Контрольна робота з теми «Органічні сполуки»

Про матеріал

Контрольна робота з теми «Органічні сполуки» для учнів 9(11) класу.

Можно використати як семестрову контрольну роботу. Складається з трьох варіантів, має різнорівневі завдання.

 • завдання 1-6 - тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;
 • завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев'ять правильно виконаних завдань - 9 балів;
 • завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.
 • Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

  Перегляд файлу

  Тема:  Тематична контрольна робота з теми «Органічні сполуки»

   

  Мета: узагальнити й скоригувати знання учнів з теми «Органічні сполуки»; з’ясувати рівень навчальних досягнень учнів з теми, розуміння основних понять, уміння використовувати їх на практиці.

  Тип уроку: контролю й коригування знань, умінь і навичок.

  Форма роботи: письмова контрольна робота за варіантами.

  Обладнання: картки-завдання.

  ХІД УРОКУ

  I. Організація класу

   

  II. Письмова контрольна робота

  Учитель розподіляє варіанти й нагадує учням зміст завдань, час виконання, ключові моменти оформлення відповідей і систему оцінювання:

  • завдання 1-6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань дають 3 бали;

  • завдання 7-9 оцінюються по 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;

  • завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

  Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

  Час на виконання роботи — 40 хв.

   

  III. Домашнє завдання

  Підготувати повідомлення про значення хімії в життєдіяльності людини.

   

   

   

   

   

   

   

  Варіант І

  1. Денатурація білків — це реакція руйнування структури:

  а) первинної;            

  б) вторинної;

  в) вторинної та третинної.

  2. Укажіть серед наведених сполук спирт:

  а) C2H5 - OH;             

  б) CH3 - CH2 – CH2 - COOH;

  в) CH3 - COOC2H5;                             

  г) (C6H10O5)n.

  3. Вторинна структура білка зумовлена...

  4. Установіть відповідність.

  1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH                      А. 1-бутанол

  2. CH3 - COOC4H9                                          Б. α-амінобутанова кислота

  3. CH3 - CH2 - CH(NH2)-COOH                    В. Бутиловий етер оцтової кислоти

  5. Амінокислоти — це речовини, у молекулах яких одночасно містяться функціональні групи:

  а) аміно- й гідроксильна;

  б) карбоксильна й гідроксильна;

  в) аміно- й карбоксильна.

  6. Нуклеїнові кислоти — це:

  а) природні полімери;

  б) штучні полімери;

  в) мономери для синтезу білка.

  7. Напишіть рівняння утворення етилового спирту.

  8. Обчисліть масу амінооцтової кислоти, яку можна одержати з хлороцтової кислоти масою 48 г і амоніаку.

  9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

  Бутанол http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif бутанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif 2-хлорбутанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif 2-амінобутанова кислота

  10. Обчисліть масу тринітроцелюлози, яку можна одержати із целюлози масою 32 г, якщо масова частка виходу продукту становить 97 %

  Варіант ІІ

  1. Вторинна структура білка підтримується наявністю в молекулі білка зв’язків:

  а) пептидних;           

  б) водневих;

  в) дисульфідних.

  2. Укажіть серед наведених сполук бутанову кислоту:

  а) CH3 - CH(NH2) - COOH;

  б) CH3 - CH2 - CH(OH) - COOH;

  в) CH3 - CH2 - CH2 - COOH;

  г) CH3 - CH(NH2) - CH2 - COOH.

  3. Первинна структура білка зумовлена...

  4. Установіть відповідність.

  1. CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - OH         А. Амінооцтова кислота

  2. CH3 - COOC5H11                                     Б. 2-пентанол

  3. CH2(NH2) - COOH                                  В. Пентиловий етер оцтової кислоти

  5. Денатурація білка відбувається під дією:

  а) води;

  б) кислот;

  в) радіації.

  6. Нуклеотид складається із залишків:

  а) вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

  б) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, ортофосфатної кислоти;

  в) нітрогеновмісної основи, вуглеводню, сульфатної кислоти.

  7. Напишіть рівняння утворення ацетилену.

  8. Обчисліть масу 2-амінопропанової кислоти, яку можна одержати з 20 г 2-хлорпропанової кислоти й амоніаку.

  9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

  Етанол http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif етанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif хлоретанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif аміноетанова кислота

  10. Обчисліть масу капронового волокна, яке можна одержати в результаті поліконденсації 6-аміногексанової кислоти масою 48,4 г, якщо вихід продукту реакції становить 94 %.

  Варіант ІІІ

  1. Укажіть, наявністю яких груп зумовлені амфотерні властивості білків:

  а) -OH, -SH;             

  б) -NH2, -COOH;

  в) -NH2, -OH.

  2. Укажіть серед наведених сполук амінокислоту:

  а) NH2 - CH2 - CH2 - COOH;

  б) CH3 - COOC2H5;

  в) CH3 - CH2- CH2 - COOH;  

  г) CH3 - NH2.

  3. Третинна структура білка зумовлена...

  4. Установіть відповідність.

  1. CH3 - CH2 - CH2 - OH                    А. 2-амінопропанова кислота

  2. CH3 - CH2 - COOC2H5                   Б. 2-пропанол

  3. CH3 - CH(NH2) - COOH                В. Етиловий естер пропанової кислоти

  5. Для визначення пептидних зв’язків у молекулах білків використовують:

  а) біуретову реакцію;

  б) гідроліз;

  в) реакцію гідрування.

  6. Функція нуклеїнових кислот в організмі людини полягає:

  а) у забезпеченні енергією;

  б) у забезпечення живлення;

  в) у зберіганні й реалізації генетичної інформації.

  7. Напишіть рівняння утворення трипептиду з двох молекул аланіну й молекули гліцину.

  8. Обчисліть масу хлороцтової кислоти, що прореагувала з амоніаком, якщо в результаті одержали 28 г амінооцтової кислоти.

  9. Запишіть рівняння реакцій за схемою:

  Пропанол http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif пропанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif 2-бромпропанова кислота http://subject.com.ua/lesson/chemistry/9klas/9klas.files/image045.gif 2-амінопропанова кислота

  10. Обчисліть масу целюлози триацетату, одержаної в результаті етерифікації целюлози масою 48,6 г, якщо масова частка виходу продукту становить 84 %.

  Середня оцінка розробки
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
  Загальна:
  4.3
  Всього відгуків: 1
  Оцінки та відгуки
  1. Матвєєнко Людмила Олександрівна
   Загальна:
   4.3
   Структурованість
   4.0
   Оригінальність викладу
   4.0
   Відповідність темі
   5.0
  docx
  Пов’язані теми
  Хімія, Контрольні роботи
  Додано
  1 лютого 2018
  Переглядів
  11057
  Оцінка розробки
  4.3 (1 відгук)
  Безкоштовний сертифікат
  про публікацію авторської розробки
  Щоб отримати, додайте розробку

  Додати розробку