Контрольна робота з історії України 9 клас "Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX ст."

Про матеріал
Контрольна робота з історії України 9 клас як підсумок теми "Українські землі в складі Російської імперії у другій половині XIX ст."
Перегляд файлу

Контрольна робота з теми:

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

у другій половині XIX ст.

учня/учениці  9 класу___________________________________________________

1.Історичний диктант

1.) Суспільна верства позбавлених засобів виробництва найманих робітників, джерелом існування яких є продаж своєї робочої сили власникам засобів виробництва.

___________________________________________________

2.) Сукупність проблем, пов’язаних із національним і політичним існуванням українського народу._________________________________

3.) Назва руху української ліберальної інтелігенції початку 60-х рр.19 ст. за зближення із селянством._______________________________________

4.) Перебудова, зміна певних сторін суспільного життя, яка не знищує повністю основ чинного порядку.____________________________________

5.) Політичний напрямок, прибічники якого виступають за панування церкви й духовенства в суспільно-політичному та духовному житті країни.______________________________________________

6.) Ділянка землі, яку селянська родина отримувала у користування.________________________________________

7.) Термін, поширений з другої половини 19ст.,означає любов до України, українського народу та його культури.___________________

 2.Робота з документом.

 Ознайомтеся з фрагментом документа і дайте відповіді на запитання.

«…Друкування і видання в імперії оригінальних творів і перекладів на тому ж наріччі заборонити, за винятком тільки: а) історичних документів і пам’яток та б) творів красного письменства, але з тим, щоб при друкуванні історичних пам’яток безумовно дотримуватися правопису оригіналів…заборонити також різні вистави і читання на малоросійському наріччі…припинити видання газети «Київський телеграф».

Коли відбулися події, описані в документі? ___________________________________

Про яку подію йде мова в документі? ________________________________________

До яких наслідків мали призвести встановлені заборони? ________________________

3.Вставте пропуски у таблицю «Реформи 60-70хх рр..19 століття»

 

Дата

Назва

Зміст реформи

1860

 

Створення Державного банку. Єдиний розпорядник усіх прибутків і видатків-Міністерство фінансів.

1861

Аграрна

 

1862

Військова

 

1864

 

Створено виборні органи місцевого самоуправління в губерніях і повітах. Сфера діяльності земств обмежувалася господарськими питаннями місцевого значення: утримання шляхів, лікарень,шкіл, ветеринарної та агрономічної служб тощо.

 

Судова

Суди ставали безстановими, незалежними від адміністративної влади.У судову практику впроваджувалися гласність, змагальність з участю в процесі присяжних засідателів, прокурора й адвоката.Уперше вводився нотаріат.

1864

Освітня

 

1865

 

Ліквідація попередньої цензури для оригінальних і перекладних творів невеликого обсягу, центральних періодичних ,урядових і наукових видань.

1870

Міська

 

 

5.Робота з карикатурою

muzhichok-na-odnoj-noge.jpg

Розгляньте уважно карикатуру.

 

Які верстви населення уособлюють персонажі карикатури?

Якій історичній події чи якому явищу вона присвячена?

 

 

 

Що означає підпис під карикатурою?

 

 

 

______________оцінка

 

 

                                 Відповіді:

2. 2. Історичний диктант

1. Пролетаріат.

2. Українське питання.

3. Хлопоманство.

4. Реформа.

5. Клерикалізм.

6. Наділ.

7. Меценат.

 

2.Робота з документом.

В документі йде мова про Емський указ, який набув чинності 18(30) травня 1876р.

Емський указ в цілому повторював Валуєвський циркуляр, але з деякими відмінностями. Він різко посилив обмеження проти української культури, заборонивши ввезення книжок українською мовою, друкування й видання в Росії оригінальних українських творів та перекладів, п’єс для театральних вистав, текстів для нот, крім історичних пам’яток зі зображенням правопису оригіналу. Указ припинив діяльність громад, ліквідував Південно-Західний відділ імператорського Російського географічного товариства, установив суворий контроль над художніми творами українською мовою, які мали друкуватися російським правописом.

Емський указ негативно вплинув на український рух, а саме: обмежував засоби, за допомогою яких можна було впливати  на пробудження національної свідомості українського народу; на деякий час призвів до дезорганізації українського руху в Наддніпрянській Україні, але не до його припинення.

 

3.Вставьте пропуски у таблицю «Реформи 60-70хх рр..19століття».

 

Дата

Назва

Зміст реформи

1860

Фінансова

Створення Державного банку. Єдиний розпорядник усіх прибутків і видатків-Міністерство фінансів.

1861

Аграрна

Надання селянам особистої свободи. Організація селянського самоуправління.Його основою була селянська громада.Створення інституту мирових посередників для контролю за діяльністю сільського самоуправління. Наділення селян земельними делянками в розмірах, установлених для кожного регіону, залежно від якості землі. Визначення повинностей тимчасовозобов’язаних селян. Викуп землі селянами.

1862

Військова

Поділ Росії на 16 військових округів. Введено загальну військову повинність з 21 р. замість рекрутських наборів. Строк служби з 25 р. скоротили до 6 р. Створювалися воєнні гімназії, училища, академії для покращення підготовки офіцерів. Було прискорено переозброєння армії новими технічними засобами .Створено військовий флот.

1864

Земська

Створено виборні органи місцевого самоуправління в губерніях і повітах. Сфера діяльності земств обмежувалася господарськими питаннями місцевого значення: утримання шляхів, лікарень,шкіл, ветеринарної та агрономічної служб тощо.

1864

Судова

Суди ставали безстановими, незалежними від адміністративної влади.У судову практику впроваджувалися гласність, змагальність з участю в процесі присяжних засідателів, прокурора й адвоката.Уперше вводився нотаріат.

1864

Освітня

Єдина система безкоштовної початкової освіти. Право здобувати средню освіту в гімназіях надавалося представникам усіх станів. Однак навчання в середніх і вищих навчальних закладах залишалося платним. Вища освіта для жінок ,для них створювалися  приватні вищі жіночі курси.

1865

Цензурна

Ліквідація попередньої цензури для оригінальних і перекладних творів невеликого обсягу, центральних періодичних ,урядових і наукових видань.

1870

Міська

У містах виникли бестанові органи міського самоврядування (думи), що обиралися на основі майнового цензу. У свою чергу, думи створювали виконавчі органи-міські управи. Міське самоврядування опікувалося благоустроєм міста, охороною здоров’я, народною освітою тощо.

 

 

4. Робота з карикатурою.

На карикатурі зображені-селянин, який стоїть на одній нозі,бо іншу нема куди поставити, повсюди земля поміщика.Це період після аграрної реформи 1861 р.

Оскільки в переважній більшості повітів України земля була високої якості, тут встановлювалися менші порівняно з іншими районами Росії норми селянського землеволодіння (від 3 до 6,5 десятини на ревізьку душу в південних губерніях і від 3 до 4,5 десятини у лівобережних). Поміщикам надавалися широкі можливості зменшувати площі селянських земель, надавати їм неповні душові наділи.

У селах Лівобережжя і Півдня було відрізано близько 1 млн. десятин, або 15% загальної площі землекористування. Із загальної кількості 2,5 млн. ревізьких душ колишніх поміщицьких селян в Україні 220 тис. (із сім'ями - 440 тис. осіб) були зовсім позбавлено землі. Майже 100 тис. одержали наділи до 1 десятини на ревізьку душу. Наділи, менші за 5 десятин, тобто менші за прожитковий мінімум, одержали 94% ревізьких душ. До того ж поміщики залишали собі найкращі землі, а селянам віддавали найгірші, позбавляли селян випасів, водопоїв, луків, лісів та інших угідь. Інтересам поміщиків відповідала також закупівельна операція, яку здійснював царський уряд. Загалом селяни повинні були внести закупівельних платежів на суму, що приблизно в чотири рази перевищувала тогочасну ринкову вартістьземлі.

 

 

 

docx
До підручника
Історія України 9 клас (Власов В.С.)
Додано
15 березня 2023
Переглядів
4697
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку