Контрольна робота за ІІ семестр (9 клас)

Про матеріал

Контрольна робота для 9 - го класу за II семестр складена відповідно вимогам нової програми з біології. Матеріали для контрольної роботи підібрані відповідно рівню навченості учнів з біології.

Перегляд файлу

 

Контрольна робота за ІІ семестр (9 клас)

І варіант

 1. Людина вміла – це
  а) Homo habilis             б) Homo erectus          в) Homo sapiens
 2. Здатність живих організмів передавати свої ознаки й особливості індивідуального розвитку нащадкам – це
  а) спадковість       б) мінливість      в) репродукція       г) розвиток
 3. У помідорів ген, який зумовлює нормальну висоту стебла, домінує над геном карликовості. Зазначте, яке співвідношення генотипів буде в поколінні від схрещування гетерозиготної рослини з карликовою:
  а) 1АА:1аа      б) 1АА:2Аа:1аа       В) 3Аа:1аа         Г) 1Аа:1аа
 4. Для мутацій не характерна така властивість, як:
  а) постійність      б) масовість        в) успадковуваність          г) неспрямованість
 5. Селекція – це:
  а) одомашнення тварин       б) виведення нових сортів рослин і порід тварин
  в) поліпшення існуючих сортів рослин і порід тварин    г) виведення нових і поліпшення існуючих сортів, порід, штамів
 6. Форма взаємовідносин, при якій сумісне співіснування є вигідним для обох видів, і вони не можуть жити самостійно, - це:
  а) мутуалізм     б) коменсалізм       в) паразитизм         г) конкуренція
 7. Група вільносхрещуваних особин одного виду, які проживають тривалий час на території ареалу і відносно ізольовані від інших таких же груп, - це
  а) популяція      б) екотип      в) підвид      г) вид
 8. Консументами І порядку є:
  а) їжак, глухар, ласка                      б) мураха, бабка 

 в) заєць, бджола, лама                    г) павук, комар

 1. Новий стан біосфери, за якого визначальним чинником стає розумова діяльність людини, називається
  а) тропосфера        б) ноосфера        в) магнітосфера        г) стратосфера
 2. Послідовність історичних змін організмів чи їхніх частин у межах певної систематичної групи, - це
  а) рудименти        б) перехідні форми       в) філогенетичні ряди       г) атавізми
 3. Приведіть у відповідність поняття екології та їх сутність:
  1. Планктон                    а) мешкають на поверхні предметів в товщі води

2. Бентос                        б) мешкають в товщі води і нездатні до протидії течіям
3. Нектон                       в) мешкають в товщі води і здатні до протидії течіям
4. Перифітон                 г) мешкають на поверхні та в товщі ґрунту водойм

 1. Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюгу живлення: - планктон – риба - тюлень (300 кг). Суха біомаса планктону з 1 м2 становить 500 г за рік. Із вказаної у дужках маси 70% становить вода.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота за ІІ семестр (9 клас)

ІІ варіант

 1. Вид Людина розумна входить до роду:
  а) Людина        б) Примати          в) Гомініди          г) Ссавці
 2. Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої несуть однакові алелі певного гена, - це
  а) генотип       б) фенотип      в) гомозигота      г) гетерозигота
 3. У полуниць червоне забарвлення плодів відповідає рослинам з генотипом ВВ, біле – bb. Рослини з генотипом Bb мають плоди рожевого забарвлення. Від схрещування між собою рослин з білими і червоними плодами фенотип гібридів буде:         а) 50% червоних і 50 % білих                б) усі червоні                                                 

                  в) усі білі                                                  г) усі з рожевими плодами

 1. Мутації, що знижують життєздатність організму, - це
  а) летальні        б) сублетальні       в) нейтральні         г) соматичні
 2. Інбридинг – це схрещування:       а) особин різних видів           б) міжродове     

                                                         в) споріднених організмів     г) чистих ліній

 1. Укажіть приклад коменсалізму:  а) мешкання джгутикових у кишечники термітів    б) оселення орхідей на деревах      в) проживання стьожка в кишечники людини       г) поїдання оленями оленячого моху
 2. Сукупність особин,що характеризуються спадковою подібністю ознак, вільно схрещуються і дають плодюче потомство, пристосовані до певних умов життя і займають у природі певний ареал, називається
  а) популяція       б) екотип            в) підвид        г) вид
 3. Гриби – сапротрофи є :
  а) консументами І порядку          б) консументами ІІ порядку   
  в) консументами ІІІ порядку        г) продуцентами
 4. Заповідні території, які мають міжнародне значення і створені з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери та здійсненню екологічного моніторингу, - це
  а) національний природний парк        б) природний заповідник
  в) біосферний заповідник                   г) заказник
 5. Ласт тюленя і кінцівка крота, листок яблуні та колючка кактуса, кореневище пирію і бульби картплі, - це органи
  а) гомологічні         б) аналогічні          в) рудименти        г) атавізми
 6. Приведіть у відповідність групу організмів та їх роль в екосистемах:
  1. Продуценти                а) споживачі органічної речовини

2. Консументи                б) утворювачі органічної речовини
3. Редуценти                   в) руйнівники органічних решток    
4. Сапротрофи                г) споживачі органічної речовини решток

 1. На підставі правила екологічної піраміди визначте, скільки фітопланктону необхідно, щоб у Чорному морі зміг вирости та існувати 1 дельфін масою 400 кг (40% суха речовина) (ланцюг живлення: фітопланктон – зоопланктон – риби – дельфін)? Продуктивність фітопланктону – 600 г/м2 сухої маси.

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді

 

1 варіант

2 варіант

1

В

А

2

А

Б

3

Г

Б

4

Б

Б

5

Г

В

6

А

Б

7

А

Г

8

В

Б

9

Б

В

10

В

А

11

ВАГБ

БАВГ

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
4.0
Загальна:
4.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Fedorenko Valentina ФЕДОРІВНА
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
doc
Додано
14 травня 2018
Переглядів
6257
Оцінка розробки
4.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку