18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Квест-тест "Шлях української Конституції"

Про матеріал

Квест-тест "Шлях української Конституції" до Всеукраїнського тижня права, який проводиться кожного грудня.

Автор квесту: Лишевський В. М., Староковрайська ЗОШ, Чорнобаївський район, Черкаська область.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Квест-тест «Шлях української Конституції»Автор квесту: Лишевський В. М., Cтароковрайська ЗОШ, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.

Номер слайду 2

Пункт №1 Збірка давньоруського права, відомо понад сто списків цієї пам’ятки.«Руська правда» (переходьте до п. 14);2) «Салічна правда» (переходьте до п. 22).

Номер слайду 3

Пункт №2 Справді так. Гетьман був на чолі держави довічно. Законодавча влада мала належати козацькій раді. Новацією стало закріплення незалежного судочинства. (Переходьте до п. 8)

Номер слайду 4

Пункт №31710 рік, м. Бендери. Публічно приймаються «Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорозького…» Цей документ був:1) законом держави, що приймають в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливіші суспільні відносини, які визначають принципи організації публічної влади, гарантії прав і свобод людини, систему, порядок організації і компетенцію органів державної влади, територіальний устрій держави, державні символи (переходьте до п. 7);2) договірними пунктами між гетьманом і козацтвом (переходьте до п. 11).

Номер слайду 5

Пункт №429.04.1918 р. Центральна Рада прийняла Конституцію УНР, яка мала підназву «Статут про державний устрій, права і вільності УНР» та обрала президентом М. Грушевського. У ній досить широко висвітлені права громадян, але нічого не зазначено щодо державної символіки, принципів внутрішньої та зовнішньої політики, порядок обрання місцевих органів влади та управління. Зазначте за Конституцією, яка УНР республіка — парламентська чи президентська?1) Конституція не передбачала посади президента. УНР мала стати демократичною парламентською державою (переходьте до п. 26);2) М. Грушевський був обраний Президентом УНР, тобто президентською республікою (переходьте до п. 19).

Номер слайду 6

Пункт №5 На жаль, ви помилились. Свідка називали відок – це той, хто особисто бачив злочин. (Поверніться до п. 18)

Номер слайду 7

Пункт №6 Цей правовий документ козацької доби був створений у ХVII ст., діяв лише 5 років, мав 11 пунктів. Оригінал до наших днів не зберігся, але значення його величезне. Це були умови співпраці Війська Запорозького та Московії.1) Березневі статті (переходьте до п. 27);2) права, за якими судиться малоросійський народ (переходьте до п. 20).

Номер слайду 8

Пункт №7 На жаль, не зовсім правильно. Тлумачення терміна «конституція», який вживають в акті, було дещо іншим. Тому помилково вважати цей документ конституцією в сучасному розумінні. (Поверніться до п. 3)

Номер слайду 9

Пункт №8 Визначна пам’ятка правової думки ХVIII ст., перша спроба кодифікації українського права. Містила 30 розділів, поділених на 531 артикул і 1716 пунктів. Збірник не був затверджений царською владою, тому не набув офіційного статусу.1) Права, за яким судиться малоросійський народ (переходьте до п. 30);2) Екстракт малоросійських прав (переходьте до п. 24).

Номер слайду 10

Пункт №9 Молодець!Ябедник справді виконував роль обвинувача. (Переходьте до п. 28)

Номер слайду 11

Пункт №10 В Українській РСР діяли чотири конституції, які були прийняті, відповідно, 1919, 1929, 1937 та 1978 рр. Дві останні декларували низку демократичних положень, які стосувалися передусім правового статусу громадян, виборів до вищих і місцевих органів державної влади. Усі вони схожі за змістом: у кожній багато положень, що мали не юридичний, а ідеологічний характер. Зокрема, за Конституцією УРСР 1978 року…:1) Україну визнано суверенною загальнонародною державою у складі СРСР. У цьому документі також задекларовано побудову в країні «розвинутого соціалізму». Конституцію проголошено маніфестом комуністичного суспільства (переходьте до п. 16);2) проголошувалось створення в Україні основ соціалізму, його остаточна перемога (переходьте до п. 29).

Номер слайду 12

Пункт №11 Справді так. Гетьман присягав перед «великим народом» про віддане йому служіння. Від усієї старшини та козацтва Конституцію підписав кошовий отаман Кость Гордієнко. З певних причин не набула чинності, проте стала цінним здобутком української правової культури. (Переходьте до п. 23)

Номер слайду 13

Пункт №12 Абсолютно правильно. Перший Статут (1529 р.) називався Старий Статут, Другий (1566 р.) називали Волинським (волинська шляхта відіграла особливу роль під час його укладання). Новим називали Третій Статут (1588 р.), він був перекладений польською, французькою мовою та латиною. (Переходьте до п. 6)

Номер слайду 14

Пункт №13 За час дії Конституції незалежної України в її тексті під тиском політичних подій робили зміни (в грудні 2004 р., жовтні 2010 р.), унаслідок яких змінювалась політична система управління. Оберіть правильну послідовність цих змін.2004 р. – зміна політичної системи від  президентсько-парламентської республіки до парламентсько-президентської; 2010 р. – Конституційний Суд України поновив чинність Конституції 1996 року.(Переходьте до п. 32);2) 2004 р. – зміна політичної системи від  парламентсько-президентської до президентсько-парламентської республіки; 2010 р. – Конституційний Суд України скасував політичну реформу 2004 року.(Переходьте до п. 25).

Номер слайду 15

Пункт №14 Справді так. Оригінал «Руської правди» втрачено, натомість збереглася значна кількість її списків ХIII–ХVII ст. (Переходьте до п. 18)

Номер слайду 16

Пункт №15 Помилка. Конституція обмежувала права гетьмана на користь старшинської аристократії, але на посаду його обирали довічно. (Поверніться до п. 23)

Номер слайду 17

Пункт №16 Дуже добре! Утопічність побудови комунізму примусила компартійних теоретиків висувати нові ідеологічні постулати, які б мали засвідчити прогрес радянського суспільства. Головним стало твердження про вступ СРСР в етап розвиненого соціалізму. Уперше було передбачено статті, за якими КПРС визнавалась «керівною і спрямувальною силою суспільства, ядром її політичної системи», яка визначає генеральну перспективу розвитку суспільства, лінію внутрішньої і зовнішньої політики, «надає планового, науково обґрунтованого характеру його боротьбі за перемогу комунізму». (Переходьте до п. 31)

Номер слайду 18

Пункт №17 На жаль, це помилка. Короткою, Розширеною, Скороченою є редакції «Руської правди». (Поверніться до п. 28)

Номер слайду 19

Пункт №18 За «Руською правдою», у судовому процесі брали участь: «метальник» – писар, «істці» – слідчі, а яка роль відводилась «ябеднику»?1) Це свідок у судовому процесі (переходьте до п. 5);2) він виконував роль офіційного обвинувача (переходьте до п. 9)

Номер слайду 20

Пункт №19 Співчуваємо. Стався правовий казус: Михайла Грушевського було обрано Президентом УНР, але в тексті Конституції про цю посаду не йшлося. (Поверніться до п. 4) 

Номер слайду 21

Пункт №20 Помилка. Проект було подано на затвердження Сенату 1756 року, а це XVIII ст. Документ так і не був схвалений. (Поверніться до п. 6)

Номер слайду 22

Пункт №21 Помилка. Конституція України визначає Президента України як главу держави, але не наділяє його функціями глави виконавчої влади. Кабінет Міністрів України визначено як «вищий орган в системі виконавчої влади». (Поверніться до п. 31)

Номер слайду 23

Пункт №22 Вибачте, відповідь неправильна. «Салічна правда» є збірником права германських племен доби ранньофеодальної Європи. (Поверніться до п. 1)

Номер слайду 24

Пункт №23 Конституція Пилипа Орлика передбачала поділ на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади. Православ’я проголошувалося панівною релігією. А якою мала стати Гетьманщина за формою правління?1) Козацькою республікою на чолі з гетьманом (переходьте до п. 15);2) Конституційною монархією на чолі з гетьманом (переходьте до п. 2).

Номер слайду 25

Пункт №24 На жаль, неправильно. «Екстракт малоросійських прав» було складено трішки пізніше, 1767 року. Це збірка витягів з правових норм, що діяли на Гетьманщині в різний час, створена у зв’язку з наміром відродити традиційне для Гетьманщини право. Укладена О. Безбородьком. Містила вступ, 16 розділів, інструкцію про суди 1730 р. та Відомості про чини 1765 р. (Поверніться до п. 8)

Номер слайду 26

Пункт №25 На жаль, ви помилилися. Після приходу до влади В. Януковича Конституційний Суд України в жовтні 2010 р. справді поновив чинність Конституції 1996 р. Але 2004 року, щоб вийти з політичної кризи, було змінено президентсько-парламентську республіку на парламентсько-президентську. (Поверніться до п. 13)

Номер слайду 27

Пункт №26 Абсолютно правильно!Конституція не передбачала посади Президента. Згідно з документом, УНР мала стати демократичною парла-ментською державою. (Переходьте до п. 10)

Номер слайду 28

Пункт №27 Ви маєте чудові знання!Це справді Березневі статті, складені 1654 р. Оригінал документа зник за декілька років, цим сповна скористались царські чиновники, постійно погіршуючи умови для Гетьманщини. (Переходьте до п. 3)

Номер слайду 29

Пункт №28 За часів перебування українських земель у складі Великого князівства Литовського головним джерелом права були Литовські статути, яких існує три редакції, і мають вони таку назву:1)Старий, Волинський, Новий (переходьте до п. 12);2)Короткий, Розширений, Скорочений (переходьте до п. 17).

Номер слайду 30

Пункт №29 Ні! Це помилка, йдеться про Конституцію УСРР 1937 р. Проголошене владою виконання другої п’ятирічки мало утвердити основи соціалізму в СРСР. Було створено конституційну комісію для вироблення нового Основного Закону, котрий мав закріпити «перемогу соціалізму в СРСР». Конституція мала демагогічний характер і була нібито поза часом і простором. Численні положення Конституції УРСР, як і Конституції СРСР, особливо про права людини, насправді не діяли. Вони співіснували з репресивною машиною, масовими арештами, розстрілами. Основний Закон за формою був демократичним, але повністю відірваним від реального життя. (Поверніться до п. 10)

Номер слайду 31

Пункт №30 Молодець! Цей збірник – результат 15-річної праці спеціальної комісії. У ньому обґрунтовувалось право Лівобережної України на самоврядування.(Переходьте до п. 4)

Номер слайду 32

Пункт №3128 червня 1996 року о 9 год. 18 хв., після 24 годин безперервної роботи Верховна Рада України прийняла і ввела в дію Конституцію України («за» проголосували 315 народних депутатів). У ній прописані деякі положення, які раніше не передбачалися в українських конституціях. Укажіть права, про які йдеться.1) Конституція України визначає Президента України як главу держави, наділяє його функціями глави виконавчої влади (переходьте до п. 21);2) право на недоторканність життя; право на свободу думок і переконань; право на компенсацію матеріальної та моральної шкоди; право на одержання і поширення інформації; право на свободу пересування і вибір місця проживання; право залишати країну та повертатися до неї (переходьте до п. 33).

Номер слайду 33

Пункт №32 Дуже добре! Для подолання гострої політичної кризи під час Помаранчевої революції Верховна Рада внесла зміни до Конституції, які передбачали перехід від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської форми правління, формування уряду коаліцією депутатських фракцій, подовження терміну повноважень Верховної Ради до 5 років. Після приходу до влади В. Януковича Конституційний Суд України в жовтні 2010 р. поновив чинність Конституції 1996 р. У лютому 2014 р. унаслідок подій Революції Гідності до тексту Конституції знову були внесені зміни щодо рішень 2010 року (переходьте до п. 34).

Номер слайду 34

Пункт №33 Так, ви цілком праві! (Переходьте до п.13)

Номер слайду 35

Пункт №34 Дякую за гру! Ви гідно подолали всі перешкоди!

pptx
Додано
4 лютого
Переглядів
116
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку