Контрольна робота з біології за ІІ семестр 9 клас (нова програма)

Про матеріал
Якісна розробка контрольної роботи з біології 9 клас за ІІ семестр, яка дозволить перевірити здобуті знання учнів. Робота містить різнорівневі завдання: тести, завдання на встановлення відповідності, послідовності та відкрита відповідь на запитання, у 2 варіантах. Користуйтеся з задоволенням!
Перегляд файлу

9 клас

Контрольна робота за ІІ семестр

Варіант І

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б.)

 1. Наука про закономірності спадковості та мінливості організмів:

А) Цитологія     Б) Морфологія     В) Біохімія     Г) Генетика

 1. У якому законі Менделя доведено, що усі нащадки будуть одноманітними як за генотипом, так і за фенотипом:

А)  І закон   Б) ІІ закон       В) ІІІ закон    

 1.  Вид мінливості, який виникає без змін генотипу і не  зберігається в разі статевого розмноження:

А) спадкова      Б) неспадкова     В) комбінаційна   Г) мутаційна

 1. Незворотний, спрямований  історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами  на всіх рівнях організації життя це:

А) мінливість     Б) еволюція     В) адаптація    Г) кросинговер

 1. Уявлення про еволюцію як ступінчастий розвиток живого від простого до складного сформував:

А) Ламарк       Б) Гук      В) Дарвін       Г) Мендель

 1. Сукупність особин одного виду організмів, які існують в межах певної території, вільно схрещуються і відносно ізольовані від інших популяцій виду це:

А) екосистема      Б) вид       В) популяція       Г) екологічна ніша

 1. Вид Людина розумна належить до класу:

А) Птахи     Б) Риби       В) Ссавці      Г) Плазуни

 1. Життя виникло завдяки божественному творенню це гіпотеза:

А) креаціонізму    Б) спонтанного зародження     В) стаціонарного стану  Г) панспермії

 1. Основною і найменшою одиницею класифікації є

А) Царство      Б) Тип      В) Рід       Г) Вид

 1. Це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами

А) віруси        Б) бактерії        В) гриби      Г) водорості

 

          11. Виберіть з переліку чотири характерних риси рослинних організмів: (1 бал)

А) є еукаріотичними організмами;

Б) клітина містить пластиди і вакуолю;

В) клітина стінка складається з хітину;

Г) розмножуються лише нестатевим способом

Д) автотрофний тип живлення

Е) клітинна стінка утворена целюлозою

 

12. Встановіть відповідність між екологічним чинником  і групою до якої він належить.  (1 бал)

А) паразитизм                            1.Антропогенний чинник

Б)  температура                          2. Біотичний чинник

В) забруднення стічних вод     3. Абіотичний чинник

 

 1. Встановіть відповідність між групою тварин і таксонами. ( 2 бали)

   А) Хордові                1. Рід

   Б) Хребетні               2. Підтип

   В) Ссавці                  3. Ряд

   Г) Хижі                     4. Клас

   Д) Кіт лісовий          5. Вид

   Е) Котячі                  6. Родина

   Ж) Кіт                       7. Тип

 

 1. Задача (3 бали)

Гомозиготний чоловік, з ямочками на щоках, одружився із гомозиготною жінкою, яка не мала ямочок на щоках. Ямочки на щоках – є домінантною ознакою. Яких нащадків слід очікувати при такому схрещуванні?

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

Контрольна робота за ІІ семестр

Варіант ІІ

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді (0,5 б.)

1. Вивченням спадкових захворювань людини і тварин та їхньої профілактики і лікування займається:

              А) Фармакогенетика     Б) Медична генетика     В) Молекулярна генетика    Г) Радіаційна генетика

           2. Здатність живих організмів передавати генетичну інформацію про свої ознаки й особливості індивідуального розвитку  нащадкам:

               А)  мінливість   Б) спадковість     В) мутація     Г) адаптація    

    3.  Вид мінливості, який виникає під впливом умов навколишнього середовища:

               А) спадкова      Б) модифікаційна     В) комбінаційна   Г) мутаційна

    4. Незворотний, спрямований  історичний розвиток живої природи, що супроводжується змінами  на всіх рівнях організації життя це:

        А) мінливість     Б) еволюція     В) адаптація    Г) кросинговер

    5. Кому належить система поглядів про еволюційний розвиток живого під дією таких чинників еволюції, як спадкова мінливість та природний добір:

              А) Ламарк       Б) Гук      В) Дарвін       Г) Мендель

    6. Сукупність живих організмів та умов у яких вони проживають називають:

              А) екосистема      Б) вид       В) популяція       Г) екологічна ніша

    7. Вид Homo sapiens означає:

              А) Людина прямоходяча     Б) Людина розумна       В) Неандерталець     Г) Австралопітек

    8. Життя існувало завжди, це гіпотеза:

              А) креаціонізму    Б) спонтанного зародження     В) стаціонарного стану  Г) панспермії

    9. Основною і найменшою одиницею класифікації є

              А) Царство      Б) Тип      В) Рід       Г) Вид

    10 . Це неклітинні форми життя, які є внутрішньоклітинними абсолютними паразитами

              А) віруси        Б) бактерії        В) гриби      Г) водорості

 

    11. Виберіть з переліку чотири характерних риси тваринних організмів: (1 бал)

А) є прокаріотичними організмами;

Б) у клітині відсутні пластиди і вакуолі;

В) клітина не має клітинної стінки;

Г) розмножуються лише статевим способом

Д) гетеротрофний тип живлення

Е) багатоклітинні представники мають складні форми поведінки

 

    12. Встановіть відповідність між екологічним чинником  і групою до якої він належить.  (1 бал)

А) симбіоз                                              1. Антропогенний чинник

Б)  накопичення смогу в атмосфері     2. Біотичний чинник

В) повітря                                               3. Абіотичний чинник

 

    13. Встановіть відповідність між групою тварин і таксонами. ( 2 бали)

А) Дводольні              1.Відділ

Б) Паслін чорний       2. Клас

В) Покритонасінні     3. Рід

Г) Паслін                    4. Царство

Д) Рослини                 5. Вид

 

   14. Задача (3 бали)

Гетерозиготний чоловік, з горбинкою на носі, одружився із гомозиготною жінкою з прямим носом. Ніс з горбинкою – є домінантною ознакою. Яких нащадків слід очікувати при такому схрещуванні?

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.9
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 13
Оцінки та відгуки
 1. Горбан Рита Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Бочуля Мар'яна
  Дякую за роботу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Конечная Елена
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Горбаньова Ольга Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ліннік Наталія Іванівна
  Дякую за вашу роботу!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Горбачук Ольга Петрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Савчук Ірина Миколаївна
  Дякую. Хороші завдання, зручні для користування! Побоювання викликає завдання №13, бо постійно маю проблему з таксонами, адже фактично тепер вони за межами нової програми. Та як без них? Тому ще раз дякую за завдання. Завтра апробую на учнях.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 8. Глушко Александра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Кузьменко Віра Анатоліївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Терзі Олександр Костянтинович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Делікатна Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Делікатна Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Ольховик Анастасія Геннадаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 10 відгуків
docx
До підручника
Біологія 9 клас (Соболь В. І.)
Додано
15 січня 2019
Переглядів
47971
Оцінка розробки
5.0 (13 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку