КТП 10 клас 2 семестр

Про матеріал
за підручником для 10 класів закладів загальної середньої освіти Ю.Клименко, Французька мова (Français 10), Київ, видавництво «Генеза» 2018 Навчальне навантаження – 70 годин, 2 рази на тиждень
Перегляд файлу

Французька мова 10 клас Клименко 2018 (10 рік)Календарно-тематичне планування

з французької мови

 

10 клас

10-й рік навчання, рівень стандарту

 

( за підручником  для 10 класів закладів загальної середньої освіти Ю.Клименко,

Французька мова (Français 10), Київ, видавництво  «Генеза» 2018)

 

Навчальне навантаження – 70 годин, 2 рази на тиждень

 

II-семестр

Дата

Змістова

лінія

Тематика

ситуативного

спілкування

Мовний компонент

Мовленнєвий компонент

Соціокультурна компетенція/

Загальнонавчальна компетенція

Д/З

 

 

 

 

фонетична

граматична

лексична

аудіювання

говоріння

читання

письмо

 

 

Тема 5: Робота та професії (la travail et les métiers)

34

 

Громадянська

відповідальність

 

Молодь та професії

Ex.7 p.92

La concordance des temps

Ex.10 p.93

l'administrateur

l'assistant

le consultant

distribuer des dépliants

le serveur l'ouvrier

l'animateur

l'infirmière

le tuteur

l'opérateur d'installation d'ordinateur

Ex.3 p.91

Ex.1 p.90

Ex.5 p.91

Ex.8 p.92

Введення в соціокультурне середовище: ознайомити з новим лексичним матеріалом/ Усвідомлювати мету поставленого завдання; активно застосовувати мову, що вивчається;

оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Формувати елементарні уявлення про цінності чужої культури. 

Виховувати естетичні смаки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні вміють визначати види професій, знають як здобути професію,  розуміють процес отримання роботи, вживають лексику по новій темі, використовують нові граматичні вміння

 

Ex.9 p.93

(письмово)

35

 

Професії

 

La concordance des temps

Ex.8 p.96

le métier

le proffeseur

le médecin

le policier

le pompier

l'éducateur

le coiffeur

le cuisinier

le conducteur

la caissière

le vendeur

le banquier

Ex.6 p.95

Ex.1 p.94

Ex.4 p.94

Ex.5 p.95

Ex.9 p.96

(письмово)

36

 

Обирати професію

Ex.6 p.98

La concordance des temps

Ex.9 p.100

une offre d'emploi,

une demande d'emploi,

à la recherche de,

postuler (poser) sa candidature,

un entretien d'embauche,

embaucher / recruter / engager

 

 

Ex.1 p.92

Ex.4 p.98

Ex.6 p.98

Ex.3 p.98

Ex.7 p.100

(усно)

37

 

Популярні професії у світі

 

La concordance des temps

Ex.7 p.104

 

l'institutrice,

le principal,

prof,

un licence,

le programmeur,

l'enseignant

Ex.1 p.101

Ex.3 p.102

Ex.6 p.103

Ex.4 p.102

Ex.5 p.103

(усно)

38

 

Активність до успіху

 

La concordance des temps

Ex.8 p.108

 

agir,

reussir,

etablissement,

une approche educative de l'orientation,

l'intervention,

la bouche,

le capital de depart

Ex.2 p.105

Ex.1 p.105

Ex.6 p.107

Ex.6 в p.108

Ex.5 p.107

(усно)

39

 

 

 

Bilan 5

 

 

 

Ex.1 p.109

 

 

 

Ex.2 p.110

(усно)

 

40

 

 

Сторінка цивілізації 5

 

 

 

 

Ex.1 p.111

 

 

 

Ex.2 p.112

(письмово

 

41

 

Твір-розповідь:

«Моя майбутня професія»

(контроль говоріння)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розказувати розповідь

Тема 6: Франція, Україна та франкомовні країни (la France, l'Ukraine et les pays francophones)

42

 

 

Географічне місце знаходження Франції. Шестикутник

 

La phrase exclamative

Ex.6 p.116

l'hexagone,

la region parisien,

agglomeration,

le mer Mediterrane,

le mer du Nord,

l'ocean Atlantique,

industriel,

agraire,

les reserves naturelles

Ex.1 p.113

Ex.3 p.114

Ex.4 p.114

Ex.7 p.116

Введення в соціокультурне середовище: ознайомити з новим лексичним матеріалом/ Усвідомлювати мету поставленого завдання; активно застосовувати мову, що вивчається;

оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Формувати елементарні уявлення про цінності чужої культури. 

Виховувати естетичні смаки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні вміють писати своєму другу про свій регіон, знають географічні дані про Францію та Бельгію, розуміють великий внесок організації Франкофонія, вживають лексичні одиниці, використовують нові граматичні навички

 

 

Ex.5 p.115

(усно)

43

 

Громадянська відповідальність

Подорож по Белгії

Ex.3 p.118

La phrase exclamative

Ex.6 p.119

le depute-bourgmestere,

la belgigue,

bruxelles,

communaute francophone,

l'accent,

le germanophone,

linquistique

 

Ex.1 p.117

Ex.1 d p.118

Ex.2 p.118

Ex.6

p.119

Ex.4 p.119

(письмово)

44

 

Франкофонія

 

La forme de quel

Ex.7 p.123

les valeures des lumieres,

la declarition des droits de l'homme,

la revolution francaise,

fortement,

fecondants,

coexister,

coooperer

Ex.1 p.120

Ex.6 p.122

Ex.4 p.121

Ex.8 p.123

Ex.3 p.121

(усно)

45

 

Україна та ЄС

 

 

la revolution du maidan,

un processus ambitieux de democratsation,

minieres,

energetiques,

agricoles,

d'acier

Ex.2 p.125

Ex.1 p.124

Ex.6 p.126

Ex.5 p.126

Ex.3 p.125

(усно)

46

 

Bilan 6

 

 

 

Ex.1 p.127

 

 

 

Ex.2 p.127

(усно)

47

 

Сторінка цивілізації 6

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.128

(усно)

48

 

Твір-розповідь:

«Франція та Україна: партнерство»

(контроль говоріння)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розказувати розповідь

Тема 7: Наука. Технічний прогрес. Погода та природа (la science, le progress technique, le temps et la nature)

49

 

Екологічна безпека тт. сталий розвиток

Погляд у майбутнє

 

Les pronoms relatifs

Ex.6 p.132

le future,

la science-fiction,

le metropolain,

les gaz-cab,

les voitures,

les railways,

une scandale

Ex.1 p.130

Ex.5 p.131

Ex.3 p.131

Ex.7 p.132

Введення в соціокультурне середовище: ознайомити з новим лексичним матеріалом/ Усвідомлювати мету поставленого завдання; активно застосовувати мову, що вивчається;

оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Формувати елементарні уявлення про цінності чужої культури. 

Виховувати естетичні смаки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні вміють аналізувати технічний прогрес за останні століття, складати висновки стосовно впливу технології, знають як техніка впливаю на природу, оберігають довкілля, використовують нові лексичні одиниці, застосовують граматичні вміння

Ex.8 p.132

(усно)

50

 

Хай живе прогрес!

 

Les pronoms relatifs

Ex.8 p.136

faire  implanter,

micro-capteurs,

un emmetteur-recepteur,

une capsul,

un petit check-up,

pda,

l'ordinateur,

l'internet

Ex.1 p.133

Ex.5 p.135

Ex.3 p.133

Ex.9 p.136

Ex.7 p.135

(усно)

51

 

Смартфонізація

 

Les pronoms relatifs

Ex.8 p.139

le telephone portable,

la smartphone,

un message,

un sms,

un texto,

une application,

un magasin d'aplication, en ligne,

un ecran tactile,

un chargeur,

une batterie,

charger un telephone,

envoyer un message,

se connecter a l'Internet, telecharger,

communiquer, la messagerie vocale

Ex.3 p.137

Ex.1 p.137

Ex.4 p.138

Ex.5 p.138

Ex.7 p.139

(усно)

52

 

Світ майбутнього

 

 

l'inventeur,

le bareau a vapeur,

l'helicoptere,

l'aeroglisseur,

le stethoscope,

le chloroforme,

les vaccins,

l'aeronautique,

l'energie nuclearie

Ex.1 p.140

Ex.5 p.142

Ex.3 p.140

Ex.4 p.1142

Ex.2 p.140

(усно)

53

 

Техніка та природа

Ex.1 p.143

Si+imparfait et conditionnel present

Ex.8 p.147

l'ecologie,

ecologique,

l'ecologiste,

la faune,

la flore,

le milieu,

la nature,

naturel,

la decharge,

le dechet,

depoller,

la couche d'ozone,

la depollution,

detruire,

l'eolienne,

 

Ex.2 p.144

Ex.5 p.146

Ex.3 p.145

Ex.9 p.147

Ex.10 p.147

(письмово)

54

 

Природа та біосфера

 

Les pronoms relatifs

Ex.7 p.150

la decharger sauvage,

proteger,

la protection,

polleur,

l'elimination des dechets,

le traitement,

toxique,

sauvegarder,

le dioxyde de carbone,

recycler,

le recyclage,

radioactif,

le rechauffement,

polluant,

nocif,

gaspiller,

la preservation,

la nuisance,

propre,

le parc naturel,

la maree noire

Ex.1 p.148

Ex.2 p.149

Ex.5 p.149

Ex.4 p.1149

Ex.3 p.149

55

 

Bilan 7

 

 

 

Ex.1 p.152

 

 

 

Ex.2 p.152

(усно)

56

 

Сторінка цивілізації 7

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1 p.153

(усно)

57

 

 

Твір-розповідь:

«Світ через 20 років»

(контроль говоріння)

 

 

 

 

 

 

 

 

Розповідати розповідь

Тема 8: Я, моя сім'я та мої друзі (moi, ma famille, mes amis)

58

 

Громадянська відповідальність

Мої друзі та я

Ex.1 p.155

 

deranger les frères et soeurs qui travaillent,

jouez au voley dans l'appartement,

suivre la mode,

fumer,

boire du vin,

mettre la musique tres fort

 

 

Ex.7 p.156

Ex.6 p.156

Ex.8 p.157

Ex.4 p.156

Введення в соціокультурне середовище: ознайомити з новим лексичним матеріалом/ Усвідомлювати мету поставленого завдання; активно застосовувати мову, що вивчається;

оцінювати соціокультурні події та відмінності./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

Формувати елементарні уявлення про цінності чужої культури. 

Виховувати естетичні смаки./ Усвідомлювати мету поставленого завдання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні вміють аналізувати свої родині лінії, описують друзів, надають інформацію про себе та родину, вживають лексику, використовують нові граматичні вміння

Ex.9 p.157

(усно)

59

 

Відносини у родинні

 

Les verbes pronominaux

Ex.7 p.161

rever,

faire du bruit après minuit,

regarder la tele jusqu'au matin,

crier,

interrompre les adultes qui parlent,

sortir sans veste en hiver,

inveter les copains le week-end

Ex.1 p.158

Ex.5 p.160

Ex.3 p.158

Ex.6 p.160

Ex.8 p.161

(письмово)

60

 

Мої друзі

Ex.4 p.163

Les verbes pronominaux au passé compose

Ex.7 p.165

un ami proche / un bon ami,

un ami du beau temps,

un compagnon,

un ami commun,

un pote

un correspondant

un vrai ami

un véritable ami

une connaissance,

le meilleur ami

 

Ex.1 p.162

Ex.3 p.162

Ex.6 p.164

Ex.8 p.165

Ex.5 p.163

(усно)

61

 

Лінії між поколіннями

 

Propositions infinitives

Ex.8 p.169

les liens,

les generation,

l'air,

les intellectuels

Ex.1 p.166

Ex.6 p.168

Ex.3 p.167

Ex.2 p.167

Ex.7 p.168

(письмово)

62

 

Bilan 8

 

 

 

Ex.1-3 p.170

 

 

 

Ex.4 p.171

(усно)

63

 

Сторінка цивілізації 8

 

 

 

 

 

 

 

Ex.1-2 p.172

(письмово)

64

 

Твір-розповідь:

«Моя майбутня родина»

(контроль говоріння)

 

 

 

 

 

 

 

Розповідати розповідь

65

 

 

Контроль аудіювання

(семестровий)

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити Л.О

66

 

 

Контроль читання

(семестровий)

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити правила читання

67

 

 

Контроль письма

(семестровий)

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити Г.С та Л.О

68

 

 

Контроль говоріння

(семестровий)

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчені теми

 

69

 

 

Повторити вивчену тему:

Я, моя сім'я та мої друзі

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторити вивчений матеріал

70

 

 

Підсумок II семестр

 

 

 

 

 

 

 

 

Підбити підсумок

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Святенюк Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Магера Андрій
Додано
6 липня 2021
Переглядів
1054
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку