Контрольний матеріал. "Будова атома". Тематичний залік

Про матеріал

Тематичний залік "Будова атома " призначений для перевірки знань з відповідної теми. Рекомендований тим, хто вивчає хімію поглиблено. Може бути використаний як для 8 класу, так і для 11 класу під час повторення і узгальнення вивченого матеріалу.

Перегляд файлу

Б у д о в а а т о м а Т е м а т и ч н и й з а л і к

1.

І рівень (1 бал)

Символ одного з ізотопів елемента 10747Е . Укажіть: а) назву елемента; б) число протонів і нейтронів у ядрі; в) число електронів в електронній оболонці атома.

ІІ рівень (2 бали)

                                                                                       55              1          52

Завершити схему ядерної реакції: 25 Mn  0 n 23 V .....

ІІІ рівень (3 бали)

У Дубні в 1963 р. опроміненням нуклідів Урану  (238U) ядрами Неону (22Ne) великої енергії був отриманий нуклід нового елемента №102 ― 256No. Напишіть рівняння двох послідовних ядерних реакцій, що призводять до утворення 256No із вказівкою проміжного ядра, що утворюється при цьому.  

ІV рівень (4 бали)

Період напіврозпаду нукліду 210Pb дорівнює 19,4 роки. Через скільки років 2г свинцю, що був узятий у вигляді зазначеного нукліду, зменшиться до 250мг унаслідок радіоактивного розпаду? (Відповідь: 58,2 року) 

2.

ІІ рівень (2 бали)

Природний Купрум складається з ізотопів 63Cu і 65Cu. Відношення числа атомів 63Cu до числа атомів 65Cu у суміші дорівнює 2,45:1,05. Розрахуйте відносну атомну масу Купруму.

ІІІ рівень (3 бали)

Відносна атомна маса Хлору становить 35,453. У природі трапляються два ізотопи цього елемента 35С1 та 37С1. Розрахуйте атомну частку нукліду 35С1 у природному Хлорі (Відповідь: 76,36%)

3.

І рівень (1 бал)

Ядро атома деякого елемента містить 45 нейтронів, а електронна оболонка цього атома — 35 електронів. Назвіть елемент, наведіть запис його символу з вказівкою заряду ядра і нуклонного числа. Складіть електронну формулу цього атома та вкажіть розподіл електронів зовнішнього шару по електронних комірках.

ІІ рівень (2 бали)

Атом якого елемента має таку електронну формулу: а) [Kr]4d75s2; б) [Ne]3s23p5. Наведіть електронні формули цих атомів та вкажіть розподіл електронів зовнішнього (і передзовнішнього для d-елементів) шару по електронних комірках.

ІІІ рівень (3 бали)

Назвіть елемент Y, якщо в його атомі протонів на 13 більше, ніж нейтронів у нукліді 20Са. Скільки неспарених електронів містить атом Y? Наведіть електронні формули зазначених елементів та вкажіть розподіл електронів зовнішнього (і передзовнішнього для dелементів) шару по електронних комірках.

ІV рівень (4 бали)

Атоми яких елементів мають таку саму електронну будову, що і формальні йони: а) C2ˉ; б) Mo6+. Наведіть електронні формули цих атомів та вкажіть розподіл електронів зовнішнього шару по електронних комірках.

pdf
Додано
15 серпня 2018
Переглядів
496
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку