29 червня о 18:00Вебінар: Практика вдумливого читання: поради для роботи в початковій школі (і не тільки)

Креативний підхід до створення ситуації успіху на уроках позакласного читання

Про матеріал
Актуальність дослідження. Позакласне читання – мотиватор для інноваційного пошуку нового формату викладання літератури в школі. На уроках позакласного читання учасники освітнього процесу мають можливість сформувати навички самостійного спілкування з книгою, опрацьовуючи сюжетну лінію, характеризуючи образи, створюючи систематизований аналіз твору. Роль філолога на уроці української літератури ‒ формування компетентного читача-сучасника, який оперативно опрацьовуватиме інформацію, відсіваючи зайвий «баласт», знайти у соцмережах вартісний матеріал, який повинен навчитися вичитувати інформаційні факти з газет та журналів, знати як користуватися довідниками, словниками та енциклопедіями. Учень зобов’язаний навчитися самостійно проаналізувати твір, сформувати власну думку про текст, зробивши обгрунтовані висновки. А якщо оповідання чи новела розповідає про дитинство відомих та успішних особистостей – то це вчить дитину прямувати до досягнення вагомих результатів. Отож, роль літератури у формуванні життєвих компетентностей першорядна, а на уроках позакласного читання можна розглядати твори сучасних авторів, які суголосні сьогоднішнім реаліям життя. Традиційно останній урок літератури в навчальному році завершується ознайомленням із списком літератури для читання влітку. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. учні із захопленням читали художні твори, обговорюючи їх зміст із однолітками, складаючи на уроках позакласного читання характеристику образів, компонуючи композицію твору. А вчителі за прочитаними творами організовували вікторини, диспути, конкурси, КВК та літературні вечори. Сучасні реалії життя спонукають дітей частіше заглядати у «Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм», «Вайбер», нехтуючи читанням книжок. Ми спостерігаємо тотальне зниження інтересу до читання художніх творів. Всупереч цьому дитячі видавництва пропонують гарно ілюстровані видання творів дитячих письменників. Видавництво «Грані – Т» пропонує мотиваційну серію книг «Життя видатних дітей», яка формує прагнення дітей до успішного життя. Таким чином, поставлена проблема дуже актуальна у наш час. Саме це і зумовило вибір теми методичного збірника: «Література – мотиватор успіху дитини». Об’єкт дослідження – розроблення інноваційно-креативних форм роботи на уроках позакласного читання, предмет – методика роботи з позакласного читання за творами із серії «Життя видатних людей». Мета роботи – виявити особливості творення і застосування компетентнісних підходів та інноваційних форм роботи на уроках позакласного читання. Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 1. Опрацювати методичну літературу з проблеми дослідження. 2. Розкрити сутність поняття «успіх живе у дитинстві». 3. З’ясувати особливості використання інноваційних форм роботи на уроках позакласного читання. 4. Розкрити специфіку підготовки та проведення уроків позакласного читання. 5. Дослідити особливості розвитку читацької культури учнів на уроках позакласного читання. 6. Розробити конспект уроку позакласного читання. Для вирішення поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняльний, описовий, дослідницький. Теоретична і практична значущість роботи полягає у можливості використання систематизованого матеріалу вчителями української мови та літератури, заступниками директорів з навчально-виховної роботи для проведення методичних тренінгів. Структура творчої роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
Перегляд файлу

  Відділ освіти Колківської селищної ради

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Годомичі

 

 

 

 

 

 

 

І.І. Кінах, О.М. Попович

 

Креативний підхід до створення

ситуації успіху

на уроках позакласного читання

 

 

(методичний збірник)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годомичі – 2020

Рецензенти:

Михальчук Н.М., вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Четвертня, спеціаліст вищої категорії

Кінах Г.В., вчитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Підгайці, спеціаліст вищої категорії

 

 

 

 

 

Кінах І.І., Попович О.М.  Креативний підхід до створення ситуації успіху на уроках позакласного читання/ І.І. Кінах, О.М. Попович. – Годомичі, 159 с.

 

 

 Збірник спроєктований на виховання креативної особистості, яка сформує свої життєві принципи на прикладі історій про дитинство успішних людей. Посібник містить завдання асоціативно-творчого характеру відповідно до концепції НУШ. Для філолога – це структурований комплекс різноформатних методик, які сприяють раціональній організації робочого часу та детальному вивченню твору на уроках позакласного читання.

 Призначений для вчителів української мови та літератури, усім, хто цікавиться інноваційними формами роботи.

 

 

 

 

 Розглянуто на засіданні методичної ради ЗОШ І-ІІІ ст. с. Годомичі.

 Протокол № 4 від 21 лютого 2020 року

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………..……………………………..8

РОЗДІЛ І. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗУСТРІЧЕЙ

З ПИСЬМЕННИКАМИ ТА ЛІТЕРАТУРНИМИ  ПЕРСОНАЖАМИ У

КОНТЕКСТІ НУШ…………………………………………………………..10

 1.       Проектування вправ для створення умов командної роботи

 на уроках позакласного читання…………………………………….10

 1.       Обмін інформацією «Сентенції із мультфільмів Диснея»…..12
 2.       Обмін інформацією «О. Довженко – митець феноменальних здібностей»………………………………….………………………...14
 3.       Обмін інформацією «І. Котляревський – великий римач»….16
 4.       Обмін інформацією «Стівен Спілберг очима колег»…….….18
 5.       Авторське крісло «Історія людини в історії людства» (про

 І. Котляревського)……………………………………………………20

 1.       Авторське  крісло «Історія людини в історії людства» (про

Г. Чубая)………………………………………………………………22

 1.       Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

 (про С. Спілберга)……………….…………………..………………24

 1.       Авторське крісло «Історія людини в історії людства» (про

 У. Диснея) .……..……..…………………………………………...…25

 1.   Авторське крісло «Історія людини в історії людства» (про

О. Довженка)…………………………………………………….…….26

РОЗДІЛ II. «ДІАГРАМА  ВЕНА» ЯК ФОРМА АКТИВНОГО

КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ…………………………………….27

 1.       Принципи застосування «Діаграми Вена» …………...………27    
 2.       Кола Вена «Тернистий шлях Уолта Диснея» …………..……28
 3.       Кола Вена «Великий український режисер»…………..……..29
 4.       Кола Вена «Слово, мов фенікс» …………………….....……...30
 5.       Кола Вена «Спілберг і Україна»………...………………...…..31

          РОЗДІЛ III. МЕТОД ІНТЕЛЕКТ-КАРТ  ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ І   

          РОЗВИТКУ  ПІЗНАВАЛЬНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

   УЧНІВ……………………………………………………………………….32

3.1. Принципи застосування інтелект-карт………………………….32

3.2. Інтелект-карта «Пеле «Казна-що»……………...…….………....34

3.3. Інтелект-карта «Уолт Дисней»…………………………………..35

РОЗДІЛ IV. ЛЕГО-ВІКТОРИНА – ПІЗНАВАЛЬНА ГРА-КОЛАЖ.....36

           4.1. Виховна цінність ЛЕГО-вікторини…………...……………...…36

4.2. Лего-вікторина «Вільний та нескорений»(про Грицька   

Чубай)…………………………………………….……………………37

4.3. Лего-вікторина «Дитинство без олівців» (про Уолта

Диснея)………………………………………………………………...41

          4.4. Лего-вікторина «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим»

          (про Стівена Спілберга)…….………………..……………………....45

              4.5. Лего-вікторина «Чарівне бажання» (про Івана

    Котляревського………………………………...………………….....50

          РОЗДІЛ V. ГРА «КОЛА НА ВОДІ»…………………………….….……..54

              5.1. Розвиток асоціативного мислення в умовах НУШ………......54

              5.2. Пеле – відомий форвард…………………………..…………...56

              5.3. Дисней – мультиплікатор……………….………….………….57

              5.4. Спілберг – культовий режисер…………………………….….58

              5.5. Котляревський – автор «Енеїди»………………….………..…59

              5.6. Довженко – зачинатель поетичного кіно…………….…….....60

              5.7. Чубай – нескорений поет……………………….……………...61

РОЗДІЛ VІ. Тести на встановлення послідовності подій……………….62

              6.1. Послідовно вказано події в творі «Чарівне бажання» в

   рядку…………………………………………………………………62

              6.2. Послідовно вказано події в творі «Хлопчик, який не хотів

    ставати дорослим»  в рядку………….………..…………………….64

              6.3. Послідовно вказано події в творі «Дитинство без олівців»

    в рядку………………………………………….…………………….68

              6.4. Послідовно вказано події в творі «Вільний та   нескорений» в  

                    рядку…………………………..………………………………………64

              6.5. Послідовно вказано події в творі «Великі фантазії малого

    Сашка» в рядку……………………………………………………....66

РОЗДІЛ VII. ТВОРЧІ ЛІТЕРАТУРНІ ДИКТАНТИ НА УРОКАХ   

ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ………………………………………..…..72

                     7.1. Роль літературних диктантів у формуванні критичного

 мислення школярів……………………………………………...…..72

          7.2. «Вільний та нескорений» (дитинство Грицька Чубая) ………73

7.2.1. Маленький бранець старої груші…………….………………73

          7.2.2. Сам собі вчитель……………………….…….………………..74

          7.2.3. Юний поет…………………..…………………………………75

          7.2.4. «А світ – вертеп…»……………………………….…………..76

          7.3. «Великі фантазії малого Сашка» (дитинство Олександра

Довженка)…………………………………………………………….77

          7.3.1. Хмари…………………..…………………………………...….77

          7.3.2. Пірат……………………………..……………………………...78

          7.3.3. Ворона……..……………………………………………………79

          7.4. Хлопчик, який не хотів ставати дорослим (дитинство Стівена   

Спілберга)……………………………………………….…………….80

          7.4.1. Стіві та зоряний дощ……………….…..………………………80

          7.4.2. Стіві та іншопланетянчик……………………………..………81

          7.4.3. Стіві та чарівна кінокамера…………..……………………….82

          7.4.4. А далі…  ………………………………….……………………83

          7.5. Дитинство без олівців (дитинство Уолта Діснея).…………….84

          7.5.1. Бар’єр……………………………………….…………………..84

          7.5.2. Їжаки……….…………………………………………………...85

          7.5.3. Страшне слово…………………………………………………86

          7.5.4. Чудесний особняк………..……………………………………87

РОЗДІЛ VІІІ. СЕНКАН ЯК ТВОРЧИЙ АЛГОРИТМ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБРАЗІВ ТВОРУ………………….……………………..…………………88

          8.1. Технологія складання сенканів……………….………………...88

          8.2. «Маленька людина теж змінює світ» (сенкани до образів

твору «Вільний та нескорений»)……………..……………………..92

          8.3. «Наполеглива праця творить дива» (сенкани до образів       

твору «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим»)……..………..94

          8.4. «Невидатних дітей не буває» (сенкани до образів твору

«Великі фантазії малого Сашка»)……………...…………………….95

                     8.5. «Впізнай себе в дитинстві» (сенкани до образів твору   

                    «Дитинство без олівців»)…… …………………………..…….…….97

РОЗДІЛ ІХ. КРОСВОРД – ЦЕ ЗАДАЧА-ГРА…………..…..…………….99

          9.1. Кросворд як інтерактивний прийом………………...………..…99

9.2. Кросворд «Вільний та нескорений (Грицько Чубай)».………100

          9.3. Кросворд «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим (про 

Стівена Спілберга)»…………………………………...…………... 102

          9.4. Кросворд «Великі фантазії малого Сашка (про Олександра

Довженка)»………………………..…………………………………104

          9.5. Кросворд «Дитинство без олівців» (про Уолта  Диснея)» ….105

РОЗДІЛ Х. РЕБУСИ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ АСОЦІАТИВНОГО

МИСЛЕННЯ УЧНІВ ………………………………………..…………....108

         10.1. Технологія складання ребусів……………………………..…108

                    10.2. Слова-підказки до твору про становлення успішної

особистості  І. Котляревського………………….……………...110

          10.3. Слова-підказки до твору про становлення успішної  

особистості Олександра Довженка……………..………...……112

          10.4. Слова-підказки до твору про становлення успішної

особистості Грицька Чубая……………… ……….……...…….114

          10.5. Слова-підказки до твору про становлення успішної

особистості Уолта Диснея……………………………………....116

          10.6. Слова-підказки до твору про становлення успішної

особистості Стівена Спілберга………………...….……………119

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………….…….…120

ДОДАТКИ…………………………………………………………..….125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 Актуальність дослідження. Позакласне читання – мотиватор для інноваційного пошуку нового формату викладання літератури в школі. На уроках позакласного читання учасники освітнього процесу мають можливість сформувати навички самостійного спілкування з книгою, опрацьовуючи сюжетну лінію, характеризуючи образи, створюючи систематизований аналіз твору.

 Роль філолога на уроці української літератури  ‒ формування компетентного читача-сучасника, який оперативно опрацьовуватиме інформацію, відсіваючи зайвий «баласт», знайти у соцмережах вартісний матеріал, який повинен навчитися вичитувати інформаційні факти з газет та журналів, знати як користуватися довідниками, словниками та енциклопедіями. Учень зобов’язаний навчитися самостійно проаналізувати твір, сформувати власну думку про текст, зробивши обгрунтовані висновки. А якщо оповідання чи новела розповідає про дитинство відомих та успішних особистостей –  то це вчить дитину прямувати до досягнення вагомих результатів. Отож, роль літератури у формуванні життєвих компетентностей першорядна, а на уроках позакласного читання можна розглядати твори сучасних авторів, які суголосні сьогоднішнім реаліям життя.

 Традиційно останній урок літератури в навчальному році завершується ознайомленням із списком літератури для читання влітку. Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. учні із захопленням читали художні твори, обговорюючи їх зміст із однолітками, складаючи на уроках позакласного читання характеристику образів, компонуючи композицію твору. А вчителі за прочитаними творами організовували вікторини, диспути, конкурси, КВК та літературні вечори.

          Сучасні реалії життя спонукають дітей частіше заглядати у «Фейсбук», «Інстаграм», «Телеграм», «Вайбер», нехтуючи читанням книжок. Ми спостерігаємо тотальне зниження інтересу до читання художніх творів. Всупереч цьому дитячі видавництва пропонують гарно ілюстровані видання творів дитячих письменників. Видавництво «Грані – Т» пропонує мотиваційну серію книг «Життя видатних дітей», яка формує прагнення дітей до успішного життя.

 Таким чином, поставлена проблема дуже актуальна у наш час. Саме це і зумовило вибір теми методичного збірника: «Література – мотиватор успіху дитини».

 Об’єкт дослідження – розроблення інноваційно-креативних форм роботи на уроках  позакласного читання, предмет – методика роботи з позакласного читання за творами із серії «Життя видатних людей».

 Мета роботи – виявити особливості творення і застосування компетентнісних підходів та інноваційних форм роботи на  уроках позакласного читання.

 Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:

 1. Опрацювати методичну літературу з проблеми дослідження.
 2. Розкрити сутність поняття «успіх живе у дитинстві».
 3. З’ясувати особливості використання інноваційних форм роботи на уроках позакласного читання.
 4. Розкрити специфіку  підготовки та проведення  уроків позакласного читання.
 5. Дослідити особливості розвитку читацької культури учнів на уроках позакласного читання.
 6. Розробити конспект уроку позакласного читання.

Для вирішення поставлених завдань застосовувались такі методи дослідження: аналіз, синтез, порівняльний, описовий, дослідницький.

Теоретична і практична значущість роботи полягає у можливості використання систематизованого матеріалу вчителями української мови та літератури, заступниками директорів з навчально-виховної роботи для проведення методичних тренінгів.

Структура випускної творчої роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Розділ І. Використання елементів організації зустрічей з письменниками та літературними персонажами у контексті НУШ.

 1.        Проектування вправ для створення умов командної роботи на уроках позакласного читання

 Практика ранкової зустрічі - один із перших методів, орієнтованих на відтворення літературного досвіду учнів.

Ранкова зустрічце квінтесенція того, якими вчителі-філологи хочуть бачити наші класи під час проведення уроку.

          Піклування один про одного, відчуття безпеки, якої вистачає для того, аби ділитись важливими ідеями та досвідом, готовність допомагати друзям – це саме ті якості, що віддзеркалюють ранкові зустрічі.

Ранкова зустріч на уроці позакласного читання – це зустріч на початку уроку, обмін інформацією з учителем для створення мотивації до вивчення нової теми. Сидячи в колі один проти одного, кожна дитина вдумливо та поважно вітається з друзями та відвідувачами, після чого впродовж короткого часу ділиться власним досвідом зі своїми товаришами, які з повагою слухають і ставлять свої запитання, роблять зауваження. Після цього діти беруть участь у короткій, енергійній груповій вправі, насамперед для того, аби підсилити академічні навички, виховати почуття неконкурентної команди та відчуття єдності.

       Такі заняття дають змогу опанувати різноманітні соціальні та навчальні навички, об'єднують дитячий колектив. Під час цих занять учні вчаться:

-  висловлювати свої думки таким чином, щоб їх зрозуміли інші;

-    уважно слухати, коли говорять інші;

-   розв'язувати власні проблеми за допомогою слів;

-   пропонувати свої ідеї групі.

      Завдяки ранковим зустрічам учні переходять від зосередження уваги на власній особистості до взаємо­дії з іншими людьми. Соціальні переваги цього періо­ду сприяють розвитку емпатії, активному слуханню однолітків, діти навчаються розуміти позицію інших людей. Уміння сприйняти точку зору іншої людини сприяє розвитку толерантності, виховує повагу до думки інших. Такі соціальні навички допомагають людям жити у взаємній повазі, створюють умови для позитивного, відкритого спілкування між окремими членами суспільства.

      Важливого значення набуває здатність людини го­ворити і слухати, робити вибір, уникати конфліктів. Учням необхідно постійно розвивати свої мовленнєві здібності, використовуючи можливість спілкування зі своїми ровесниками.

        Говорячи про позитивний вплив ранкових зустрічей на розвиток дитини, слід зазначити, що вони також фор­мують навички говорити, слухати, збагачують словни­ковий запас учнів, сприяють розвитку вміння досліджу­вати, аналізувати й оцінювати матеріал, спонтанно, без підготовки відповідати на запитання, приймати виклик від інших, використовувати вивчену інформацію.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Обмін інформацією «Сентенції із мультфільмів Диснея»

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\149AEF28.tmp

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\AD3E84FF.tmp

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\76233F8E.tmp

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6BCF4C5D.tmp

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\4979D6D8.tmp

 

 

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото гюстава з рататуй"

 1.        Обмін інформацією «О. Довженко – митець феноменальних здібностей»

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\248EF023.tmp

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\17DAF485.tmp

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F1DC2A5A.tmp

 

Результат пошуку зображень за запитом "фото миколи бажана"

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C912BC44.tmp

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5F7FE4B.tmp

 1.        Обмін інформацією «І. Котляревський – великий римач»

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\491352CE.tmp

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\CF8B009D.tmp

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\D1044018.tmp

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\982400AF.tmp

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DF33FE92.tmp

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\6E28A1B1.tmp

 1.        Обмін інформацією «Стівен Спілберг очима колег»

 

 

https://uznayvse.ru/images/thumb/ford-photo-2.jpg

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\5903D8BE.tmp

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C06613DF.tmp

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\2B190982.tmp

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\BB555F61.tmp

 

 

 

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F765102C.tmp

 1.        Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

(про І. Котляревського)

 

Іван Котляревський cropped.jpg

Іван Петрович Котляревський (1769-1838) – видатний український письменник, автор знаменитої «Енеїди», твору, з якого розпочалася тріумфальна хода української народної мови. Народився у Полтаві в бідній сім’ї канцеляриста міського магістрату. Мати Котляревського походила із сім’ї козака Решетилівської сотні.

Спочатку малий Іванко вчився у дияковій школі, як і більшість дітей того часу. У десять років вступив до місцевої духовної семінарії, яка на той час називалася Словенською. Особливо старанно й наполегливо хлопець осягав поетику, риторику, філософію, богослов’я, латинську, грецьку, французьку та німецьку мови. З інтересом читав твори Горація, Овідія, Вергілія. За пристрасть до віршування і вміння до будь-якого слова вправно добирати рими товариші по семінарії прозвали його «римачем».

У 1789 році, після смерті батька, юнак на останньому році навчання залишив семінарію і почав служити чиновником у полтавських канцеляріях, а згодом вчителювати у поміщицьких родинах, одночасно вивчаючи народну мову та народні звичаї. Тоді й розпочав працювати над славнозвісною «Енеїдою», яку він потім писав протягом 26 років.

Замолоду Котляревський дванадцять років служив у війську – в складі Сіверського полку брав участь у російсько-турецькій війні, зокрема, у баталіях під Бендерами та Ізмаїлом. За відвагу й хоробрість його відзначили кількома нагородами. Коли він вийшов у відставку в званні капітана, то повернувся до рідної Полтави. Там і доживав віку, працюючи наглядачем Будинку для виховання дітей бідних дворян та директором Полтавського театру, для якого написав знамениту драму «Наталка Полтавка»  і водевіль «Москаль-чарівник».

Помер Іван Котляревський 10 листопада 1838 року. Похований у рідній Полтаві.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

(про Г. Чубая)

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\F8391A84.tmp

Григорій Петрович Чубай (1949-1982) – видатний український поет, перекладач іспанських, польських, словацьких та російських поезій.

Народився 23 січня 1949 року в селі Березини Козинського району Рівненської області. Закінчив Козинську середню школу. Намагався вступити до Київського державного університету імені Тараса Шевченка, однак через виступ біля пам’ятника Кобзарю, де він висловив власне тлумачення творів Шевченка, дорога до освіти була йому закрита.

Писати вірші та друкуватися почав у ранньому віці. У дев’ятнадцять років написав геніальну, пронизливо-антиімперську поему «Вертеп» - узагальнену картину патологічного стану світу. Тоді ж переїхав до Львова.

Був організатором та видавцем «Скрині» - одного з найперших самвидавівських журналів України.

За волелюбність, внутрішню свободу та культурний опір, існуючій на той час системі, до кінця життя зазнавав переслідувань та утисків. Перебував під арештом, не міг отримати гідної роботи, тяжкою фізичною працею – єдиним джерелом існування – підірвав своє здоров’я.

1979 року успішно склав іспити до Літературного інституту в Москві. Провчився три курси, вважався найкращим студентом на своєму потоці.

Автор поем «Марія», «Світло і сповідь», «Відшукування причетного», поетичних збірок «Говорити, мовчати і говорити знову», «Плач Єремії», низки дитячих віршів та блискучих перекладів.

Ти синім небом дивишся на мене,

Щоб я бува душею не зачах.

В моїх очах – тополь свічки зелені,

В моїх ночах, в задуманих очах.

(З юнацького вірша «Україні»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

(про С. Спілберга)

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\973B598B.tmp

Стівен Спілберг – відомий американський режисер.

Народився 18 грудня 1946 року в місті Цинцинаті в родині інженера та піаністки, мас також трьох старших сестер – Ен, Ненсі та Сю.

Вирішив стати режисером ще в ранньому дитинстві. Першу свою кінокамеру марки «Белл» отримав у подарунок на день народження і за власний кошт зняв більше десятка короткометражок.  На плівку заробляв, працюючи малярем. Зрештою, його двадцятидвохвилинний фільм «Емблін» був помічений Голлівудом, після чого сам глава кінокомпанії «Юніверсал» запропонував молодому Стівену контракт на сім років.

Кінокар’єра Спілберга розпочалася з фільму «Дуель»,  що був знятий для телебачення, але після схвальних відгуків вийшов у широкий прокат. Далі були такі визначні стрічки, як «Щелепи», «Іншопланетянин», трилогія про ІндіануДжонса, «Імперія сонця», «Парк Юрського періоду» та багато інших. Окрім фільмів розважальних жанрів, Спілберг зняв кілька серйозних картин, серед яких «Список Шіндлера» та «Врятувати рядового Раяна». Також виступив як продюсер неймовірної кількості стрічок, як-от «Гремліни» та «Назад у майбутнє». Неодноразовий лавреат премії «Оскар». Батько сімох дітей.

 1.        Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

(про У. Диснея)

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\FBFF4E9E.tmp

 

Чи не кожна дитина на Землі знайома з веселим мишеням Міккі Маусом, смішними песиками Гуффі та Плуто, впертим качуром Дональдом, прекрасною Білосніжкою, веселими гномами та багатьма іншими чудовими персонажами яскравих мультфільмів. Тепер важко уявити світ дитинства й усе наше життя без казок «великого чарівника», яким став бідний американський хлопчик – Уолт Дисней. Він мріяв малювати, а став більше, ніж художником, бо навчився оживляти свої малюнки. Дисней почав створювати мультфільми ще коли анімаційне мистецтво тільки зароджувалося, проте залишив по собі величезну й надзвичайно багату медіа-імперію. А ще він таки створив свій грандіозний парк розваг – Диснейленд, в якому на сьогодні вже побувало понад 250 мільйонів людей.

 

 

 

 

 

 1.   Авторське крісло «Історія людини в історії людства»

(про О. Довженка)

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9C65968.tmp

 

Коли малий Сашко Довженко виріс, то навчився доносити до людей те, що бачить і відчуває сам, бо став видатним письменником і художником, славетним кінорежисером, класиком світового кінематографу. Прославили Олександра Петровича такі фільми, як «Сумка дипкур’єра», «Звенигора», «Арсенал», «Аероград» та інші. А фільм «Земля», знятий 1930 року на Київській кінофабриці, був названий однією з двадцяти найкращих стрічок усіх часів і народів.

Любов до людей і всього живого малий Сашко проніс через усе життя. Ще й сьогодні не київській кіностудії, що носить ім’я Олександра Довженка, можна побачити прекрасний яблуневий сад, посаджений колись його невтомними руками.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. «Діаграма Вена» як форма активного компетентнісного навчання

2.1. Принципи застосування «Діаграми Вена»

 

«Діаграма Вена» – прийом для співставлення, порівняння, знаходження спільних рис, явищ, ознак, у поняттях, образах літературних героїв, явищ природи, властивостей геометричних фігур. Представляє собою кола, що перетинаються (двох або декількох). Середина заповнюється спільними ознаками, а бічні частини – відмінними.

Мета стратегії «Діаграма Вена»: навчити учнів систематизувати великий обсяг матеріалу, розвивати вміння аналізувати та порівнювати різні об'єкти та явища.

Основний сенс застосування прийому в технології розвитку критичного мислення полягає в тому, що  порівняння, тобто характеристики, за якими учні порівнюють різні явища, об'єкти  та інше, формулюють самі учні. Це можна зробити у групах, парах, індивідуально чи обговорити з усім класом.

Для того щоб порівнянь не було забагато, можна запропонувати учням записати на дошці всі пропозиції, а потім визначити найважливіші.

Вчитель застосовує прийом «Діаграма Вена» в основній частині уроку або при закріпленні знань учнів (залежно від предмета та обраної теми).

ХІД РОБОТИ

Крок 1: зобразити «Діаграму Вена» на дошці або запропонувати готові бланки;

Крок 2: зазначити,  які об'єкти будуть розглядатися;

Крок 3: запропонувати школярам порівняти запропоновані об'єкти;

Крок 4: записати спільні та відмінні ознаки у відповідних частинах кола;

Крок 5: зробити висновки, щодо об'єктів, які порівнювалися на уроці.

 

 


 1. .  Кола Вена

«Тернистий шлях слави Уолта Диснея»

 

 


2.3.Кола Вена

«Великий український режисер»


 1.     Кола Вена

«Слово, мов фенікс»

 


 1.     Кола Вена

«Спілберг і Україна»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ ІІІ. Метод інтелект - карт як засіб активізації і розвитку пізнавальної та розумової діяльності учнів

 

3.1. Принципи застосування інтелект - карт

 XXI століття – це століття величезних потоків інформації і адаптація людини до життєдіяльності в постійно мінливому інформаційному середовищі набуває все більшого і більшого значення. Чимала роль у вирішенні цієї проблеми відводиться сучасній освіті, метою якої має стати підвищення рівня інформаційної компетентності учнів на всіх його щаблях, включаючи і систему професійної освіти. Збільшеннярозумового навантаження на уроках з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» вимагає пошуку ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували учнів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знаннями.

Одним з ефективних засобів інтенсифікації освітнього процесу є графічне представлення (ущільнення, згущення) наукової і навчальної інформації. Аналіз публікацій показує, що ця дидактична техніка ефективно використовується як в загальній, так і в професійній освіті.

Під методом інтелект – карт розуміється вивчення предмета (дисципліни) шляхом розгляду і обробки великої кількості інформаційного (навчального або іншого) матеріалу і подання його в зручній для сприйняття і подальшого відтворення візуально-графічній формі.

Інтелект-карта являє собою крок вперед на шляху прогрессу від лінійного (одновимірного) до радіантного (багатовимірного) мислення, оскільки сприймається не сам інформаційний потік, а його ключові моменти.

Метод інтелект карт сприяє розвитку асоціативно-візуального мислення, техніки запам'ятовування і засвоєння інформації в процесі навчання, вміння обробляти в мозку надходить за допомогою реалізації п'яти його основних функцій: сприйняття, утримання, аналізу, виведення і управління[1].

Таке навчання гарантує ясність, зрозумілість, цілісність, запам'ятовуваність, структурованість відображення знань, розвиває розуміння і здатність мислити на мові основних проблем, з якими стикаються навчаючись в побуті, повсякденному житті або в професійній діяльності.

 

 


 ТАТОВА СУМКА             3.2. Інтелект-картка «Пеле «Казна-що» БРАЗИЛІЯ

 

 

 ФАВЕЛИ           1281 ГОЛ М’ЯЧ

ДІКО

 

 ФУТБОЛ

 «САНТОС»

 

 

 

 

 ТАТО -ФУТБОЛІСТ О. ДЕРМАНСЬКИЙ

 

ТРЕС-КОРАСОЙНС ОПОВІДАННЯ

     ТЕМНОШКІРІ КУЛЬМІНАЦІЯ-

          БРАЗИЛЬЦІ ПЕРЕМОГА В

                                          ЧЕМПІОНАТІ МІСТА

           МАМА - ВИХОВУЄ      ДІКО                                                                                       РОЗВЯЗКА- ГРА ЗА КОМАНДУ «БАУРУ»


РОЗМАЛЮВАВ СВІЙ БУДИНОК        3.3. Інтелект-карта «Уолт Дисней» ОСКАР – 29 разів

  

 

 МАЛЮВАННЯ       БІЛОСНІЖКА МІККІ

ЇЖАКИ МАУС

 

 БЕЗ ОЛІВЦІВ

                                                                                                                                                                      СКРУДЖ МАКДАК

 

 

 

 

 ТАТО -ЗАХВОРІВ НА ТИФ О. ДЕРМАНСЬКИЙ

 

СЕСТРА РУТ ОПОВІДАННЯ

     АМЕРИКАНЦІ, КУЛЬМІНАЦІЯ-

        ПЕРЕЇЗДИ ПОДОРОЖ

                                          У МАЄТОК

           МАМА – ПІДТРИМУЄ МРІЮ УОЛТА                                                                                       РОЗВЯЗКА- ДІСНЕЙЛЕНД


РОЗДІЛ ІV. ЛЕГО-вікторина – пізнавальна гра-колаж

 

4.1. Виховна цінність лего-вікторини

ЛЕГО – одна з відомих і поширених на сьогодні педагогічних систем, що використовує  моделі реального світу і предметно-ігрове середовище навчання та розвитку дитини. Основним принципом навчання є принцип «Навчання через дію» —діти  отримують знання  в процесі побудови та дослідження моделей конструктора.

ЛЕГО-конструктор –  це набір для створення різних цікавих ігор. Для наборів ЛЕГО характерні висока якість, естетичність, незвичайна міцність, безпека. ЛЕГО це цікавий матеріал, стимулюючий дитячу фантазію, уяву, формуючий моторні навички. Лего-конструювання допомагає дітям втілювати в життя свої задумки, фантазувати, захоплено працюючи і бачачи кінцевий результат.                                                   

  ЛЕГО-вікторина пізнавальна гра, яка складається з запитань і відповідей з різних розділів оповідань «Дитинство без олівців», «Чарівне бажання», «Вільний та нескорений», «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим».  Запитання побудовані відповідно за сюжетом текстів, зорієнтовані на характеристику образів та пошук виразних деталей, при пошуку відповідей на питання учні комбінують ЛЕГО-цеглинки, піднімаючи елемент того кольору, який відповідає правильній відповіді.

Виховна цінність ЛЕГО-вікторини в тому, що вона розвиває креативність, спритність і активність учнів, розширює їх сприйняття твору, сприяє інтелектуальному вихованню, розвитку пізнавальних інтересів і творчих здібностей, кмітливості, допомагає контролювати знання учнів про художні особливості творів, які вивчаються на уроках позакласного читання. Захоплююча ігрова форма вікторин збільшує емоційний тонус, сприяє кращому засвоєнню змістової інформації вікторин.

 

4.2. Lego-вікторина

«Вільний та нескорений» (про Грицька Чубая)

 

1. Мама Грицька працювала в

а)

 

б)

 

   в)

 

   г)

 

2.  Малий нащадок родини Чубаїв бавився…

а)

 

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

3.  Чоловік порадив дружині…сина.

а)

 

    б)

 

в)

 

 

 г)

 

 

4.  Мама Грицеві лишила…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

5. Син, притулившись до стовбура…

а)

 

    б)

 

    в)

 

 

 г)

 

 

6.  Прибігши додому, Марія зрозуміла, що…

а)

 

 

 б)

 

   в)

 

 

г)

 

 

7.  Хто навчив Грицька читати?

а)

 

    б)

 

    в)

г)

 

8.  Грицько відчув, що Буквар…

а)

 

б)

 

    в)

 

 

г)

 

 

9.  Літера, схожа на перевернуті козячі ріжки, з перетинкою посередині…

а)

 

 

б)

 

    в)

 

    г)

 

10.  Чим написав листа батькам Грицько?

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

11.  Цікаве відкриття зробив Григорій Чубай. Він навчився…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

12.  Григорій Чубай свій перший вірш присвятив…

а)

 

    б)

 

    в)

 

г)

 

 

 

 


4.3. Lego-вікторина

«Дитинство без олівців» (про Уолта Диснея)

 

1. Масть коня Уолта Еліаса Диснея ‒-

а)

 

б)

 

   в)

 

 

 г)

 

 

2.  Вірного скакуна Диснея звали…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

3.  Якою стала зачіска в Еліаса після пригоди в квітнику?

а)

 

    б)

 

в)

 

 

г)

 

 

4.  Хлопчик від батькового гніву заховався…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

5. Батька Уолта Диснея звали…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

6.  Уолт намалював…їжаків

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

7.  Свій перший шедевр на стіні Уолт намалював…

а)

 

    б)

 

 

в)

 

г)

 

8.  Батькову хворобу Дисней зобразив в образі…

а)

 

б)

 

    в)

 

    г)

 

 

9.  Маленький Дисней у дитинстві найбільше боявся…

а)

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

10.  Тато Еліас був злий, бо…

а)

 

 

б)

 

 

в)

 

 

 г)

 

 

 

11.  Казковий персонаж, який приніс всесвітню славу Диснею. Це -

а)

 

 

б)

 

    в)

 

    г)

 

 

12.  Уолт  Дисней в дитинстві мріяв збудувати…

а)

 

    б)

 

 

 в)

 

 

г)

 

 

 

 


4.4. Lego-вікторина

«Хлопчик, який не хотів ставати дорослим»

 (про Стівена Спілберга)

 

1. Спілберг у дитинстві…

а)

 

 

 

  б)

 

 

 

 

   в)

 

 

   г)

 

 

2.  У Спілбергів виховувалось…сестер

а)

 

 

    б)

 

    в)

 

    г)

 

 

3.  На черговий День народження тато подарував Стіві…

а)

 

    б)

 

в)

 

 

    г)

 

 

4.  З неба падав дощ, але незвичайний, а…

а)

 

 

 б)

 

    в)

 

 

г)

 

 

5. Яскравий червоний вогник, що спалахнув. Це був…

а)

 

 

б)

 

 

в)

 

    г)

 

 

6.  Обличчя іншопланетянчика було схоже на…

а)

 

 

 б)  

 

 

    в)

 

    г)

 

 

7.  Перше доручення, яке принесло невеликий заробіток…

а)

 

 

    б)

 

 

 в)

 

г)

 

 

8.  Для масовки в кіно Стіві запросив… дітей

а)

 

 

б)

 

 

 в)

 

    г)

 

 

9.  Побутова деталь, яка стала екраном для перегляду кіно…

а)

 

 

 б)

 

    в)

 

    г)

 

 

10.  Стіві злякався…, якого помітив на одному святі.

а)

 

 

 б)

 

 

 в)

 

 

 г)

 

 

11.  Як Стівен Спілберг поборов свої дитячі страхи?

а)

 

 

 

б)

 

 

    в)

 

 

    г)

 

 

12.  Яка ідея є ключовою на Фабриці Мрій для Стівена Спілберга?

а)

 

 

б)

 

 

    в)

 

 

    г)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.5. Lego-вікторина

«Чарівне бажання» (про Івана Котляревського)

 

1. Мама називала маленького Івана

а)

 

 

б)

 

 

 в)

 

 

г)

 

 

2.  Мама приготувала національну страву…

а)

 

 

б)

 

 

 в)

 

 

г)

 

 

3.  Батько майбутнього письменника працював...

а)

 

 

    б)

 

 

в)

 

    г)

 

 

4.  Бабусині настанови для збування бажань:

а)

 

 

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

  г)

 

 

5. Іванко попросив у Всевишнього, щоб…

а)

 

 

 

 

б)

 

 

   в)

 

 

 

г)

 

 

6.  Найбільше смакували хлопчику галушки…

а)

 

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

 

г)

 

 

7.  Якою постала в уяві семінарія?

а)

 

 

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

 

г)

 

 

8.  Вкажіть евфемізм секретаріату ректора.

 

а)

 

 

б)

 

 

 

в)

 

 

 

 

 г)

 

 

 

9.  Фразеологізм, який окреслює перебування в семінарії:

а)

 

 

 

 б)

 

 

 

в)

 

 

 г)

 

 

10.  Продовжіть речення: «Викладач розповідав про засновників майбутньої великої імперії, а Іванкові…»

а)

 

 

 

  б)

 

 

    в)

 

 

    г)

 

 

11.  Вкажіть, де відбувся перший виступ Івана.

а)

 

 

    б)

 

   

  в)

 

    г)

 

 

12.  Як «Енеїду» сприйняли читачі?

а)

 

 

 

   б)

 

 

 

в)

 

 

 

 г)

РОЗДІЛ V. Гра «Кола на воді»

5.1. Розвиток асоціативного мислення в умовах НУШ

 

    В умовах впровадження концепції НУШ провідне місце належить творчому пошуку учителів, що підвищує ефективність і якість освітнього процесу. Інноваційні зміни в школі викликають необхідність формування активної, творчої особистості, яка самостійно мислить, генерує нові ідеї, приймає сміливі, нестандартні рішення. Софія Русова писала: Нова школа кладе за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини». Ці слова суголосні із сучасними реаліями. Особливо актуальним є застосування на уроках позакласного читання ігрових асоціативних методів. Оскільки вони підвищують ефективність сприймання школярами особливостей структури творів. У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати асоціативне мислення.

       Навколо слів - прізвищ видатних людей з’являються асоціативні кола. Мова наша таїть у собі диво: слова народжують одні одних, вони можуть переплітатися, як дивні візерунки на наших писанках, а ми своєю уявою можемо творити, мріяти, насолоджуватися красою слова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.  ПЕЛЕ – відомий форвард

 

 

П – педантичний футболіст

 

Е – енергійний гравець

 

Л – любить тата

 

Е – ентузіаст фавел

 

https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=c764ae9bd482ee3969c29a7cf2e08bc7&n=33&h=215&w=394

5.3. ДИСНЕЙ –  мультиплікатор

Файл:Disney1968.jpg

Д – Діснейленд побудував

І(И) – інноваційний мультиплікатор

С – створює мультфільми

Н– намалював їжаків

Е ерудований працівник ФБР

Й– Міккі, Скрудж, Білосніжка

 

5.4. СПІЛБЕРГ – культовий режисер

D:\Nadya\Pictures\Марина;)\Стівен Спілберг\Steven_Spielberg_Gol-1.jpg

 

С – сміливий у виборі акторів

П – педантичний кінорежисер

І– інноваційний у кіно

Л– люблячий батько сім’ї

Б – безапеляційний щодо режисури кіно

Е  – ерудований у створенні сюжетів

Р – радісний, коли є результат

Г– геніальний новатор на Фабриці Мрій

 

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\41FD7E17.tmp

5.5. КОТЛЯРЕВСЬКИЙ – автор «Енеїди»

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\14580C1A.tmp

 

К – кмітливий у дитинстві

О – оратор у семінарії

Т– талант проявився у дитинстві

Л– любив свою рідну Полтавщину

Я – ніколи не ставив «я» вище інтересів України

Р  – ремствував над «Енеїдою»

Е – ерудовано використав бурлеск

В– велич його до сьогодні вражає

С – ситуативно писав твори

Ь – любив галушки

К – кобзаря-лірника слухав у дитинстві

И  – писав «Енеїду» 26 років

Й – його «Енеїда» утвердила українську мову

 

 

5.6. ДОВЖЕНКО – зачинатель поетичного кіно

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9873D1D9.tmp

 

Д – довгий шлях до слави

О – отримав від Десни вміння бачити красу

В – вважав себе «сином України»

Ж– жалів, що не може бути відвертим у кіно

Е – енергію віддав поетичному кіно

Н  – над усе любив батьків

К – кінематограф – це його дітище

О – описав у кіно звичайних людей

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\86CE6004.tmp

5.7. ЧУБАЙ – нескорений поет

 

Результат пошуку зображень за запитом чубай фото

 

Ч – чудове колгоспне дитинство

 

У – утримували прив’язаним біля груші

 

Б – боровся за вільне вираження думки

 

А– активно творив поезію

 

Й – його не зламала система

 

Результат пошуку зображень за запитом чубай фото

РОЗДІЛ VІ. Тести на встановлення послідовності подій

6.1.Послідовно вказано події в творі «Чарівне бажання» в рядку

 

А роздуми дружини державного службовця про те, якою мовою необхідно балакати: «по-українськи» чи «по-московськи»  ‒настанови служниці Мотрі кобзар заспівав козацьку думу‒ хлопчики загадують бажання ‒ прохання в Бога про гарячі галушки ‒ жарти в семінарії ‒ читання викладачем Вергілієвої «Енеїди» ‒ Іван перед натовпом римує ‒ навіть родовиті москалі розуміють «Енеїду» Івана Котляревського

 

Б настанови служниці Мотрі‒ кобзар заспівав козацьку думу‒ хлопчики загадують бажання ‒ прохання в Бога про гарячі галушки жарти в семінарії ‒ читання викладачем Вергілієвої «Енеїди» ‒ Іван перед натовпом римує ‒ навіть родовиті москалі розуміють «Енеїду» Івана Котляревського ‒ роздуми дружини державного службовця про те, якою мовою необхідно балакати: «по-українськи» чи «по-московськи»

 

В хлопчики загадують бажання ‒ прохання в Бога про гарячі галушки ‒ жарти в семінарії ‒ роздуми дружини державного службовця про те, якою мовою необхідно балакати: «по-українськи» чи «по-московськи»  ‒ настанови служниці Мотрі ‒ кобзар заспівав козацьку думу ‒ читання викладачем Вергілієвої «Енеїди» ‒ Іван перед натовпом римує ‒ навіть родовиті москалі розуміють «Енеїду» Івана Котляревського

Г Іван перед натовпом римує ‒ навіть родовиті москалі розуміють «Енеїду» Івана Котляревського ‒ роздуми дружини державного службовця про те, якою мовою необхідно балакати: «по-українськи» чи «по-московськи»  ‒настанови служниці Мотрі‒ кобзар заспівав козацьку думу‒ хлопчики загадують бажання ‒ прохання в Бога про гарячі галушки ‒ жарти в семінарії ‒ читання викладачем Вергілієвої «Енеїди»

 

Д роздуми дружини державного службовця про те, якою мовою необхідно балакати: «по-українськи» чи «по-московськи» ‒ хлопчики загадують бажання ‒ прохання в Бога про гарячі галушки ‒ жарти в семінарії  ‒ настанови служниці Мотрі ‒ кобзар заспівав козацьку думу ‒ читання викладачем Вергілієвої «Енеїди» ‒ навіть родовиті москалі розуміють «Енеїду» Івана Котляревського ‒ Іван перед натовпом римує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Послідовно вказано події в творі «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим» в рядку

А став знаменитим на Фабриці Мрій батькиніколине могли дослухати Стіві до кінця ‒батькопоказав як падає зірковий дощ ‒ хлопчик заблукав у лісі‒ порятунок іншопланетянчика ‒ перші зароблені гроші ‒ фарбування паркану ‒ тато купив Стіві кінокамеру ‒ зробив клоуна та дерево героями своїх фільмів

 

Б фарбування паркану ‒ тато купив Стіві кінокамеру батькиніколине могли дослухати Стіві до кінця ‒ батько   показав як падає зірковий дощ ‒ хлопчик заблукав у лісі ‒ порятунок іншопланетянчика ‒ перші зароблені гроші ‒ зробив клоуна та дерево героями своїх фільмів ‒ став знаменитим на Фабриці Мрій

 

В хлопчик заблукав у лісі ‒ порятунок іншопланетянчика ‒ батьки ніколи не могли дослухати Стіві до кінця ‒ батько показав як падає зірковий дощ ‒ перші зароблені гроші ‒ фарбування паркану ‒ тато купив Стіві кінокамеру ‒ зробив клоуна та дерево героями своїх фільмів ‒ став знаменитим на Фабриці Мрій

 

Г батьки ніколи не могли дослухати Стіві до кінця ‒ батько показав як падає зірковий дощ ‒ хлопчик заблукав у лісі ‒ порятунок іншопланетянчика ‒ перші зароблені гроші ‒ фарбування паркану ‒ тато купив Стіві кінокамеру ‒ зробив клоуна та дерево героями своїх фільмів ‒ став знаменитим на Фабриці Мрій

 

Д тато купив Стіві кінокамеру ‒ зробив клоуна та дерево героями своїх фільмів ‒ став знаменитим на Фабриці Мрій ‒ батьки ніколи не могли дослухати Стіві до кінця ‒ батько показав як падає зірковий дощ ‒ хлопчик заблукав у лісі ‒ порятунок іншопланетянчика ‒ перші зароблені гроші ‒ фарбування паркану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.Послідовно вказано події в творі «Дитинство без олівців» в рядку

 

А тренування Паркера як баского мустанга  ‒ перестрибування через квітник ‒ кпини старших братів ‒ намалював 17 їжаків ‒ перша картина на стіні дерев’яного будинку ‒ намалював жеребця пана Шервуда ‒ страшна новина «тиф» ‒ діти ковтали слину і зітхали, бо дуже хотіли апельсина ‒ втеча від здоровенного чорного пса ‒ захоплення великим гарним будинком ‒ обіцянка мами побудувати величезний гарний будинок

 

Б тренування Паркера як баского мустанга  ‒ перестрибування через квітник ‒ кпини старших братів ‒ намалював 17 їжаків ‒ перша картина на стіні дерев’яного будинку ‒ намалював жеребця пана Шервуда ‒ страшна новина «тиф» ‒ діти ковтали слину і зітхали, бо дуже хотіли апельсина ‒ втеча від здоровенного чорного пса ‒ захоплення великим гарним будинком ‒ обіцянка мами побудувати величезний гарний будинок

 

В тренування Паркера як баского мустанга  ‒ перестрибування через квітник  ‒ кпини старших братів ‒ намалював 17 їжаків ‒ перша картина на стіні дерев’яного будинку ‒ намалював жеребця пана Шервуда ‒ страшна новина «тиф» ‒ діти ковтали слину і зітхали, бо дуже хотіли апельсина ‒ втеча від здоровенного чорного пса ‒ захоплення великим гарним будинком ‒ обіцянка мами побудувати величезний гарний будинок

 

Г тренування Паркера як баского мустанга  ‒перестрибування через квітник‒ кпини старших братів ‒ намалював 17 їжаків ‒ перша картина на стіні дерев’яного будинку ‒ намалював жеребця пана Шервуда ‒ страшна новина «тиф» ‒ діти ковтали слину і зітхали, бо дуже хотіли апельсина ‒ втеча від здоровенного чорного пса ‒ захоплення великим гарним будинком ‒ обіцянка мами побудувати величезний гарний будинок

Д тренування Паркера як баского мустанга  ‒ перестрибування через квітник ‒ кпини старших братів ‒ намалював 17 їжаків ‒ перша картина на стіні дерев’яного будинку ‒ намалював жеребця пана Шервуда ‒ страшна новина «тиф» ‒ діти ковтали слину і зітхали, бо дуже хотіли апельсина ‒ втеча від здоровенного чорного пса ‒ захоплення великим гарним будинком ‒ обіцянка мами побудувати величезний гарний будинок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Послідовно вказано події в творі «Вільний та нескорений» в рядку

А батькиприв’язали сина до старої кремезної груші ‒ син притулився до стовбура, обіймав сусідського кота ‒ малий нащадок родини Чубаїв сидів посеред хати на долівці й бавився глиняним півником  ‒ Гриць знайшов удома Буквар ‒ вбрався у святкову білу сорочку, щоб піти до школи ‒ вуглинкою написав листа батькам на останній сторінці Букваря ‒ Гриць зробив відкриття, що можна рими підбирати ‒ свій перший вірш присвятив грушці ‒ вірші надрукували у журналі «Піонер»

 

Б Гриць зробив відкриття, що можна рими підбирати ‒ свій перший вірш присвятив грушці ‒ вірші надрукували у журналі «Піонер» ‒ малий нащадок родини Чубаїв сидів посеред хати на долівці й бавився глиняним півником  ‒ батьки прив’язали сина до старої кремезної груші ‒ син притулився до стовбура, обіймав сусідського кота ‒ Гриць знайшов удома Буквар ‒ вбрався у святкову білу сорочку, щоб піти до школи ‒ вуглинкою написав листа батькам на останній сторінці Букваря

 

В малий нащадок родини Чубаїв сидів посеред хати на долівці й бавився глиняним півником  ‒ батькиприв’язали сина до старої кремезної груші ‒ син притулився до стовбура, обіймав сусідського кота ‒ Гриць знайшов удома Буквар ‒ вбрався у святкову білу сорочку, щоб піти до школи ‒ вуглинкою написав листа батькам на останній сторінці Букваря ‒ Гриць зробив відкриття, що можна рими підбирати ‒ свій перший вірш присвятив грушці ‒ вірші надрукували у журналі «Піонер»

 

Г вбрався у святкову білу сорочку, щоб піти до школи ‒ малий нащадок родини Чубаїв сидів посеред хати на долівці й бавився глиняним півником  ‒ батьки прив’язали сина до старої кремезної груші ‒ син притулився до стовбура, обіймав сусідського кота ‒ Гриць знайшов удома Буквар ‒ вуглинкою написав листа батькам на останній сторінці Букваря ‒ Гриць зробив відкриття, що можна рими підбирати ‒ свій перший вірш присвятив грушці ‒ вірші надрукували у журналі «Піонер»

Д малий нащадок родини Чубаїв сидів посеред хати на долівці й бавився глиняним півником  ‒ Гриць зробив відкриття, що можна рими підбирати ‒ свій перший вірш присвятив грушці ‒ батьки прив’язали сина до старої кремезної груші ‒ син притулився до стовбура, обіймав сусідського кота ‒ Гриць знайшов удома Буквар ‒ вбрався у святкову білу сорочку, щоб піти до школи ‒ вуглинкою написав листа батькам на останній сторінці Букваря ‒ вірші надрукували у журналі «Піонер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.        Послідовно вказано події в творі «Великі фантазії малого Сашка» в рядку

 

А велетень у крислатому брилі плив по небу ‒ Сашко готується шукати Пірата ‒ дідові бувальщини про чудовий світ ‒ ворона накаркала дощ ‒ Сашко зробив опудало для осики – пізнання цілого світу над зачарованою Десною ‒ битва орла з велетом ‒ бабина зігнута постать вже шкандибала біля рядків з буряками ‒ Пірат був мрійником і нишпоркою ‒ гармидер на ринку зачарував Пірата

 

Б   Пірат був мрійником і нишпоркою ‒ гармидер на ринку зачарував Пірата ‒ велетень у крислатому брилі плив по небу ‒ битва орла з велетом ‒ бабина зігнута постать вже шкандибала біля рядків з буряками ‒ Сашко готується шукати Пірата ‒ дідові бувальщини про чудовий світ ‒ ворона накаркала дощ ‒ Сашко зробив опудало для осики – пізнання цілого світу над зачарованою Десною

 

В велетень у крислатому брилі плив по небу ‒ битва орла з велетом ‒ бабина зігнута постать вже шкандибала біля рядків з буряками ‒ ворона накаркала дощ ‒ Сашко зробив опудало для осики – пізнання цілого світу над зачарованою Десною – Пірат був мрійником і нишпоркою ‒ гармидер на ринку зачарував Пірата ‒ Сашко готується шукати Пірата ‒ дідові бувальщини про чудовий світ

 

Г  ворона накаркала дощ ‒ Сашко зробив опудало для осики – пізнання цілого світу над зачарованою Десною ‒ велетень у крислатому брилі плив по небу ‒ битва орла з велетом ‒ бабина зігнута постать вже шкандибала біля рядків з буряками ‒ Пірат був мрійником і нишпоркою ‒ гармидер на ринку зачарував Пірата ‒ Сашко готується шукати Пірата ‒ дідові бувальщини про чудовий світ

 

Д  велетень у крислатому брилі плив по небу ‒ битва орла з велетом ‒ бабина зігнута постать вже шкандибала біля рядків з буряками ‒ Пірат був мрійником і нишпоркою ‒ гармидер на ринку зачарував Пірата ‒ Сашко готується шукати Пірата ‒ дідові бувальщини про чудовий світ ‒ ворона накаркала дощ ‒ Сашко зробив опудало для осики – пізнання цілого світу над зачарованою Десною

 

 

 

 

 

 


РОЗДІЛ VІІ. Творчі літературні диктанти на уроках позакласного читання

7.1. Роль літературних диктантів у формуванні критичного мислення школярів

 

Творчий літературний диктант як одна із форм роботи на уроці української літератури дає змогу вчителю перевірити рівень засвоєння учнями змісту твору, розвивати творчі й комунікативні здібності школярів, їхнє самостійне і критичне мислення, вміння аргументовано доводити власну думку.

Метою такого виду диктантів є:

 • удосконалення вміння сприймати літературний твір як явище мистецтва слова;
 • формування самостійного, критичного мислення учнів;
 • розвиток літературно-творчих здібностей учнів, гармонійної особистості.

Завдання роботи:

Учні повинні знати:

 • зміст літературного твору;
 • ідейне навантаження художніх образів;
 • зміст художніх описів, ліричних відступів, висловлень героїв тощо.

Учні повинні вміти:

 • аналізувати художній твір;
 • добирати цитати, формулювати висновки;
 • створювати асоціативні ланцюжки характеристики подій чи художніх образів;
 • визначати художні тропи; створювати власні висловлення на основі прочитаного.

 

 

7.2. «Вільний та нескорений»  (дитинство Грицька Чубая)

7.2.1. Маленький бранець старої груші

 

 1. Ім’я матері Грицька. (Марія)
 2. Іграшка, якою бавився дворічний Грицько. (Глиняний півник - свищик)
 3. Де вирішили залишити Грицька, йдучи на роботу? (Прив’язаним до старої груші)
 4. Ким працював батько Грицька Петро Васильович? (Бригадиром у колгоспі)
 5. Як поводився Грицько, коли тато ніс його до груші? (Виривався з рук, сопів, намагався вкусити татка)
 6. Чому мама бігла щодуху додому з роботи? (Насувалася злива)
 7. Чи встигла мати додому до дощу? (Ні)
 8. З ким був Грицько біля груші під дощем? (З сусідським котом)
 9. Як повівся хлопчик, коли мама звільнила його від мотузки? (Щиро засміявся)
 10.  Що сказав Грицько, тицьнувши пальцем на мотузку? («Ніколи!»)
 11.  Чому мама плакала, відв’язавши сина? (Знала, що ще не раз доведеться прив’язувати його)
 12.  Що зрозуміла мати Грицька? (Її син буде вільним, де б він не був)

 

7.2.2. Сам собі вчитель

 

 1.               Скільки років було Грицькові, коли він знайшов буквар? (П’ять)
 2.               До кого звернувся хлопчик з проханням навчити його читати? (До мами Марії)
 3.               Що чекало на сина, зі слів Марії, коли він підросте? (Піде до школи)
 4.               Школа, куди мав ходити Грицько, знаходилась… (в Козині, райцентрі)
 5.               Вбраний парадно Грицько вважав, що пора ставати до науки, бо вже… (за ніч підріс трішки)
 6.               Мама сказала, що потрібно зачекати ще… (два роки)
 7.               Грицько вирішив, що… (навчиться читати самотужки)
 8.               Щодня Грицько вивчав …(по одній букві)
 9.               Яка буква завдала хлопчикові найбільше клопоту? (Ь)
 10.          Батьки нічого не знали про синові...(заняття)
 11.          Щоб похвалитися, що уже письменний, Грицько…(написав батькам листа у букварі)
 12.          Що пообіцяв Грицько мамі? (Сам напише щось хороше)

 

 

7.2.3. Юний поет

 1. Дуже захопливим ділом для Грицька було… (підшукувати рими до слів)
 2. Про що Грицьків тато казав: «То пусте, скоро минеться»? (Про спроби віршування Грицька)
 3. Хлопчик легко вбирав в себе…(знання)
 4. Гриць, прочитавши один раз вірш, міг … (повторити його)
 5. Батько Гриця переживав: «Радше таке придумає, що … здобуде на свою голову» (лише клопіт)
 6. Що для Грицька було так само легко, як і дихати? (Писати вірші)
 7. Про що був перший вірш Грицька? (Про стару грушу, до якої колись був прив’язаний)
 8. Свою розповідь про дятла Грицько прочитав … (своєму вчителю української літератури)
 9. Яку пораду дав учитель хлопцеві? (Відіслати вірші до газети чи журналу)
 10.  Грицько надіслав вірші і їх надрукували у … (журналі «Піонер») 
 11.  Мама прочитала у журналі вірш Грицька про … (рідну хату)
 12.  Коли мама сказала, що гордиться сином, Грицько сказав: … («Це лише початок»)

 

7.2.4. «А світ – вертеп…»

 1. Влітку Грицько охоче брав участь у … (розкопках)
 2. Йому блискуче давалися такі поетичні форми, як… (верлібр та білий вірш)
 3. Грицько вкрай гостро сприймав прояв … (несправедливості)
 4. На стінах хати у Грицька висіли … (репродукції картин, вирізаних із журналів)
 5. Мав колекції платівок з … (класичною і українською музикою)
 6. У 17 років Гриць став переможцем Республіканської олімпіади з … (української літератури)
 7. За перемогу був запрошений до … зі складанням іспитів на пільгових умовах. (Київського державного університету)
 8. Що попросили два дядьки в сірому, навідавшись до Грицька в гуртожиток? (Забрати документи і виїхати)
 9. Які провини були у Грицька? (Читав вірші Шевченка біля його пам’ятника, підтримав пропозицію перепоховання Шевченка в Каневі)
 10.  На запитання Грицька, чи не можна говорити те, що думаєш, дядьки відповіли … (що замолодий ще думати)
 11.  Які перешкоди були в Грицька при вступі в інші навчальні заклади? (Ставили незаслужені «двійки», знаходили неіснуючі помилки)
 12.  Який твір прославив поета? (Поема «Вертеп»)

7.3. Великі фантазії малого Сашка (дитинство Олександра Довженка)

7.3.1. Хмари

 

 1. За чим спостерігав Сашко, сидячи на городі? (За хмарами)
 2. Між якими рослинами причаївся Сашко? (Між рядками тютюну)
 3. Яке ім’я було у друга Сашка, з яким він ховався? (Пірат)
 4. Хто в Сашковій родині над усе любить сонце? (Дід)
 5. Чому Сашко передумав бігти по допомогу до діда? (Не знав, як передати бачене)
 6. Що вирішив зробити Сашко, щоб зупинити небесні страхіття? (Кричати)
 7. Хто почув і зреагував на Сашкові крики? (Баба, дідова мати)
 8. Кого боялися всі? (Баби)
 9. Чого боялися навіть більше за бабу? (Бабиних прокльонів)
 10.  Кому найбільше перепадало бабиних прокльонів? (Сашкові і Піратові)
 11.  Єдине місце, де можна було сховатися від баби? (В заростях малини)
 12.  Що водилося «ймовірно» в малині? (Гадюки)

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8E3C4400.tmp

 

7.3.2. Пірат

 

 1. Хто був Сашків друг Пірат? (Пес)
 2. У Пірата був хвіст … (бубликом)
 3. Вуха у Пірата, наче …(міллю поїдені)
 4. Пірат належав до чистокровної української … (селянської породи)
 5. Собача натура весь час гнала Пірата в найромантичніші й найзагадковіші місця…(в реп’яхи, в малину,  в тютюн, в різні бур’яни)
 6. Що робив Пірат з молоденькими огірочками? (Рвав на городі і складав у купку в саду)
 7. Коли Пірат знаходив зайві  яйця, то сумлінно їх … (випивав)
 8. Скільки Сашко мав старших братів, яких утратив в один день? (П’ятеро)
 9. Де загубився Пірат? (на базарі)
 10.  Як відреагував Сашко, дізнавшись про згубу? (Заплакав)
 11.  На який день з’явився Пірат? (На третій)
 12.  Сашко був такий щасливий, що обняв свого друга і …(поцілував)

 

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\DC19514C.tmp

7.3.3. Ворона

 

 1. Влітку разом з батьком, дідом та іншими дядьками Сашко їздив на … (косовицю)
 2. Ввечері косарі розпалювали багаття й варили … (юшку)
 3. Найчуднішою химерією на косовиці була… (ворона)
 4. Вона була спеціальна, накликала … (непогоду)
 5. Якщо ворона прокаркала – знайте : зараз буде …(дощ)
 6. Чому чоловіки вирішили завтра вертати додому? (Два дні йшов дощ)
 7. Як Сашко боровся за своє щастя? (Зробив опудало)
 8. Що позичив Сашко у дядька Самійла? (Солом’яного бриля)
 9. У  сплячого діда Сашко висмикнув з рук … (сіряка)
 10.  У дядька Микити хлопчик стягнув … (чоботи)
 11.  Як повелася ворога, побачивши опудало? (Полетіла геть, і більше не вертала)
 12.  Дядько Самійло похвалив Сашка, кажучи: « Будуть…(з тебе люди!)»

 

7.4. Хлопчик, який не хотів ставати дорослим

(дитинство Стівена Спілберга)

 

                       7.4.1. Стіві та зоряний дощ

 

 1. Місто, в якому жив хлопчик Стіві. (Цинцинаті)
 2. Жив він із мамою, і татом, і … (трьома сестрами)
 3. Маленький Стіві зовсім не поспішав … (ставати дорослим)
 4. Він вважав, що бути дитиною набагато … (цікавіше)
 5. Дорослі вбираються в однакові костюми, ходять на роботу і чомусь  більше … (не вірять у казку)
 6. Стіві вирішив, що ніколи не забуде … , навіть коли стане дорослим. (казку)
 7. До існування казкового світу Стіві хотів привернути саме… (увагу батьків)
 8. Чому батько збудив посеред ночі Стіві? (Хотів показати справжнє диво)
 9. Що за диво було уночі? (Падав зірковий дощ)
 10.  Батько здававсь в цей момент не дорослим, а … (маленьким хлопчиком)
 11.  Це диво в нічному небі стало їхнім …(спільним секретом)
 12.  Хлопчик твердо вирішив, що хоче мати … (друга - іншопланетянина)

 

 Цинциннаті. Карта розташування: Огайо

7.4.2. Стіві та іншопланетянчик

 1. Одного недільного дня Стіві … (заблукав у лісі)
 2. Блукаючи Стіві почув дивний звук, схожий на …  (квиління тварини, що потрапила в пастку)
 3. Мало не потрапивши в яму, Стіві виявив, що там … (щось є)
 4. За допомогою чого Стіві витяг невідомого «когось»? (Палки)
 5. Кого порятував з ями Стіві? (Іншопланентянина)
 6. Червоний вогник світився в іншопланетянина… (в грудях)
 7. Іншопланетянчик простяг свою довгу руку до Стіві і …(погладив його по волоссі)
 8. Куди повів іншопланетянин Стіві? (На узліссі)
 9. «Велетенська ялинкова прикраса, що сяяла, мов зоря», то був справжнісінький … (космічний корабель)
 10.  Якого кольору були іншопланетянчики? (Коричневого)
 11.  Прощаючись, іншопланетянчик торкнувся грудей Стіві, і там на мить спалахнуло… (червонясте світло)
 12.  На запитання Стіві: «Як донести до людей те, що бачу я?» тато відповів… («Можна знімати кіно»)

C:\Users\Школа\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\C1231D2.tmp

7.4.3. Стіві та чарівна кінокамера

 1. Знімати кіно було неможливо без … (камери)
 2. На прохання про камеру батько відповів, що не може собі дозволити такий …(коштовний подарунок)
 3. Стіві вирішив, що потрібно на камеру … (заробити самотужки)
 4. Перша робота у сусідів – Стіві … (фарбував паркан)
 5. Результат пошуку зображень за запитом спілберг фотоКуди складав отримані гроші Стіві? (В коробку з-під кіноплівки)
 6. Коли Стіві отримав камеру? (На день народження)
 7. Хлопчик так зрадів подарунку, що аж… (утратив дар мови)
 8. Стіві дійшов висновку, що для якісної зйомки буває замало … (сонячного світла)
 9. Одного разу Стіві зняв аварію власного …(іграшкового потяга)
 10.  Батьки не повірили, що фільм про аварію був знятий на … (підлозі синової кімнати)
 11.  Стіві остаточно вирішив, що своє життя він … (присвятить кіно)
 12.  Кожен фільм Стіві рідні додивлялися до кінця і навіть вимагали…

(повторення)

Результат пошуку зображень за запитом спілберг фото

 

                                           7.4.4. А далі…

 

 1. Стіві ніколи не зупинявся на …(досягнутому)
 2. За допомогою фільмів Стіві зміг позбутися своїх … (дитячих страхів)
 3. Коли Стіві був маленьким, він злякався … (клоуна)
 4. Результат пошуку зображень за запитом спілберг фотоЯке дерево наганяло жах на Стіві, особливо під час грози? (Дуб, що ріс на подвір’ї)
 5. Стіві зробив клоуна та дерево… (героями свого фільму)
 6. Коли зйомки скінчилися, хлопчик зрозумів, що зовсім…(їх не боїться)
 7. Дуже скоро Стіві став … , і не тільки у своєму містечку (знаменитим)
 8. Він не вчився знімати кіно в спеціальних школах, а всього … (досяг самотужки)
 9. Стіві запросили до …(Голлівуду)
 10.  Ставши дорослим містером Стівеном, він залишився … (дитиною)
 11.  Стіві присвятив своєму космічному другові цілий … (фільм)
 12.  Кіно – це справжня …(магія)

 

7.5. Дитинство без олівців (дитинство Уолта Діснея)

 

7.5.1. Бар’єр

 

 1. Що за тварина носила ім’я Поркер? (Кабанчик)
 2. Де жив Уолт ЕліасДисней? (На фермі)
 3. Скільки правил було в інструктажі для Поркера? (Три)
 4. Про що шкодував Уолт, сідаючи на Поркера? (Що у нього немає гриви)
 5. За що тримався Уолт, сидячи на Поркері? (За вуха)
 6. Як звали братів Уолта? (Рой і Рей)
 7. Який умовний сигнал був в Уолта, щоб Поркер взяв бар’єр? ( Мав сильно вдарити п’ятами, пришпорити)
 8. Через що мав перескочити Поркер? (Через квітник)
 9. Уолт тричі перекинувся і заорав носом у пахучі …(іриси)
 10.  Що зробили Рой і Рей, побачивши Уолта і Поркера в квітнику? (Вибухнули реготом)
 11. Насмішки братів були нічим для Уолта порівняно з … (шкіряним ременем батька)
 12.  Що пообіцяв Уолт своєму кабанчику? (Намалювати його)

 

7.5.2. Їжаки

 

 1. Улюблений і єдиний метод виховання фермера Еліаса Диснея, батька Уолта. (Березова каша)
 2. Маленьке містечко, де жив Уолт. (Марселайн)
 3. Де ховався малий Уолт від батька? (Під старим автомобілем)
 4. За що сердився батько на Уолта? (За їжаків)
 5. Скільки їжаків намалював Уолт? (Сімнадцять)
 6. Мама назвала Уолта вигадником, а батько … (шкідником)
 7. На чому намалював їжаків хлопчик? (На туалетному папері)
 8. Скільки метрів паперу розмалював Уолт? (Три)
 9. Чому батько розсердився? ( Тому що папір коштував гроші)
 10.  Що казав батько Уолта про художників? (Вони ледарі і нероби)
 11.   Чому Уолт малював на туалетному папері? (Бо вдома іншого паперу не було)
 12.  Про що думав Уолт, лежачи під автомобілем? (Добре було б, якби батько купив папір і олівці, і він обов’язково стане художником)

 

Результат пошуку зображень за запитом уолт дісней

7.5.3. Страшне слово

 

 1. Що знайшов одного разу в сараї хлопчик? (Відро з рідкою смолою)
 2. Для чого Уолт вирішив використати смолу? (Для малювання)
 3. На чому малював хлопчик? (На стіні будинку)
 4. Що намалював Уолт? (Будинок, корову в квітнику)
 5. Уолт переконався, що сила мистецтва таки… (страшна)
 6. За що пан Шервуд заплатив Уолтові? (За малюнок)
 7. Скільки заплатив пан Шервуд Уолтові? (25 центів)
 8. На що захворів батько Уолта? (На тиф)
 9. Кого зобразив Уолт у вигляді чоловіка страшного, кощавого, у смокінгу і циліндрі, з торбою в руках? (Містера Тифа)
 10.  Чому Уолт і Рут хотіли звхворіти на тяжку хворобу?(Щоб щодня їсти апельсини)
 11.  Уолт не хотів, щоб  батько…(помер)
 12.  Яке почуття заволоділо Уолтом, коли він стирав малюнок злого Тифа? (Почуття страху і ненависті)

Результат пошуку зображень за запитом уолт дісней

7.5.4. Чудесний особняк

 

 1. Яка тварина снилася Уолтові у кошмарному сні? (Собацюра)
 2. Куди переїхала сім’я Уолта після продажу ферми? (Канзас-Сіті)
 3. Який бізнес купив батько у місті?(Фірму з доставки газет)
 4. Уолт вважав себе дорослим, коли йому виповнилося…(вісім років)
 5. Щодня Уолт вставав о пів на четверту, щоб до початку уроків…(рознести газети)
 6. Що побачив Уолт одного разу після роботи? (Великий гарний будинок)
 7. Уолт витратив півгодини, обходячи маєток у пошуках… (дірки в паркані)
 8. Марно шукаючи іншого  входу, Уолт вирішив піти крізь…(ворота)
 9. Коли він постукав, йому відчинили, але … (не впустили)
 10.  Коли Уолтові не дозволили увійти, він здивовано запитує: «Навіщо… (одній людині стільки краси?»)
 11.  Спроба перелізти через паркан виявилася невдалою, бо Уолт… (зачепився штаньми)
 12.  Уолт пообіцяв собі, що коли він виросте, то побудує гарний будинок і парк розваг, куди …(буде пускати всіх охочих)

 

Результат пошуку зображень за запитом Діснейленд фото

РОЗДІЛ VІІІ. Сенкан як творчий алгоритм характеристики

образів твору

 

8.1.Технологія складання сенканів

 

Сенкан (синквейн) – це короткий неримований  вірш, що складається з п’яти рядків, який виник під впливом японської поезії на початку ХХ століття, і винайдений американською поетесою Аделаїдою Крепс. Він синтезує інформацію і факти в стисле висловлювання, котре описує, віддзеркалює запропоновану тему. Це швидкий і потужний спосіб аналізу, синтезу і узагальнення понять. Цей метод використовують для розвитку образної мови, який не вимагає тривалих затрат часу та передбачає реалізацію практично усіх особистісних здібностей (інтелектуальних та творчих). Процедура складання сенкану гармонійно поєднує елементи трьох освітніх систем: інформаційної, діяльнісної та особистісно орієнтованої. Техніка цього вірша ідеально підходить для розвитку образного мислення, концентрації знань, переосмислення отриманої інформації, вираження своєї позиції щодо теми, а також для вивчення нових понять.                                         

Сенкан – це технологія розвитку критичного мислення на стадії синтезу та рефлексії. Слово «сенкан» походить від французького слова «п’ять» і позначає вірш у п’ять рядків, у якому людина висловлює своє ставлення до проблеми чи поняття. Сенкан - це не звичайний вірш, а вірш, написаний у відповідності з визначеними правилами.                                                                                   

На сьогодні існує декілька видів сенканів (синквейнів): традиційний, зворотній, дзеркальний, синквейн-метелик, гірлянда синквейнів та дидактичний синквейн. Кожен синквейн має свої правила складання.                            

У роботі на уроці української мови та літератури використовую дидактичний сенкан. Дидактичний  «сенкан» (синквейн) вперше розвинувся в практиці американської школи у ХХ столітті. Написання «сенкана» є формою вільної творчості, що вимагає від автора вміння в інформаційному матеріалі найбільш суттєві елементи, робити висновки і коротко їх формулювати.             

Здатність резюмувати інформацію, викладати складні ідеї, почуття і уявлення в декількох словах – важливе уміння. Воно вимагає вдумливої рефлексії, заснованої на багатому понятійному запасі. При зовнішній простоті форми, сенкан  - швидкий, але потужний інструмент для рефлексії, синтезу та узагальнення понять та інформації. Сенкан не демонструє знання, він показує розуміння, оціночні судження з певного питання. Складаючи сенкан, учень реалізує свої особистісні здібності: інтелектуальні, творчі та образні. Правильно складений сенкан має яскраво виражене емоційне забарвлення. Сенкан підсумовує інформацію, висловлює складні ідеї,відчуття та уявлення у декількох словах.                                                                     

Цей метод універсальний. Він може бути застосований до текстів з будь - якого предмета,коли потрібно глибоко зрозуміти і осмислити його зміст.             

Цей метод подобається всім учням. Я використовую  «сенкан» на різних уроках та на всіх етапах уроку.                                                       

На початку заняття сенкан (синквейн) можна використати для мотивації класу або для зясування, наскільки учні обізнані з даною темою.             

На завершення уроку сенкан можна використати для підбиття підсумків, перевірки рівня сприймання матеріалу, уміння характеризувати поняття і явища.                                         

Метод «Сенкан» є цікавим для учнів і має багато позитивних моментів:                                                                                                                             

● забезпечує міжпредметні зв’язки;      

● розвиває творчі здібності учнів;      

● викликає інтерес і навіть захоплення предметом, процесом навчання в цілому.                                                                     

Сенкан надає можливість вчителю:     

● організувати роботу учнів для підбиття підсумків уроку; 

● закріпити основні поняття, які були розглянуті на уроці; 

● оцінити понятійний і словарний багаж учнів.    

Сенкан надає можливість учням:      

● чітко визначитися з ключовими поняттями, головними ідеями уроку ;

● сформулювати свої думки цікавим способом;    

● проявити свої творчі здібності;       

● синтезувати знання, які отримали на уроці. 

Я пропоную наступні способи роботи учнів з сенканом:  

● складання нового сенкана;       

● складання нового короткого повідомлення по готовому сенкану з використанням слів і фраз, що входять до його складу;                                         

● корекція і вдосконалення сенкану;      

● аналіз неповного сенкану без вказівки його теми і визначення назви теми цього сенкану;                                                                                   

● сенкан-загадка.     

 Організаційніформироботи з сенканом:     

● самостійно при виконанні домашньої роботи;    

● самостійно у ході уроку;        

● у складі групи з наступним конкурсом на кращий сенкан з даної теми; 

● робота в парі над однією темою;      

● при підготовці повідомлення за неповним сенканом або визначенні його теми.              

Алгоритм написання сенкана (синквейна) такий:

Перший рядок – одне ключове слово – тема, яке визначає зміст сенкана – об’єкт або предмет, про який іде мова.                                                                                   

Другий рядок – два прикметники, які характеризують дане поняття, дають опис його властивостей та ознак.                                         

Третій рядок – три дієслова, які показують характер дії об’єкта.                Четвертий рядок – коротке речення, в якому автор висловлює своє ставлення до обєкта.                                                                                   

П’ятий рядок – одне слово-резюме, зазвичай іменник, через яке людина висловлює свої почуття, асоціації, пов’язані з даним поняттям, його сутністю.

Таким чином, суворі правила сенкану закріплюють за кожним рядком не тільки кількість слів, а й частин мови, якими може скористатися автор.

Найпоширеніша форма використання - написання

Формула написання сенкана.       

1-й рядок - тема (іменник).        

2-й рядок – опис (два прикметники).      

3-й рядок – дія (три дієслова), пов’язана з темою.   

4-й рядок – ставлення (фраза - чотири слова), почуття з приводу обговореного.                                                                                                                                           

5-й рядок – перефразування сутності (одне слово – синоніми, підсумок, узагальнення).                                                                                    

  Найпоширеніша форма використання – складання сенкану за наданою темою.

Організація роботи по  складанню сенкана:    

● оптимальний час для написання сенкана 5-7 хвилин (перед виконанням учням треба нагадати алгоритм написання  сенкана);                                         

● можна запропонувати індивідуальне виконання, а краще у групах (два-чотири-разом);                                                                                                 

● презентація роботи (кожна група зачитує свій сенкан, після чого можливе спільне обговорення і взаємооцінка).                           

 

 

 

 

 

 

 

8.2.«Маленька людина теж змінює світ» (сенкани до образів твору «Вільний та нескорений»)

 

Грицько

Малий, допитливий

Сидить, бавиться, не підозрює

Не мав з ким залишатися

Синок

 

 

Грицько

Залишений, прив’язаний

Сидить, мовчить, сміється

Позитивно сприймає світ

Бранець

 

 

Марія

Жаліслива, любляча

Шкодує, переживає, біжить

Розуміє безвихідність ситуації

Мати

 

 

Гриць

Кмітливий, наполегливий

Міркує, вивчає, читає

Пише самостійно батькам листа

Відкривач

 

Грицько

Юний, рішучий

Складає, римує, віршує

Друкує вірш про рідну хату

Поет

 

Гриць

Молодий, натхненний

Перемагає, читає, пропонує

Втрачає шанс стати студентом

Правдоборець

 

 

 

 

 

 

 

8.3.«Наполеглива праця творить дива» (сенкани до образів твору «Хлопчик, який не хотів ставати дорослим»)

 

Стіві

Маленький, допитливий

Уявляє, вірить, створює

Ніколи не забуде про казку

Фантазер

 

 

Іншопланетянчик

Коричневий, черепашкоподібний

Дивує, світить, веде

Дякує за порятунок Стівену

Друг

 

 

Кінокамера

Дорога, бажана

Притягує, мотивує, знімає

Чарівна – дарує віру в казку

Мрія

 

 

Містер Стівен

Запрошений, молодий

Вірить, знімає, дарує

Працює добрим чарівником у кіно

Кінорежисер

 

 8.4.«Невидатних дітей не буває» (сенкани до образів твору

 «Великі фантазії малого Сашка»)

 

Сашко

Допитливий, мрійливий

Шукає, дізнається, фантазує

В сірому бачить кольорове

Хлопчик

 

 

Пірат

Незвичайний, вільний

Рве, носить, складає

Переймається долею господарства

Друг

 

 

Пірат

Зачарований, зацікавлений

Біжить, роздивляється, губиться

Повертається додому замурзаним і щасливим

Пес-товариш

 

 

Сашко

Дружній, люблячий

Милується, хвилюється, радіє

Цілує в ніс Пірата-згубу

Приятель

 

Ворона

Противна, клятуща

Сідає, каркає, накликає

Стає запорукою непогоди

Шкідник

 

 

Сашко

Захоплений, рішучий

Вигадує, позичає, відлякує

Уява допомагає знайти рішення

Переможець

 

 

 

 

 

 8.5. «Впізнай себе в дитинстві» (сенкани до образів твору

 «Дитинство без олівців»)

 

                 Уолт

Оптимістичний, вигадливий

Фантазує, тренує, випробовує

Хотів показати всім, де раки зимують

Вершник

 

 

Поркер

Спокійний, терплячий

Слухає, підкоряється, падає

Не зумів взяти бар’єр

Кабанчик

 

 

Уолт

Винахідливий, творчий

Малює, ховається, обіцяє

Вважав, що колись все-таки стане художником

Маляр

 

 

Уолт

Наполегливий, відповідальний

Розносить, втікає, дивується

Мріє побудувати парк розваг

Газетяр

 

Парк-мрія

Фантастичний, цікавий

Манить, приваблює, дивує

Кожен охочий може сюди потрапити

Парк розваг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІХ. Кросворд – це задача-гра

 

9.1.Кросворд як інтерактивний прийом

 

       Одним із розвиваючих видів діяльності на уроках української літератури та дієвим засобом її виховання та навчання є дитяча гра. Педагоги й психологи розглядають дитячу гру як особливу форму взаємовідносин дитини з внутрішнім світом твору.      

      Гра асоціюється із швидкою зміною подій, декорацій художнього тла, зумовлюючи швидке  пристосування до нових правил. Гра –  це ключ-мотиватор в руках вчителя, яким можна відкрити резерви  дитячої винахідливості.                           

       Мета навчальних ігор обумовлена: успішно виконати завдання, перемогти свого конкурента, розвиваючи свої розумові здібності. Ігрові види діяльності використовуються на уроці для того, щоб тримати увагу учнів, щоб інтерес учнів не згасав протягом уроку.                                                                                                                                          

Однією з форм ігрової діяльності є розгадування кросвордів, яка на думку багатьох фахівців, сприяє розвитку пізнавальних інтересів вихованців. Кросворд – це гра-задача, яка полягає у вписуванні літер у перехресні рядки клітинок накресленої фігури так, щоб за горизонталлю та вертикаллю вийшли загадані слова. Це інтерактивний прийом, який можна використовувати в якості розминки на початку уроку, командного змагання або перевірочної роботи під час узагальнення вивчення матеріалу.

 

 

 

 

 

 

9.2. Кросворд «Вільний та нескорений (Грицько Чубай)»

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

2. Дерево, до якого прив'язували маленького Грицька (Груша)

5. Тварина, яка була поруч  з хлопчиком під зливою (Кіт)

6. Грицько написав батькам, навчившись читати (Лист)

7. Іграшка-свищик, якою бавився дворічний Грицько (Півник)

8. Жанр твору, що зробив Чубая відомим (Поема)

9. Ім'я матері Грицька (Марія)

По вертикалі:

1. З цього предмета став переможцем Республіканської олімпіади (Література)

3. У колгоспі батько Грицька працював на посаді… (бригадир)

4. Назва твору, що прославив Грицька Чубая («Вертеп»)

5. Назва райцентру зі школою, де мав навчатися Грицько (Козин)

8. Назва журналу, у якому вперше було надруковано вірші Грицька («Піонер»)

10. Була оспівана у вірші (Хата)

 

 

 

 

 

 

 

4в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1л

 

 

3б

 

е

 

 

 

 

 

 

10х

 

 

і

 

 

р

 

р

 

 

8п

о

е

м

а

 

 

т

 

6л

и

с

т

 

 

і

 

 

 

т

 

 

е

 

 

г

 

е

 

 

о

 

 

 

а

 

2г

р

у

ш

а

 

7п

і

в

н

и

к

 

 

 

 

а

 

 

д

 

 

 

 

е

 

 

 

 

5к

і

т

 

 

и

 

 

9м

а

р

і

я

 

 

О

 

у

 

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

 

р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.Кросворд «Хлопчик, який не хотівставатидорослим

(про Стівена Спілберга)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі:

1. Місто, в якому жив хлопчик Стіві (Цинцинаті)

4. Його злякався Стіві, коли був маленьким. (Клоун)

5. В коробці з-під неї Стіві зберігав свої заощадження. (Кіноплівка)

6. «Велетенська ялинкова прикраса, що сяяла, мов зоря», то був справжнісінький космічний…(корабель)

7. Спостереження за зоряним дощем стало спільним … у Стіві і його тата (секрет)

8. Талановитого Стівена туди запросили. (Голлівуд)

9. Стіві порятував його у лісі. (Іншопланентянин)

15. Яма для іншопланентянина. (Пастка)

16. Для якісної зйомки буває замалого сонячного …(світла)

 

По вертикалі:

2. У грудях в іншопланетянина світився червоний …(вогник)

3. Щоб заробити грошей на камеру, Стіві фарбував сусідський… (паркан)

5. Щоб донести до людей свої погляди, Стіві вирішив його знімати. (Кіно)

10. Знімати кіно без неї неможливо. (Кінокамера)

11. Стіві присвятив його своєму космічному другові. (Фільм)

12. Він був головним об’єктом у зйомці першого фільму Стіві про аварію. (Потяг)

13. Сюди привів Стіві іншопланетянчик. (Узлісся)

14. За її допомогою Стіві порятував інопланетянина. (Палка)

 

 

 

 

 

 

 

 

3п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ц

и

Н

ц

и

н

а

Т

і

 

7с

е

10к

р

е

т

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р

 

 

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4к

Л

о

у

н

 

н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

о

 

 

 

 

 

 

2в

 

 

 

5к

і

н

О

п

л

і

в

к

а

 

 

 

 

 

о

 

 

 

і

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

г

 

 

 

н

 

 

11ф

 

 

 

 

м

 

 

 

 

 

 

н

 

 

8г

о

л

л

І

в

13у

д

 

е

 

 

 

 

 

 

и

 

 

 

 

 

 

Л

 

з

 

 

р

 

 

 

 

 

 

6к

о

Р

а

б

е

л

Ь

 

л

 

15п

а

с

т

к

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М

 

і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16с

в

і

т

л

а

 

 

 

 

 

 

 

 

14п

 

 

 

 

с

 

 

 

 

 

 

 

9і

н

ш

о

12п

л

а

н

е

Н

т

я

н

и

н

 

 

 

 

 

 

 

 

О

 

л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т

 

к

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4. Кросворд «Великі фантазії малого Сашка»

(про Олександра Довженка)

 

По горизонталі:

1. Сашко стягнув їх у дядька Микити. (Чоботи)

4. Що у небі привернуло увагу Сашка? (Хмари)

6. Пірат рвав їх на городі, носив в садок і складав на купу. (Огірки)

7. Найзагадковіші й найромантичніші місця, на думку Пірата. (Реп'яхи)

8. Грядки з цією рослиною стали прихистком для Сашка і Пірата. (Тютюн)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

12

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

13

 

14

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Її всі в Сашковій сім'ї боялися. (Баба)

10. Їх боялися навіть більше за бабу. (Прокльони)

11. Місце, де загубився Пірат. (Базар)

13. Він над усе любить сонце. (Дід)

16. Найчудніша химера на косовиці. (Ворона)

По вертикалі:

2. Її зарості – єдине місце, де можна сховатися від баби. (Малина)

3. Влітку туди вирушали батько, дід та інші дядьки. (Косовиця)

5. Вони, очевидно, водилися в малині, але не були такі страшні, як баба. (Гадюки)

10. Єдиний і найкращий друг Сашка. (Пірат)

11. У дядька Самійла він був із соломи. (Бриль)

12. Сашко змайстрував його, щоб вберегтися від непогоди. (Опудало)

14. Він приходив після воронячого каркання. (Дощ)

15. Ворона булла спеціальна: вона вміла накликати її. (Непогода)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2м

 

3к

 

 

 

 

д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

о