Контрольні роботи з природознавства 3 клас

Про матеріал

Узагальнення іьперевірка знань учнів з природознавства в 3 класі за підручником Т.Г, Гільберг Розвивати уміння учнів аналізувати, порівнювати, узагальнювати, доводити свою думку, кмітливість, спостережливість, мислення. Виховувати бережне ставлення до природи, до себе.

Перегляд файлу

Контрольна робота № 1  «Вода»

 

                                        І варіант

1, Обери рядок  в якому записані частини Світового океану:

А) Тихий океан, Індійський океан, Північний Крижаний океан, Великий океан.

Б) Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.

В). Тихий океан, Атлантичний океан, Північний Льодовитий океан, Великий океан.

2.Обери правильне твердження:

А) При нагріванні вода стискається

Б). При охолодженні вода стискається

В) При охолодженні вода розширюється

3. Постійний перехід води з одного стану в інший у природі це:

А) розчинність

Б) кругообіг

В) конденсація

4. Закінчи речення:

Водяна пара – це вода в ____________________ стані.

 Перетворення води на пару називається ____________________

5. Установи відповідність

                                               ● моря

Солона вода                       ● джерела

                                               ● річки

Прісна  вода                       ● підземні води    

                                               ● океани

                                               ● ставки

6.Запиши властивості води:

   ●________________________●_________________________

   ●________________________●________________________

   ●________________________●________________________

7. Напиши як можна охороняти водойми:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Найбільшими річками і озерами України є:

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольна робота № 1  «Вода»

 

                                        ІІ варіант

1, Обери рядок  в якому записані частини Світового океану:

А) Тихий океан, Атлантичний океан, Індійський океан, Північний Льодовитий океан.

Б). Тихий океан, Атлантичний океан, Північний Льодовитий океан, Великий океан.

В) Тихий океан, Індійський океан, Північний Крижаний океан, Великий океан.

2.Обери правильне твердження:

А). При охолодженні вода стискається

Б) При охолодженні вода розширюється

В) При нагріванні вода стискається

3. Перехід водяної пари в рідкий стан це:

А) випаровування

Б) конденсація

В) кипіння

4. Закінчи речення:

Лід це вода в _______________________ стані.

Вона замерзає при температурі _____________________

5. Установи відповідність

                                               ● льодовики

Солона вода                       ● річки

                                               ● моря

Прісна  вода                       ● підземні води    

                                               ● океани

                                               ● сніги

.Запиши властивості води:

   ●__________________________●__________________________

   ●__________________________●__________________________

   ●__________________________●___________________________

7. Напиши як можна економити воду у побуті:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Найбільшими річками і озерами України є:

_________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                                Контрольна робота № 2

                          «Гірські породи. Ґрунти»    

___________________________________________

                                         І варіант

1. Які бувають корисні копалини?

 А) горючі й рудні;

 Б) рудні й нерудні;

 В) горючі, рудні, нерудні.

2. Головна ознака ґрунту — це:

А) родючість;

Б) світлий шар піску;

В) різні за кольором шари землі.

3. Основними властивостями грунту є:

А) його колір;

Б) його вологість;

В) його родючість.

4. Допиши, з яких корисних копалин виготовляють:

 посуд та цеглу __________________________________________

скло __________________________________________________

5. Установіть відповідність.

     Горючі●                        ● глина

                                            ● мідна руда

        рудні●                          алюмінієва руда

                                            крейда

                                              природний газ

   нерудні ●                          кам’яне вугілля

6. Підкресліть, що входить до складу ґрунту.

Тварини, пісок, повітря, каміння, вода, глина,мінеральні солі,  перегній, рослини.

7. Що може трапитися, якщо нафта потрапить у море?____________________________________________________

8. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

●Верхній родючий шар землі, в якому ростуть рослини, називається перегноєм.

●Ґрунт, у якому багато води, називають родючим.

●Найродючіший ґрунт — глиняний.

.Як треба охороняти ґрунт? _________________________________________________________________________________________________________________

                                          Контрольна робота № 2

                                         «Гірські породи. Ґрунти»    

______________________________________________________________

                                                 ІІ варіант

1.Які бувають гірські породи?

А) тверді і рідкі;

Б) тверді і газоподібні;

В) тверді, рідкі і газоподібні.

2. Родовище — це:

А) місце, де жили предки твоєї родини;

Б) місце, де залягає багато корисної копалини;

В) корисні копалини.

3. Основними властивостями ґрунту є:

А) його колір;

Б)) його вологість;

В) його родючість.

4 Допиши з яких корисних копалин виготовляють

пам’ятники  з _____________________________________________,

метал виплавляють  з_______________________________________

5. Установіть відповідність.

  Рудні                                           торф

                                                         залізна руда

нерудні ●                                        пісок

                                                         нафта

Г орючі ●                                        алюмінієва руда

                                                         гіпс

6. Підкресліть назви шарів земної поверхні.

Пісок, повітря, коріння, вода, глина, перегній, рослини.

7. Природний газ небезпечний для людини тим, що_______________________________________________________

8. Знайдіть помилки. Запишіть кожне речення правильно.

 

●Чим більше в ґрунті перегною, тим ґрунт світліше.

●Ґрунт, у якому мало перегною, називають чорноземом.

●У чорноземі рослини дають низький урожай.

Як треба охороняти грунт? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

          Контрольна робота № 3      «Енергія» 

                                           ІІ варіант

____________________________________________________       

1.Що таке  енергія _________________________________

_______________________________________________

2. До відновлюваних джерел енергії належать:

   А) вітер,вода, нафта;               

   Б) газ, нафта, кам’яне вугілля;                          

   В) Сонце, рухома вода, вітер

3. Вкажи переваги енергії вітру:

А) забруднює повітря;

Б) не дає шкідливих викидів у повітря, економічна;

В) може зашкодити перелітним птахам.

4. Недоліки використання гідроелектростанцій є:

А) економічність та екологічність;

Б) є невичерпним джерелом енергії;

В) загроджує мешканцям водойм та затопленням території.

5. Встав пропущені слова:

Сонячні промені несуть на Землю ____________ і  ____________ На сонячних електростанціях енергія Сонця перетворю-ється на _____________________________енергію.

6. Перевагами використання сонячної енергії є __________________________________________________

_________________________________________________________ 7.Недоліками сонячних електростанцій  є _____________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8. Запиши способи збереження теплової енергії вдома

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

 

                       Контрольна робота № 3    «Енергія»

І варіант

________________________________________________________

1.Що таке турбіна? ________________________________________

_________________________________________________________

2. До невідновлюваних джерел енергії належить:

А) вітер,вода, нафта;                 

 Б) газ, нафта, кам’яне вугілля;                           

 В) Сонце, рухома вода, вітер

3. Вкажи переваги енергії сонця:

А) забруднює повітря;

Б) не дає шкідливих викидів у повітря, економічна;

В) не постійна, відсутня вночі.

4. Недоліки використання вітрових електростанцій є:

А) економічність та екологічність;

Б) є невичерпним джерелом енергії;

В) може загрожувати перелітним птахам, занадто шумна.

5. Встав пропущені слова:

Вода є джерелом ________________________________енергії. На гідроелектростанціях енергія рухомої води перетворюється на ____________________________енергію.

6. Перевагами використання енергії рухомої води є_____________

__________________________________________________________________________________________________________________

7.Недоліками гідроелектростанцій  є _________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

8. Запиши способи збереження електричної енергії вдома:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

                    Контрольна робота №4   «Рослини»        

                                          І варіант

___________________________________________________

 

1/Вибери правильні відповіді. Рослина  має :

 а) гілки;                      б) корінь;             в) стебло;

 г) ягоди;                      ґ) листок;            д) плід з насінням

 е) колючки                 є) квітку;                    

2.Доповни речення                                                                             Під час дихання рослина поглинає________________________ ______________________, а виділяє______________________.

 

3.Умови необхідні для життя рослин:

А) світло, вітер, вода, поживні речовини;

Б) сніг, тепло, роса, поживні речовини;

В) світло, тепло, вода, поживні речовини,

4. З’єднай назву рослини з її способом розмноження

   картопля                                                      кореневищем                 конвалія                                                      бульбами                      виноград                                                       живцями                      5. Підкресли назви  культурних  рослин.

Тополя, береза, капуста, кульбаба, астри, картопля, деревій, соняшник, яблуня, льон.

 6. Встанови відповідність рослин до їх виду:

      Цукровий буряк ●                          зернова культура

      Капуста                                           технічна культура

      Пшениця                                     ● овочева культура

7 Як рослини виживають у посушливих місцях?
а) мають коротке коріння і широкі листки;

б) ма­ють довге коріння і вузькі листки.

 

 8.Чим бактерії корисні для природи, а чим небезпечні?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

     

                       Контрольна робота №4        «Рослини»            

                                                ІІ варіант

_________________________________________________________

 

1. На які царства, поділяються живі організми:

 а) рослини,           ґ) гриби,                  е) перегній,      

 б) люди,                д) дроб'янки,           є) віруси

 в) бактерії,            г) тварини,              

2. Доповни речення

Для росту рослинам необхідні:_______________________________ _________________________________________________________

 

3. Клен запилюється за допомогою:

А) тварин

Б) людини

В) вітру

4. З’єднай назву рослини з її способом розмноження

  полуниці                                                     цибулинами                   смородина                                                  вусами                               тюльпан                                                     частинами стебел

4. Підкресли назви хвойних дерев.

Сосна, тополя, туя, слива, клен, ялина, береза, ялівець, дуб, модрина, яблуня, кедр.

6.Встанови відповідність рослини до їх виду:

      Кактус                                              світлолюбна рослина

      Конвалія                                           посухостійка рослина

      Кульбаба                                          тіньовитривала рослина

7. Завдяки яким ознакам   рослини пристосувалися до надмірної  вологи?

а) мають коротке коріння і широкі листки;

б) ма­ють довге коріння і вузькі листки.

8. Що є збудниками багатьох хвороб? В чому їх небезпека?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

      Контрольна робота № 5   «Тварини.Гриби.Бактерії»       

                                     І варіант

__________________________________________________

1. Яка істотна ознака комах:             

а) мають крила;

б) мають вусики;

в) мають шість ніг.

 2. Прочитайте назви тварин. Підкресліть зайву тварину.       

а) Собака, білка, корова, кріль, кіт.  

б) Вовк, олень, орел,  лисиця, лось.      

в) Щука, карась, ведмідь, лящ, сом.

3. Склади ланцюги  живлення, однією з ланок якого був би:

а)  жолудь,

……………………………………………………………
б)  жук-короїд,

……………………………………………………………

4 За способом  живлення  тварин  поділяють на :(приклад)

 

1...…………...          2.  ………………           3. …… ……………

 _____________         ______________         _________________

 

5.Розподіли перелічених тварин на групи

Креветка _________________;        сонечко       ________________ ;

Білка      ___________________;         кліщ      __________________;

Тритон     __________________;   черепаха     __________________.

 

6. Які з перелічених грибів ви не покладете до свого кошика. Підкресліть.

Білий гриб, лисичка, сироїжка,  несправжні лисички, груздь, бліда поганка, опеньок, трюфель, сатанинський гриб.

7. Для чого створено Червону книгу України?

__________________________________________________________________________________________________________________

8. Чим  бактерії   небезпечні   для  людей?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

        Контрольна робота № 5       «Тварини.Гриби.Бактерії.»       

                                                ІІ варіант

_________________________________________________________

1. Яка істотна ознака звірів (ссавців)?

а) живуть на суші;        

б) вигодовують малят молоком;            

в) живляться тваринною їжею.

2.Прочитайте назви тварин. Підкресліть  зайву тварину.

а) Курка, кінь, ведмідь, вівця,корова.

б) Капусниця, плодожерка, сонечко,  синиця, попелицяє

в) Снігур, журавель, жук-олень, ластівка, лелека.                     

3.Склади ланцюги живлення, однією з ланок якого був би:
а) миша,

………………………………………………………………………….
б) попелиця,

…………………………………………………………………………...

4 На які  групи  поділяють птахів? Наведи приклад.

 

1…… ….. .......           2.. ………………….   3………………………..,.

 ______________         ________________    ____________________

 

5.Розподіли перелічених тварин на групи:

Жаба    _________________; краб _________________________;

Вовк    _________________;  черепаха ______________________;

Хрущ  __________________;  лелека _______________________ .

 

6. Які з перелічених грибів ви не покладете до свого кошика? Підкресліть.
Підберезник, мухомор, маслюк, печериця, сироїжки, опеньок несправжній, рядовка, вешенка, жовчний гриб.

7. Для чого створюють заповідники?                                                

__________________________________________________________________________________________________________________

8. Чим корисні бактерії ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

                                     Контрольна робота № 6      

                              «Людина – живий організм»

 

 

Варіант ІІ

1.Тіло людини вкрито :           

А) шерстю; 

            Б) лускою; 

 В) шкірою                         

2. Скелет потрібен для:                                                    

а) травлення;     б) як опора тіла;         в)для дихання              

3.Перетворення їжі в організмі людини на поживні речовини називається :                                               

 А) травленням;              Б) диханням;           В) харчуванням.                                  

4.До легенів людини потрапляє  :                             

 А) поживні речовини ;         Б) вуглекислий газ;       В) кисень.                                  

5.Для чого людині шкіра?( обери потрібне)

А) для захисту внутрішніх органів від пошкодження;

Б) для поповнення поживними речовинами;

В) для руху людини;

Г) для захисту від інфекцій, холоду  спеки.                                       

6.Підкресли назви кісток тулуба: хребет, череп, м’язи, ребра, хребці, кінцівки, грудина..                            

7. З’ єднай органи травлення і їх функції.

 

Ротова порожнина

 

 

Шлунок

 

 

Тонка кишка

 

8.Яке значення для людини має орган зору – очі?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Контрольна робота № 6                                                         «Людина – живий організм»

_________________________________________________________

 

Варіант І

 1. Живлення людини відбувається завдяки органам :           

            А) травлення;

                         Б) дихання;     

             В) руху                     

 1. Кістки рухаються завдяки:                                                                                                                                            

А) поживним речовинам;         Б) м’язам;           В) диханню.             

 1. Шкіра захищає організм людини від :                                                                                                                                              А) хвороб;  Б) пошкоджень внутрішніх органів та інфекцій;                                 В) переїдання.                                  
 2. Людина вдихає через   :                              .                                                                         
 3. А) стравохід ;               Б) легені;                   В) ніс.                                  
 4. Для чого людині скелет?( обери потрібне)

А) для захисту внутрішніх органів від пошкодження;

Б) для поповнення поживними речовинами;

В) для руху людини;

Г) для захисту від інфекцій, холоду  спеки.                                       

 1. Підкресли назви органів травлення: ніс, ротова порожнина, тулуб, стравохід, пряма кишка, хребет, шлунок, тонка і товста кишки.                            .                           

7. З’ єднай кістки скелету і їх функції.

 

Череп

 

 

Грудна клітка

 

 

Хребет

 

8.Яке значення для людини має орган дотику – шкіра?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.7
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.9
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Квитка Светлана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Тимоха Людмила
  Дякую за професійну роботу. Успіхів у творчості.
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Омельяненко Олена Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
32862
Оцінка розробки
4.9 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку