13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Контрольна робота з теми «Вступ. Міфи народів світу. Мудрість байки»

Про матеріал

Дана контрольна робота є різнорівевою і передбачає підсумковий контроль знань з теми «Вступ. Міфи народів світу. Мудрість байки» у 6 класі. Усі запропоновані завдання дозволяють не тільки перевірити знання фактичного матеріалу, але й сприяють розвитку зв`язного мовлення учнів

Перегляд файлу

6 клас Контрольна робота з теми «Вступ.   Міфи народів світу. Мудрість байки»В-3

Базовий рівень (по 0,5 балів)

1. Міф – це:

А) розповідь про вигадані, фантастичні події;

Б) розповідь-пояснення світу, природи, людини і суспільства;

В) історично точна розповідь про минуле.

2. Міфологія – сукупність міфів, а також наука, яка вивчає міфи. У цьому твердженні правильна:

А) перша частина;

Б) друга частина;

В) обидві частини.

3. Прометей був:

А) людиною, якій подаровано  безсмертя;

Б) одним із олімпійських богів;

В) безсмертним титаном.

4. Хто з міфологічних героїв символізує мужність, силу, любов до людей, благородство:

А) Геракл;

Б) Нарцис;

В) Ра.

5. Вродливий юнак, що закохався у своє відображення і помер:

А) Пігмаліон;

Б) Нарцис;

В) Ра.

6. Літературна байка – це невеликий художній твір:

А) комічного змісту з дотепним фіналом;

Б) сатиричного спрямування з алегорично-повчальним змістом;

В) в якому предмети і явища зображені як живі істоти.

7. Алегорія – це:

А) повчальний висновок у байці;

Б) зображення предмета чи явища як живої істоти;

В) приховане зображення людини в образах звірів, предметів, явищ.

8. «Езоповою мовою» називають:

А) зображення людей в образах звірів, рослин тощо;

Б) вимушене іносказання, недомовки, натяки;

В) вирази, які пом’якшують грубі слова.

9. Першим легендарним байкарем вважається:

А) Езоп;

Б) І. Крилов;

В) Л. Глібов.

10. Ягня в байці називає вовка Світлістю. Цим Крилов:

А) натякнув на суспільну нерівність героїв;

Б) показав, що у вовка є світлі, добрі риси;

В) показав, що вовк чинить правильно.

Додатковий  рівень (по 2 бали)

1.      Чим міф відрізняється від казки?

2.      Назвіть основні риси байки.

Творчий рівень (3 бали)

Охарактеризуйте улюбленого міфічного героя ( або героя байки).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 клас Контрольна робота з теми «Вступ.   Міфи народів світу. Мудрість байки»В-4

Базовий рівень (по 0,5 балів)

1.Художньо-образне уявлення давньої людини про довколишній світ та саму себе – це:

А. Байка

Б. Казка

В. Міф

Г. Легенда

2. Засновником жанру байки в світовій літературі вважають:

А. Федра.

Б. Лафонтена.

В. Крилова.

Г. Езопа.

3. Міф про Прометея належить до міфології:

А. Стародавніх римлян.

Б. Стародавніх греків.

В. Стародавніх єгиптян.

Г. Стародавніх індійців.

4. Хто з героїв давньогрецьких міфів здійснив 12 подвигів, перебуваючи на службі в царя Еврісфея?

А. Тесей.

Б. Персей.

В. Геракл.

Г. Одіссей.

5. Мораллю чиєї байки «Вовк і Ягня» є ці слова: «Так навіть справедливийзахист не має сили для тих, хто заповзявсячинити кривду»:

А. Федра.

Б. Езопа.

В. Лафонтена.

Г. Крилова.

6. У якому з міфів надається образне пояснення чергування дня й ночі?

А. У давньоєгипетському міфі «Ра та Апоп».

Б. У давньоіндійському міфі «Про створення ночі».

В. У давньогрецькому міфі «Деметра й Персефона».

Г. У давньослов’янському міфі «Сокіл-Род».

7. Який персонаж байок уособлює собою підступність, хитрість, лестощі?

А. Вовк.

Б. Лисиця.

В. Ворона.

Г. Мавпа.

8. У якому давньогрецькому міфі поєдналися тема невмирущого кохання та сили мистецтва?

А. Нарцис.

Б. Пігмаліон і Галатея.

В. Орфей і Еврідіка.

Г. Деметра й Персефона.

9. За що Зевс покарав Прометея?

А. За те, що Прометей не підтримав Зевса, коли той здобував владу.

Б. За те, що Прометей обдурив його.

В. За те, що Прометей викрав з Олімпу божественний вогонь.

Г. За те, що Прометей не хотів розкрити Зевсу його долі.

10. У яких міфах дається пояснення зміни пір року? Підкресліть правильні відповіді:

«Ра і Апоп», «Деметра й Персефона», «Нарцис», «Як Тефнут покинула Єгипет», «Орфей і Еврідіка», «Прометей».

11. Що таке міфологія?

А. Це наука, що вивчає міфи та зібрання міфів певного народу.

Б. Це міфи окремого народу.

В. Це наука про міфи.

Г. Це давнє уявлення про світ.

12. Як побудована байка?

А. З оповіді та висновку.

Б. З оповіді й моралі.

В. З оповіді та настанови.

Г. З оповіді та міркування.

Додатковий  рівень (по 1 балу)

1.Поясніть, як ви розумієте вислів «вогонь Прометея».

2.Назвіть головні людські вади, що їх засудила байка (не менше п’яти).

3.Наведіть головні відмінності міфу від казки (не менше трьох).

Творчий рівень (3 бали) (за вибором 1)

1.Напишіть стисле висловлювання на тему «Мій улюблений міф (міфічний герой)» з обґрунтуванням вибору.

2. Напишіть стисле висловлювання на тему «Моя улюблена байка»(«Мій улюблений персонаж байки») з обґрунтуванням вибору.

6 клас Контрольна робота з теми «Вступ.   Міфи народів світу. Мудрість байки»В-1

Базовий рівень (по 1 балу)

1. За тематикою міфи не бувають:  а) фантастичними                б) героїчними  в)топонімічними   г)про створення світу і богів

2. Себелюбство, героїзм засуджуються в давньогрецькому міфі:  а)»Дедал та  Ікар»  б)»Пігмаліон і Галатея»  в) «Нарцис»  г) «Деметра і Персефона»

3. Міф «Ра та Апоп» належить до міфів:  а)єгипетських              б) індійських    в) словянських   г) грецьких

4. «Так, навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду». Це мораль байки:   а) «Квартет»  І. Крилова   б) «Вовк і ягня» І.Крилова  в)»Вовк і Ягня» Езопа  г) «Крук і лисиця» Езопа

5. Наведіть 1-2 приклади  традиційних образів у світовому фольклорі.

6. Продовжити речення: «Алегорія – це…»

Додатковий рівень (2бали)

 Проаналізуйте 1 з байок Езопа за планом:1.У якій формі створена байка- прозовій чи ліричній? 2. Які головні риси героїв байки? 3. Які недоліки чи вади висміюються у байці? 4. Які фрази здалися тобі найбільш виразними, образними? 5. Що здалося тобі у цій байці кумедним, а що повчальним? 6. Визнач мораль байки. 7. Яке прислів’я найточніше передає основну думку байки?

Творчий рівень   (4 бали за докладну й обгрунтовану відповідь) (за вибором 1)

А) Висловіть своє судження про те, чому досі так популярні герої грецьких міфів Прометей, Геракл та ін.

Б) Продовжити діалог за запропонованим початком: «Побачила якось Лисиця із байки Езопа «Крук і Лисиця» Мавпу з байки І. Крилова «Квартет» та й питає…»

 

6 клас Контрольна робота з теми «Вступ.   Міфи народів світу. Мудрість байки» В-2

Базовий рівень (по 1 балу)

1. До тематичної групи міфів належать міфи:   а) про створення і будову світу   б) родинно-побутові  в) соціально-побутові  г) про алегоричні образи тварин та рослин.

2. Чарівна сила мистецтва і кохання уславлюється в давньогрецькому міфі:  а) «Міф про Прометея»  б) «Дедал і Ікар»  в) «Деметра і Персефона» г) «Орфей і Еврідіка»

3. Мораль байки «Квартет» І. Крилова така: а) «Проспівала – добре дбала - // То вже й потанцюй піди»..  б) «Як сідати – сварки марні , // Бо з вас музики незугарні»…  в) «Так, навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду»  г) «Не слід зневажати нічого, щоб часом не довелося шкодувати».

4. Міф «Про створення ночі»  належить до міфів:                           а) єгипетських  б) словянських  в) індійських  г) грецьких

5.  Наведіть 1-2 приклади вічних образів у світовій літературі

6. Продовжити речення:  «Езопова мова – це…»

Додатковий рівень (2бали)

Проаналізуйте 1 з байок І. Крилова за планом:1.У якій формі створена байка- прозовій чи ліричній? 2. Які головні риси героїв байки? 3.  Які недоліки чи вади висміюються у байці? 4. Які фрази здалися тобі найбільш виразними, образними? 5. Що здалося тобі у цій байці кумедним, а що повчальним? 6. Визнач мораль байки. 7. Яке прислів’я найточніше передає основну думку байки?

Творчий рівень   (4 бали за докладну й обгрунтовану відповідь) (за вибором 1)

А) Висловіть своє судження про те, які якості людського характеру зробили образи Ікара, Орфея, Пігмаліона з грецьких міфів вічними образами.

Б) Продовжити діалог за даним початком: «Зустрілися якось Лисиця з байки Езопа «Лисиця і Виноград» та Бабка з байки   І. Крилова «Бабка і Муравель» …

 

docx
Додано
30 грудня 2018
Переглядів
8509
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку