Контрольна робота з хімії на тему: "Хімічні реакції"

Про матеріал
Контрольна робота для 9 класу на тему: "Хімічні реакції" (2 варіанти). Робота містить завдання. Завдання 1-6 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 3б Завдання 7-10 – відкритої форми – оцінюється в 1,5 балів – або разом 6б Завдання 11 – задача на вибір, в залежності від кількості балів – 2б або 3б.
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»  (9 клас)

Варіант 1

1. Вкажіть рівняння реакції сполучення:

 а)  2H2 + О2  2H2О;

 б)  H2SО4 + О Н  K2SО4  + 2H2О;

 в) 2ZnS + 3О2  2ZnO + 2SО2;

 г)  2HJ  H2 + J2.

2. Вкажіть ознаку необоротних реакцій:

а) поглинання теплоти;                             б) утворення осаду;

в) зміна кольору розчину;                         г) виділення теплоти.

3. Реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти, називають:

а) ендотермічними;              б) екзотермічними;             в) реакціями заміщення.

4. Укажіть рівняння екзотермічних реакцій:

 а)  g + О2  gО;                                                    Н = - 1200 кДж;

 б)  СаСО3  СаО +  СО2;                                       ∆Н = + 178 кДж;

 в) 2КNО3  2КNO2 +  О2;                                 ∆Н = + 255 кДж;

 г)   + 5О2  2Р2O5;                                           Н = - 3010 кДж.

5. Речовина, що прискорює хімічну реакцію, називається:

а) інгібітор;          б) каталізатор;          в) підсилювач;           г) реагент.

6. Вкажіть, в якому випадку підвищення температури змістить хімічну рівновагу в бік прямої реакції:

а) CО + Н2 О  СО2 + Н2  + Q;

б) 2HВr  H2 + Вr2   - Q.

7. Що називають швидкістю хімічних реакцій. Які фактори впливають на швидкість хімічних реакцій. Як можна прискорити розчинення металу в кислоті, не змінюючи її концентрації?

8. Складіть рівняння йонного обміну в молекулярному та йонно-молекулярному вигляді. Поясніть умови перебігу реакції.

ВаCІ2 + К2SО4   

9. Які речовини треба взяти, щоб здійснити наступні перетворення: Н+ +  ОН--  Н2О.

Складіть рівняння реакції в молекулярному та йонно-молекулярному  вигляді.

10. Використовуючи  метод  електронного  балансу  складіть  хімічне  рівняння  між цинком та хлоридною кислотою. У відповіді зазначте коефіцієнт перед формулою сполуки-окисника.

Задача на вибір

11 (2б).

Обчисліть масу лугу, що утвориться при взаємодії 2,3г натрію з достатньою кількістю води.

11 (3б).

Обчисліть об’єм вуглекислого газу (н.у.), що утвориться в результаті дії сульфатної кислоти на розчин калій карбонату масою 110г з масовою часткою солі 25%.

 

Завдання 1-6 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 3б

Завдання 7-10 – відкритої форми – оцінюється в 1,5 балів – або разом 6б

Завдання 11 – задача на вибір, в залежності від кількості балів – 2б або 3б.

Контрольна робота з теми «Хімічні реакції»  (9 клас)

Варіант 2

1. Вкажіть рівняння реакції заміщення:

 а)  СаО+ СО2 СаСО3;

 б)  HCІ + NаО Н NаCІ   + H2О;

 в) СuО + Н2  Cu + Н2 О;

 г)  2КМnО4 К2МnО4  +  МnО2  + О2.

2. Речовина, що приєднує електрони в окисно-відновній реакції, називається:

а) відновником;        б) ізотопом;        в) окисником;        г) приймачем.

3. Укажіть рівняння ендотермічних реакцій:

а)  2КNО3  2КNO2 + О2;                             ∆Н = + 255 кДж;

б)  4Р+ 5О2 2Р2O5;                                       Н = - 3010 кДж;

в) 2Мg+ О2  2МgО;                                              Н = - 1200 кДж;

г)  СаСО3  СаО +  СО2;                                 ∆Н = + 178 кДж.

4. Виберіть критерій, за яким визначають швидкість хімічної реакції:

а) кількість утворених продуктів реакції;                  б) тепловий ефект реакції;

в) зміна концентрації реагентів за одиницю часу;     г) зміна стану рівноваги в системі.

5. Із зазначених нижче чинників на стан хімічної рівноваги не впливає:

а) температура;       б) тиск;       в) концентрація реагентів;       г) каталізатор.

6. Збільшення концентрації водню в системі: H2  +  CІ2  2HCІ:

а) змістить рівновагу вліво;

б) змістить рівновагу вправо;

в) не впливає на зсув рівноваги.

7. Чим відрізняються між собою екзотермічні та ендотермічні реакції. При згорянні       1моль метану СН4 виділяється 891 кДж теплоти. Запишіть термохімічне рівняння реакції.

8. Складіть рівняння йонного обміну в молекулярному та йонно-молекулярному вигляді, назвіть продукти реакції.

НCІ + Ва(ОН)2  

9. Які речовини треба взяти, щоб здійснити наступні перетворення:Са2++ СО32- СаСО3.

Складіть рівняння реакції в молекулярному та йонно-молекулярному вигляді.

10. Використовуючи метод електронного балансу складіть хімічне рівняння між магнієм та киснем. У відповіді зазначте коефіцієнт перед формулою сполуки-відновника.

Задача на вибір

11 (2б).

Обчисліть масу алюмінію, яку необхідно взяти для реакції з надлишком хлоридної кислоти, щоб утворилось 5,6л водню (н.у.).

11 (3б).

Обчисліть масу осаду, що утвориться внаслідок дії достатньої кількості арґентум нітрату на 200г розчину кальцій хлориду з масовою часткою солі 15%.

 

Завдання 1-6 – тестові, оцінюються в 0,5 балів – або разом 3б

Завдання 7-10 – відкритої форми – оцінюється в 1,5 балів – або разом 6б

Завдання 11 – задача на вибір, в залежності від кількості балів – 2б або 3б

Середня оцінка розробки
Структурованість
1.0
Оригінальність викладу
1.0
Відповідність темі
1.0
Загальна:
1.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Главацкий Артём
  Будь-ласка, добавляйте відповіді!
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Главацкий Артём
  Будь-ласка, добавляйте відповіді!
  Загальна:
  1.0
  Структурованість
  1.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
docx
До підручника
Хімія 9 клас (Гранкіна Т.М.)
Додано
29 квітня 2019
Переглядів
5869
Оцінка розробки
1.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку