7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Курсова робота"Досвід упровадження інноваційної технології Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження елементів технології кри

Про матеріал
Досвід упровадження інноваційної технології Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження елементів технології критичного мислення
Перегляд файлу

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Очно-заочні курси з проблеми «Упровадження інноваційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб реалізації Концепції «Нова українська школа» для вчителів української мови та літератури

 

                                   Проект «Я у світі інновацій»

 

                               Досвід упровадження інноваційної технології

 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження елементів технології критичного мислення

        

 

 

                                                                                                    Курсова робота

                                                                                                    учителя Краматорського ЗЗСО № 22

                                                                                                    з профільним  навчанням

                                                                                                    імені М.М.Крупченка

                                                                                                    Степанової О.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        м. Краматорськ

                                                                   2020

 

 

Вступ. Обґрунтування актуальності обраної технології

Сучасна школа – це сучасна модель суспільства, в якій дитина не повинна залишатися безликим об’єктом процесу навчання. Ми говоримо про права дитини, рівність і свободу, але забуваємо про те, що з учнями потрібно спілкуватися як з партнерами, піднятися в цьому спілкуванні на рівень дітей, зрозуміти, що дитяча особистість є центром усієї діяльності. А це, на мою думку, і є метою більшості інноваційних технологій, що запроваджуються останнім часом.

Педагогічні інновації для наших шкіл є важливими й обумовлюють можливість рівноправних партнерських стосунків між учителем і учнем, організацію продуктивної праці, орієнтацію на бажаний результат, набуття учнями найважливіших компетентностей.

Актуальність обраної теми визначається в тому, що освіта орієнтована на майбутнє, а отже, на розвиток того типу мислення, що дає можливість правильно оцінювати нові обставини та формувати шляхи подолання проблем, які можуть виникнути. Розвиток критичного мислення й надалі продовжує бути досить актуальним в освітній системі. Завдяки такому мисленню виявляються й розвиваються творчі можливості дитини, яка в майбутньому має бути успішною.

Переважна кількість педагогів прагне змінити практику своєї роботи, щоби сприяти розвитку в учнів критичного мислення. Вони готові створити умови для утвердження атмосфери творчості, допомогти учневі знайти себе в житті, а навчально-виховну діяльність спрямовувати на створення такої системи співпраці, головна мета якої – максимальний розвиток творчих здібностей дитини.

 

Сутність технології критичного мислення

Упродовж кількох років я працюю над проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури шляхом впровадження елементів технології критичного мислення».

 У нових умовах розвитку суспільства перед педагогами постає завдання формувати творчий потенціал особистості.  За словами В.Сухомлинського: «Дитина повинна постійно переживати радість успіху, творчого натхнення й подолання труднощів». Учитель на уроках української мови та літератури повинен навчити дітей систематично  й послідовно працювати, розвивати творче мислення, формувати вміння й навички свідомо отримувати знання. Якість роботи буде зростати, якщо  підхід до неї урізноманітнити новими формами та методами навчання, добирати цікавий дидактичний матеріал, підвищити вимогливість до рівня знань учнів.

Для вчителя-філолога важливо навчити школярів бачити прекрасне в навколишньому середовищі, правильно та образно висловлювати думку, а також вірити в талант і творчі сили кожного вихованця. Метою моєї роботи в цьому напрямку є:

*розвиток індивідуальних здібностей та обдарувань дітей;

*формування креативної особистості, яка вміє творити, бачити й вирішувати нестандартні проблеми.

Працюючи над проблемою розвитку творчих здібностей, я поставила перед собою такі завдання:

*виявлення й спланований розвиток здібностей учнів, створення оптимальних умов для їх розвитку;
*створення ситуації, що сприяє творчій активності школяра, позитивно впливає на появу оригінальних ідей;
*розвиток уяви дитини, асоціативного мислення, прагнення вдосконалюватися, розв’язувати дедалі складніші завдання.

Серед напрямків діяльності перевагу надаю реалізації індивідуальних можливостей через творчість, особистісно зорієнтованому навчанню, роботі з обдарованими дітьми, проблемному навчанню, проектним технологіям.

Критичне мислення  називають “ спрямованим мисленням ”, тому що воно спрямоване на одержання бажаного результату. Очікувані мною результати використання на уроках технології критичного мислення:

*вміння   ставити    запитання,   самостійно  формулювати гіпотезу;

*  вміння   вирішувати    проблеми;  

*  вміння   самостійно      займатись     своїм      навчанням;

*  вміння   висловлювати      свої    думки   (усно,   письмово) зрозуміло    та      коректно    по    відношенню    до     інших;

*  вміння   відстоювати   свою   точку   зору;

*  вміння   брати   на   себе   відповідальність;

*  вміння брати участь  у колективному прийнятті  рішення;

* вміння  співпрацювати  й  працювати  в групі    тощо.

Досвід упровадження

На мою думку, основною формою організації навчальної діяльності учнів
залишається урок. У своїй педагогічній практиці використовую нетрадиційні уроки, які стимулюють учнів до активізації, розвивають розумову діяльність (урок-казка, урок-подорож, урок-вікторина тощо), а також традиційні з елементами інноваційних технологій. Прикладом може бути урок у 6 класі «Подорож до країни Морфології», де я використовую нетрадиційні елементи, зокрема, казку про утворення країни Морфології,  гру-змагання «Хто більше», творче завдання «Твір на одну букву».

На уроках застосовую такі стратегії, як : «Вільний мікрофон», «Займи позицію», «Незакінчені речення», «Мозковий штурм», «Так і ні», « Робота в парах і малих групах», «Мозаїка»  тощо.

Живий інтерес на уроках мови та літератури в учнів викликає метод проєктів та мультимедійні презентаціі, що сприяють розвитку творчих здібностей, покращують процес засвоєння навчального матеріалу. Зі своїми учнями  я презентую різні проєкти:

 

DSC01252

 

Творчий проєкт за темою «П.Тичина «Хор лісових дзвіночків»

 

На уроках літератури часто використовую міжпредметні звязки

З метою розвитку мислення , для встановлення мети уроку, щоб привернути увагу до теми , активізую метод “Передбачення”. Починаючи вивчати оповідання О.Стороженка «Скарб», на першому  уроці  формулюю питання:  « Спираючись лише на назву твору, як ви думаєте, про який скарб буде йти мова у творі?» Цим самим підводжу учнів до пошуку та осмислення матеріалу. Надалі підбираю такі форми й методи роботи, щоб школярі аналізували, систематизували матеріал: «Займи позицію», «Підтвердь або спростуй думку», «Аналітичне гроно».

Розвиваючи творчі здібності учнів , навчаю їх працювати  з інформацією. Для цього використовую 5 сходинок

На першій сходинці учні навчаються сприймати інформацію

 

 

Друга сходинка –навчаються прогнозувати

Третя сходинка – навчаються працювати з текстом

Четверта сходинка – вчаться ставити питання

Пта сходинка – навчаються творчо інтерпретувати інформацію

Ця сходинка – один із улюблених видів роботи на уроках  мови та літератури. Учням подобаються  пропоновані методи для творчого розвитку їх здібностей.  Наприклад:

І.П.Котляревський “Наталка Полтавка”
Телеграма Петру

Маю зробити вибір: ти чи матір. Душа болить, серце розривається!

Але ж я любляча донька!

 

Леся Українка «Лісова пісня»
Телеграма Мавці

Я душу дав тобі? А тіла збавив!
Залишилась невимовна туга.

Леся Українка «Лісова пісня»
Телеграма Лукашу

Ти ні в чому не винний.
Так хотілося,щоб щастя упало мені до ніг.

Т.Шевченко «Катерина»

Телеграма батькам

Милий батько, люба мати,
Я вас покидаю.
Не слухала речей Ваших,
мушу я страждати

А за запропонованим  алгоритмом учні навчаються складати хоку.

Алгоритм

1. Я був кимось або чимось. Я бачив когось або щось.

2. Місце та дія ( де й що робив)

3. Визначення(як?)

Наприклад:

І.Я. Франко  “Мойсей”

Я був вождем

Біля земель Палестини

Мужньо приносячи себе в жертву

 

М.Коцюбинський «Тіні забутих предків»   

Я був девятнадцятою дитиною в родині Палійчуків

На берегах шумного Черемоша

Ріс туго, бачив далеке й не відоме нікому

 

І.Франко «Гімн»

Голос духа

По місцях недолі й сліз

Чути скрізь

У 7 класі під час вивчення теми «Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль» використовую ось таку творчу роботу

 

 

 Урок за темою «В.Винниченко “Федько – халамидник” (ознайомлення учнів з оповіданням)» із використанням технологій критичного мислення надруковано

http://www.teacherjournal.com.ua/shkola/ukrainska-mova-ta-literatura/29726-rozrobka-uroku-v-vinnichenko-lfedko-xalamidnikr.html

Виступ на міській конференції учителів української мови та літератури 27.08.19  «Розвиток критичного мислення в контексті вимог НУШ. З досвіду роботи».

20190827_10280720190827_102923

Працюючи над цією проблемою, я зрозуміла, що вчителю треба обирати такі технології критичного мислення, які подобаються учням, є зрозумілими для певної вікової аудиторії, викликають бажання працювати, проявляти й розвивати свої здібності.

 

docx
Додано
14 лютого
Переглядів
376
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку