Контрольна робота з теми "Усна народна творчість.Українські історичні пісні. Народні думи.

Про матеріал
Контрольна робота з тематичного блоку "Усна народна творчість. Українські історичні пісні. Народні думи". Українська література, 8 клас, за двома варіантами.
Перегляд файлу

Завдання  для  написання   контрольної  роботи  з  теми «Усна  народна  творчість. Українські   історичні   пісні. Народні думи»

                                                      І варіант

(1-16 завдання – по 0.5  балів  за  кожну  правильну  відповідь).

 

1. Обрати   варіант,  відповідно  до  якого  Кармалюк – головний  герой  пісні:

 а) «Зажурилась Україна»;  б) «За Сибіром  сонце  сходить»;   в)  «Засвіт  встали  козаченьки».

г) «Віють   вітри, віють  буйні».

 

2. Вказати,  авторство  якої  з  пісень  приписують  Марусі  Чурай:

 а) «Засвіт  встали  козаченьки»;   б) «Ой, Морозе, Морозенку»; 

 в) «Та  ой,  як  крикнув  же козак  Сірко»;    г) «Чи  не  той  то  хміль».

                                                                                                                                          

3.  Фольклорним  творам властиві  всі  названі  ознаки,  КРІМ:

 а) наявності  різних  варіантів  твору;    б) яскраво  вираженої  індивідуальності  автора;

 в) використання  постійних  епітетів;    г) переважно  усної  форми  викладу.

 

4. Розгортання  подій  від  неділі  до  суботи  є  композиційною особливістю  пісні:

  а) «Зажурилась  Україна»;              б) «Віють  вітри,  віють  буйні»;

  в) «За Сибіром  сонце  сходить»;   г) «Ой  не  ходи,  Грицю».

 

5. У  пісні  «Зажурилась  Україна» зображено  події:

   а) 1937 р., голодомор;   б) Другої  світової  війни  та  масову  загибель учасників  бойових  дій  і  партизанського руху;    в) ХVVІ  ст.,  коли  український народ  зазнав  тяжкого  лиха  від  турецько-татарських  нападників; 

                                                                                                                                                

6. Вказати,  в якій  з   історичних пісень  звучить  сповідь  ліричного  героя:

 а) «За  Сибіром  сонце  сходить»;  б) «Віють вітри,  віють  буйні»;  в) «Ой,  як крикнув  же  козак Сірко».

                                                                                                                                                

7. І.Сірко,  про  якого  йдеться  в пісні:

   а) кошовий отаман  Запорзької  Січі;  б)  Гетьман  України;  в) військово-політичний  діяч;

  г) сотник.

 

8. Образ  Марусі  Чурай  присутній  у  пісні:

 а) «Віють  вітри,  віють  буйні»;  б) «Максим  козак  Залізняк»;  в) «Та ой  як  крикнув  же козак  Сірко»;   г) «Зажурилась  Україна».

 

9. У  пісні «Чи  не  той  то  хміль» звеличено  славну  перемогу  українського  народу, здобуту  в  бою:

а) під  Жовтими  Водами;  б) під  Корсунем;   в)  під Пилявцями; г) під Кримом.

 

10. У  рядках  «…То  не  грім  в  степу  грохочу, / То  не  хмара  світ  закрила,….»  із пісні  «Ой  Морозе,  Морозенку»  наявний  такий  художній  засіб  як:

а) художнє  порівняння;  б)  метафора;  в) заперечне порівняння;  г)  гіпербола.

 

11. Рядки  «….Де ти,  милий, чорнобривий, / Де  ти? Озовися!....» - це  рядки  з  пісні:

 а) «Ой не ходи,  Грицю»;  б) «Засвіт встали  козаченьки»; 

  в)  «Зажурилась  Україна»; г) «Віють вітри,  віють  буйні».

 

 

12. Взаємовідносини дівчини  та  матері  її  коханого  зображено  у  пісні:

  а)  «Ой  не  ходи,  Грицю»;  б) «Віють  вітри,  віють  буйні»;

  в) «Засвіт  встали  козаченьки»;  г) «Зажурилась  Україна».

 

 

13. У  думі «Буря на Чорному  морі» у бурю потрапили:

 а) чотири рідні брати й «чужий-чужениця»;  б) два рідні брати й «чужий-чужениця»;

  в)  три рідні брати.

 

14. У Думі про козака Голоту козак змагався з:

 а) турком;   б) поляком;   в) татарином.

 

15.  Вказати,  про  яке  велике  християнське  свято  згадується  у  думі  «Маруся Богуславка»:

  а) Різдво;     б) Водохрещу;      в) Трійцю;    г) Великдень.

 

16. У  думі  «Буря  на  Чорному морі»  йдеться   про:

 а) героїчну  смерть народного  козака-ватажка;       б) кохання, зраду  й  помсту;

 в) гріхопадіння й порятунок  через  усвідомлення  покаяння.

 

 

 

17. Встановити   відповідність   між  літературними   термінами   та визначеннями  до  них:

 

1) Речитатив

 

 

2)Ретардація

   

 

3) Монорима

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                           (1 б)

18. Дати   чітке  визначення   поняттю  дума.   (1 б)

 

19.  Дати  зв`язну відповідь-коментар  з  приводу  того,  яка   з  історичних  пісень найбільше  сподобалась, зацікавила,  вразила  і  чому?                                                                                   (2 б)

                                                                                                                                            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання  для  написання   контрольної  роботи  з  теми «Усна  народна  творчість. Українські   історичні   пісні. Народні думи »

                                                      ІІ варіант

(1-16 завдання – по  0.5  балів  за  кожну  правильну  відповідь)

 

1. В  історичній  пісні  «За Сибіром  сонце сходить»  йдеться  про:

 а) мученицьку  смерть славнозвісного  Морозенка;   б) народного  героя-месника  Устима  Кармалюка;     в)  спустошливі  набіги  турецько-татарських  орд  на  Україну; 

 г)  битву   козацького  війська  під  Жовтими  водами на  чолі  з  Богданом  Хмельницьким.

 

2. Вказати,  авторство  якої  з  пісень  приписують  Марусі  Чурай:

 а) «Віють  вітри, віють буйні»;     б) «Максим  козак  Залізняк»;

 в) «Та  ой,  як  крикнув  же козак  Сірко»;    г) «Зажурилась  Україна».

 

3.  «Заплакала  Марусенька  свої  ясні  очі…»   у  творі:

  а) «Максим  козак  Залізняк»;      б) «Віють  вітри, віють буйні»;

  в) «Засвіт  встали  козаченьки»;  г) «Ой не  ходи, Грицю».

 

4. Фраза «Витоптала  орда  кіньми   маленькії  діти…» є  у  пісні:

    а) «Зажурилась Україна»;      б)  «Чи  не  той  то  хміль»;     в) «Ой, Морозе,  Морозенку»;

   г) «Максим козак  Залізняк».

 

5.  Про  гайдамацький  рух (Коліївщину)  говориться у  пісні:

  а) «Ой  як  крикнув  же  козак  Сірко»;  б)  «Пісні про  Байду»; 

   в) «Максим  козак  Залізняк»;    г) «За  Сибіром сонце  сходить».

 

6. У  пісні  «Засвіт  встали  козаченьки»  проводжає  в  похід:

   а) козаченьків  Марусенька;  б) мати  сина;  в) у тексті про це не  сказано;  г) Марусенька  милого.

 

7. У  рядках  «Вся  ти  єси,  Україно, / Славою  покрита….» вжито  художній  засіб:

   а) порівняння;  б) епітет;  в) звертання;  г) паралелізм.

 

8. У  пісні  «Чи  не  той  то  хміль»  їхало  сорок  тисяч  війська:

  а) татар;  б)  ляхів;  в) козаків; г)  у  пісні  про  це  не  йдеться.

 

9. Про  турецьку  царівну,  якою  знехтував  козак,  йдеться  мова  у  пісні:

   а) «Ой  не  ходи, Грицю»;  б) «Та  ой  як  крикнув  же козак  Сірко»;

   в) «Пісня  про  Байду»;  г) «Зажурилась  Україна».

 

 

10. У  науковий  обіг термін дума  вперше  ввів  український вчений:

 а) М.Грушевський; б) М.Максимович;   в) М.Драгоманов.

 

 

11. Вказати  на  варіант,  який  вірно  вказує  на  кількість   козаків, випущених  з  неволі  у  думі

   «Маруся  Богуславка»:

     а) 300;     б) 900;      в) 700.

                                                                                                                                                

 

 

12. У  думі  «Буря  на  Чорному  морі»  «брати на  поміч  призивали»:

 а) батька та матір;  б) милосердного творця;  в) старшого брата.

 

13.  Протяжне мелодійне  проказування – це:

  а) ретардація;    б) тирада;   в) речитатив.

 

14.  Про  звільнення   козаків  з турецької   неволі  йдеться  у  творі:

 а) «Буря на  Чорному  морі»;        б) «Маруся  Богуславка»;     в) «Ой, Морозе,  Морозенку».

 

15. У  думі  «Маруся Богуславка» козаки пробули  у неволі:

     а) 30 років;     б)  40 років;     в) 20 років.

 

16.  У  думі «Втеча трьох братів з Азова, з турецької неволі….» на першому плані постає проблема:

 а) нападу турків на Україну;  б) сімейної зради;  в) жорстокого ставлення одних народів до інших; г) кохання, дружби  і зради.

 

 

17. Встановити   відповідність   між  літературними   термінами   та визначеннями  до  них:

 

1) Славословіє

 

 

2)Ретардація

   

 

3)Тирада

 

                                                                                                                                                        (1 б)

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

 

18. Дати  чітке  визначення  поняттю  історична  пісня.                                                        (1 б)

 

19.  Дати  зв`язну відповідь-коментар  з  приводу  того,  яка   з  розглянутих дум найбільше  сподобалась, зацікавила,  вразила  і  чому?                                                                            (2 б)                                                                                             

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Перминова Юлия
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Селевко Віра Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
28 травня 2020
Переглядів
6787
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку