Контрольна робота з теми «Кисень»

Про матеріал

Хімія — цікава і складна наука.

Щоб оволодіти нею повною мірою,

необхідно не лише засвоїти теоре-

тичний матеріал, а й навчитися за-

стосовувати набуті знання на прак-

тиці.

Перегляд файлу

 

Контрольна робота  з теми

«Кисень»

                 Варіант І

 

Початковий рівень

1. Виберіть правильну відповідь. Формулою оксиду є:

                  а) КОН;                 б) НgO;                  в) O2.

2. Виберіть правильні твердження:

         а) під час горіння утворюються оксиди;

         б) за звичайних умов кисень добре розчиняється у воді;

        в) залізо добре проводить електрич­ний струм.

3. Дайте відповідь на запитання.

           Які прості речовини утворює Оксиген у природі?

 

Середній рівень

  1. Яку валентність має Оксиген?
  2. З перелічених рівнянь хімічних реакцій вибрати ті, що належать до реакцій сполучення:

                  а) Сu + O2 = 2СuО

                  б) 2O2 = 2Н2O + O2

                  в) СаО + СO2=СаСO3

6. Які з перелічених речовин є про­стими?

                  а)  Са;           б) N2;             в) FеО;         г) Р.

 

Достатній рівень

7. Складіть рівняння реакцій окиснення речовин:

                силіцію, сірки, карбон(ІІ) окси­ду.

8. В якій із двох пробірок швидше загориться тліюча скіпка, якщо перша містить гідроген пероксид, а друга — суміш гідроген пероксиду з манган(IV) оксидом? Чому?

 

Bисокий рівень

9. Складіть формули фосфор(ІІІ) оксиду та фосфор(IV) оксиду. Роз­рахуйте, в якому з оксидів уміст Оксигену більший.

 

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми

«Кисень»

                   Варіант II

 

Початковий рівень

1.   Виберіть правильну відповідь. Кисень у лабораторії одержують:

              а) з повітря;            б) з води;                  в) з Н2О2.

2.  Виберіть правильні твердження:

             а)  у промисловості кисень добува­ють з повітря;

                   б)  речовини в повітрі згоряють ін­тенсивніше, ніж у кисні;

             в)  кисень важчий за повітря.

3. Дайте відповідь на запитання.

        Яка загальна назва каталізаторів, що входять до складу живих ор­ганізмів?

 

Середній рівень.

4. Яку валентність має Оксиген у спо­луках?

5. З перелічених рівнянь хімічних реакцій вибрати ті, що належать до реакцій розкладу:

                а)  СаСО3 = СаО + СО2

                    6)  4А1+3О2 = 2А12О3,
                в)  gO = 2Нg + O2

6. Які з перелічених речовин є про­стими?

              а)  Z n;                б)  Н2;              в)  Н2O;              г) CuO.

 

Достатній рівень

7. Складіть рівняння реакцій окиснення речовин:

                  заліза, фосфору, сульфур(ІV) оксиду.

8. У двох колбах без етикеток міс­титься кисень та вуглекислий газ. Опишіть, у якій послідовності і як ви будете розпізнавати ці гази.

 

Високий рівень

9. Складіть формули ферум(ІІІ) оксиду та ферум(ІІ) оксиду. Роз­рахуйте, в якому з оксидів вміст Оксигену більший.

 

 

 

 

Контрольна робота  з теми

«Кисень»

  Варіант III

 

Початковий рівень

1. Виберіть правильну відповідь:

Кисень у лабораторії одержують з речовини:

                 а) НgО;        б)СuО;        в) КМn04.

2. Виберіть правильні твердження:

                 а) Ферум — це металічний еле­мент;

                 б) кисень — це типовий метал;

                  в) в акваріумі риби дихають розчи­неним у воді Оксигеном.

3. Дайте відповідь на запитання.

           Як називаються речовини, що при­скорюють швидкість хімічних ре­акцій, але  самі при цьому не витрачаються?

Середній рівень

4. Дайте назви оксидам:

    МnO2,     FеО,      Аg2O

5. З перелічених рівнянь хімічних реакцій вибрати ті, що належать до реакцій сполучення:

                а) 2Fе + O2 = 2FеО

                 б) 2O = 2Н2+O2

                  в) 2NaОН + СO2 = Na2СO3 + Н2O

6. Які з перелічених речовин є про­стими?

                 а) С;             б) С12;             в) Fе(OН)3;             г) СО.

Достатній рівень

7. Складіть рівняння реакцій окиснення речовин:

             срібла, міді, нітроген(II) окси­ду.

8. У двох колбах без етикеток міс­титься кисень та азот. Опишіть, у якій послідовності та як ви будете розпізнавати ці гази.

Високий рівень

9. Відносна молекулярна маса неві­домого елемента дорівнює 160. Ви­значте формулу невідомого оксиду, масову частку невідомого елемен­та в цьому оксиді, співвідношення мас елементів, якщо відомо, що ва­лентність невідомого елемента IIІ

 

Контрольна робота  з теми

«Кисень»

 Варіант IV

 

Початковий рівень

1. Виберіть правильну відповідь. Формулою оксиду є:

                   а) К2O;                    б) NaOH;             в) Н2О2.

2. Виберіть правильні твердження:

                   а) Ферум входить до складу білка крові — гемоглобіну;

                  б)  відносна молекулярна маса кис­ню— 8;

                  в) Оксиген є обов'язковою складо­вою частиною всіх оксидів.

3. Дайте відповідь на запитання.

          Який елемент є найпоширенішим на Землі?

Середній рівень

4. Дайте назви оксидам:

Сr2O3, ZnO, СO2.

5. З перелічених рівнянь хімічних реакцій вибрати ті, що належать до реакцій розкладу:

         а) ClO3 = 2КС1 + 3O2

                б) 4Fе + 3O2 = 2Fе2О3

                 в) 2КМnO4 = К2МnO4nO2 + О2

6. Які з перелічених речовин є про­стими?

       а)  ZnO;        б) Вг2;             в) Сu2O;       г) Сu.

Достатній рівень

7. Складіть рівняння реакцій окиснення речовин:

азоту, хрому, фосфор(ІІІ) оксиду.

8. У двох колбах без етикеток міститься кисень та повітря. Опишіть, у якій послідовності та як і ви будете розпізнавати ці гази.

Високий рівень

9. Відносна молекулярна маса неві­домого елемента дорівнює 151. Ви­значте формулу невідомого оксиду, масову частку невідомого елемен­та в цьому оксиді, співвідношення мас елементів, якщо відомо, що ва­лентність невідомого елемента IV.


 

docx
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
8319
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку