9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Контрольна робота з літературного читання в 4 класі "Досвід читацької діяльності"

Про матеріал

Контрольна робота для двох варіантів (у вигляді тестових і творчих завдань), складена відповідно до вимог навчальної програми МОН України з літературного читання для 4 класу з урахуванням змін, внесених у 2016 р. Додано програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з предмету "Літературне читання", формат завдань та оцінювання навчальних досягнень.


Перегляд файлу

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ. 4-Й КЛАС

Контрольна робота № 2 (за ІІ семестр навчального року )

Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Розділ програми

Опис вимог

(конкретизовані навчальні цілі)

Рівень навчальних досягнень учня

Номер відповідного завдання

Коло читання

визначає жанр прочитаного твору

початковий

1

Літературознавча пропедевтика

співвідносить прислів’я з основною думкою прочитаного твору

високий

3

пояснює, які події, пригоди трапилися з героями твору

середній

2

розуміє, які яскраві, влучні слова (речення) допомагають краще уявити, глибше зрозуміти вчинки персонажів твору

середній

4

 

розуміє основний смисл описаних фактів, подій

середній

9

демонструє вміння знаходити у тексті слова (словосполучення), які допомагають краще уявити, глибше зрозуміти характери, вчинки персонажів

достатній

5

Досвід читацької діяльності

демонструє вміння самостійно визначати за змістом тексту позитивні (негативні) вчинки персонажів

достатній

6

розташовує пункти плану в правильній послідовності

середній

7

добирає власний заголовок до тексту

достатній

10

встановлює відповідність між героями твору і їхніми висловлюваннями

високий

8

знаходить у тексті засоби художньої виразності

достатній

11

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

виконує творчі завдання до прочитаного

високий

12

 


Структура тесту і формати завдань

1. Контрольну роботу проводять у письмовій формі. Кожен учень отримує індивідуальний бланк із завданням.

2. Тестування триває 40 хв, з них 5 хв — організація класу, інструктаж учнів; 35 хв — виконання тестових завдань.

3. Контрольна робота передбачає такі формати тестових завдань:

а) завдання з вибором однієї правильної відповіді (1–6);

б) завдання на встановлення правильної послідовності (7);

в) завдання на встановлення відповідності (8);

г) відкриті завдання з короткою відповіддю (9–11);

ґ) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (12).

 

Як оцінити роботу

 

1. Правильне виконання завдань 1–6 оцінюють 1 балом.

2. Виконання завдань 7–11 оцінюють у межах 2 балів:

2 бали — завдання виконано правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність чи відповідність;

1 бал — завдання виконано частково, допущено неточності, відповідь не обґрунтована;

0 балів — учень виконав завдання неправильно чи не приступив до виконання завдання.

3. Виконання завдання 12 оцінюють у межах 3 балів. Ураховують: зміст (висловлення (обґрунтування) власної думки); логічність і послідовність викладу;   використання засобів художньої виразності у висловлюванні. Бали виставляють без урахування граматичних помилок.

 

Таблиця переведення набраних балів в оцінку

Кількість набраних балів

Оцінка

1

1

2–3

2

4–5

3

6–7

4

8–9

5

10

6

11–13

7

14–16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

 

 

І варіант

Прочитай текст.

Калина цвіте пізно

Жила собі дівчинка Марійка. На цю осінь вже в третій клас перейшла. Після уроків, пообідавши, біжить вона на город, а потім у сад. Тут Марійка господиня: нарве травички для кроликів, опалі яблука позбирає, вичистить гарбузи, а їхнє насіння покладе сушитися на підвіконня. А мама з татом цілий день на роботі, в полі.

Якось покликала її бабуся Марина, що поралась на сусідньому городі.

— Чуєш, онучко! Я на своїй калині вже кетяги обламала. Час і тобі пообламувати, бо незабаром дощі почнуться!

Пообламувала дівчинка кетяги калини, як червоні намистини, поставила кошик з ягодами поряд із верандою і взялася пучечки в’язати. Коли це заходить у двір тітка Ольга. Марійка хутенько принесла стільця:

— Сідайте, тьотю!

— Та ніколи мені. На автобус треба встигнути. Оце ж їду в місто до дочки. Вона просить, щоб і на цілу зиму зоставалася. Щось я хворію часто, а в неї квартира тепла, простора... Ось вам пиріжків із яблуками та сливами принесла. Бувай здорова!

Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти. Налила в склянку молока, стала пити. Як же смачно! І враз дівчинці зробилося соромно-соромно. Згадала, що тьотя Оля все покашлювала, а вона, Марійка, не дала їй ані жменьки калини. Калина від застуди чи не найкращі ліки. І Марійці мама давала пити чай з калиною, коли вона застудилася.

Швидко проминула зима.

Ось і весна прийшла з теплими дощами.

Облетіли з вишень білі пелюстки, а там і яблуні перецвіли. Лише калина і досі чорніє. Жодного листочка на всьому кущі. А коли ж вона цвістиме?

Бабуся й каже:

— Бачиш, онучко, недарма калина завжди цвіте пізно. Наче прислухається, вагається. Всі дерева й трави дуже чутливі до зла і добра, до людського слова. А калина — особливо! Тобі видніше, за що вона могла на тебе нагніватись. Щось, мабуть, сталося, що цього року цвісти не хоче.

— Я починаю здогадуватись... От якби тітка Ольга додому вернулася! Я для неї три пучки ягід приберегла. А минулої осені, коли вона заходила до нас, якось не здогадалася з нею поділитися, — виправдовується дівчинка.

— Бачили Ольгу в місті, навесні вона знову розхворілася. Ти її не дочекаєшся. А коли надумаєш сама їхати до неї, то у мене адреса є — ось, візьми.

Ходила Марійка замислена цілий день, а тоді надумала разом з мамою поїхати до Києва, щоб знайти там тьотю Олю.

— Я перед нею так завинила! — каже дівчинка мамі. — І перед калиною винна теж, то через мене вона сохне. Поливаю щодня, а жодна гілочка зеленіти не хоче.

За якийсь тиждень приїхали мати з донькою до міста, пішли до тітки Ольги. Зраділа вона гостям, привітала, посадила у вітальні й стала розпитувати, які в рідному селі новини. Марійка мерщій і каже:

— Та все добре, все як було, тільки моя калина після зими чомусь не оживає. Пам’ятаєте, я вам не вділила ягід восени? То ось привезла. Візьміть, будь ласка!

Тітка Ольга усміхнулася:

— Та що ти! Такі дрібниці! Та й мені незручно було просити... Все гаразд, не мучся тим. Сідаймо чай пити!

Наступного дня увечері йшли Марійка з мамою рідною вулицею. Коли вже до хати підходили, прислухалися — а в їхньому садку соловейко щебече, аж луна котиться! Забігла дівчинка у двір, глянула — калина за одну нічку і зазеленіла, і рясним цвітом вкрилася.

І відтоді Марійчина калина цвіте щороку. Знає вже дівчинка, як її доглядати. Половину ягід вона людям роздає. А як дізнається, що хтось занедужав, то й останніми поділиться.

За Тетяною Майданович

Виконай завдання.

І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр прочитаного твору.

А легенда

Б оповідання

В повість

 

2. У якому реченні описано пригоду (подію), що сталася з калиною навесні?

А “Пообламувала дівчинка червоні кетяги (калини)”.

Б “Лише калина і досі чорніє. Жодного листочка на всьому кущі”.

В “Калина від застуди чи не найкращі ліки”.

 

3. Яке прислів’я найточніше виражає основну думку твору?

А Справжнє добро завжди просте

Б Добро не помре, а зло зникне

В Коли люди до тебе добрі, будь до них ще ліпший

 

4. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще зрозуміти, чому Марійка попросила маму поїхати з нею до тітки Ольги.

А “Ходила Марійка замислена цілий день”.

Б “Я перед нею так завинила! …І перед калиною винна теж”.

В “Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти”.

 

5. Які вислови у тексті допомагають краще уявити характер тітки Ольги?

А “…нарве травички для кроликів, опалі яблука позбирає…”

Б “…час і тобі пообламувати (кетяги калини)…”

В “…стала розпитувати, які в рідному селі новини…”

6. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає визначити негативний вчинок головного персонажа твору.

А “Після уроків, пообідавши, біжить вона на город, а потім у сад”.

Б “…тьотя Оля все покашлювала, а вона, Марійка, не дала їй ані жменьки калини”.

В “Провела Марійка свою гостю та й сіла пиріжки їсти”.

 

ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

А Чому Марійці зробилося соромно?

Б Марійка — господиня на городі й в саду.

В Марійка і мама приїхали до тітки Олі.

Г Калина навесні не розцвіла.

Ґ Нагадування бабусі Марини.

Д Чому калина перестала гніватися на Марійку?

Е Тітка Ольга зайшла у двір до Марійки.

Є Калина зазеленіла, рясним цвітом вкрилася.

 

ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Установи відповідність між персонажами твору і їхніми висловлюваннями.

А

 

Б

 

В

 

А Марійка

Б бабуся Марина

В тітка Ольга

  1.               “Бачиш, недарма калина завжди цвіте пізно”
  2.               “Ось вам пиріжків із яблуками та сливами принесла”
  3.               “…тільки моя калина після зими чомусь не оживає”

 

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Продовж речення.

Калина зацвіла так пізно тому, що дерева й трави дуже чутливі до зла і добра, до людського слова, а Марійка _______________________________.

 

10. Запропонуй власний заголовок твору. Запиши його.

________________________________________________________________

 

11. Вибери з тексту вираз, у якому образ калини конкретизується шляхом порівняння його з іншим предметом, і запиши його.

____________________________________________________________________

 

V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою  відповіддю

12. Знайди у творі епізод, який, на твою думку, потребує детальнішого опису. Доповни його.

__________________________________________________________________

 


ІІ варіант

Прочитай текст.

Вишенька

Жив собі на світі бідняк. І був у нього син Янош. Та такий ледачий був той Янош, такий лежень, що й розказати не можна. Цілісінький день лежить, з боку на бік перекидається. Скажеш зробити що-небудь — пальцем не поворухне, бровою не поведе.

Якось сказав батько синові:

— Ходім, сину, подивимось, що на білому світі робиться.

І рушили вони в путь-дорогу.

Ішли вони, йшли, і раптом бачить Янош: підкова лежить — корисна річ! Підняв би її Янош, та от біда — нагинатися ліньки. А батько його не полінувався — нагнувся, підкову підняв і заховав собі за пазуху.

Незабаром прийшли вони в село. Зайшов батько до крамниці й дав крамареві підкову.

— Ваша підкова коштує цілий гріш! — сказав крамар і дав біднякові монету.

Пішли вони далі.

А сонце високо в небі. Янош то на небо гляне, то навкруги роззирнеться — чи нема поблизу села або якої корчми.

Уже й полудень настав, і обідати давно пора. Ох, як хочеться Яношу їсти, сил немає!

Увійшли вони ще в одне село. Ідуть вулицею. По боках — хати, а на них стирчать димарі, мов вартові. Зрадів Янош! Та, мабуть, рано ще було радіти: димарі стирчать, а диму над ними нема. Всі вже пообідали. Зрозумів бідаха Янош, що піде він звідси, облизня впіймавши.

Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився. Раптом на базарному майдані побачив Янош віз із вишнями.

— Батьку, батьку! — загукав він. — Подивись-но, вишні! Адже гріш у тебе є?

— Є, — сказав батько і підійшов до воза.

Зрадів Янош, коли за гріш насипали їм цілу хустку ягід. Та рано ще було радіти: батько зав’язав хустку вузликом і пішов далі.

Поплентався за батьком і Янош. Жде не діждеться, коли посідають вони під деревом, у затишку, та досхочу наїдяться вишеньок. А батько мовчить і йде далі.

От зійшли вони зі шляху. Пішли чистим полем: навкруги трава й квіти.

Ішов-ішов Янош за батьком, раптом бачить: упала вишенька на траву, лежить у зеленій траві, виблискує. Янош нагнувся, схопив вишеньку — і до рота. Ой, до чого ж добра! Соковита, м’ясиста, запашна!

Дивиться — знову вишенька упала на траву. Знову нагнувся Янош, підняв її й з’їв.

А старий іде-йде мовчки та ненароком і кине з хустки крізь дірочку вишеньку на траву. Одну загубить, другу, третю...

Янош усі ягоди з’їв. Трохи перебив голод. Тоді батько озирнувсь на нього та й каже:

— Бачиш, синку, тобі ліньки було раз нагнутися за підковою, а довелося дев’яносто дев’ять разів нагинатися, вклоняючись кожній вишеньці.

Отак воно завжди буває з ледарями.

З угорського фольклору

Виконай завдання.

І. Завдання 1–6 з вибором однієї правильної відповіді

1. Визнач жанр прочитаного твору.

А легенда

Б міф

В оповідання

 

2. У якому реченні описано пригоду (подію), що сталася з Яношем наприкінці його подорожі з батьком?

А Дивиться — знову вишенька упала на траву. Знову нагнувся Янош, підняв її й з’їв”.

Б Янош то на небо гляне, то навкруги роззирнеться — чи нема поблизу села або якої корчми”.

В Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився”.

 

3. Яке прислів’я найточніше передає основну думку твору?

А Хочеться їсти, та не хочеться лізти

Б Як до діла, то й спина заболіла

В Аби руки і охота, буде зроблена робота

 

4. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає краще зрозуміти, чому Янош не підняв підкову.

А Уже й полудень настав, і обідати давно пора”.

Б Підняв би її… та от біда — нагинатися ліньки”.

В Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився”.

 

5. Які вислови у тексті допомагають глибше зрозуміти (краще уявити) характер Яноша?

А …не полінувався — нагнувся, підкову підняв і заховав собі за пазуху...”

Б …Цілісінький день лежить, з боку на бік перекидається…”

В …Ох, як їсти хочеться Яношу, сил немає!..

 

6. Обери рядок, у якому записано речення, що допомагає визначити позитивний вчинок батька.

А Батько зав’язав хустку вузликом і пішов далі”.

Б А батько мовчить і йде...”

В А старий… ненароком і кине з хустки крізь дірочку вишеньку на траву”.


ІІ. Завдання 7 на встановлення правильної послідовності

7. Розташуй пункти плану твору в правильній послідовності.

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

А Подорож батька й Яноша.

Б Яношу хочеться їсти.

В Як батько провчив Яноша-ледаря.

Г Очікування Яноша.

Ґ Янош-лежень.

Д Батько продав крамареві підкову.

Е Батько купив вишні.

Є Підкова на дорозі.

 

ІІІ. Завдання 8 на встановлення відповідності

8. Установи відповідність між героями твору і їхніми висловлюваннями.

А

 

Б

 

В

 

А батько

Б Янош

В крамар

1. “Ваша підкова коштує цілий гріш!”

2. “Ходім… подивимось, що на білому світі робиться”.

3. “Подивись-но, вишні! Адже гріш у тебе є?”

 

ІV. Відкриті завдання 9–11 з короткою відповіддю

9. Продовж речення.

Батько ніби ненароком кидав з хустки крізь дірочку вишеньку на траву, тому що _______________________________________________________.

 

10. Запропонуй власний заголовок твору. Запиши його.

____________________________________________________________________

 

11. Вибери з тексту вислів, у якому конкретизують слово димар шляхом його порівняння з іншим предметом, і запиши його.

___________________________________________________________________

 

V. Відкрите завдання 12 з розгорнутою  відповіддю

 

12. Знайди у творі епізод, який, на твою думку, потребує детальнішого опису. Доповни його.

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Літературне читання 4 клас (Чумарна М. І.)
Додано
7 січня 2018
Переглядів
3779
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку