13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Лабораторна робота Visio

Про матеріал
Лабораторна робота в Visio. ТЕМА : “Знайомство з САПР за допомогою програми Microsoft Visio” Мета уроку: Познайомитися та навчитися працювати з програмою Microsoft Visio та використовувати її для створення електричних схем
Перегляд файлу

Урок  № 

Лабораторно  практична робота №

 

ТЕМА :  “Знайомство з САПР за допомогою програми Microsoft Visio

 

Мета уроку:  Познайомитися та навчитися працювати з програмою Microsoft Visio та використовувати її для створення електричних схем .

         

Тип уроку:  практична робота.

 

Методи ведення уроку:  робота на ПК.

Обладнання: ПК, ЛПЗ, інструкційно-технологічна карта.

Хід роботи:

1.     Перед початком роботи ознайомитися з інструкцією з ОП для працюючих на комп’ютерах.

Повторити «Інструкцію з охорони праці в комп'ютерному класі», зверніть увагу на наступні положення:

-     Не вмикайте і не вимикайте ПК без викладача.

-     Працюйте на комп'ютері сухими руками й у сухому одязі.

-     Не тримайте на робочому столі сторонні предмети.

-     Не доторкайтеся до задньої панелі й екрана монітора, з’єднуючих ланцюгів.

-     Виконуйте тільки операції, передбачені лабораторнопрактичною роботою.

-     Натискайте на клавіші м'яким уривчастим рухом.

-     Про всі неполадки й утруднення повідомляйте викладача.

-     Не спирайтеся на висувну полицю для клавіатури.

2.     Вивчити теоретичний матеріал.

3.     Вивчити приведений приклад виконаного завдання.

4.     Виконати самостійно  завдання на комп’ютері. 5. Відповісти  на контрольні питання.

 

Теоретичний матеріал 

САПР (система автоматичного проектування): використовується для швидкої розробки та створення нових видів продукції. Мета його використання – зниження економічних затрат та часу на виконання проектних робіт.

  Збільшення продуктивності праці розроблювачів нових виробів, скорочення термінів проектування, підвищення якості розробки проектів - найважливіші проблеми, рішення яких визначає рівень прискорення науково - техничного прогресу суспільства. Розвиток систем автоматизованого проектування (САПР) спирається на міцну науково-технічну базу. Це - сучасні засоби обчислювальної техніки, нові способи представлення й обробки інформації, створення нових чисельних методів рішення інженерних задач і їх оптимізація. Системи автоматизованого проектування дають можливість на основі новітніх досягнень фундаментальних наук  відпрацьовувати й удосконалювати методологію проектування, стимулювати розвиток математичної теорії проектування складних систем і об'єктів. У даний час створені і використовуються в основному засоби і методи, що забезпечують автоматизацію щоденних процедур і операцій, таких, як підготовка текстової документації, створення технічних креслень, побудова графічних зображень і  т.п..

 

САПР - це всеосяжний набір засобів для автоматизації процесів і технологічної підготовки виробництва, а також різних об’єктів промисловості. Системи містять у собі повний набір промислово адаптованих і програмних модулів, які дають можливість створення креслень, підготовку виробництва на всіх етапах, а також забезпечують високо функціональну гнучкість усього циклу виробництва. 

Дана система дозволяє виконувати розробку самих складних технічних виробів: джгути електропроводки, деталі з пластмаси, різні  механічні конструкції. Це досягається за допомогою єдиного набору програмних засобів задовольняючим спеціальним вимогам виробництва.

Системи являють собою не просто об'єднаний набір окремих програмних рішень, а цілісну інтегровану систему взаємозалежних інструментальних  модулів  здатних функціонувати на різних технічних платформах, взаємодіяти з іншим виробничим устаткуванням, обробляти дані, отримані шляхом досягнення розробок  новітньої технології.

 

Технічні засоби і загальне системне програмне забезпечення є інструментальною базою САПР. Вони утворять фізичне середовище, у якій реалізуються інші види забезпечення САПР. Користувач, взаємодіючи з цим середовищем і вирішуючи різні задачі проектування, здійснює автоматичне проектування технологічних об'єктів. Технічні засоби і загальне програмне забезпечення в процесі проектування виконують і вирішують такі задачі як :

а) введення вхідних даних опису об'єкта проектування;

б) відображення введеної інформації з метою її контролю і

редагування;

в) перетворення інформації;

г) збереження й оперативне спілкування проектувальника з системою;

і багато інших функцій.

 

Для рішення цих задач технічні засоби САПРвикористовують комп’ютер, який повинен містити процесори, оперативну пам'ять, зовнішні запам'ятовуючі пристрої, пристрої введення-виведення інформації, плоттери і ін. пристрої. На сьогоднішній день існує дуже багато різноманітних ПК, які виконують функції САПР.

Однією з прикладних програм , які використовуються в складі САПР є прикладна програма  Microsoft Visio.

 

Microsoft Visio 2002 Professional - інструмент, завдяки якому можливо за лічені хвилини  побудувати  пристойну діаграму, або - швидко і якісно творити  чудеса в  розробці  промислових об’єктів.  Пакет Visio розроблений  в  1990 року. Прийнявши Visio у сімейство своїх продуктів, Microsoft приклав значні зусилля по його інтеграції з Office.

Областю застосування Visio є ділова графіка, під якою розуміються будь-які зображення, що містять інформацію, використовувану в професійній діяльності. Можливо виділити три основних групи зображень, які створюються за допомогою цього пакета:

1.     Діаграми і графіки, що характеризуються чисельними параметрами об'єктів і процесів. Прямими аналогами є в даному випадку діаграми Excel.

2.     Діаграми, що характеризують зв'язки і відносини між сутностями. Як приклади можна привести графічні зображення алгоритмів, організаційно-управлінських структур, топологій мереж, відносин у реляційні базах даних і т.д. Примітивні засоби для візуалізації таких діаграм (прямокутники, текстові "коробки", еліпси, сполучні лінії, стрілки) утримуються, наприклад, у панелі інструментів "Малювання" додатків

Microsoft Office.

3.     Схеми і креслення. Сюди відносяться електротехнічні схеми, різного роду плани (офісів, квартир, місцевості) і всі, чим нас мучили на кресленні (єпархія AutoCAD і інших двовимірних СаD'ов).

 

Таким чином програму Visio зручно використовувати для створення графіків, діаграм та великих креслень і схем, що полегшує не тільки роботу конструкторів, але і знадобиться в навчальному процесі.

Програма має зручний інтерфейс. 

Вікно програми має російський інтерфейс, але елементи позначені англійською мовою.  Панель інструментів Стандартная та

Форматирования схожі на інші програми Microsoft Office.

 

 

 

 

 

 

 

Інструкційно-технологічна карта

 

 

Завдання: за допомогою програми Microsoft Visio створити електричну схему випрямляча.

 

 

1. Запуск програми  Visio: Пуск Програми Microsoft Visio. Відкривається вікно програми 

 

 

 

 

(Примітка – якщо наприклад ми створюємо комп’ютерну мережу то потрібно відкрити Network – сервер , а потім вибрати потрібний шаблон ) 

 

3. Відкривається вікно для створення електричної схеми.

 

 

У цьому вікні справа знаходиться робоче поле  для створення графічних зображень, який може бути: книжний або альбомний, також можливо    використовувати його для форматів А0, А1 та ін.  Зліва знаходяться різні форми електричних елементів, які будуть використовуватися для розробки схем. Вони зберігаються у закладках,  які  відповідають різним назвам тем. 

Під час виконання лабораторної роботи закладки закривати не рекомендується! Відкрити нову закладку можливо наступним чином

Файл Образцы Вибрати необхідний

 

 

4.     Для створення схеми лист треба зробити альбомним:

Файл Настройка стриницы Ланшафт Apply OK

5.     Для розміщення елемента на робочому полі його потрібно  виділити і перетягнути на робоче поле.

Для створення трансформатора треба взяти 2 індуктора. 

Натиснувши на індуктор перетягнути його на робоче поле збільшити його розмір 

 

                        .         Таким же чином можливо і зменшити розмір форм.

 

6.     Щоб  повернути індуктор

Вибрати на панелі інструментів кнопку  та зробити поворот на потрібний кут даного елементу.

Після закінчення повороту форми треба вимкнути кнопку, натиснувши на неї ще раз.

7.     Кожен елемент має блакитні зірки  (вузли), що вказує на місця з’єднання з іншим елементом 

Винятком є тип кабелю, який можливо вибрати при створенні комп’ютерної мережі.

9.        Для        створення окружності                             використовують      кнопку

 

А потім  залити еліпс : Контекстне меню Формат Заливка

вибрати потрібний колір.

 

10.   Для підпису форм використовують кнопку  . Текст можливо  форматувати, так же  як  в інших програмах

Office.

11.   Для того щоб виділити  будь – який елемент, або змінити його використовують кнопку   на панелі інструментів .

12.   Для виділення  всієї  схеми потрібно виконати :

Правка Выбрать всё Контекстное меню Форма

Группировать

13.   Приклад побудови електричної схеми випрямляча показаний на малюнку  Учні, які виконали завдання раніше заданого часу одержують додаткову  індивідуальну схему.

 

Завдання:

1.     Зробіть схему в кольорі.

2.     Збережіть  розроблену схему на дискету.

3.     Розташуйте схему по центру листа.

 

 

Контрольні питання

 

1.     Що таке САПР і де можливо її використувати  в  твоїй професії.

2.     Можливості програми Visio, крім розробки електричних схем.

3.     Як зберегти файл на дискеті.

4.     Яка різниця між принтером і плоттером

 

 

14.  Результати показати викладачу.

15. Зробити висновок

 

 

 

 

                            Викладач                                                 Павленко О.О.

pdf
Додано
25 січня 2019
Переглядів
1093
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку