Контрольна робота з теми: "Клітина"

Про матеріал
Контрольну роботу можуть використовувати вчителі предметники для перевірки навчальних досягнень учнів. Контрольна робота має 3 варіанти, містить різнорівневі завдання
Перегляд файлу

                                          КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Клітина»

В-1

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Назвіть органелу, яка має власні рибосоми: а)комплекс Гольджі; б)лізосоми; в)хлоропласти; г)травні вакуолі.

2.Назвіть структури, які наявні у хлоропластах: а)кристи; б)центріолі; в)тилакоїди; г)нуклеосоми.

3.Укажіть організми, клітини яких здатні до фагоцитозу: а)бактерії; б)справжні бактерії; в)рослини; г)тварини.

4.Укажіть сполуки, з яких переважно складаються хромосоми: а)білки та ліпіди; б)білки та ДНК; в)білки та РНК; г)ліпіди та РНК.

5.Назвіть клітини еукаріотів, які не мають ядер: а)еритроцити більшості ссавців; б)клітини епітелію; в)лейкоцити; г)нейрони.

6.Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс Гольджі; б)рибосоми; в)ендоплазматична сітка; г)мітохондрії.

7.Назвіть функцію клітинного центру: а)керує процесами обміну речовин; б)бере участь в утворенні веретена поділу клітини; в)утримує ядро в центрі клітини; г)бере участь в утворенні молекул АТФ.

8.Назвіть, яку роль виконує ядерце ядра: а)бере участь у синтезі рибосом; б)бере участь в утворенні хромосом; в)є місцем реплікації ДНК; г)є місцем розпаду ДНК.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Встановити відповідність між органелами та структурами клітин та організмами, у яких вони трапляються:

а)нуклеоїд;                                                    1.клітини посмугованих м’язів;

б)джгутик;                                                     2.еритроцити більшості ссавців;

в)ядра вегетативне та генеративне;        3.евглена зелена;

г)багато подібних за будовою і                4.інфузорія-туфелька;

    функціями ядер;                                       5.ціанобактерії.

10.Охарактеризуйте енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну:

Клітинний центр

 Мітохондрії 

Лізосоми

1)оточений однією мембраною

1) оточені трьома мембранами

1) містять гідролітичні ферменти

2)трапляється у клітинах вищих рослин

2) містяться лише в клітинах анаеробних організмів

2) оточені двома мембранами

3)включає дві центріолі

3) мають власні молекули ДНК

3) трапляються у клітинах прокаріотів

 

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Яку будову має поверхневий апарат клітини.

12.Чим клітини прокаріот за будовою відрізняється від клітин еукаріот?

13.Які органели еукаріотичної клітини беруть участь у синтезі органічних сполук ?

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Клітина»

В-2

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Назвіть органелу, у яких міститься ДНК: а)комплекс Гольджі; б)лізосоми; в)мітохондрії; г)рибосоми.

2.Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазматична мембрана: а)білки та вуглеводи; б)вуглеводи та ліпіди; в)білки та фосфоліпіди; г)фосфоліпіди та мінеральні солі.

3.Назвіть структури, які трапляються всередині ядра: а)субодиниці рибосом; б)тилакоїди; в)кристи; г)ламели.

4.Активне захоплення клітиною рідких об’єктів - це : а)дифузія; б)піноцитоз; в)фагоцитоз; г)осмос.

5.Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс Гольджі; б)рибосоми; в)ендоплазматична сітка; г)мітохондрії.

6.Назвіть прізвище вченого, який запропонував термін «клітина»: а)Р. Гук; б)Т. Шванн; в)М.Шлейден; г)Р. Вірхов.

7.Визначте функцію глікокаліксу: а)синтез білків; б)опора; в)формування веретена поділу; г)сприйняття подразнень.

8.Укажіть групу органел, що належить до одно мембранних: а)рибосоми, пластиди, вакуолі; б)комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми; в)вакуолі, лізосоми, комплекс Гольджі; г)лізосоми, пластиди, мітохондрії.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Установіть відповідність між органелами клітин еукаріотів та особливостями їхньої будови:

а)зерниста ЕПС;            1.мають кристи;

б)лізосоми;                      2.здатні періодично змінювати свій об’єм, виводячи з

 в)комплекс Гольджі                                                            клітини надлишок води;

                        3.основу становить купка пласких одномембранних мішечків;

г)мітохондрії ;               4.містять ферменти, здатні розщеплювати частинки їжі;

                                        5.на мембранах розташовані рибосоми.

10.Охарактеризуйте роль різних органел у метаболізмі клітини:

Хлоропласти

Лізосоми

Мітохондрії

1)забезпечення циклу Кребса

1)забезпечення світлової фази фотосинтезу

1)участь у підготовчому етапі енергетичного обміні

2) забезпечення циклу Кальвіна

2) забезпечення темнової фази фотосинтезу

2) участь у безкисневому етапі енергетичного обміні

3)здійснення хемосинтезу

3)розчеплення складних сполук до простіших

3) участь у кисневому етапі енергетичного обміні

 

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Особливості будови та функції цитоплазми.

12.Двомембранні органели, їх будова та функції?

13.Порівняйте будову прокаріотичної та еукаріотичної клітини. Спростуйте, або доведіть правильність думки про те, що предками еукаріотичних клітин були прокаріотичні?

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМИ: «Клітина»

В-3

Завдання з однією правильною відповіддю – 0,5 б.

1.Укажіть органели, у яких міститься хлорофіл: а)комплекс Гольджі; б)хлоропласти; в)мітохондрії; г)вакуолі.

2.Зазначте молекули нуклеїнових кислот, які входять до складу рибосом: а)мРНК; б)тРНК; в)рРНК; г)ДНК.

3.Укажіть групу органел, що належать до одномембранних: а)рибосоми, пластиди, вакуолі; б)комплекс Гольджі, мітохондрії, рибосоми; в) вакуолі, лізосоми, комплекс Гольджі; г)лізосоми, пластиди, мітохондрії.

4.Визначте, які ліпіди переважають у клітинній мембрані: а)стероїди; б)нейтральні жири; в)воски; г)фофоліпіди.

5.Укажіть органели, які трапляються у клітинах прокаріотів: а) комплекс Гольджі; б)рибосоми; в)ендоплазматична сітка; г)мітохондрії.

6.Назвіть прізвище вченого, який запропонував термін «клітина»: а)Р. Гук; б)Т. Шванн; в)М.Шлейден; г)Р. Вірхов.

7.Визначте функцію глікокаліксу: а)синтез білків; б)опора; в)формування веретена поділу; г)сприйняття подразнень.

8.Назвіть функцію клітинного центру: а)керує процесами обміну речовин; б)бере участь в утворенні веретена поділу клітини; в)утримує ядро в центрі клітини; г)бере участь в утворенні молекул АТФ.

Завдання,що оцінюється в 1 бал

9. Установіть відповідність між царствами та особливостями будови клітин, характерними для відповідних організмів:

а)рослини;              1.у клітинах обмін речовин відсутній;

б)тварини;              2.спадковий матеріал представлений однією кільцевою хромосомою;

в)гриби;                  3.запасаюча речовина - крохмаль;

г)дробянки             4.клітини можуть містити травні вакуолі;

                                 5.клітинна стінка складається з хітину.

10.Охарактеризуйте будову клітин різних організмів:

Лізосоми

Мітохондрії

Гранулярна (зерниста) ендоплазматична сітка

1)синтез білків

1) фотосинтез

1)містить гідролітичні ферменти

2)перетравлення поживних речовин

2)транспорт поживних речовин

2) синтез АТФ

3)синтезвуглеводів

3)синтез АТФ

3)бере участь у синтезі компонентів клітинних мембран

 

Завдання з розгорнутою відповіддю – 2б

11.Яку будову та функції має ядро клітини.

12.Дайте характеристику одномембранних органел. Які функції в клітині виконують одномембранні органели?

13.Яке значення має вивчення каріотипів організмів для систематики? Відповідь обґрунтуйте

 

 

 

 

docx
До підручника
Біологія 9 клас (Остапченко Л.І., Балан П.Г., Поліщук В.П.)
Додано
28 лютого
Переглядів
149
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку