26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Короткотерміновий проект в рамках роботи літнього мовного табору "Тваринний світ"

Про матеріал

В матеріалах описано роботу над проектом "Тваринний світ" в рамках роботи літнього мовного табору.

Мета проекту: удосконалювати пошукові та дослідницькі уміння та навички учнів (вчити самостійно знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та аналізувати її), забезпечити практику усного мовлення, розвивати навички письма, активізувати навички індивідуальної роботи, роботи в парах та малих групах, поглибити та систематизувати знання учнів про тваринний світ планети Земля, розвивати творчі здібності учнів, вчити захищати тварин та доглядати за ними.

Матеріали, необхідні для створення проекту:

Кінцевий результат

Результат проекту – книга «OUR PLANET'S ANIMALS», яка складається зі створених учнями сторінок на аркуші формату А4. На сторінках книги зображені чи прикріплені малюнки тварин, які проживають у різних куточках нашої планети та написана інформація про цю тварину (назва тварини, опис зовнішнього вигляду, опис природного середовища, де проживає ця тварина, інформація про її здібності та звички, цікаві факти) тощо.

Перейшовши за посиланням: https://padlet.com/metodyst_hanhur/e07ts53q6v6i можна скачати аудіо та відео матеріали, використанні вчителем на заняттях.

Перегляд файлу

 

Проектна робота  (Початковий рівень: А1 (2-5) класи)

 

 

Тема проекту:Wild Life  (Тваринний світ)

 

 

Мета проекту: удосконалювати  пошукові та дослідницькі уміння та навички учнів (вчити самостійно знаходити потрібну інформацію, опрацьовувати та аналізувати її), забезпечити практику усного мовлення, розвивати навички письма, активізувати навички індивідуальної роботи, роботи в парах та малих групах, поглибити та систематизувати знання учнів про тваринний світ планети Земля, розвивати творчі здібності учнів, вчити захищати  тварин та доглядати за ними.

 

Матеріали, необхідні для створення проекту:

 • білий папір різного формату (А1, А3, А4), кольоровий папір, ножиці, олівці (прості та кольорові), фломастери, маркери, фарби та пензлі.
 • клей ПВА чи клей-олівець, скотч.
 •  лінійки, гумки.
 • ноутбук.
 • журнали, з яких можна вирізати малюнкилюстрації.

 

Кінцевий результат

Результат  проекту – книга «OUR PLANET’S ANIMALS», яка складається зі створених учнями сторінок  на  аркуші формату А4. На сторінках книги зображені чи прикріплені малюнки тварин, які проживають у різних куточках нашої планети та написана  інформація про цю тварину (назва тварини, опис зовнішнього вигляду, опис природного середовища, де проживає ця тварина, інформація про її здібності та звички, цікаві факти) тощо.

 

Організація роботи

 

Для роботи  над проектом сформовано 4 групи по 4 особи,


 

Учні в групі мають ролі:

1) Дослідник (researcher) – відповідає за пошук необхідної інформації;

2) Дизайнер (designer) – відповідає за художнє оформлення роботи;

3) Секретар (secretary) відповідальний за написання тексту;

4) Лідер групи (group leader) – координує роботу групи.

В ході роботи  діти допомагають одне одному у виконанні своїх завдань, проте кожна роль передбачає відповідальність за один аспект проекту. Презентують проект  УСІ учні.

 


 

 

Етапи роботи над проектом

 

 

 

Етап

Зміст роботи

 1. Підготовчий етап

Setting the task

Визначення завдання

- ознайомлення учнів з поняттям проекту, визначення специфіки створення проекту з англійської мови

- визначення часу на проведення проекту, окреслення його етапів

- об’єднання учнів у групи по 4 особи

- характеристика очікуваного результату – обговорення фінального продукту

1b

Warm-up and lead-in

 

Вступ до теми проекту

- визначення теми проекту

- виявлення знань учнів з даної теми (background knowledge)

- обговорення теми проекту, видів завдань та послідовності роботи під час проекту відповідно до теми і мети проекту

1с

Language input and skills development

 

Розвиток лінгвістичної компетенції

- відбір опорного мовного матеріалу, необхідного для ефективної реалізації проекту (target language)

- забезпечення активної усної та письмової практики використання лексичних та граматичних структур, які знадобляться учням у ході роботи над проектом

- робота над подальшим розвитком мовленнєвих навичок для роботи над проектом та його презентації (читання, аудіювання, говоріння та письмо)

 1. Комунікативна підготовка

 

Functional language

Опанування вміннями та навичками комунікативної діяльності під час групової роботи

- визначення (разом з учнями) мовленнєвих зразків та структур (functional language), необхідних для спілкування англійською під час роботи у групах

- відпрацювання визначених мовленнєвих зразків

 - складання переліку матеріалів та ресурсів,необхідних для проекту

 1. Діяльнісний етап

3a

Project work

 

Робота над проектом

- самостійна робота учнів – мозковий штурм (brainstorming) у групі щодо ідей для майбутнього проекту

- розподіл обовязків учасників групи під час виконання проекту

- створення попереднього варіанту проекту

3b

Stop-and-check

Проміжний контроль діяльності учасників проекту

- короткий звіт групи щодо остаточного бачення фінального продукту

- демонстрація опрацьованих джерел інформації

 - консультація та рекомендації вчителя

3c

Project finalizing

Завершення проекту

 • робота над остаточним варіантом проекту
 1. Презентація та оцінка

4а

Project Presentation

Захист проекту

- підготовка учнів до захисту частин проекту в групах

- презентація проекту перед групою

- розміщення проекту в класі (на дошці) для детального ознайомлення з ним інших груп та подальшої мовної роботи над контентом проекту

4b

Feedback session

 

Рефлексія та оцінка проектів

- обговорення вражень щодо проектів інших груп

- робота з мовним наповненням усіх проектів у ігровій формі: квест, вікторина, загадки, пазли, настольні мовні ігри тощо

- коментарі вчителя щодо проекту

 

 

 

 

І. Підготовчий етап : Setting the task, lead-in and language input, language input and skills development

Завдання:

 • зацікавити учнів  темою проекту, мотивувати до активної роботи над ним
 • активізувати базову лексику, необхідну для створення проекту
 • ознайомити учнів з концепцією проекту

Session 1

1 A. Setting the task(Визначення завдання)

1. Пояснити учням ціль групового проекту, представити тему проекту

2. Уточнити терміни та умови виконання проекту

3. Продемонструвати приклад уже реалізованого проекту

4. Об’єднати дітей у групи по 4 особи

1 B. Warm-up & Lead-in (Вступ до теми проекту)

 1. Демонстрація зображення тварин з Key Vocabulary. (відео)

 

Key Vocabulary

 

Animals

Parts of the body

cat

dog

puppy

parrot

arms

head

canary

hamster

guinea pig

tortoise

body

neck

turtle

cow

turkey

sheep

claws

pouch

horse

ram

goat

hen

ears

tail

cock

chick

bear

hedgehog

eyes

tongue

fox

squirrel

dear

wolf

feathers

trunk

snail

owl

zoo

lion

fur

 

crocodile

tiger

giraffe

hippopotamus

 

 

zebra

kangaroo

rhinoceros

elephant

 

 

 

 1. Miming (Показ жестами тварин)

 

1 С. Language input and skills development(Розвиток лінгвістичної компетенції)

1. Song

1. - Where can we see different animals? (At the zoo)

- Listen the song and remember animals in it. (аудіозапис « Let’s Go To The Zoo»)

2. Розучування пісні Reading.      Читання тексту «Let’s Go To The Zoo»

 

 Stomp like elephants!
Let’s go to the zoo.  And stomp like the elephants do.
Let’s go to the zoo. And stomp like the elephants do.

 

Jump like kangaroos.

Let’s go to the zoo. And jump like the kangaroos do.
Let’s go to the zoo. And jump like the kangaroos do.

 

Swing like monkeys.

Let’s go to the zoo. And swing like the monkeys do.
Let’s go to the zoo. And swing like the monkeys do.

 

 

Waddle like penguins.
Let’s go to the zoo. And waddle like the penguins do.
Let’s go to the zoo. And waddle like the penguins do.

 

Slither like snakes.
Let’s go to the zoo. And slither like the snakes do.
Let’s go to the zoo. And slither like the snakes do.

 

Swim like polar bears.
Let’s go to the zoo. And swim like the polar bears do.
Let’s go to the zoo. And swim like the polar bears do.

 

Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.
Let’s go to the zoo. And dance like the animals do.

 1. Складання розрізаного на рядки тексту пісні, у правильний порядок.
 2.      Виконання учнями пісні: одна група співає, а друга група показує. Потім навпаки.

1 D. 1.Picture Dictation  чень А витягує картку із зображенням тварини і  описує частини тіла тварини, наприклад: It’s got long neck. Its got big ears. Учень В малює тварину на дошці відповідно до опису. При цьому учень А стоїть спиною до дошки і не бачить, що малює учень В. Усі інші учні мають відгадати тварину.

2.  Bingo game

 

Session 2

1. Warm-up

 На дошці написано три назви категорій тварин:

Wild Animals Farm Animals Pets

Завдання: називати по черзі (ланцюжком) по одному прикладу для кожної категорії. Слова не можуть повторюватися (tiger, cow, ,cat, giraffe…)

2. Adjectives (comparative form)

 “True” - “False( на опрацюваня ЛО: long, fast, heavy, slow).

 Snakes are long. (T)

Cheetahs are slow. (F, cheetahs are fast)

Tortoises are slow. (T)

Rhinos are heavy. (T)

Koalas are fast. (F, koalas are slow)

 

-How tall is the giraffe? (He’s 5 meters tall)

- Are giraffes tall? (Yes)

- Are tigers tall? (No)

- Which is taller, a giraffe or a tiger? (a tiger)

 

3. Reading

Читання тексту про тварин.

 

 

 

 

 

ІІ.Комунікативна підготовка: Functional language

 

1. Опрацювання ключових фраз (functional language) та лексики, необхідної для виконання проекту:

 


pen

pencil colored pencils glue(n) paint(s)


to write

to draw

 

to colour

to glue (v)

to colour


felt-tip scissors rubber

 

ruler

brush


to write, colour to cut, cut out

to erase/rub something out

 

to use

to paint

 


Functional language for projects


Task 1. Rearrange the words to make phrases:

1. I your Can pencil take?

2. a good That’s idea.

3. I think so don’t.

4. you Can me that give rubber?

5. Easter write about Lets.

6. Excuse have I, a me question.

7. you are Here.

 

Task 2. Match the phrases in A with the phrases in B:

 

A

 

B

 

1

How do you say яскравий” in English?

a

Yes, its bright red. Here you are.

2

Have you got a red pencil?

b

No, sorry. I need to draw a line.

3

Can I take your ruler?

c

Thats a good idea.

4

I think we should glue it here.

d

Its bright”. Lets check with a teacher.

5

Lets draw a big Christmas tree.

e

Here you are.

6

I like blue colour.

f

I dont think so. We can cut the tree from this magazine.

7

Can you give me your ruler, please?

g

Me too. Its my favorite.

 

2. Гра «Піжмурки». Один учень із заплющеними очима вказує на якийсь предмет. Потім він має розплющити очі та назвати те, на що він вказав. Таким чином учні можуть працювати в парах, групах та командах.

3. Складання та розігрування міні-діалогів з деякими фразами з Functional language.

4. Гра «Журналіст». Кожен учень запам’ятовує одне із запитань і відповідь на нього, вільно пересуваючись по класу (формат mingle)  ставить «своє» запитання іншим і, за потреби, допомагати їм відповісти.


 

 

Етап 3: Project work/  Діяльнісний етап

 

Процедура

 1. Самостійна робота учнів – мозковий штурм (brainstorming) у групі щодо ідей для майбутнього проекту
 2. Розподіл обовязків учасників групи під час виконання проекту
 3. Створення попереднього варіанту проекту
 4. Короткий звіт групи щодо остаточного бачення фінального продукту
 5. Демонстрація опрацьованих джерел інформації
 6. Консультація та рекомендації вчителя
 7. Робота над остаточним варіантом проекту

 

Етап 4: Project Presentation and Feedback/  Презентація та оцінка

 

Презентаційний етап

 1. Підготовка учнів до захисту частин проекту в групах
 2. Презентація проекту перед групою

Орієнтовний план презентації/захисту проекту:

1) Назва проекту (The name of our project is «OUR PLANET’S ANIMALS»)

2) Короткий зміст (The project is about ....

In our project we will tell you about ....

3) Унікальність проекту (This project is useful/interesting because

4) Відповіді на запитання аудиторії щодо змісту проекту.

 1. Розміщення проекту в класі (на дошці) для детального ознайомлення з ним інших груп та подальшої мовної роботи над контентом проекту
 2. Обговорення вражень щодо проектів інших груп
 3. Робота з мовним наповненням усіх проектів у ігровій формі: квест, вікторина, загадки, пазли, настольні мовні ігри тощо
 4. Коментарі вчителя щодо проекту

Оцінний етап

Аналіз і оцінка результатів зробленого, визначення успіхів та невдач, обговорення перспектив і тем нових проектів.

1. Feedback for content (Оцінка якості змісту проектної роботи)

- обговорення якості виконаного проекту, його навчальної цінності, відзначення сильних сторін проекту та його творців (креативність, цікаві автентичні джерела, нестандартність ідеї, художнього оформлення тощо).

2. Feedback for accuracy (Оцінка якості мовного матеріалу проектної роботи)

- аналіз зразків англійської мови, використаної в проекті(як удрукованому/письмовому вигляді, так і під час усної презентації групою проекту).

3. Voting (Голосування за найкращий проект)

 

Використані аудіо- та відео- матеріали можна переглянути за посиланням: https://padlet.com/metodyst_hanhur/e07ts53q6v6i

ДОДАТОК

 

Мовні ігри

 

Гра Simon says”.

Завдання: виконувати  інструкції вчителя лише якщо вони починаються словами Simon says…”.

T: Simon says touch green. (Учні виконують дію)

 •                     Simon says touch blue.
 •                     Touch red.

Якщо хтось з учнів виконав дію, не почувши «магічні» слова – він піднімає руку і так  грає далі.  Якщо ж учень припуститься другої помилки, він вибуває з гри

 

Гра Відгадай”.

Закрити флеш-картку білим аркушем та повільно відсунутие його з картки, щоб учні наввипередки намагалися назвати предмет/об’єкт, що ховається за аркушем.

 

Гра Піжмурки”.

 Учні грають у парах. Із заплющеними очима один учень вказує на якусь флеш-картку (слово чи літера алфавіту). Потім він має розплющити очі та назвати слово чи літеру, на яку вказав. кщо учні працюють з літерами, вони можуть спробувати також називати слова – назви тварин, які починаються з цих літер).

 

Гра Хто зайвий? ”.

 На дошці записано в одному рядку п’ять слів, чотири з яких узяті з однієї теми, а одне із іншої теми. Завдання учнів - знайти «зайве» слово в кожному рядку. Граючи в командах, можна виконувати таке завдання на швидкість.

 

Гра Кросворди ”.

На дошці вертикально записане одне з нових слів (воно має бути доволі довгим). Учні, об’єднані в команди мають по черзі дописувати слова вертикально та горизонтально, використовуючи вже написані літери, як у кросворді. Переможе та команда, у якої написані довші слова і, звичайно, без помилок.

Гра Читання наввипередки ”.

Дошка поділена  на 2 частини. На них записані слова в довільному порядку. Діти об’єднані в 2 команди. До дошки виходять по 1 учневі з кожної. Вчидель показує учням картку з малюнком. Той, хто перший відшукає та вкаже на правильне слово, заробляє бал своїй команді.

 

Гра Хрестики-нулики”.

 На дошці намальоване поле для гри. У кожному квадраті записано цифру від 1 до 9. Учні об’єднані у 2 команди. Шляхом жеребкування

 

 

діти визначають назву команди («Хрестики» чи «Нулики»). Починає гру команда хрестиків. Вони вирішують з якого квадрата починати гру і

називають відповідну цифру. Вчитель називає слово по літерах (не показуючи картку з написаним словом). Учні мають зрозуміти, яке слово називає вчитель та чітко його вимовити. якщо відповідь вірна, вчитель показує слово-картку й ставить відповідну позначку (нулик чи хрестик) у квадрат, який вибрали учні. Черга переходить до другої команди. Гра продовжується до тих пір, доки одна з команд не заповнить 3 квадрати поспіль (горизонтально, вертикально або по діагоналі).

 

Гра Біжи, читай, диктуй, пиши! ”.

 Робота в парах або командах. Завдання: дістатися до дошки, на якій написано слово (чи до місця, де покладено картки зі словами), запам’ятати чергове слово, повернутися назад та продиктувати по літерах своєму партнеру чи команді.

 

Гра Магічні очі ”.

Слова з теми записані на дошці. Завдання для учнів:  назвати слова, які вони бачать. Після цього учні заплющують очі, вчитель витирає з дошки одне зі слів. Учні мають назвати всі слова знову разом із тим, якого вже немає на дошці. Наступного разу витирається ще одне слово. Коли на дошці не залишиться слів, учні мають згадати всі слова, які вони запам’ятали.

 

Гра Ланцюжок ”.

Дошка поділена навпіл, дві команди записують слова з певної теми на своїй половині дошки в рядок, не залишаючи пропусків між ними (наприклад, redbluegreenblackpink). Учні з іншої команди мають знайти якомога більше слів, записуючи їх у стовпчик на своїй половині дошки. Для ускладненого варіанту цієї гри можна використовувати слова з різних тем або вставляти між словами літери, які не належать до них (наприклад, redebluetgreendblackjpink).

 

Гра  Веселий мікс ”.

 На дошці записані слова з теми, проте літери поміняні місцями. Учні, мають розшифрувати слова й записати їх правильно.

 

Гра Покажи слово ”.

Учні із кожної команди мають показати жестами слово з теми. Інші учні команди повинні відгадати слово. Перемагає команда, яка першою здогадається, що це за слово. Аби трошки ускладнити гру, один учень із команди має написати це слово на дошці. Команда отримує бал, якщо слово написано правильно.

 

 

 

 

 

 

 

Використані методичні матеріали:

 

 - матеріали видавництва Oxford University Press - Peace Corps/UkraineYouth Development Project (посібник Корпус Миру);

- «English Club Activities» (Compiled by: Megan McGormley,Ukraine 2007- 2009,Group 32 CD);

 - Безкоштовні ресурси на сайті МОН: http://mon.gov.ua/activity/educ ation/zagalna-serednya/2016- %E2%80%93-rik-anglijskoyimovi-v-ukrayini/bezkoshtovniresursi.html

 - практичні та методичні ресурси щодо проведення літніх мовних таборів на сайті МОН http://www.teachingenglish.org. uk/

- матеріали видавництва Express-publishing PEARSON-Dinternal (http://mon.gov.ua/content/Діяльність/Літні%20мовні%20табори/Методичні%20

рекомендації/2-momcz-done.pdf)

 

 

 

doc
Додав(-ла)
- - -
Додано
17 січня 2018
Переглядів
548
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку