Контрольні і самостійні роботи з фізики у 9 класі

Про матеріал

Контрольні і самостійні роботи з фізики 9 клас. Головна тема - електричний струм (є відповіді).

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  Фізичні диктанти                                     

 

 • Самостійні роботи

 

 • Контрольні роботи

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У збірнику подано завдання для проведення поточного та тематичного контроль знань учнів 9-их класів із фізики.

Збірник складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7-12 класи» (К.; Ірпінь: Перун, 2005) з метою перевірки рівня засвоєння учнями теоретичного матеріалу з фізики та умінь розв’язувати фізичні задачі.

Тексти завдань складені з урахуванням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів.

Кожну самостійну та контрольну роботу розроблено у двох варіантах.

 

 

 

 

 

                                                                                 

ПЕРЕДМОВА

 У даному збірнику наведено завдання для проведення контролю знань учнів 9-их класів із фізики, які представлено у виді фізичних диктантів, самостійних та контрольних робіт. 

Сьогодні тестова форма перевірки знань набуває особливого значення. Метою тестових завдань є створення інструментарію для підготовки учнів до державної підсумкової атестації, вступних іспитів до вищих навчальних закладів і зовнішнього незалежного оцінювання. Тому деякі роботи містять завдання тестового характеру, представлені у двох типах – закритої та відкритої форми.

 Тексти завдань створені з урахуванням 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень учнів. Кожне завдання фізичного диктанту оцінюється в 1 бал, а кожне завдання самостійної та контрольної роботи має певну кількість балів. Це дає можливість вчителю об’єктивно оцінити знання кожного учня.

 Самостійні та контрольні роботи наведені в двох варіантах.

 Нижче наведено орієнтовне планування навчального матеріалу та назви робіт для тематичної перевірки знань учнів.

 

тематичної

роботи

Назва

теми

Кількість

уроків

Назва

тематичної

роботи

 

1.

 

 

Електричне поле

 

 

5

 

 

Самостійна робота (Тема «Електричне поле»)

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

Електричний струм

 

14

 

 

 

 

13

 

 

 

9

 

Контрольна робота (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)

 

Контрольна робота (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

Контрольна робота (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

 

5.

 

 

Магнітне поле

 

13

 

Контрольна робота (Тема «Магнітне поле»)

 

6.

 

Атомне ядро. Ядерна енергетика

 

 

13

 

Контрольна робота (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

 

 

ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Взаємодія заряджених тіл. Електроскоп»)

 

1. Як взаємодіють між собою дві наелектризовані ебонітові палички, натерті об хутро?

 

2. Як взаємодіють між собою дві наелектризовані скляні палички, натерті об папір?

 

3. Як взаємодіють між собою наелектризовані ебонітова паличка, натерта об хутро, та скляна паличка, натерта об папір?

 

4. Тіло заряджене позитивно. Яких заряджених частинок у нього менше: позитивних чи негативних?

 

5. Як взаємодіють між собою різнойменні заряди?

 

6. Тіло заряджене негативно. Яких заряджених частинок у нього менше: позитивних чи негативних?

 

7. Як взаємодіють між собою однойменні заряди?

 

8. Як домовились вважати зарядженою скляну наелектризовану паличку, натерту об папір?

 

9. Як називають прилад для виявлення та вивчення заряджених тіл?

 

10. Як домовились вважати зарядженою ебонітову наелектризовану паличку, натерту об хутро?

 

11. Що із даного переліку належить до діелектриків: кислота, гума, тіло людини?

 

12. Що із даного переліку належить до провідників: папір, скло, метал?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне поле»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Що, згідно моделі будови атома, розташовано в його центрі?

а) електрони;  б) ядро;  в) протони;  г) нейтрони

 

2. (2 бали) Який заряд мають протони, а який – нейтрони?

а) протони – позитивний; нейтрони – негативний;

б) протони – позитивний; нейтрони заряду не мають;

в) протони – негативний; нейтрони – позитивний;

г) протони – негативний; нейтрони заряду не мають

 

3. (2 бали) Атом стає позитивним йоном, коли …

а) кількість протонів більша від кількості нейтронів;

б) кількість протонів більша від кількості електронів;

в) кількість електронів більша від кількості нейтронів;

г) кількість електронів більша від кількості протонів

 

4. (3 бали) В ядрі Калію 39 частинок, серед яких 20 нейтронів. Скільки протонів та скільки електронів має нейтральний атом?

а) 19 протонів та 20 електронів;

б) 20 протонів та 19 електронів;

в) 20 протонів та 20 електронів;

г) 19 протонів та 19 електронів

 

5. (2 бали) До легкої кульки, що висить на нитці, піднесли, не торкаючись, позитивно заряджену паличку. Що відбудеться на тій частині поверхні кульки, що ближча до палички?

а) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться негативно;

б) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться позитивно;

в) недостача електронів, частина кульки зарядиться негативно;

г) недостача електронів, частина кульки зарядиться позитивно

 

6. (2 бали) Що буде з кулькою, якщо паличка і найближча до неї частина кульки матимуть однойменні заряди?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне поле»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Що, згідно моделі будови атома, рухається навколо його ядра?

а) електрони;  б) протони;  в) нейтрони;  г) протони та нейтрони

 

2. (2 бали) Який заряд мають протони, а який – електрони?

а) протони – позитивний; електрони заряду не мають;

б) протони – позитивний; електрони – негативний;

в) протони – негативний; електрони – позитивний;

г) протони – негативний; електрони заряду не мають

 

3. (2 бали) Атом стає негативним йоном, коли …

а) кількість протонів більша від кількості нейтронів;

б) кількість протонів більша від кількості електронів;

в) кількість електронів більша від кількості нейтронів;

г) кількість електронів більша від кількості протонів

 

4. (3 бали) В ядрі Алюмінію 27 частинок, серед яких 14 нейтронів. Скільки протонів та скільки електронів має нейтральний атом?

а) 13 протонів та 14 електронів;

б) 14 протонів та 13 електронів;

в) 13 протонів та 13 електронів;

г) 14 протонів та 14 електронів

 

5. (2 бали) До легкої кульки, що висить на нитці, піднесли, не торкаючись, негативно заряджену паличку. Що відбудеться на тій частині поверхні кульки, що ближча до палички?

а) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться негативно;

б) буде надлишок електронів, частина кульки зарядиться позитивно;

в) недостача електронів, частина кульки зарядиться негативно;

г) недостача електронів, частина кульки зарядиться позитивно

 

6. (2 бали) Що буде з кулькою, якщо паличка і найближча до неї частина кульки матимуть різнойменні заряди?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму»)

 

ВАРІАНТ 1

 

 1. (4 бали) Розгляньте малюнок.

 

 

 

 К1

 

 К3

 К2

 

 

 

Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:

а) замкнути тільки ключ К3: ________________________;

б) замкнути тільки ключі К2  і К3: ___________________;

в) замкнути тільки ключі К1  і К2: ___________________;

г) замкнути тільки ключі К1  і К3: ___________________.

 

2. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, дзвінка, запобіжника, амперметра, ключа та з’єднувальних проводів. Вказати стрілкою напрямок струму.

 

3. (4 бали) За який час через поперечний переріз провідника пройде заряд 500 Кл, якщо сила струму становить 0,2 А?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму»)

 

ВАРІАНТ 2

 

 1. (4 бали) Розгляньте малюнок.

 

 

 К1

 

 

 

   К2

 

 

 К3

 

Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:

а) замкнути тільки ключ К1: ________________________;

б) замкнути тільки ключі К1  і К2: ___________________;

в) замкнути тільки ключі К2  і К3: ___________________;

г) замкнути тільки ключі К1  і К3: ___________________.

 

 

2. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, лампи, дзвінка, амперметра, ключа та з’єднувальних проводів. Вказати стрілкою напрямок струму.

 

3. (4 бали) Який електричний заряд проходить через поперечний переріз провідника за 5с, якщо сила струму становить 0,8 А?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Якою буквою позначають електричну напругу?

 а) І ;    б) А ;    в) q ;    г) U.

 

2. (3 бали) Що означає вислів: напруга на ділянці кола дорівнює 1 В?

а) електричний заряд 1 Кл переміщується на цій ділянці кола за 1с;

б) електричне поле на цій ділянці виконує роботу 1Дж за 1с;

в) електричне поле виконує роботу 1Дж, переміщуючи заряд 1Кл;

г) електричне поле виконує роботу 1Дж, коли сила струму становить 1А.

 

3. (4 бали) Накресліть схему електричного кола, яке складається з джерела струму, лампи, дзвінка, вольтметра, що вимірює напругу на лампі, ключа та з’єднувальних проводів.

 

4. (4 бали) Запишіть значення напруги, використовуючи інші одиниці.

 

U1 = 120 000 В = ……………..кВ = ……………..МВ;

 

U2 = 250 мкВ = ……………….мВ = ………………В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Що взято за одиницю електричної напруги?

 а) 1 А ;     б) 1 Дж ;    в) 1 Кл ;    г) 1 В.

 

2. (3 бали) Електричну напругу вимірюють приладом, який називається ………………. . Щоб виміряти напругу на певній ділянці кола, цей прилад приєднують до кола …………………………. .

 

3. (4 бали) Вольтметр показує 4 В. Що це означає?

а) електричний заряд 1 Кл переміщується на цій ділянці електричним полем за 4 с;

б) електричний заряд 4 Кл переміщується електричним полем на цій ділянці за 1 с;

в) на цій ділянці електричне поле виконує роботу 4 Дж, переміщуючи заряд 1 Кл;

г) переміщуючи електричний заряд 4 Кл, електричне поле на цій ділянці виконує роботу 1Дж.

 

4. (4 бали) Накреслити схему електричного кола, яке складається з джерела струму, дзвінка, нагрівального елемента, вольтметра, що вимірює напругу на джерелі струму, ключа та з’єднувальних проводів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється електрична напруга?

 а) Ом;     б) Кл;    в) А;    г) В

 

2. (1 бал) Від чого залежить сила струму в провіднику?

а) від напруги на провіднику і його маси;

б) від напруги на провіднику та його опору;

в) від опору провідника і його маси;

г) від маси провідника

 

3. (1 бал) Від чого залежить питомий опір провідника?

а) від роду речовини;

б) від розмірів провідника;

в) від маси провідника;

г) від кольору металу

 

4. (1 бал) Встановіть відповідність між назвою приладу та його призначенням:

А  амперметр;         1 для вимірювання електричного заряду;

Б  вольтметр;          2 для вимірювання електричного опору;

В  реостат;               3 для вимірювання напруги;

Г  електрометр;      4 для вимірювання сили струму;

                                 5 для регулювання сили струму в колі

 

5. (1 бал) У скільки разів напруга 15 МВ більша від напруги 5 мВ?

 

6. (2 бали) За який час через поперечний переріз провідника пройде заряд 25 Кл при силі струму в провіднику 0,5 А?

 

7. (2 бали) Яка напруга на провіднику опором 12 кОм, якщо сила струму в ньому 9 мА?

 

8. (3 бали) Визначити питомий опір речовини, з якої виготовлено дротину завдовжки 100 м з площею поперечного перерізу 0,5 мм², якщо при напрузі 8 В сила струму в ній дорівнює 0,4 А?

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється сила струму?

 а) А ;    б) В ;   в) Ом ;    г) Кл

 

2. (1 бал) Від чого залежить опір провідника?

а) від роду речовини провідника і його розмірів;

б) від роду речовини провідника і напруги в ньому;

в) від напруги на провіднику і сили струму в ньому;

г) від напруги на провіднику і його маси

 

3. (1 бал) Від чого залежить величина заряду, що проходить через провідник?

а) від напруги на провіднику і часу проходження струму;

б) від сили струму в провіднику і часу його проходження;

в) від напруги на провіднику і сили струму в ньому;

г) від сили струму в провіднику і його розмірів

 

4. (1 бал) Встановіть відповідність між фізичною величиною та її умовним позначенням:

 А електричний опір;                1 U ;

 Б питомий опір;                       2 q ;

 В електрична напруга;            3 І ;

 Г сила струму;                         4 R ;

                                                    5 ρ

 

5. (1 бал) У скільки разів заряд 16 МКл більший від заряду 0,8 кКл?

 

6. (2 бали) Визначити, який заряд проходить через споживач електричного струму за 15 с, якщо сила струму дорівнює 12 А.

 

7. (2 бали) Який опір спіралі лампочки кишенькового ліхтарика, якщо на ньому написано: «0,6 А; 2,5 В»?

 

8. (2 бали) Визначити силу струму, що протікає у мідній дротині завдовжки 1 км з площею поперечного перерізу 0,05 мм² при напрузі 40,8 В.

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

1. Яке зєднання називається послідовним?

 

2. Яким приладом вимірюється напруга і як він вмикається в коло?

 

3. Накреслити схему ділянки кола, де три резистори з’єднані послідовно.

 

4. Записати формулу, що виражає закон Ома.

 

5. Є 10 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ділянки кола, де всі 10 резисторів з’єднані послідовно?

 

 

6. Записати всі формули, які можна використати при послідовному зєднанні провідників.

 

7. Яке зєднання називається паралельним?

 

8. Яким приладом вимірюється сила струму і як він вмикається в коло?

 

9. Накреслити схему ділянки кола, де три лампи з’єднані паралельно.

 

10. Записати формулу, за якою можна розрахувати електричний опір провідника.

 

11. Є 5 однакових резисторів. Кожен має опір 20 Ом. Чому дорівнюватиме загальний опір ділянки кола, де всі 5 резисторів з’єднано паралельно?

 

12. Записати всі формули, які можна використати при паралельному зєднанні провідників.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Як називається тип зєднання провідників, показаний на малюнку?

 R2

 

 15 Ом       2 Ом

                 R1 6 Ом

 

 

 

2. (2 бали) Обчисліть опір ділянки кола, що містить два резистори й лампу.

 а) 11 Ом;    б) 21 Ом;   в) 17 Ом;   г) 23 Ом

 

3. (2 бали) Якою є сила струму в лампі, якщо в першому провіднику вона дорівнює 2А?

 а) 3А;    б) 2А;     в) 6А;    г) 1/3 А

 

4. (2 бали) Визначте напругу на першому провіднику, якщо на другому вона становить 30 В, на лампі – 4 В, а на ділянці, до якої належать усі три провідники – 46 В.

 а) 16 В;    б) 12 В;   в) 34 В;    г) 20 В

 

5. (1 бал) Як називається зєднання першого та другого провідників на малюнку?

 

 

               R1                R2

 

 

 

 

 

6. (2 бали) Чому дорівнює напруга на всій ділянці, якщо на кожному з резисторів напруга становить 5 В?

 а) 10 В;    б) 5 В;    в) 2,5 В;    г) 25 В

 

7. (2 бали) Сила струму в першому провіднику становить 3 А, амперметр, приєднаний до кола, показує 9 А. Якою є сила струму в другому провіднику?              а) 12 А;     б) 3 А;     в) 6 А;      г) 18 А

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Як називають тип зєднання провідників, показаний на малюнку?

                                             1           2

 

                                           7 Ом      2 Ом

 4 Ом

 

 

 

 

2. (2 бали) Яким є опір ділянки кола, що складається з двох ламп і провідника?

 а) 9 Ом;     б) 56 Ом;     в) 13 Ом;     г) 6 Ом

 

3. (2 бали) Якою є сила струму в резисторі, якщо в другій лампі вона дорівнює

 4 А?

 а) 2 А;    б) 4 А;    в) 8 А;    г) 1/4 А

 

4. (2 бали) Визначте напругу на другій лампі, якщо на першій лампі вона становить 28 В, на провіднику – 16 В, а на всій ділянці – 52 В?

 а) 8 В;    б) 12 В;     в) 24 В;     г) 96 В

 

5. (1 бал) Як називають зєднання першого та другого резисторів на малюнку?

 

 R1

 

 

 R2

 

 

 

 

6. (2 бали) Чому дорівнює напруга на обох провідниках, якщо напруга на кожному з них становить 7 В?

 а) 7 В;    б) 14 В;     в) 3,5 В;     г) 49В

 

7. (2 бали) Сила струму в першому провіднику дорівнює 2 А, амперметр, приєднаний до кола, показує 6 А. Якою є сила струму в другому провіднику?

 а) 8 А;     б) 3 А;     в) 4 А;     г) 12 А

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (2 бали) На електричному самоварі є напис: «220 В, 600 Вт». Визначте опір спіралі самовара.

 

2. (2 бали) Електродвигун тролейбуса споживає струм, сила якого 100 А, під напругою 400 В. Знайдіть роботу, яку виконує двигун тролейбуса за добу.

 

3. (4 бали) Знайдіть, яку кількість енергії витрачає електрична лампочка, потужність якої 100 Вт за 20 днів, якщо вона світиться 5 годин на добу.

 

4. (4 бали) Електричний двигун виконує роботу 1000 Дж при напрузі 50 В за 10 хвилин. Визначте силу струму, який тече через двигун.

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (2 бали) Яку потужність споживає лампа розжарення, нитка якої в робочому стані має опір 12 Ом? Лампа працює від акумулятора напругою 24 В.

 

2. (2 бали) Яку роботу виконує струм в електродвигуні підйомного крану за півдоби, якщо за напруги 350 В сила струму у двигуні становить  42 А?

 

3. (4 бали) Сила струму в нагрівальному елементі електричної праски становить 8 А, опір елемента – 30 Ом. Яка кількість теплоти виділяється в нагрівальному елементі за 7 хвилин?

 

4. (4 бали) Для виконання роботи 3,6 кДж електродвигун насоса працював 3 хвилини. Яка сила струму протікає по проводах, якими насос був підключений до джерела струму, якщо напруга джерела становить 50 В?

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Потужність електричного струму вимірюється…

а) лічильником електричної енергії;

б) амперметром;

в) вольтметром;

г) ватметром

 

2. (1 бал) При паралельному зєднанні споживачів…

а) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах, а загальна сила струму в усіх споживачах однакова;

б) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові та струми в усіх споживачах однакові;

в) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові, а загальний струм дорівнює сумі струмів у окремих споживачах;

г) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах і загальний струм дорівнює сумі струмів в окремих споживачах.

 

3. (2 бали) Який струм протікає через електричний нагрівач, потужність якого 66 Вт, що працює при напрузі 220 В?

 

4. (3 бали) Три резистори опорами 3 Ом, 6 Ом, 9 Ом увімкнені послідовно. На резисторі 6 Ом напруга дорівнює 12 В. Визначити загальну напругу ділянки кола.

 

5. (5 балів) Ділянка кола, зображена на рисунку, складається з трьох резисторів: R1 = 40 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом. Визначити покази вольтметрів U1 та U2, амперметрів А1 та А2, якщо сила струму на А3 становить 4 А.

 

 

 

                                                        

                                                                            

                                                                              R2

 

                         R1

                                                                              R3

                                                                           

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 (Тема «Послідовне та паралельне зєднання провідників»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Роботу електричного струму вимірюють…

а) лічильником електричної енергії;

б) амперметром;

в) вольтметром;

г) ватметром

 

2. (1 бал) При послідовному зєднанні споживачів…

а) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах, а загальна сила струму в усіх споживачах однакова;

б) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові та струми в усіх споживачах однакові;

в) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові, а загальний струм дорівнює сумі струмів на окремих споживачах;

г) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах і загальний струм дорівнює сумі струмів в окремих споживачах.

 

3. (2 бали) Резистори 4 Ом та 6 Ом підєднані паралельно до джерела струму, напруга якого 16 В. Який струм протікає по кожному з резисторів?

 

4. (3 бали) При напрузі 220 В у лампочці проходить струм 360 мА протягом півгодини. Яку роботу при цьому виконує електричне поле?

 

5. (5 балів) Ділянка кола, зображена на рисунку, складається з трьох резисторів: R1 = 20 Ом, R2 = 10 Ом, а загальний опір на другому і третьому резисторах становить 6 Ом. Визначити покази вольтметрів U1 та U2, амперметрів А2 та А3, опір третього резистора R3, якщо сила струму на А1 становить 10 А.

 

 

                                                        

                                                                            

                                                                              R2

 

                         R1

                                                                              R3

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

 

1. Електричний струм у металах обумовлений …

 

2. Електричний стум електролітів обумовлений …

 

3. Електрична дисоціація в електролітах – це …

 

4. Електричний опір металів із підвищенням температури …

 

5. Виділення чистої речовини на електродах при протіканні струму через електроліт називається …

 

6. Перший закон Фарадея математично записується так …

 

7. Електроліз використовується для …

 

8. Електрична провідність газів обумовлена …

 

9. Процес розпаду атомів та молекул газу на йони називається …

 

10. Газовий розряд, який відбувається лише за наявності зовнішнього йонізатора, називається …

 

11. Самостійні газові розряди поділяються на …

 

12. Опір напівпровідників із збільшенням температури …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Якими носіями електричних зарядів створюється електричний струм у металах?

а) позитивними йонами;

б) негативними йонами;

в) позитивними та негативними йонами;

г) вільними електронами.

 

2. (1 бал) Що відбувається з опором напівпровідників із збільшенням температури?

а) не змінюється;

б) збільшується;

в) зменшується, а потім збільшується;

г) зменшується.

 

3. (1 бал) За допомогою чого відбувається очищення міді у промисловості?

а) заморожування;

б) конденсації;

в) електролізу;

г) випаровування.

 

4. (2 бали) Визначити величину струму, що протікає при електролізі 0,5 кг алюмінію за 0,5 годин.

 

5. (2 бали) За сили струму 3,5 А на катоді електролітичної ванни протягом 10 хв виділилось 0,7 г речовини. Визначити електрохімічний еквівалент цієї речовини.

 

6. (5 балів) Визначити товщину шару нікелю, що відклався на чайнику протягом доби при силі струму 3 А, якщо площа чайника 500 см².

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Якими носіями електричних зарядів створюється електричний струм в електролітах?

а) позитивними йонами;

б) негативними йонами;

в) позитивними та негативними йонами;

г) вільними електронами.

 

2. (1 бал) Що відбувається з провідністю напівпровідників із зниженням температури?

а) не змінюється;

б) збільшується;

в) зменшується, а потім збільшується;

г) зменшується.

 

3. (1 бал) Що називається електролізом?

а) розплавлення речовини внаслідок проходження струму;

б) виділення речовини на електродах унаслідок проходження струму в електроліті;

в) виділення речовини на електродах унаслідок проходження струму в газах;

г) зміна опору електроліту внаслідок зміни його температури.

 

4. (2 бала) Визначити масу срібла, що була витрачена протягом 20 хв для сріблення деталей при силі струму 12 А.

 

5. (2 бала) Визначити час (в годинах), протягом якого тривало покриття виробу шаром нікелю, якщо маса осілого на виробі нікелю 6,75 г при силі струму 5 А.

 

6. (5 балів) Для покриття ложок сріблом струм 2 А протягом 5 годин пропускали через розчин солі срібла. Катодом були 10 ложок, кожна з яких мала поверхню 50 см². Визначити товщу срібла.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Магнітне поле провідника зі струмом. Правило правої руки. Електромагніти»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Виберіть правильне твердження:

а) магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом;

б) магнітне поле існує навколо будь-якої зарядженої частинки;

в) магнітне поле існує навколо будь-якої рухомої зарядженої частинки;

г) магнітне поле існує навколо нерухомої зарядженої частинки.

 

2. (1 бал) Підсилити магнітне поле котушки зі струмом можна, якщо …

а) збільшити кількість витків котушки;

б) увести в котушку пластмасове осердя;

в) збільшити силу струму в котушці;

г) увести в котушку залізне осердя.

 

3. (2 бала) Вкажіть на рисунку розташування магнітних та географічних полюсів Землі.

 

 

 

 

 

 

Вісь обертання Землі

 

 

 

 

4. (2 бала) Зобразити напрямок ліній магнітного поля провідника зі струмом:

 

а)                                    б)                                    в) 

 

       I І

 

 

5. (2 бала) Штамбовий магніт розрізали посередині. Чи отримаємо ми два магніти, кожний з яких матиме один полюс? Відповідь обґрунтуйте.

 

6. (2 бала)  Чому при виготовленні електромагнітів на осердя потрібно намотувати ізольований провід?

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Магнітне поле провідника зі струмом. Правило правої руки. Електромагніти»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Виберіть правильне твердження:

а) електромагнітом називається котушка з осердям;

б) електромагнітом називається котушка без осердя;

в) електромагнітом називається котушка особливої форми;

г) електромагнітом називається котушка, в якій протікає струм.

 

2. (1 бал) Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:

а) на північний географічний полюс Землі;

б) на південний географічний полюс Землі;

в) на південний магнітний полюс Землі;

г) на екватор Землі.

 

3. (2 бала) Вкажіть стрілками напрямок силових ліній магнітного поля всередині магніту, зображеного на рисунку.

 

 

 

 

 

4. (2 бала) Як розташується відносно магніту рухома котушка?

 

а)   б)

 

 

 

5. (2 бала) Підковоподібний магніт розрізали посередині. Чи матимуть магнітні властивості отримані частини? Скільки магнітних полюсів і які саме полюси матиме кожна частина? Відповідь обґрунтуйте.

 

6. (2 бала) Чому при виготовленні електромагнітів потрібно використовувати залізне осердя?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) Дія магнітного поля на провідник зі струмом залежить від:

а) магнітного поля і довжини провідника;

б) довжини провідника і його розміщення у магнітному полі;

в) магнітного поля і сили струму в провіднику;

г) магнітного поля, сили струму в провіднику, довжини провідника і його розміщення в магнітному полі.

 

2. (1 бал) Явище виникнення електричного струму в котушці називається:

а) електростатичною індукцією;

б) електромагнітною індукцією;

в) магнітною індукцією;

г) самоіндукцією.

 

3. (4 бала) Провідник зі струмом розміщений горизонтально між полюсами магніту.

На яких рисунках правильно вказано напрям дії сили Ампера?

 

                     -                                  +                                    -                                +

а)      F                         б)                                      в)                           г)   F

                                                        F                              F

  N          S                   N          S                        N        S                   S        N

       +                                  -                                    +                              -

 

 

 

 -                                  +                                  +                               -

д)      F                     ж)                                   к)  F                             л)

 F                      F        

    S         N                   S        N                      N         S                      S        N

        +                                 -                                   -                                 +

 

 

4. (4 бала) Провідник зі струмом вміщено в магнітне поле.

На якому рисунку неправильно вказано напрям його руху?

 

а)                               б)                                 в)                            г)

           N                               N                                 S                                S

 

 

            S                               S                                  N                              N

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Провідник зі струмом, що знаходиться у магнітному полі:

а) рухається поступально;

б) обертається;

в) коливається;

г) обертається або коливається (залежно від умов).

 

2. (1 бал) Індукційним струмом називають:

а) рух заряджених частинок під дією постійного електричного поля;

б) струм, що виникає в провіднику в разі зміни магнітного поля;

в) змінний електричний струм.

 

3. (4 бала) Провідник зі струмом розміщений горизонтально між полюсами магніту.

На яких рисунках неправильно вказано напрям дії сили Ампера?

 

                       

а)      F           +              б)                +               в)                  -                г)  F        -

 

 F F

    N      S                        S      N                           S       N                     N       S

       -                                   -                                      +                               +

 

 

 -                                   +                                  +                                  -

д)      F                        ж)     F                              к)                                л)

 F                           F

    S         N                      S        N                      N         S                       N        S

        +                                  -                                   -                                  +

 

 

4. (4 бала)  Провідник зі струмом вміщено в магнітне поле.

На якому рисунку правильно вказано напрям його руху?

 

а)                               б)                                 в)                            г)

           N                               N                                 S                                S

 

 

            S                               S                                  N                              N

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 (Тема «Магнітне поле»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1.(1 бал) Як називається взаємодія між собою провідників, вздовж яких протікає електричний струм?

а) електричною;        б) гравітаційною;     в) магнітною;    г) електромагнітною.

 

2. (1 бал) Як називається тіло, яке довгий час зберігає намагніченість?

а) електромагнітом;         б) постійним магнітом;         в) потужним магнітом;  

г) нормальним магнітом.

 

3. (1 бал) Як розміщуються залізні ошурки в магнітному полі прямого провідника зі струмом?

а) уздовж прямих ліній;     

б) уздовж замкнених кривих ліній, що охоплюють провідник;   

в) уздовж кривих ліній;  

г) уздовж будь-яких замкнутих кривих ліній.

 

4. (1 бал) Напрям магнітного поля провідника зі струмом визначається за правилом…

а) лівої руки;      б) правої руки;     в) свердлика;   г) лівої і правої рук.

 

5. (2 бала) Вкажіть способи посилення магнітної дії котушки зі струмом.

 

6. (2 бала) Зобразіть штамбовий магніт та покажіть схематично напрям ліній його магнітного поля.

 

7. (2 бала) Розташуйте у послідовності посилення дії електромагніту, якщо по його обмотці проходить струм силою:

 

3,5 А           

0,012 кА

5600 мА

130 мкА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. (2 бала) Вкажіть малюнок, на якому правильно зображено напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

а)                  -            б)                                   в)                 +            г)

          F                              F       N        +              F                                    N      +

                                         

   S          N                     -            S                    S         N                   -         S         F

         +                                                                   -

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 (Тема «Магнітне поле»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Як називаються сили, з якими взаємодіють між собою провідники, вздовж яких протікає електричний струм?

а) електричними;    б) гравітаційними;   в) магнітними;   г) електромагнітними.

 

2. (1 бал) Від чого залежить магнітне поле котушки зі струмом?

а) від маси дроту;   б) від ізоляції дроту;   в) від геометричних розмірів дроту;

г) від матеріалу дроту.

 

3. (1 бал) Як можна змінити магнітне поле електромагніта?

а) зміною сили струму та довжиною дроту;

б) осердям, силою струму та кількістю витків;

в) товщиною та матеріалом дроту, осердям;

г) кількістю витків, осердям та формою котушки.

 

4. (1 бал) Напрям дії сили Ампера визначається за правилом…

а) лівої руки;      б) правої руки;     в) свердлика;   г) лівої і правої рук.

 

5. (2 бала) Вкажіть способи розмагнічення постійних магнітів.

 

6. (2 бала) Зобразіть підковоподібний магніт та покажіть схематично напрям ліній його магнітного поля.

 

7. (2 бала) Розташуйте у послідовності послаблення дії електромагніту, якщо по його обмотці проходить струм силою:

 

35 мкА           

0,002 кА

56 А

4600 мА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. (2 бала) Вкажіть малюнок, на якому неправильно зображено напрям сили, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом.

а)                        _      б)                        +      в)                _               г)                   _

    F        S                              F                                                                 S           

 F F

     +       N                            N      S                 S      N                     +      N

                                               _                             + 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. АТОМНЕ ЯДРО. ЯДЕРНА ЕНЕРГЕТИКА

 

 

ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

1. Ядерна фізика вивчає …

 

2. Нуклонним числом називається …

 

3. Здатність деяких речовин до радіоактивного випромінювання називається …

 

4. Що взято за одиницю активності?

 

5. α-промені – це …

 

6. β-промені – це …

 

7. γ-промені – це …

 

8. Період піврозпаду – це …

 

9. Згідно правила зміщення, під час α-розпаду …

 

10. Згідно правила зміщення, під час β-розпаду …

 

11. За одиницю поглинутої дози йонізуючого випромінювання взято …

 

12. Відношення дози йонізуючого випромінювання до часу опромінення називають …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) В ядрі атома можуть знаходитись …

а) протони, нейтрони, електрони;              б) протони та нейтрони;

в) протони та електрони;                            г) нейтрони та електрони.

 

2. (1 бал) У ядрі атома Хлору знаходиться 17 протонів та 19 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі?

а) 19 електронів;              б) 17 електронів;     

в) 2 електрона;                 г) 36 електронів.

 

3. (1 бал) В ядрі атома хімічного елемента 9 протонів та 10 нейтронів. Вкажіть, що це за хімічний елемент.

а) Флуор;           б) Неон;          в) Гідроген;              г) Калій.

 

4. (1 бал) Активність – це кількість …

а) розпадів за одиницю часу;                   б) частинок, що може дати ядро;

в) частинок, що влітають у ядро;            г) частинок, що вилітають з ядра.

 

5. (1 бал) За одиницю поглинутої дози йонізуючого випромінювання взято …

а) рентген;                  б) грей;        

в) бекерель;                г) бер.

 

6. (1 бал) α-випромінювання – це потік …

а) позитивно заряджених частинок;

б) негативно заряджених частинок;

в) нейтрально заряджених частинок;

г) позитивно та негативно заряджених частинок.

 

7. (1 бал) Радіоактивність характеризується …

а) активністю;                           

б) кількістю атомів радіоактивної речовини;

в) періодом напіврозпаду;     

г) часом розпаду.

 

8. (1 бал) Потужність дози йонізуючого випромінювання позначається …

а) Н;         б) P;         в) D;          г) РD.

 

9. (2 бала) Запишіть реакцію α-розпаду для Ванадія (V).

 

10. (2 бала) Запишіть реакцію β-розпаду для Кадмія (Cd).

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Ядерні сили – це сили, які …

а) діють між електронами та ядрами атомів;         б) менші за електричні заряди;

в) діють між нуклонами в ядрі;                               г) діють між ядрами.

 

2. (1 бал) Атом Цинку має 30 електронів та 25 нейтронів. Яка кількість протонів в ядрі цього атома?

а) 30 протонів;      б) 25 протонів;          в) 5 протонів;       г) 55 протонів.

 

3. (1 бал) В ядрі атома хімічного елемента 11 протонів та 14 нейтронів. Вкажіть, що це за хімічний елемент.

а) Літій;            б) Натрій;              в) Силіцій;            г) Манган.

 

4. (1 бал) Період піврозпаду – це час, через який …

а) кількість атомів збільшується в три рази;

б) кількість атомів збільшується в два рази;

в) активність зменшується в три рази;

г) активність зменшується в два рази.

 

5. (1 бал) За одиницю активності взято …

а) рентген;        б) грей;         в) бекерель;          г) бер.

 

6. (1 бал) β- випромінювання – це потік …

а) позитивно заряджених частинок;      

б) негативно заряджених частинок;

в) нейтрально заряджених частинок;    

г) позитивно та негативно заряджених частинок.

 

7. (1 бал) Радіоактивність – це перетворення …

а) ядер атомів гелію в ядра інших хімічних елементів;

б) ядер одних хімічних елементів в ядра інших хімічних елементів;

в) атомів одних хімічних елементів в атоми інших;

г) одних елементарних частинок в інші.

 

8. (1 бал) Поглинута доза йонізуючого випромінювання позначається …

а) Н;         б) P;         в) D;          г) РD.

 

9. (2 бала) Запишіть реакцію α-розпаду для Алюмінія (Al).

 

10. (2 бала) Запишіть реакцію β-розпаду для Вольфраму (W).

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

ВАРІАНТ 1

 

1. (1 бал) При ланцюговій реакції під час поділу ядер Урану звільняються …

а) протони;         

б) нейтрони;        

в) α-частинки;        

г) β-частинки.

 

2. (1 бал) Ядерну модель будови атома висунув …

а) Е.Резерфорд;   б) А.Бекерель;   в) П.Кюрі;    г) В.Рентген.

 

3. (1 бал) Активність радіонуклідного зразка можна обчислити за формулою …

а) D = W/m ;   

б) H = K•D ;   

в) A = λ•N ;   

г) РD  = D/t.

 

4. (1 бал) Які атоми називаються ізотопами?

 

                              5 9

5. (1 бал) Атом    2 7 складається з …

а) 27 електронів, 27 протонів, 27 нейтронів;

б) 27 електронів, 27 протонів, 32 нейтронів;

в) 32 електронів, 27 протонів, 59 нейтронів;

г) 32 електронів, 32 протонів, 27 нейтронів.

 

6. (2 бала) Активність радіонукліда становить 0,3 Мс ̄ ¹. Визначити час розпаду 10³ таких атомів.

 

7. (2 бала) Визначити хімічний елемент, що утворився в результаті α-розпаду Полонія (Po). Записати рівняння реакції.

 

                                                                                                                        2 2 9                                           

8.  (3 бала) Ядро радіоактивного атома  9 0  Th утворилося після двох послідовних β-розпадів. З якого ядра воно утворилося?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

 

ВАРІАНТ 2

 

1. (1 бал) Ядерний реактор – це установка, в якій …

а) виділяється велика радіація;              

б) виділяється велика енергія;

в) відбувається ланцюгова реакція;       

г) збільшується радіаційний фон.

 

2. (1 бал) Прилад для вимірювання доз радіоактивного випромінювання називається …

а) динамометром;      б) електрометром;      в) термометром;   г) дозиметром.

 

3. (1 бал) Еквівалентну дозу йонізуючого випромінювання обчислюють за формулою …

а) D = W/m ;   

б) H = K•D ;   

в) A = λ•N ;  

г) РD  = D/t.

 

4. (1 бал) Які частинки називаються нуклонами і де вони знаходяться в атомі?

 

                            4 0

5. (1 бал) Атом  2 0складається з …

а) 20 електронів, 40 протонів, 40 нейтронів;

б) 40 електронів, 20 протонів, 20 нейтронів;

в) 20 електронів, 20 протонів, 20 нейтронів;

г) 20 електронів, 20 протонів, 40 нейтронів.

 

6. (2 бала) Визначити активність радіонукліда, якщо за 2 мс розпадається

10² атомів.

 

7. (2 бала) Визначити хімічний елемент, що утворився в результаті β-розпаду Плутонія  (Pu). Записати рівняння реакції.

 

                                        2 1 8                                                                     

8. (3 бала) Ядро атома  8 3  Bi утворилося після трьох послідовних α-розпадів. З якого ядра воно утворилося?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
4.8
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 5
Оцінки та відгуки
 1. Бурдик Віра Миколаївна
  Дякую за підготовлені завдання.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Яценко Таїсія Михайлівна
  Дякую за хороші завдання
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Борщевська Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Пантьо Микола Миколайович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Demidova Nataliya
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 2 відгука
doc
До підручника
Фізика 9 клас (Бар'яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Кирюхіна О.О. (за редакцією Баряхтара В.Г., Довгого С.О.))
До уроку
Розділ 1. Eлектричне поле
Додано
3 січня 2018
Переглядів
51481
Оцінка розробки
4.9 (5 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку