іншої

В ознаку визначають декілька алелей

Г одна алель не повністю пригнічує іншу


 1. Приведіть у відповідність адаптацію і приклади, які її ілюструють

 

 

 

 


1 захисне забарвлення

2 маскування

3 застережне забарвлення

4 мімікрія

А червоне забарвлення у жука-сонечка

Б метелик-каліма, подібний до листка

В зимове забарвлення у зайців

Г жовто-чорний колір осоподібних мух


Високий рівень. Кожне правильне рішення задачі – 1 бал.

 1. Один з ланцюгів фрагмента ДНК має таку послідовність нуклеотидів: АГТ АЦЦ ГАТ ЦЦТ ЦГА ТТТ АЦГ. Визначте послідовність нуклеотидів іРНК, закодованої в даному фрагменті ДНК.
 2. У людини кароокість і наявність ластовиння – домінантні ознаки. Кароокий без ластовіння чоловік одружується з блакитноокою жінкою, котра має ластовиння. Визначте, якими в них будуть діти, якщо чоловік гетерозиготний за ознакою кароокості, а жінка гетерозиготна за ознакою ластовиння.
 3. Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін, маса якого 400 кг (водорості  планктонні тварини   риби   дельфін).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота за ІІ семестр.

Варіант 2.

Низький рівень. Відповідь «так» чи «ні» (0,5 бал).

 1. Модифікаційна мінливість має адаптивний, індивідуальний і спрямований характер.
 2. Постзиготичні бар’єри – причини, що запобігають заплідненню та формуванню зиготи.
 3. У більшості наземних рослин є особливий тип симбіозу з грибом – мікориза.

Середній рівень. Одна правильна відповідь (1 бал).

 1.  Пристосування живих організмів до певних умов середовища існування-це:

А адаптація  Б дивергенція  В конвергенція  Г мутація

 1. За Ч.Дарвіном, наслідком боротьби за існування, пов’язаним із виживанням і розмноженням переважно найпристосованіших особин, є

А ізоляція Б природний добір В спадкова мінливість Г штучний добір

 1. Укажіть ознаку людини, яка успадковується зчеплено зі статтю

А форма волосся Б колір шкіри В дальтонізм Г ластовиння

Достатній рівень (за кожне питання – 1 бал).

 1. Установіть відповідність між теоріями походження життя та їх описами:

1 стаціонарного стану

2 панспермії

3 креаціоністична

4 спонтанного зародження

 

 

 

А поява життя внаслідок надзвичайної божественної події 

Б життя занесене на нашу планету з Космосу 

В життя виникало неодноразово із речовин неживої природи  

Г життя існувало завжди


 1. Приведіть у відповідність шлях передачі та хвороби, для збудників яких він властивий

1 через шкіру

2 за допомогою арбовірусів

3 статевий шлях

4 повітряно-краплинний шлях

А герпес, СНІД

Б герпес, сказ, папілома

В енцефаліт, жовта пропасниця

Г грип, віспа, кір, краснуха


 1. Приведіть у відповідність порівняльно-анатомічні докази еволюції і приклади

1 гомологія

2 аналогія

3 рудименти

4 атавізми

А кінцівки крота і ведмедки

Б смугастість у поросят домашніх свиней

В вуса у суниць і цибулина цибулі

Г залишок третьої повіки у людини


 

 

 

Високий рівень. Кожне правильне рішення задачі – 1 бал.

 1. Вкажіть послідовність нуклеотидів іРНК, яка утвориться внаслідок процесу транскрипції з ланцюга ДНК такої будови: АТГ ТГЦ ГАГ ТАЦ ЦАТ ГГА АЦГ.
 2. Блакитноокий правша, батько якого був лівшею, одружився з кароокою лівшею із сім’ї, усі члени якої протягом декількох поколінь мали карі очі. Якими у них можуть бути діти?
 3. Продуктивність 1 га біоценозу становить 2*107 кДж. Визначте масу яструба в ланцюзі живлення: рослина    миша    змія     яструб, якщо 1 г сухої рослинної речовини акумулює в середньому 20 кДж енергії.0

 

docx
Пов’язані теми
Біологія, Контрольні роботи
Додано
29 липня 2019
Переглядів
146
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку