2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

КТП для 7 класу за підручником Карпюк О.Д.

Про матеріал
Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу (2 години на тиждень) за підручником О.Д. Карпюк за новими вимогами МОН України зі змістовими лініями та очікуваними результатами.
Перегляд файлу

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу за підручником Карпюк О.Д. Англійська мова

на І семестр 2018\2019 н.р.

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат

Інтегровані змістові лінії

Тема: Шкільне життя та  дозвілля учнів

Мовний інвентар

Домашнє завдання (optional)

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

1

 

У школі. Шкільні приміщення. (Урок нової лексики)

Визначити лексичні одиниці за значенням,

засвоїти і ефективно використовувати вивчені лексичні одиниці та структури, розуміти короткі повідомлення про розташування шкільних приміщень, вести коротку бесіду з теми

Пояснює необхідність дотримання еко -рівноваги на пришкільній території

Виробляє відповідальність в учнів бережливого ставлення до шкільного майна

Пояснює дотримання правил з безпеки життєдіяльності у шкільних кабінетах (хімії, фізики, інформатики) та під час занять спортом у спортзалі та на шкільному майданчику

 

A canteen, a gym, a headmaster, a library, a locker, a science lab, a stuff

Preposition: between, opposite, next to

Вивчити нову лексику, розробити план своєї школи і презентувати його

2

 

Шкільні предмети та шкільна діяльність.

(Урок аудіювання)

Вільно володіти лексичним матеріалом, презентуючи власний план школи, розвивати навички аудіювання, прослуховуючи діалоги, повідомляти основну інформацію про школу

Дотримуватись правил культурної поведінки на шкільному майданчику

Толерантно ставитись до уподобань інших, розвивати соціокультурні знання дітей

Знайомиться з правилами поведінки на уроках

Зясовує кошторис нових спортивних майданчиків зі штучним покриття

A court, a pitch, an activity, an aid, a facility,Biology, Chemistry, a choir, an orchestra, Physics, Technology, bulling, regular, talented

 

 

Grammar structures there is\there are

Скласти 8 речень з структурами  there is \ there are, підготуватись до словникового диктанту

3

 

Типи шкіл.

Шкільна будівля

(Урок читання)

Розвивати навички читання, аудіювання та говоріння, називати різні типи шкіл та пояснювати різницю між ними, вести бесіду з порівняння українських, австралійських та американських шкіл, помічати найважливіші відмінності між ними

 

Обговорює шкільні правила, виробляє відповідальне ставлення  до навчання

Усвідомлює різні види небезпеки у компьютерному класі, під час користування Інтернетом, формулює правила безпеки онлайн спілкування у школі повітря

Розуміє доцільність вкладання грошей на покращення матеріальної бази школи

Boarding school, fair, shabby, spacious, to mean, to be close to, to show around

There is\there are

Переказ тексту «School of the Air», підготуватись до словникового диктанту

4

 

Шкільні обов’язки учнів

(Урок граматики)

Активно вживати модальні дієслова, складати речення з модальними дієсловами, пояснювати різницю вживання модальних дієслів

Дотримується правила: Чисто там де ніхто не смітить

Обговорює обов’язки школярів, виробляє відповідальне ставлення  до навчання

Впорядковує власний робочий день

 

 

Modal verbs must, have to, need

Скласти правила поведінки на уроці, використовуючи модальні дієслова, вивчити нову лексику

5

 

Шкільні правила

(Урок говоріння)

Підставляти модальні дієслова у речення, називати шкільні правила, виказувати своє ставлення до них

 

Обговорює шкільні правила, виробляє свідоме ставлення до їх виконання

 

 

 

Modal verbs must, have to, need

Підготувати власне аргументоване висловлювання з приводу існуючих правил у школі, підготуватись до лексико граматичних тестів

6

 

Школа – мій другий дім. Опис школи та класу (Урок письма)

Розвивати навички письма, складати письмово опис своєї школи та класу  у логічній послідовності за поданим планом

Обговорює питання, пов’язане з екологічно сприятливою атмосферою у класі та школі

Розповідає про належне ставлення до шкільного та класного майна

 

 

 

There is \ There are

Написати email другові про свою школу та клас, заповнити словники

7

 

За шкільним порогом  (Урок нової лексики)

Впевнено називати можливі захоплення школярів, вести діалог, з’ясовуючи у співбесідника, як часто він\вона займається позашкільною діяльністю, утворювати професії людей за їх діяльністю

 

Порівнює безпосереднє спілкування з віртуальним

Демонструє розуміння впливу звичок на стан здоров’я

 

An event, a member, to dream, to practice, to try out, handy, to be keen on,to get together, to hang around with, to join in, a helmet, to do a trick

Suffixes er\or

Прочитати та перекласти текст, вивчити нову лексику

8

 

Клуби за інтересами

(Урок читання)

 

Розвивати навички читання, обмінюватись інформацією про власні інтереси у вільний час

Обговорює питання участі учнів у шкільних екоклубах

Націлює на усвідомлення учнів як учасника спільноти своїх друзів, активного члена гуртка, спортивних секцій, команд

 

 

 

I can…

Підготуватись до словникового диктанту, скласти усне повідомлення про власні інтереси у позаурочний час

9

 

Зустріч онлайн

(Урок аудіювання)

Розвиває навички аудіювання, виокремлює необхідну інформацію з почутого діалогу для виконання тестових завдань, вміло оперує лексикою  комп’ютерної тематики

 

 

Наводить приклади та попереджає про небезпеку спілкування, виклад особистої інформації та даних у соціальних сітях

Обґрунтовує практичність користування інтернетом з фінансової сторони

Information, networking, safety, to download, to join, to post, dangerous, online, safe, social,be or get upset about, keep repeating something

Too\enough

Проаналізувати «за» та «проти» спілкування онлайн, скласти список основних положень, вивчити нову лексику

10

 

Соціальні сіті (Урок граматики)

Вірно дифференціює граматичні структури too\enough, too much\too many, розуміє різницю, підставляє їх у речення

 

Наголошує на важливості та необхідності користування електронними мессенджарами  у сучасному суспільстві

Пояснює правила безпечної поведінки у соціальних мережах

Розповідає про фінансові проблеми людей через соціальні мережі

Information, networking, safety, to download, to join, to post, dangerous, online, safe, social,be or get upset about, keep repeating something

Too\enough

Too much\too many

 

Підготуватись до словникового диктанту, скласти 8 речень з too\enough

11

 

Що цікавого ми робимо у клубах? (Урок говоріння)

Веде бесіду про позашкільну діяльність та направленість гуртків та клубів, висловлює своє власне ставлення до різних захоплень, використовуючи opinion фрази

 

Переконує у спілкуванні з дорослими та однолітками дотримання принципу толерантності

виробляє уміння ефективно працювати та взаємодіяти у групах, команді, надавати допомогу оточуючим

 

Розповідає про фінансування клубів

An announcement, an Assembly Hall, a performance, a tournarment, to announce, to attend, to perform, exciting

 

Зробити оголошення- презентацію про відкриття нового клубу за інтересами або шкільний позаурочний захід, концерт, виставу

12

 

Узагальнення матеріалу з теми

Вільне розуміння текстів та діалогів з використанням вивчених лексичних одиниць, ведення бесіди за темою

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до тестів

13

 

Лексико-граматичні тести

Вірно виконує граматичні та лексичні завдання

 

 

 

 

 

 

Тренувальні вправи

14

 

Урок домашнього читання

Робота над текстом з домашнього читання

 

 

 

 

 

 

Підготувати короткий переказ тексту

 

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат

Інтегровані змістові лінії

Тема: Домашнє господарство та здорове харчування

Мовний інвентар

Домашнє завдання (optional)

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

15

 

Які домашні обов’язки я маю (Урок нової лексики)

Впевнено вживає нову лексику в усному мовленні, складає словосполучення з дієсловами та іменниками, розвиває навички аудіювання, усно надає коротку інформацію про розподіл обов’язків у своїх родині

 

Розповідає про розподіл обов’язків у своїй родині

Аргументує необхідність дотримання чистоти у домі та кімнатах

 

A mop, a broom, a mess, to pick up, to tidy up, cozy, to get upset, to do the washing up, to do the cooking, to do the ironing, sweep the floor, water the plants, do the laudry, fix things.

Present Simple

Скласти 8 речень про виконання обов’язків членами своєї родини, вивчити нову лексику

16

 

Як ми допомагаємо мамі? (Урок читання)

Розвиває навички читання та говоріння, читає з достатнім рівнем фонологічної вимови, правильно знаходить необхідну інформацію в тексті, називає кухонні прилади та посуд, пояснює їх використання

 

Наводить приклади взаємодопомоги членам своєї родини

Розповідає про доцільне використання грошей сімейного бюджету

 

A pan, a frying pan, to boil, to cut, to fry, to dry, to pour, to prefer, to serve, to do chores, to do householding duties, a kettle, a teapot, a tablecloth, a dishwasher

Present Simple

Підготуватись до словникового диктанту, вивчити вірш про домашні обов’язки

17

 

Як правильно вести господарство? (Урок граматики)

Розуміє різницю у використанні неозначених займенників, вірно застосовує їх у реченнях

 

Наводить приклади раціонального розподілу обов’язків у домашньому господарстві

 

Демонструє розуміння цінності праці

 

Неозначені займенники

Everybody\

Somebody\Anybody

Nobody

Something

Somewhere

Nothing

anywhere

Переказ тексту про домашні обов’язки, вивчити нову лексику

18

 

Сучасні побутові прилади на допомогу господареві (Урок говоріння)

Вільно спілкується з приводу виконання доручень батьків, пояснює як користуватися побутовими приладами і для чого їх використовувати

 

 

Формулює правила безпеки користування домашніми електронними приладами

Розуміє цінність і демонструє бережливе ставлення до побутових приладів

An appliance, an improvement, an oven, electrical, a washing machine, a vacuum cleaner, a hairdryer, microwave oven, an electric saw, a toaster, switch on\off, turn on\off

Present Perfect

Підготувати аргументоване 1 minute talk «Would you like to have a robot in your householding?», підготуватись до словникового диктанту

19

 

Моє ставлення до своїх обов’язків (Урок письма)

Вміє в письмовій формі розповісти про домашні обов’язки членів родини та висловити своє ставлення до їх виконання

 

Демонструє розуміння потреби у виконанні домашніх завдань

 

 

 

 

Написати електронного листа другу про власні домашні обов’язки

20

 

Все про їжу та здорове харчування

(Урок читання)

Ознайомлюється з тим, як правильно харчуватись і яку користь для людського організму мають різні продукти, осмислює отриману інформацію

 

 

Обговорює вибір продуктів, корисних для здоров’я, наводить приклади купівлі продуктів для здорового харчування

 

repair,

healthy, cereal, increase,

grilled, fried, walnut, pimple boiled rice, fried eggs, grilled fish, roast chicken, an acid, a carbohydrate, an immunity, zinc, to smell organic, protein, successful, as much as possible

 

 

Підготуватись до усного повідомлення «Здорове харчування»

21

 

Робота на кухні та столовий етикет

(Урок нової лексики та аудіювання)

Вивчає нові лексичні одиниці та словосполучення, активно застосовує їх у мовленні, називає основні дії обробки продуктів, знає правила етикету та сервірування столу

 

 

Обговорює різні способи приготування їжі для збереження здоров’я та дотримання безпеки

 

Peel, slice, mash, mix, oil, boil, chop, pour, cut, fry, vinegar, napkin, saucer, a dish, a method, to set, to spread, festive, to lay the table

 

Підготуватись до словникового диктанту, прочитати текст про чотири найважливіші харчові рослини та перекласти його

22

 

Чи бажаєте ви трішки попоїсти?

(Урок граматики)

вірно вживає слова  a lot of, a little, a few, підставляє їх у речення; застосовує у мовленні

 

 

Наводить приклади власного збалансованого раціону

 

 

Слова множинники  a lot of/ lots of, a little, a few

Підготуватись до словникового диктанту, скласти 8 речень зі словами a lot of/ lots of, a little, a few

23

 

Готуємо улюблені страви

(Урок говоріння)

Ділиться досвідом організації прийому гостей на вечерю та приготуванням їжі, називає продукти, які необхідні для приготування найпопулярніших страв та надає інструкції щодо процесу їх приготування

 

 

 

Складає перелік покупок, розподіляє кошти на продукти харчування

 

 

Підготуватись до монологічного висловлювання «Мій кухарський досвід»

24

 

Мій улюблений рецепт

 (Урок письма)

Розвиває навички у написанні особистого письма, у якому повідомляє про свою улюблену страву і ділиться її рецептом

 

 

 

Порівнює вартість продуктів і аргументує раціональність приготування різних страв

 

 

Написати email другові і поділитися з ним улюбленим рецептом

 

25

 

Урок домашнього читання

Робота над текстом «The man who didn’t wash his dishes»

 

 

 

 

 

 

Переказ тексту

26

 

Узагальнення матеріалу з теми

Вільне розуміння текстів та діалогів з використанням вивчених лексичних одиниць, ведення бесіди за темою

 

 

 

 

 

 

Тренувальні вправи

27

 

Лексико-граматичні тести

Вірно виконує граматичні та лексичні завдання

 

 

 

 

 

 

Повторити лексику

28

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватись до аудіювання

29

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити граматику і лексику

30

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

31

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал з теми

32

 

Підсумковий урок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематичне планування з англійської мови для 7 класу за підручником Карпюк О.Д. Англійська мова

на ІІ семестр 2018\2019 н.р.

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат

Інтегровані змістові лінії

Тема: В здоровому тілі – здоровий дух

Мовний інвентар

Домашнє завдання (optional)

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

33

 

Види спорту

(Урок нової лексики)

Ознайомлюється з найпопулярнішими видами спорту, активно їх перераховує, розподіляє за категоріями

 

Обговорює участь у шкільних спортивних заходах, визначає власні спортивні уподобання та потреби2

 

 

Wrestling, climbing, figure skating, bobsleigh, ice hockey, judo, golf, water polo, snowboarding, skateboarding, handball, fencing

Дієслова play, go, do і види спорта

Скласти 8 речень з дієсловами play, go, do і видами спорта

34

 

Олімпійські ігри

 (Урок читання)

учень має достатній словниковий запас для ведення бесіди з історії виникнення Олімпійських Ігор, розповідає про символи Олімпійських ігор і які види спорту представлені на них

 

Висловлює повагу до спортсменів з обмеженими можливостями, знайомить з тим, що кожна країна представляє себе на Олімпійських іграх

 

 

A flame, a mascot, a spirit, a wheelchair, to complete, to light, to represent, to take place, to take part, across the world

 

Підготуватись до словникового диктанту, ,підготуватись  до усної теми «Олімпійські Ігри»

35

 

Спорт – запорука здорового життя

(Урок граматики)

Вміє вірно складати розділові запитання (Question tags) і реагувати на них

 

 

Демонструє розуміння необхідності занять спортом для власного здоров’я

 

 

Розділові запитання (Question tags)

Підготуватись до словникового диктанту, скласти 8 питальних речень (Question Tags)

36

 

Спортивні коментарі та правила ігор. (Урок аудіювання)

Коротко може розповісти про правила різних видів спорту, розвиває навички аудіювання, слухає і розуміє спортивні коментарі

 

 

Дає поради щодо техніки безпеки під час спортивних занять і змагань

 

A champion, competition, freestyle, membership, fabulous, junior, training session, a visiting team, an attacker, a defender, a whistle, a goal, a penalty, a referee, a goalkeeper, a home team, a foul, to score, to cheer

 

Підготувати  усну тему «Мій улюблений спорт»

37

 

Відомі спортсмени

(Урок говоріння)

Розвиває навички говоріння, розповідаючи про спортивні секції у своїй школі, свою зацікавленість у спорті, та відомих спортсменів, вміє складати коротку інформацію з біографії спортсменів у цілісних текст

 

Наводить приклади впливу відомих спортсменів на популяризацію фізичної культури і спорту у країні, описує власний досвід участі у шкільних спортивних змаганнях

 

 

 

 

Підготуватись до словникового диктанту, підготувати проект «Мій улюблений спортсмен» та презентувати його

38

 

Захоплюючі спортивні події мого міста

(Урок письма)

Удосконалює навички письма описуючі спортивну подію, яка нещодавно відбулась, зазначаючи місце проведення і розповідаючи про власні враження від побаченого

 

 

Дає поради щодо правил поведінки як глядача на спортивному стадіоні

 

 

 

Написати email другові про останню спортивну подію, яка тебе найбільше вразила

39

 

У лікаря. Хвороби, симптоми, лікування

 

Активно використовує новий лексичний матеріал,

називає недуги, що можуть статися з людиною, знає симптоми різних недугів, може надати поради, як діяти за різних хвороб, розрізняє і називає органи людини, запитує і відповідає про стан самопочуття

 

Дає поради щодо того, які міри застосовувати при різному почутті

Обговорює шляхи профілактики захворювань

Обговорює ціни на ліки в залежності від тяжкості захворювання

Headache, toothache, stomachache, earache, backache, hurt, cold, earache, broken leg, dentist, doctor, tummy ache, medicine

 

Psat Simple

Скласти 8 речень з новими словами

40

 

Система охорони здоров’я. Профілактика захворювань

(Урок читання)

Читає із достатнім рівнем розуміння тексту, в якому викладено інформацію про надання оздоровчих послуг, бере участь в обговоренні тексту, успішно виконує завдання на відповідність інформації, поданої в тексті, вміє продовжити речення, вставляючи інформацію з текста

 

Детально пояснює правила прийому у лікаря

Обговорює шляхи профілактики захворювань

 

An accident, a disease, a dentist office, a pill, a surgeon, a symptom, a treatment, private, regular, regularly, to make an appointment

 

Підготуватись до словникового диктанту

Підготуватись до усної теми «Система охорони здоров’я»

41

 

Викликаємо лікаря (Урок граматики)

Розуміє вживання часової форми Past Perfect, складає речення за зразком,  розрізняє вживання Past Simple і Past Perfect

 

 

Пояснює правила надання допомоги хворому до приходу лікаря

 

 

Past Pefect

Past Simple

Підготуватись до словникового диктанту, виконати граматичну вправу

42

 

Медичний огляд хворого лікарем (Урок граматики)

Активно виконує вправи на встановлення часових форм Past Perfect, Past Simple, вірно їх визначає та пояснює різницю вживання цих часових форм

 

 

Описує власні повсякденні дії на захист власного здоров’я

 

 

Past Perfect Past Simple

Скласти 8 речень у Past Perfect та Past Simple

43

 

Діалог з лікарем (Урок аудіювання та говоріння)

Розвиває навички аудіювання, прослуховуючи діалоги про нещасні випадки з людьми, визначає проблему і поради лікаря, веде бесіду під час якої може поскаржитись на своє здоров’я, назвати проблему, запитати пораду у лікаря

Дискутує довкола питань екології життя та здоров’я людини

 

 

 

 

 

Скласти діалог «Візит до лікаря»

44

 

Проблеми зі здоров’ям. Опис власного гіркого досвіду (Урок Читання)

Активно працює над текстами теми, розуміючи основний зміст і знаходячи відповіді на поставлені запитання

 

З повагою ставиться до праці лікарів

Усвідомлює свою безвідповідальність до здоров’я, якщо травма викликана діями самого хворого

 

An ambulance, blood, a chest, an injection, a pain, an X-ray, to bleed

 

Написати email другові і поділитися досвідом, коли у тебе були проблеми зі здоров’ям

45

 

Урок домашнього читання.

Робота над текстом «He was only wrong by two!»

 

 

 

 

A coach, training, excellent, impossible, to punish, to receive, to train, to end in a draw, to give trouble

 

Переказ тексту

Підготуватись до словникового диктанту

46

 

Урок повторення та систематизації знань з теми «В здоровому тілі-здоровий дух»

Узагальнення знань з теми

 

 

 

 

 

 

Поповнення власного портфоліо

47

 

Урок повторення та систематизації знань з теми «В здоровому тілі-здоровий дух»

Виконання лексичних та граматичних тестів

 

 

 

 

 

 

Групова проектна робота «Олімпійські Ігри майбутнього»

Дата

Тема уроку

Очікуваний результат

Інтегровані змістові лінії

Тема: Час відпочивати

Мовний інвентар

Домашнє завдання (optional)

Екологічна безпека

Громадянська відповідальність

Здоров’я і безпека

Підприємливість та фінансова грамотність

Лексика

Граматика

48

 

У світі кіно. Кіножанри (Урок нової лексики)

Ознайомлюється з основними кіножанрами, перераховує їх, співвідносить їх за постерами чи уривками з фільмів, вміє виділяти жанри фільмів за визначеннями та характерними ознаками, надає приклади різних фільмів

 

 

Розуміє ,що перегляд кримінальних та насильницьких фільмів може бути пов’язаним зі здоров’ям та безпекою

Розуміє , що успішність і популярність фільму залежить від кількості коштів, виділених на його створення

A comedy, a science fiction film, a horror film, a thriller, a cartoon, a historical film, a musical, an action film, an entertainment, leisure, to entertain, to have leisure

 

Метод прес «Я вважаю цей жанр фільма є цікавим\ не цікавим, тому що ….»

49

 

Огляд кінофільмів

(Урок читання)

Працює над текстами, розуміє основну інформацію, виокремлює головне, виконує завдання, швидко реагує на запитання за текстами

 

 

 

Розуміє вартість різних фільмів, обговорює кошторис квитків у кінотеатр

An adventure, a documentary, an evil, a power, a romance, a teenager, enjoyable

Which, who, where

Підготуватись до словникового диктанту, монологічний виступ «Мій улюблений фільм»

50

 

Який фільм тобі подобається (Урок аудіювання)

Широко використовує прикметники при виражені власних думок з приводу переглянутих кінофільмів, розповідає про свій улюблений фільм, коротко викладаючи сюжетну лінію фільму, називаючи його жанр, пояснюючи та доводячи своє позитивне ставлення до фільму, при прослуховуванні діалогів розуміє про який фільм іде мова, називає жанр цього фільму, пояснює чому учасникам діалогу подобається чи не подобається фільм, з яких причин

 

Робить висновки щодо цінностей, які притаманні кіно

 

Дискутує над питанням, чи вартий фільм затрачених на нього грошей

A character, a plot, a title, catchy, confusing, convincing, fascinating, spectacular

Ступені порівняння прикметників

Переглянути фільм і скласти його огляд

51

 

Чи подобається тобі відвідувати кінотеатр?

(Урок граматики)

Називає функції зворотних займенників у мовленні.

Вірно використовує зворотні займенники у реченнях,

 

Дискутує про роль кіномистецтва у житті суспільства

 

 

 

Зворотні займенники

Підготуватись до словникового диктанту, виконати граматичну вправу

52

 

У світі театру та кіно (Урок говоріння та аудіювання)

пояснює різницю між кіно мистецтвом та театральним мистецтвом,  розповідає про театр Шекспіра у Лондоні, правильно вживає поширені мовленнєві структури

Дотримується правил чистоти у кінотеатрі чи у театрі

Дає відповідь на питання чи можливо використовувати декорації декілька разів

Робить вибір між кіно та театром, обґрунтовуючи свою точку зору

Пояснює правила поведінки у закладах мистецтва

Обговорює можливості замовлення квитків онлайн

An action, an audience, a cast, a performance, a play, a scenery, a stage, to act, to perform, to stage

 

Скласти у парах діалог «Мої враження від походу до кіно чи до театру»

53

 

Критичний огляд фільму

(Урок  читання та письма)

Розвиває критичне мислення, аналізує фільм за основними критичними пунктами, надає оцінку і дає рекомендації, розвиває письмові навички

 

Аналізуючи фільм, толерантно ставиться до різних жанрів

 

 

 

 

Підготуватись до словникового диктанта, скласти письмовий критичний огляд нещодавно переглянутого фільму

54

 

Відправляємось до цікавих місць (Урок нової лексики)

Впевнено вживає нові лексичні одиниці у тренувальних вправах

Пропонує більш екологічні види транспорту

Планує краєзнавчу подорож

 

Обговорює раціональні витрати грошей на огляд історичних пам’яток

Guide book, be typical, go sightseeing, art, gallery, visit museums, look round, go on a guided tour, get lost, take photos

 

Читати, перекладати текст

55

 

Ми у Лондоні (Урок читання та аудіювання)

Володіє різними навиками роботи з текстом для читання, розвиває навички аудіювання у діалогічному мовленні

Піднімає питання створення сонячних батарей та збереження енергіїї

Презентує і обговорює відому будівлю Gherkin

Демонструє цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі

Запитує про правила безпеки пересування по Лондону

Проявляє обізнаність в тому, як сонячні батареї заощаджують кошти населення на сплату  за електроенергію

An architect, a dome, heating, a skyscraper, to collapse, to destroy, to save, to whisper, huge, medieval

 

Підготуватись до словникового диктанту, підготувати усну доповідь про відомі місця Лондона

56

 

Ми у Києві (Урок читання)

Розвиває навички читання презентує інформацію в монологічному мовленні

 

Порівнює Києв з іншими Європейськими столицями,

Демонструє цінності культурного розмаїття та потреби жити разом у мирі,

Наголошує на різномаїтті історичної архітектурної спадщини

 

 

 

 

Підготуватись до словникового диктанту,

Підготувати усну доповідь про відомі місця Києва

57

 

Австралія – екзотична країна (Урок аудіювання)

Розвиває навички аудіювання, виокремлює необхідну інформацію з почутого для того, щоб відповісти на запитання

Демонструє розуміння необхідності бережливого ставлення до природи.

Піднімає питання еко-туризму

Демонструє повагу до іншої країни

Запитує правила безпеки перебування  в іншій країні

Визначає орієнтовну вартість подорожі

 

 

Написати листівку другові з Австралії

58

 

Навколо світу (Урок граматики)

Розвиває граматичні навички, розрізняє три видо-часові форми дієслова (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect), застосовує їх у реченнях

Демонструє переваги еко-туризму

Повідомляє про основні пам’ятки історії різним міст та країн

 

 

 

Past Simple, Past Continuous, Past Perfect

Виконати граматичні вправи

59

 

Найвідоміші мости у світі (Урок говоріння та читання)

Працює з різними ресурсами пошуку інформації, показуючи достатній рівень володіння навичками критичного читання

 

Робить повідомлення про архітектурні пам’ятки країни

 

 

An observation, to afford, to observe, fashionable, impressive magnificent

 

Підготувати доповідь про відомий міст

60

 

Я мрію побувати у …(Урок говоріння та письма)

Вільно володіє лексичним матеріалом, надає характеристику пам’ятки, яку воліє відвідати, висловлює своє ставлення до цієї подорожі, розвиває навички письма, описуючи омріяне місце

Демонструє бережливе ставлення до природи

Проявляє ініціативу у виборі місця мрії

Розповідає на вплив обраного місця на здоров’я та самопочуття

Бере до уваги свої фінансові можливості

 

 

Написати листівку другові про місце, яке ти хотів би відвідати

61

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

Виконує лексико-граматичні тести

 

 

 

 

 

 

Виконання тренувальних вправ, підготовка проекта «Місце моєї мрії»

62

 

Узагальнення та систематизація знань з теми

Робота над проектом

 

 

 

 

 

 

Проект «Місце моєї мрії»

63

 

Урок проектів

Презентація проектів

 

 

 

 

 

 

Текст домашнього читання – читати, перекладати

64

 

Урок домашнього читання

Робота над текстами для домашнього читання

 

 

 

 

 

 

Повторити лексичний матеріал

65

 

Перегляд відеофільму

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контролю

66

 

Контроль читання

 

 

 

 

 

 

 

Підготуватися до контролю

67

 

Контроль аудіювання

 

 

 

 

 

 

 

Повторити правила

68

 

Контроль письма

 

 

 

 

 

 

 

Повторити теми

69

 

Контроль говоріння

 

 

 

 

 

 

 

Повторити матеріал

70

 

Підсумковий урок - вікторина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Скалозуб Ірина Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Англійська мова (7-й рік навчання) 7 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
24 січня 2020
Переглядів
9213
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку