Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ВМІЛЕ ВІДПОВІДАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДИНІ ФОРМУЛЮВАТИ НАДІЙНІ ВІРОГІДНІ СУДЖЕННЯ

Про матеріал

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ВМІЛЕ ВІДПОВІДАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДИНІ ФОРМУЛЮВАТИ НАДІЙНІ ВІРОГІДНІ СУДЖЕННЯ

Перегляд файлу

Супрун Мирослава Дмитрівна,

вчитель початкових класів

Посухівського навчально-виховного комплексу

«Дошкільний навчальний заклад-

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»

Уманської районної ради

Черкаської області

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – ВМІЛЕ ВІДПОВІДАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ЛЮДИНІ ФОРМУЛЮВАТИ НАДІЙНІ ВІРОГІДНІ СУДЖЕННЯ

Освітня система в Україні повинна сприяти реалізації основних завдань суспільно-економічного та культурного розвитку суспільства. Головне завдання вчителів – виховати дитину, яка вміє спочатку самостійно вчитися, а потім самостійно та творчо працювати і жити. В школі учень повинен навчитися самостійно формувати мету та шляхи її досягнення. Цього досягти значно важче, ніж навчити читати,писати та лічити.[2, с.7]

Завдання вчителів початкової школи полягає в тому, щоб з перших днів навчання у школі створити атмосферу для формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети вивчення шкільних предметів;підтримувати пізнавальну активність учнів;спонукати учнів до порівняння отриманої інформації з особистим досвідом; розвивати критичний спосіб мислення.

Що передбачає поняття «критичне мислення»? Це здатність дитини чітко виділити проблему,яку необхідно розв'язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки, навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно; бути відер і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

Ніхто не може мислити за людину, висловлювати її думки та переконання. Мислення стає критичним,якщо носить індивідуальний характер. Критичне мислення досить часто починається з постановки проблеми. Початок розв'язання проблеми – це збирання інформації про неї. Закінчення процесу критичного мислення – це прийняття рішення, яке дозволить оптимально розв'язати поставлену  проблему. Дитина живе в соціумі. Тому доводити свою позицію вона має в спілкуванні. В результаті спілкування дитина поглиблює свою позицію або може щось змінити в ній.

Можна виділити ознаки дитини, яка мислить критично:

 1. Здатність сприймати думки інших критично.
 2. Компетентність.
 3. Небайдужість у сприйнятті подій.
 4. Незалежність думок.
 5. Допитливість.
 6. Здатність до діалогу і дискусії.

Звичайно, критичне мислення формується поступово, воно є результатом щоденної кропіткої роботи вчителя і учня, з уроку в урок, з року в рік. Не можна виділити чіткий алгоритм дій вчителя з формування критичного мислення в учнів. Але варто звернути увагу на певні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів критично мислити, а саме:

 1. Достатня кількість часу для збору інформації за заданою проблемою
 2. Учні повинні усвідомлювати, що від них очікується висловлення своїх думок та ідей у будь-якій формі.
 3. Учні повинні мати можливість для обміну думками.
 4. Учні повинні вміти слухати і цінувати думки інших.
 5. Діти повинні знати, що їм можна мислити поза шаблоном.
 6. Школярі повинні займати активну позицію у навчанні, отримувати справжнє задоволення від здобування знань. Це буде для них стимулом до роботи на складнішому рівні, до прагнення мислити нестандартно, критично.[1, с.57-59]

На мою думку,вчитель,що мислить і живе за шаблонами,не зможе розвинути у дітей здатність милити критично. У свої діяльності я керуюсь принципом вільного висловлення думок, цього я вимагаю і від учнів. Мислити нестандартно можна і під час уроків, і в позаурочний час. Пропоную декілька видів прийомів,методів та технологій,які, на мою думку, сприяють розвитку комунікабельних навичок учнів,спонукають їх до висловлювання власного бачення і вирішення поставлених цілей на власний розсуд.

«Активне слухання» - формуються навички активного слухання та висловлювання власних думок. За допомогою цієї вправи можна акцентувати увагу учнів на важливості вдосконалення цих навичок для навчальної діяльності та життя. Розвиток цієї навички також є важливим для ефективного партнерства учнів під час групової чи парної роботи.[3,с.39]

«Незакінчені речення» - оперативне залучення учнів до діяльності, взаємодія, можливість ґрунтовніше працювати над формою висловлення власних ідей, порівнювати їх з іншими, вільніше висловлюватися щодо запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити коротко, але по суті й переконливо. [3,с.66]

«Коло ідей» - вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей і залучення всіх учнів до обговорення власного питання. [3, с.83]

«Робота в парах» - технологія сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватися, критичного мислення, вміння переконувати і вести дискусію. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. [3, с.91]

«Безперервна шкала думок» - розвиває в учнів навички прийняття особистого рішення та вдосконалення вміння аргументувати свою думку. Розглядаючи полярні точки зору з проблеми, що дискутується, учні знайомляться з альтернативними позиціями;прогнозують,які наслідки буде мати та чи інша точка зору для окремих людей; навчаються на практиці відстоювати свою позицію, вислуховувати думки інших; отримують додаткові знання з теми, що вивчається. [3, с.121]

Критичне мислення має розвиватися  і в школі, і в родині, і в суспільстві. Завдання вчителя – допомогти дитині мислити. Найкращим стимулятором для розвитку критичного мислення є аналіз прочитаних творів.

Розробка уроку читання для 4 класу

Тема:Добре серце не буває ніколи горде.

Матеріал уроку. Ганс Крістіан Андерсен «Гидке каченя» (уривки)

Мета:формування ключових компетентностей:

вміння вчитися –самоорганізовуватися до навчальної діяльності у взаємодії з іншими учасниками навчально – виховного процесу;

загальнокультурної – дотримуватися норм мовленнєвої культури, зв'язно висловлюватися в контексті змісту;

соціальної – проектувати стратегії своєї поведінки з урахуванням інтересів та потреб інших;

громадянської – раціонально використовувати час, поважати думку інших;

здоров'язбережувальної– попередити стомлюваність очей, сприяти формуванню правильної постави;

інформаційно – комунікативної – вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти й оперувати інформацією, переносити набутий життєвий досвід у нову ситуацію;

формування предметних компетентностей – ознайомити учнів з особистістю славетного казкаря; допомогти дітям усвідомити складний шлях пізнання себе і навколишнього світу; відпрацьовувати способи та якість читання.

Обладнання:комп'ютер, проектор, проектна дошка, маски героїв казки, ілюстрації до казки

Тип уроку:комбінований.

Форма проведення :урок – мандрівка «В пошуках істини».

Конкретизовані навчальні цілі уроку

Когнітивні рівні

Конкретизовані навчальні цілі

Перелік

запитань – завдань

Навчально – методичне забезпечення

 

 

 

 

Знання

Учень:

- називає назву, автора твору;

- визначає головну думку казки

-Поясніть, як ви розумієте виділені речення.

-Як по іншому можна назвати казку?

Підручник

Розуміння

Учень:

- Формулює запитання за змістом прочитаного;

-відповідає на запитання за змістом прочитаного;

Готує запитання для уявного діалогу з автором (на роль автора обирають учня)

-Дайте правильну відповідь на запитання.

-Поставте одне одному запитання як за змістом прочитаного, так і за темою уроку.

 

Які запитання ви б поставили «авторові» твору?

 

Запитайте «автора»

 

Завдання до наступного уроку

Застосування

Учень виразно, інтонаційно читає і переказує казку та її частини

-Прочитайте казку до кінця

-Перекажіть частину казки від імені одного з героїв

Підручник

Маски

Аналіз

Учень зіставляє малюнок з текстом

-Розгляньте малюнки до казки. Які епізоди зображені?

-А які малюнки намалювали ви?

Підручник

 

Малюнки учнів

Синтез

Учень бере участь у дискусії «Моя точка зору»

Запитання для обговорення.

Розв'язання проблемних ситуацій

 

Оцінювання

Учень висловлює оцінні судження про долю гидкого каченяти

Технологія «Мікрофон»

Рефлексія уроку

Слайд 17

Хід уроку

І. Організаційна частина

Любі діти! У наш клас

Завітали люди щирі.

Привітайте в добрий час

Гостей посмішкою й миром.

ІІ. Відтворення і корекція опорних знань.

1.Вступне слово вчителя.

-Сьогоднішній урок хочу розпочати словами «Добре щире серце не буває ніколи горде». Саме про таке серце, про любов і безкорисливість йдеться у казках Ганса Крістіана Андерсена.(слайд 1)

 Мабуть, немає такої людини. Яка б не читала і не слухала казок. Казка – це символ дитинства та родинного затишку. Одним із найбільш відомих казкарів світу є датський письменник Г.К.Андерсен. (слайд 2). Твори, написані ним, стали справжнім святом для дітей. Невипадково Міжнародний дитячий день книги відзначають у день народження письменника - казкаря  2 квітня.

Г.К.Андерсен був людиною неординарною. У 17 років він вступив до школи. Пізно, звісно, але, як з'ясувалося, і в цьому віці можна навчатися. Андерсен був колоритною особистістю, це стосувалося і поведінки, і зовнішності. Він завжди викликав в оточуючих посмішку: з довгим носом, надзвичайно худий, незграбний. Але долі Андерсена можна позаздрити. Першу книжку він видав ще в юності. Уже в 30 років письменник заробляв літературною працею, а в 40 років став всесвітньо відомим. Він товаришував з усіма видатними людьми того часу, спілкувався з монархами. Старість провів у пошані і славі. На жаль, Андерсен не зазнав родинного щастя, але любив повторювати: «Я приношу користь світу, а в цьому є сенс мого життя».

2.Читання «переплутанок» слів.

-Відновіть назви казок, які обмінялися частинами своїх слів. (слайд 3)

(Русавочка, Дюймолонька, Дика королева, Снігові лебеді)

-Хто автор цих казок?

-А до яких казок ці ілюстрації? (слайд 4)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

-А на сьогоднішньому уроці ми повинні проаналізувати міжособистісні відносини між героями казки Г.К.Андерсена «Гидке каченя». Разом з головним персонажем казки каченям шукатимемо істину - хто є хто, відчуємо його страждання, відчай, радість і душевний спокій.

ІV. Робота над темою уроку

Місце народження(слайд 5)

Каченя. Я народилося на старому хуторі, обведеному високою канавою. У гнізді, біля самої води, під величезними лопухами, одного дня я з'явилося на світ, а перед цим з яєць повилуплювалися мої братики та сестрички, маленькі каченята.

Похід до канави(слайд 6)

Каченя. Я трішки відрізнялось від інших каченят – було більше і кольором інше. Але плавало в річці я найспритніше. Мама – качка дивилася на мене якось дивно, думала, що я індича.

Пташиний двір(слайд 7)

Каченя. А потім нас, діток, мама повела на пташиний двір. І я зрозуміло, що мене ніхто не любить…

Качка. Це неправда! Я тебе любила! Я визнала, що ти моє рідне дитя, що ти гарно гребеш лапками, рівно тримаєшся на воді. І справді нічогеньке, коли до тебе добре придивитися!

Я,навіть, насварила одну качку – забіяку, яка скубнула тебе за потилицю.

Вчитель.

-А хто найстарший на вашому пташиному подвір'ї? (стара качка з клаптиком на нозі)

-Які дарунки вона приймала? (риб'ячу голівку)

-Які ще птахи були? (кури, індики)

-Якими рисами вони були наділені? (глузливі, забіяки, зверхні, нахабні, жорстокі)

-Це персонажі з негативними рисами. А хто з героїв казки ставився позитивно до каченяти? (качка - мама, стара качка)

-Чи любила дівчина каченя?

-Чому гидке каченя вирішило втекти?

-А що було б, якби воно залишилося на подвір'ї?

У бабусі(слайд 8)

Каченя. Я не витримало знущань на пташиному дворі і втекло. Але на цьому мої сумні пригоди не закінчились…

1.Читання уривка в особах.

-Прочитайте  в особах уривок від слів «Уже на ніч……» до слів «…всі тварини зневажали»

-Чому не виникло взаєморозуміння між каченям, бабусею, куркою та котом? (бабуся була старенькою людиною, мала поганий зір, не зуміла розгледіти, що це маля і чекала від нього яєць; курка думала, що істота, яка не вміє нести яйця, не має права голосу; кіт вважав, що каченя не має права мати власну думку, бо воно не вміє вигинати спину, воркотіти та пускати іскри. Ці персонажі були з обмеженим кругозором, тому не змогли зрозуміти бажань і страждань каченяти)

2. Самостійне опрацювання казки до кінця

Зустріч з прекрасними птахами(слайд 9)

Каченя. А потім я побачило красивих птахів.

Вчитель.

-Прочитайте опис птахів.

-Які прикметники використано в описі?

-Прочитайте, які почуття пережило у цей момент каченя?

-Як ви розумієте вислів «а коли випливло – було як не своє»?

-Прочитайте рядки з казки, як каченя ставилось до чудових птахів.

Фізкультхвилинка

Незвичайне перетворення(слайд 10)

Каченя. А потім була зима така холодна, така холодна! Але надто сумно розповідати про всі мої пригоди і нещастя, що трапились тієї суворої зими.

Вчитель.

-А я вам зараз зачитаю уривок, що не ввійшов до вашого підручника (читання уривка зі збірки казок Г.К.Андерсена, ст.63)

-Що трапилось одного весняного дня? Прочитайте опис саду, в який потрапило каченя.

-Поміркуйте, чому каченя охопив незвичайний сум, коли воно побачило трьох лебедів?

-Яке рішення воно прийняло? Прочитайте його думки.

-Яке перетворення трапилось з гидким каченям?

-Чи були використані чари?

-Чи змінилось серце птаха? Доведіть рядками твору.

-Поміркуйте разом над змістом виділених речень.

-Яка головна думка казки?

-А як ви гадаєте, якби гидке каченя вилупилося у лебединому гнізді, чи було б воно гордим?

V. Робота над характеристикою дійових осіб(слайди 11, 12. 13)

-Впишіть у таблички дійових осіб та риси, позитивні чи негативні, які їм притаманні.

VI. Робота над характеристикою головної дійової особи(слайд 14)

-Хто є головною дійовою особою?

-Як каченя ставиться до себе? А до навколишнього світу?

VII. Складання діафільму на тему «Гидке каченя»(слайд 15)

-Розгляньте малюнки до казки, що в підручнику. Які епізоди казки зображені?

Вам було дано завдання намалювати малюнок до епізоду, який припав до душі. (виставка малюнків)

VIII. Підсумок уроку

-Ми закінчили роботу над казкою. Яке враження справила на вас казка?

-А як по-іншому можна було б її назвати?

-Кожна казка для дітей – це життєва історія людей. Чи могли б бути такі відносини між людьми, як між героями казки?

-Каченя зазнало принижень через свою зовнішність. Чи є зовнішність найважливішою в житті людини? А що головне?

-Які права було порушено відносно каченяти іншими дійовими особами?

(Право вільно висловлювати свої погляди – курка і кіт.

Всі рівні у правах, ніхто не повинен їх ущемляти – пташиний двір.

Ніхто не повинен бути жертвою насильства або війни – пташиний двір.

Особлива турбота про біженців – бабуся.

Право на любов і спілкування – мама – качка.

Ніхто не повинен бути скривджений і зневажений – пташиний двір.)

-Не зважаючи на часті життєві негаразди, які випали на долю автора казки Г.К.Андерсена, йому судилося велике щастя бути улюбленцем свого народу. (слайд 16). Пам'ятник Русалоньці є символом всієї Данії. До самої старості Андерсен залишався чистосердечною дитиною, яка вміла ловити душі людські – і дитячі, і дорослі.

ІХ. Оцінювання.

Х. Домашнє завдання(слайд 17)

Скласти уявний діалог з автором, сформулювати по 5 запитань за змістом прочитаного.

 

Список літератури

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій –Харків «Основа» 2011-С.57 - 63

2. Освітні технології – Київ «А.С.К.»2002- С.7 – 27

3.Пометун О.Енциклопедія інтерактивного навчання – Київ , 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Безверха Марина
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
25 грудня 2017
Переглядів
6221
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку