КТП Технології 5 клас НУШ за Ходзицькою 2023 та матриця 2 год з інтерактивною підтримкою та д/з

Про матеріал

Створено відповідно до модельної навчальної програми «Технології. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ходзицька І. Ю., Горобець О. В., Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М.), що рекомендована Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 №795)

З посиланнями на інтерактивну підтримку, домашнім завданням. Враховано зміст підручника.

Перегляд файлу

Кількість проєктів

Об'єкти проєктно-технологічної діяльності учнів

Основна технологія

Додаткова технологія

Кількість годин

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності

Проєкт 1

Декор ложки з полімерної глини

Технологія ліплення (полімерна глина)

Технологія обробки дроту

8

Проєкт 2

Панно

Технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, фанера) - хлопці

Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом - дівчата

7

Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно-ужиткового мистецтва

Проєкт 3

Лялька-мотанка

Технологія виготовлення текстильної ляльки

Технологія виготовлення виробів з ниток, пряжі

9

Проєкт 4

Новорічна прикраса

Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»

Технологія плетіння (лозоплетіння, соломоплетіння)

10

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Проєкт 5

Органайзер

Технологія виготовлення нових речей із старих (апсайклінг)

Технологія обробки тонколистого металу

7

Проєкт 6

Торбинка для дрібничок

Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом

Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та вільними швами

6

Проєкт 7

Писанка

Технологія виготовлення писанок

Технологія обробки деревини

5

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

Проєкт 8

Кашпо

 

Технологія вирощування кімнатних рослин

 

Технологія виготовлення нових речей із старих (апсайклінг)

5

Проєкт 9

Мило

Технологія виготовлення мила (миловаріння)

-

5

Проєкт 10

Бутерброди

Технологія приготування їжі

Технологія сервірування столу

9


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ТЕХНОЛОГІЙ У 5 КЛАСІ     
      за модельною навчальною програмою «Технології.5-6 класи» , (Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.), рекомендованою Міністерством освіти і науки України (наказ № 795 від 12.07.2021 р.), https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Tehnol.osv.gal/Tekhnol.5-6-klas.Khodzytska.ta.in.14.07.pdf
за підручником «Технології. 5 клас» авторського колективу під керівництвом Ходзицької І. Ю. (К., «Ранок», 2021)
70 годин (2 години на тиждень)

№ урок

Дата

Зміст навчального уроку

Домашнє завдання

Види навчальної діяльності

Очікувані результати навчання

Примітки

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктно-технологічної діяльності

Проєкт 1. Об’єкт проєктної діяльності: Декор ложки з полімерної глини

Основна технологія: Технологія ліплення (полімерна глина)

Додаткова технологія: Технологія обробки дроту

1

 

Інструктаж з БЖД. Вступ. Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні. Правила безпечної праці. Основні види технологічної діяльності у побуті. 

Переглянути відеоматеріали до уроку.

с. 4-5.

Учень знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці.

Визначає потреби та смаки споживачів обраного

об’єкта проєктування, особливості його

конструкції, функціональності, естетичності за

допомогою проведення невеликих за обсягом і

масштабом маркетингових досліджень.

Здійснює пошук та обирає моделі-аналоги

відповідно до запланованого об’єкта

проєктування.

Планує послідовність дій для виготовлення

моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання,

можливості використання цифрових засобів.

Добирає необхідні інструменти і пристосування

відповідно до визначеної технологічної

послідовності.

Використовує інструменти та пристосування

самостійно або за допомогою інших,

дотримуючись правил безпечної праці та

санітарних норм.

Виконує заплановані технологічні операції у

визначеній послідовності, раціонально

розподіляючи час.

Оцінює ризики, пов’язані з виготовленням

виробу, за потреби знаходить способи їх усунення

самостійно або з допомогою вчителя чи інших

осіб.

Демонструє в роботі зосередженість, акуратність,

обережність, відповідальність тощо.

Контролює та оцінює процес і якість

виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи

недоліки.

Спільно з учителем чи іншими особами визначає

свій рівень навчальних досягнень.

Планує подальшу проєктно-технологічну

діяльність на основі набутого досвіду для

реалізації власних інтересів, здібностей,

можливостей.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/325356.html

2

 

Основи проєктної діяльності. Вибір та обґрунтування теми проєкту. Основи технології ліплення з полімерної глини. Способи та прийоми роботи під час ліплення. Техніки роботи з полімерною глиною.

Виконати роботу в парах на с.10. Результат роботи занотувати до зошиту.

§ 1. Основи проєктної діяльності

Розглянемо проєктування як вид діяльності. Визначимо, якими бувають етапи проєктування. Вивчимо графічні зображення в проєктуванні.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/355351.html

3

 

Основні етапи виготовлення декору чашки з полімерної глини.

Поняття про метод фантазування. Проєктування декору ложки з полімерної глини методом фантазування.

Виконати роботу в парах на с.13. Результат роботи занотувати до зошиту.

§ 2. Використання методу фантазування під час створення виробу

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/355348.html 

 

 

4

 

Поняття про моделі-аналоги. Аналіз моделей-аналогів виробу.Поняття про графічне зображення. Графічне зображення декору ложки з полімерної лини. Добір техніки, способу та прийомів роботи з полімерною глиною. Поняття про деталь.

Виконати роботу в парах на с.18. Результат роботи занотувати до зошиту.

§ 3. Моделі-аналоги

Визначимо, що називається моделями-аналогами і що до них відноситься.

§ 4. Поняття про деталь. Поняття про масштаб

Визначимо поняття «деталь», «масштаб». Дізнаємося про типові та спеціальні деталі. Вивчимо способи отримання деталей.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358411.html

 

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358597.html 

5

 

Інструктаж з БЖД. Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення декору. Виготовлення (ліплення) декору з полімерної глини для ложки. Запікання декору

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.21.

§ 5. Як відбувається проєктування нового виробу

Розглянемо, як і в якій послідовності відбувається проєктування будь-якого виробу.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358822.html

6

 

Інструктаж з БЖД. Основи матеріалознавства. Продовження виготовлення (ліплення) декору з полімерної глини для ложки. Запікання декору

Виконати роботу в парах на с.29.

§ 6. Основи матеріалознавства

З’ясуємо, що таке конструкційні матеріали. Визначимо їхні особливості. Поміркуємо, що з яких матеріалів можна виготовити.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/360991.html

7

 

Інструктаж з БЖД. Поняття про розмічання. Підготовка ложки до декорування (очищення). Фіксування декору з ложкою.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.33.

§ 7. Розмічання

Визначимо, що називається розмічанням, які правила та прийоми розмічання, які існують інструменти для розмічання.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358750.html

8

 

Інструктаж з БЖД. З’єднання деталей виробу. Остаточна обробка виробу (лакування). Захист проєкту

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.37.

 § 8. З’єднання деталей виробу

Окреслимо, які бувають види з’єднання деталей.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358747.html

Проєкт 2. Об’єкт проєктної діяльності: Панно

Основна технологія: Технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, фанера) (хлопці).

Додаткова технологія: Технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом (дівчата).

9

 

Технологія обробки деревини та деревинних матеріалів (ДВП, фанера).

Вибір та обгрунтування теми проєкту «Панно». Планування роботи з виконання проєкту.

Виконати роботу з дорослими на с.52.

§ 9. Технологія обробки деревини та деревинних матеріалів (ДВП, фанера)

Познайомимося з видами деревинних матеріалів та інструментами для їхньої обробки. З’ясуємо, як правильно переносити малюнок на поверхню деревини.

Визначає та застосовує цифрові пристрої на

різних етапах проєктно-технологічної діяльності.

Дотримується послідовності етапів проєктування.

Застосовує метод фантазування при проєктуванні

виробу.

Визначає смаки споживачів обраного об’єкта

проєктування, його функціональність та

естетичність за невеликих за обсягом

маркетингових досліджень.

Здійснює пошук моделей – аналогів, аналізує їх

найкращі ознаки.

Відображає творчий задум в зручній формі.

Створює ескіз виробу.

Визначає послідовність технологічних операцій.

Добирає матеріали необхідні для майбутнього

виробу.

Добирає інструменти та пристосування.

Виготовляє виріб та опорядковує його

дотримуючись правил безпечної праці.

Визначає свій рівень навчальних досягнень.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358744.html

10

 

Проєктування виробу «Панно» методом фантазування. Графічне зображення. Моделі-аналоги.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.52.

§ 9. Технологія обробки деревини та деревинних матеріалів (ДВП, фанера)

Вивчимо правила безпечної праці під час різання та пиляння деревини, правила безпечної праці під час свердління, правила безпечної праці під час випалювання.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358744.html

11

 

Технологія обробки текстильних матеріалів.

Добір матеріалів та інструментів. Створення послідовності виготовлення виробу.

Виконати 3 вида швів.

§ 10. Технологія обробки текстильних матеріалів

Визначимо основні характеристики тканин. Дізнаємося про обладнання та інструменти для обробки текстильних матеріалів. Вивчимо правила безпечної праці під час роботи з ножицями, правила безпечної праці під час роботи з голками та кравецькими шпильками.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358741.html

12

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення деталей панно за шаблоном.

Виконати роботу з дорослими на с.71.

§ 10. Технологія обробки текстильних матеріалів

Розглянемо послідовність виготовлення швейних виробів, типи швів. Охарактеризуємо, що таке швейна машинка і з’ясуємо, як із нею працювати.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358741.html

13

 

Інструктаж з БЖД.

Технологічний процес виготовлення виробу з деревинних або текстильних матеріалів

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.76.

§ 11. Технологія виготовлення аплікації з тканини

Визначимо, що таке аплікація, які існують види аплікацій. Поговоримо, як виготовляти аплікації.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358738.html

14

 

Інструктаж з БЖД. Технологічний процес виготовлення панно з деревинних або текстильних матеріалів

Завершити виготовлення панно.

§ 12. Технологія обробки дроту

Дізнаємося, що таке дріт та які загалом існують матеріали для виготовлення виробів. Вивчимо, як працювати з дротом.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358737.html

15

 

Інструктаж з БЖД. Оздоблення виробу, його остаточна обробка. Оформлення виробу в рамку. Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Повторити вивчений матеріал по модулю 1.

 

 

Модуль 2. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративноужиткового мистецтва.

Проєкт 3. Об’єкт проєктної діяльності: Лялька-мотанка

Основна технологія: Технологія виготовлення текстильної ляльки

Додаткова технологія: Технологія виготовлення виробів з ниток, пряжі

16

 

Види декоративно-ужиткового мистецтва.Технології і техніки створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Письмово підготувати повідомлення про види ляльок-мотанок.

§ 14. Український колорит у власному житлі

Познайомимося зі стародавніми техніками. Охарактеризуємо українську символіку в інтер’єрі. Розглянемо, якою має бути кухня в українському стилі.

Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструмен-ти, які використовуються в основних видах декоративно-ужит-кового мистецтва.

Пояснює значення символів, зображених на виробах декоратив-но-ужиткового мистецтва.

Планує подальшу проєктно-технологічну діяльність на основі

набутого досвіду для реалізації власних інтересів, здібностей,

можливостей.

Застосовує методи проєктування  відповідно до індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою втілення творчих ідей в

конструкції виробу.

Добирає самостійно або за допомогою необхідні матеріали для виготовлення виробу.

Застосовує технології і техніки декоративно-ужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту.

Спільно з учителем визначає свій рівень навчальних досягнень.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358765.html

17

 

Знайомство зі значеннями символів притаманних видам декоративно-ужиткового мистецтва, їх зображення. Традиційна  колірна гама виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

Створити ментальну карту на тему «Український колорит»

 

 

18

 

Вибір та обгрунтування теми проєкту (виду ляльки-мотанки). Планування роботи з виконання проєкту.

Створити банк ідей на тему «Лялька-мотанка».

 

 

19

 

Проєктування ляльки-мотанки методом фантазування. Графічне зображення.

Переглянути технологічну послідовність створення ляльки-монанки на  с. 145-147.

 

 

20

 

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення ляльки-мотанки.

Переглянути відеоматеріали до уроку.

 

 

21

 

Характерні ознаки технології виготовлення та оздоблення виробів, поширені в регіоні
проживання

Письмово підготувати повідомлення про елементи українського народного вбрання.

 

 

22

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення ляльки-мотанки.

Продовжити виготовлення ляльки-мотанки.

 

 

23

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення та оформлення одягу ляльки-мотанки. Застосування початкових швів для вишивання одягу ляльки-мотанки. 

Закінчити виготовлення ляльки-мотанки.

С.61-64.

 

24

 

Інструктаж з БЖД. Оздоблення ляльки-мотанки (на власний вибір). Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Повторити вивчений матеріал по проєкту «Лялька-мотанка».

 

 

Проєкт 4. Об’єкт проєктної діяльності: Новорічна прикраса

Основна технологія: Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме»

Додаткова технологія: Технологія плетіння (лозоплетіння, соломоплетіння)

25

 

Вибір та обґрунтування теми проєкту. Планування

роботи з виконання проєкту.

 

Створити банк ідей на тему «Новорічна прикраса».

 

Спираючись на власні знання, розпізнає

матеріали та інструменти, які використовуються

в основних видах декоративно-ужиткового

мистецтва.

Застосовує технології і техніки декоративноужиткового мистецтва у процесі виготовлення та

відповідно оздоблення готових виробів,

естетизації власного побуту тощо.

Виявляє ініціативність і партнерську взаємодію у

процесі спільної роботи із створення виробу

техніками декоративно-ужиткового мистецтва.

 

26

 

Проєктування форми методом фантазування. Графічне

зображення.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.13.

 

 

27

 

Інструктаж з БЖД. Технологія макраме. Добір конструкційних матеріалів та інструментів.

Переглянути технологічну послідовність створення прикраси на  с. 143-144.

 

 

28

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення основи прикраси.

Переглянути відеоматеріали до уроку.

 

 

29

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення новорічної прикраси у техніці «макраме».

Продовжити виготовлення прикраси.

 

 

30

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення новорічної прикраси у техніці «макраме».

Закінчити виготовлення прикраси.

 

 

31

 

Інструктаж з БЖД. Оздоблення листівки гудзиками, намистинами, стрічками тощо (на власний вибір).

Письмово дати відповіді на запитання: 1) Що таке макраме?

2) Які матеріали використовують для плетіння у техніці «макраме»?

3) Які переваги та недоліки техніки «макраме»?

 

 

32

 

Інструктаж з БЖД. Остаточна обробка виробу. Самоконтроль та самодіагностика.

Підготуватися до захисту проєкту.

 

 

33

 

Захист проєкту. Розрахунок орієнтовної вартості виробу.

Розрахувати вартість виготовленого виробу.

 

 

34

 

Узагальнюючий урок за перший семестр.

Повторити вивчений протягом 1 семестру матеріал.

 

 

 

Модуль 3. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Проєкт 5. Об’єкт проєктної діяльності: Органайзер

Основна технологія: Технологія виготовлення нових речей зі старих (апсайклінг)

Додаткова технологія: Технологія обробки тонколистого металу

 

35

 

Еволюція знарядь праці. Машина як вид техніки. Відомості про механічні способи з’єднання деталей із різних конструкційних матеріалів.

Виконати роботу в парах на с.37. Результат роботи занотувати до зошиту.

§ 8. З’єднання деталей виробу

Окреслимо, які бувають види з’єднання деталей.

Осмислено наводить приклади глобалізаційних процесів, які докорінно змінили світ у ХХІ ст.

Обговорює ймовірний розвиток технологій у різних сферах діяльності  людини.

Розпізнає основні види конструкційних матеріа-лів за їх властивостями [технологічними, механічними, фізичними, гігієнічними].

 Планує послідовність дій для виготовлення моделі виробу, орієнтовні строки їх виконання.

Аргументовано і доцільно замінює природні матеріали вторинними

матеріальними ресурсами.

Виконує технічний малюнок або ескіз деталей моделі виробу, зазначає інформацію, необхідну для його виготовлення.

Дотримується правил сортування відходів під час роботи над проєктом  і в побуті.

Створює екологічні вироби з урахуванням гігієнічних властивостей матеріалів.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358747.html

36

 

Види конструкційних матеріалів, які застосовуються для конструювання і виготовлення виробів та їх властивості: тканина, фанера, шпон, ДВП.

Записати у зошит правила безпечної праці під час різання та пиляння деревини, свердління, випалювання.

§ 9. Технологія обробки деревини та деревинних матеріалів (ДВП, фанера)

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358744.html

37

 

Планування роботи з виконання проєкту. Проєктування виробів без
запобігання шкоди навколишньому середовищу

Створити банк ідей на тему «Органайзер».

С.27-29

 

38

 

Інструктаж з БЖД. Добір конструкційних матеріалів та інструментів для створення  виробу. Виготовлення шаблонів. Розміри необхідні для виготовлення виробу.

Переглянути технологічну послідовність створення органайзера на  с. 136-138.

 

 

39

 

Інструктаж з БЖД. Раціональне використання матеріалів. Виготовлення деталей за шаблоном. Правила безпечної праці.

Продовжити виготовлення виробу.

 

 

40

 

Інструктаж з БЖД. Технологічна послідовність. Виготовлення проєктованого виробу.

Підготуватися до захисту проєкту.

 

 

41

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення проєктованого виробу. Оздоблення виробу. Захист проєкту.

Повторити вивчений протягом проєкту матеріал.

 

 

Проєкт 6. Об’єкт проєктної діяльності: Торбинка для дрібничок

Основна технологія. Технологія обробки текстильних матеріалів машинним способом

Додаткова технологія. Технологія виготовлення вишитих виробів початковими,

лічильними та вільними швами

42

 

Вибір та обґрунтування виду проєкту. Вибір форми

торбинки та її оздоблення за допомогою методу фантазування.

Переглянути технологічну послідовність створення торбинки на  с. 130-132.

 

Пояснює доцільність відмови людства від використання

одноразових виробів із синтетичних та інших шкідливих

матеріалів.

Розпізнає основні види конструкційних матеріалів за їх

властивостями.

Визначає цінність гігієнічних властивостей матеріалів

натурального походження.

Добирає моделі-аналоги майбутнього виробу. Виконує

ескіз майбутнього виробу.

Аналізує інформацію про матеріали й техніку й

використовує її для розв’язання практичних завдань у

побуті.

Виконує проєктну роботу ефективно використовуючи

техніку та дотримуючись правил безпечної праці, під час

роботи на ній.

Виготовляє та оздоблює виріб.

 

43

 

Графічне

зображення. Створення візерунку для вишивки або ескізу

аплікації для оздоблення.

Завершити створення графічних зображень.

 

 

44

 

Інструктаж з БЖД. Добір конструкційних матеріалів, інструментів,

обладнання. Побудова викрійки торбинки за заданими

мірками. Вирізання викрійки, розкроювання виробу

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с.71.

С.59-60. § 10. Технологія обробки текстильних матеріалів

 

45

 

Інструктаж з БЖД. Оздоблення виробу. Підготовка лекал та деталей

текстильної аплікації, перенесення візерунку для вишивки

на торбинку. Застосування початкових швів для

текстильної аплікації, вишивання деталей торбинки

Записати до зошиту правила безпечної праці під час роботи з ножицями, голками та кравецькими шпильками с.57-58.

С.73-76.

 

46

 

Інструктаж з БЖД. Ознайомлення з будовою швейної машини. Застосування

швів (зшивний, упідгин з закритим зрізом для пошиття

торбинки. Виготовлення виробу використовуючи машинні

шви

Записати до зошиту правила безпечної праці під час виконання машинних робіт с.68.

С.57.

 

47

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення виробу. Остаточна обробка виробу. Вологотеплова обробка виробу та правила догляду за ним. Захист

проєкту

Повторити вивчений протягом проєкту матеріал.

С.70.

 

Проєкт 7. Об’єкт проєктної діяльності: Писанка

Основна технологія: Технологія виготовлення писанок

Додаткова технологія: Технологія обробки деревини

48

 

Писанка, її значення та види. Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології писанкарства. Техніки в писанкарстві.

Створити банк ідей на тему «Писанка».

 

Планує подальшу проєктно-технологічну діяльність на основі
набутого досвіду для реалізації власних інтересів, здібностей,
можливостей

https://www.youtube.com/watch?v=MV5Udmj3XKo

49

 

Планування роботи з виконання проєкту. Графічне зображення.

Добір матеріалів, інструментів та пристосувань для виготовлення писанки.

Знайти інформацію в мережі Інтернет по темі «Музей писанок в Україні».

 

Добирає необхідні інструменти і пристосування відповідно до визначеної технологічної послідовності. Спираючись на власні знання, розпізнає матеріали та інструменти, які використовуються в основних видах декоративно-ужиткового мистецтва.

 

 

50

 

Інструктаж з БЖД.  Виготовлення писанки з використанням символіки.

Продовжити виготовлення писанки.

 

Визначає послідовність технологічних операцій виготовлення виробу. Демонструє в роботі зосередженість,
акуратність, обережність. Використовує кілька джерел інформації про традиції та сучасні тенденції в декоративно-ужитковому мистецтві, визначає її достовірність.

Вирізняє автентичні вироби декоративно-ужиткового мистецтва за характерними ознаками під час роботи над проєктом.

 

 

51

 

Інструктаж з БЖД. Підготовка робочого місця, яйця та барвників до розписування. Виготовлення писанки з використанням символіки.

Підготуватися до захисту проєкту.

 

Контролює та оцінює процес і якість
виготовлення виробу, у разі потреби виправляючи недоліки. Використовує опрацьовану культурологічну інформацію про технології декоративноужиткового мистецтва і техніки художнього оздоблення у проєктуванні виробів.

Застосовує технології і техніки декоративноужиткового мистецтва у процесі виготовлення та відповідно оздоблення готових виробів, естетизації власного побуту тощо.

 

 

52

 

Інструктаж з БЖД. Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Повторити вивчений протягом проєкту матеріал.

 

Виявляє повагу до власних або чужих результатів проєктнотехнологічної діяльності

 

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

Проєкт 8. Кашпо

Основна технологія: Технологія вирощування кімнатних рослин

Додаткова технологія: Технологія  виготовлення нових речей зі старих (апсайклінг)

53

 

Благоустрій та організація власного житла. Зонування приміщення з метою створення комфорту. Види робіт з благоустрою власного житла.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с. 86.

§ 13. Благоустрій та організація власного житла

Визначимо, що таке благоустрій та як улаштувати зонування приміщення задля комфорту. Також поговоримо про організацію простору та основні кроки для створення дизайну приміщення.

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.

Облаштовує або вдоско-
налює власний життєвий простір з урахуванням власних потреб, потреб інших осіб.

Використовує кілька джерел інформації про види кімнатних та садових рослин, про особливості їх вирощування і догляду. Визначає  достовірність цієї інформації.

Розпізнає інструменти, пристрої, матеріали, які використовуються під час вирощування та догляду за квітами, а також знає їх призначення.

Оцінює і аналізу свої навички і вміння і їх практичне застосування у побуті.

Оцінює і аналізу свої навички і вміння та їх практичне застосування .

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358768.html

54

 

Озеленення як спосіб очищення та збагачення киснем приміщення. Види кімнатних та садових рослин, вирощування та догляд за ними.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с. 100.

§ 15. Озеленення в житті людини

Дізнаємося про те, як доглядати за кімнатними рослинами та які інструменти використовувати.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358762.html

55

 

Основи технології вирощування рослин (квітів) та догляду за ними. Інструменти, пристрої, матеріали, які використовуються під час вирощування та догляду за квітами.

Письмово виконати роботу в парах, с.100.

§ 16. Догляд за рослинами. Практичні поради

Розглянемо, як підготуватися до пересаджування рослини. Дізнаємося, які рослини називаютьсясадовими та чим вони особливі.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358760.html

56

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення кашпо. Добір рослин з урахуванням. Захист проєкту

Закінчити виготовлення кашпо та висадження в нього рослин.

С.101.

 

Проєкт 9. Мило

Основна технологія: Технологія виготовлення мила (миловаріння)

57

 

Вибір та обґрунтування проєкту. Основи технології виготовлення

мила: Виготовлення одношарового мила.

Створити банк ідей на тему «Мило ручної роботи».

 

Визначає власні/чужі потреби в організації побуту.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого

простору, обґрунтовує раціональність їх використання.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і

корисність для здоров’я обраного чи створеного

виробу.

Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно

розв’язання побутових проблем, самообслуговування.

Облаштовує або вдосконалює власний життєвий

простір з урахуванням власних потреб, потреб інших

осіб.

Пропонує способи використання різних видів побутової

техніки для вирішення побутових завдань.

Дотримується встановлених вимог до техніки безпеки

під час експлуатації технічних пристроїв у побутових

умовах.

 

58

 

Основні техніки декорування. Способи пакування мила.

Виготовлення багатошарового мила та мила з додатковими

інгредієнтами

Записати у зошит основні техніки декорування мила ручної роботи.

 

 

59

 

Планування роботи з виконання проєкту. Графічне зображення.

Добір основних та додаткових інгредієнтів, інструментів та

пристосувань для виготовлення мила. Добір техніки декорування

та способу пакування

Розрахувати орієнтовну вартість мила ручної роботи та порівняти із ціною на аналогічне в магазині.

 

 

60

 

Інструктаж з БЖД. Виготовлення мила.

Закінчити виготовлення мила.

 

 

61

 

Інструктаж з БЖД. Оздоблення виробу. Остаточна обробка виробу

(пакування). Захист проєкту

Повторити вивчений протягом проєкту матеріал.

 

 

Проєкт 8. Бутерброди

Основна технологія: Технологія приготування їжі

Додаткова технологія: Технологія сервірування столу

62

 

Культура споживання їжі. Приготування їжі, як турбота про себе та своїх близьких. Вибір та обгрунтування об’єкта проєктування.

Виконати практичну роботу на с.113.

§ 17. Культура споживання їжі

Дізнаємося, що таке столова білизна і як правильно сервірувати стіл. Познайомимося з видами посуду та його призначенням.

Визначає власні/чужі потреб в організації побуту.

Аналізує власний досвід і можливості в побутовій діяльності.

Планує трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами.

Розрізняє корисні для здоров’я елементи життєвого простору.

Оцінює споживацькі якості, естетичний вигляд і корисність для здоров’я обраного чи створеного виробу.

Провадить проєктно-технологічну діяльність стосовно самообслугову-вання.

Дотримується правил гігієни та безпеки праці під час виготовлення проєктованого виробу.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358780.html

63

 

Етикет за столом. Кулінарний інвентар, посуд та обладнання.

Виконати практичну роботу на с.116.

§ 18. Етикет за столом

Визначимо, що таке етикет, як правильно поводитися за столом.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358777.html

64

 

Традиції споживання їжі в різних народів. Добір харчових продуктів, інвентарю, посуду для приготування та оздоблення страви і подавання на стіл.

Виконати «Працюймо творчо й самостійно», с.120.

§ 19. Традиції споживання їжі в різних народів

Дізнаємося, що споживають люди в різних країнах та які вони мають особливі страви.

https://ua.izzi.digital/DOS/325350/358774.html

65

 

Термін придатності харчових продуктів. Інформація на упаковці. Небезпечні речовини в продуктах харчування.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с. 113.

 

 

66

 

Види бутербродів. Створення власного рецепта.

Переглянути с.154-156.

 

 

67

 

Інструктаж з БЖД. Технологія приготування бутербродів. Приготування простих бутербродів. Розрахунок вартості.

Написати у зошит переваги їжі домашнього приготування.

 

 

68

 

Інструктаж з БЖД. Технологія приготування бутербродів. Приготування складних бутербродів.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с. 115.

 

 

69

 

Вимоги до якості готових страв. Презентація виготовленого виробу.

Письмово дати відповіді на контрольні запитання, с. 120.

 

 

70

 

Узагальнюючий урок

Повторити вивчений протягом навчального року матеріал.

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Ціпліцька Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Технології, Планування
Додано
7 серпня 2023
Переглядів
1542
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку