10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа твору. Показ духовного життя нації в історичному романі у віршах «Маруся Чурай».

Про матеріал

Урок розвиває навички цілісного сприйняття великого за обсягом художнього твору, виділення ключових епізодів, висловлення власної думки щодо прочитаного; виховує почуття відповідальності за свої вчинки, прагнення до розвитку духовних якостей.

Перегляд файлу

Урок української літератури

в 11му класі  витель - Рибак Н.А.

Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа твору. Показ духовного життя нації в історичному романі 

у віршах «Маруся Чурай».

Мета уроку:

ü допомогти учням усвідомлювати ідейно-художній зміст та особливості твору; 

ü розвивати навички цілісного сприйняття великого за обсягом художнього твору, виділення ключових епізодів, висловлення власної думки щодо прочитаного; 

ü виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, прагнення до розвитку духовних якостей.

Перебіг уроку

І. Орієнтація, мотивація діяльності

У нашому житті є одвічні питання, які протягом тисячоліть хвилюють людство. Кожна мисляча людина звертається до них. Одним із таких важливих філософських питань є питання протистояння неповторного та буденного, творчого підходу й банальності, духовності й бездуховності.

Зрозуміло, навряд чи  хтось із нас може дати остаточну відповідь на них. Але ж ми маємо скласти власну думку, особисте ставлення й керуватися ними у своїх вчинках.

 

ІІ.

Цілепокладання.

Повідомлення теми, мети,

завдань уроку

 

Ви  опрацювали біографію Ліни Костенко, прочитали твір "Маруся Чурай". Ці знання допоможуть нам розкрити тему уроку "Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа твору. Показ духовного життя народув історичному романі у віршах «Маруся Чурай».

Спробуйте визначити ключові слова теми.

Роберт Бернс свого часу дуже мудро сказав: "Метою життя є

життя з метою". А оскільки урок – це своєрідна школа життя, то давайте визначимо його мету та цілі.

 

 

 

Сформулюйте мету нашої діяльності на уроці.

 

Індивідуальне

завдання

 

1.      Розповідь про Ліну Костенко «Формування світоглядної позиції Ліни Костенко» (кластер)

2.      Установіть чому Ліна Костенка визначила жанр твору «Маруся Чурай» як історичний роман у віршах?

 

Обсяг середній

наявністьрозгорн утого сюжету

(кількохсюжетни

хліній)

Історичні особи

багатограннеокр

есленняхарактері

в

Історичні реалії УкраїниXVII сто ліття

Великий обсяг

Ліро-епічний твір

Діалогічний спосіб викладу

Нетривалий час дій

Зображення

однієї події з життя одного героя

Несподіване закінчення

Прозова форма

Емоційний , схвильований тон розповіді.

Основних дійових осіб до 10-ти (і більше)

віршового ритму, розміру, поетичнихтропів

розповідь про життя героя віднародження до смерті

                Доведіть, що це роман:………, 

            роман у віршах:……..,              історичний………..

***Які різновиди роману як жанру ми вже з вами розглядали?

 ( Роман у новелах «Вершники» (Ю.Яновський), урбаністичний роман   

(В.Підмогильний «Місто», пригодницький роман «Тигролови»)

3.      Розташувати ілюстрації відповідно до сюжетної дії

 

 

Евристична бесіда/перевір ка виконання інд-них завдань

-           Епіграфом нашого уроку є слова Ліни Костенко:

         Я сповідую віру,

         В якій оточують німбом не святих,       Не пророків, а просто… людей.

-           Як ви розумієте значення епіграфу?

 

-           Ліна Костенко назвала свій твір «Маруся Чурай» . Що, на вашу думку, відображає назва тему або основну думку?

(зображення нещасливого кохання Марусі та Грицька в поєднанні з широкою картиною життя України 17ст.)

-           Що вам відомо про цю українську дівчину? 

-           - А про час у який вона жила?

-           Любов, зрада і помста - саме ця колізія лежить в основі пісні “Ой не ходи, Грицю...”, що приписуються легендарній Марусі Чурай (перекладена російською, польською, німецькою, угорською, французькою, англійською мовами)

-           Хто з письменників в українській літературі розробляв цю легенду?

ü  Степана Руданського«Розмай» (балада ):

ü  Марко Кропивницький«Дай серцю волю, заведе в неволю»(п’єса)

ü  Михайло Старицький«Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці» (драма).

ü  Володимир  Самійленко «Маруся Чураївна»( драма).

ü  Ольга Кобилянська «В неділю рано зілля копала» (повість) .

ü  Любов  Забашта «Дівчина з легенди»(драматична поема) .

 

 

 

 

 

 

 

 

Маруся

і

Україна

!!

Чим твір відрізн яється від пісні?

 

-           Одним із ключових словосполучень нашої теми є «духовне життя». Яке значення особисто ви вкладаєте в це поєднання слів? М. Хвильовий на початку ХХ століття писав: «Духовність – це той фундамент, який дає можливість людину називати Людиною, народ - Народом».

-           Спробуємо розібратися чи співпадає наше бачення з поглядами Ліни Костенко.

 

Літературний диктант

Роман      «Маруся      Чурай»      називають      енциклопедією      життя

українського народу 17 століття. Представниками народу є головні

 

 

 

герої роману, а саме вихідці з чотирьох сімей:

Чураї           Бобренки Вишняки                   Яків  Остряниця

Про яку сім’ю йдеться?

1.      «Звела їх доля, наче в нагороду за те, що мали незглибимі душі»

2.      «Добрий гетьман»

3.      «Рід у вас гучний. Таки родів не густо у Полтаві…Йому добро саме іде у двір»

4.      «Але й жили! Душили копійчину. У двідушіробили без спочину. Як тих людей двох доля спарувала? Там завжди сварка висіла, як чад». Бобренки

-          Що народ відрізняє від юрми? (збереження звичаїв , традицій, почуття патріотизму, гідність, збереження історичної пам’яті, обов’язок перед народом, збереження моральних цінностей, толерантність)

-          Сім’ї  різні, належать до різних соціальних прошарків. 

Але що їх об’єднує?

 

«Впізнай літературного героя».              

(Прочитати цитату з роману, вказати ім’я персонажа, про якого  йдеться у тих рядках).

Біля дошки створити модель «Система образів роману

«Маруся Чурай»

 

 БАТЬКИ

        

ДІТИ

 

 

 

1.              «Вона ж співала, наче голосила, на себе кари божої просила. Співала так, як лиш вона уміла! А потім враз - неначезаніміла».

 

2.              «Як вінуміє красно говорить! Які у нього займища і луки! Вся Українаполум'ямгорить, він і на цьомутежнагріє руки».

3.              «Глуха до пісні, завждищосьспотворить. Все

вишиваєпрошвиподушок.Ще як мовчить, - нічого. Заговорить, гостренькізуби - чисто ховрашок».

4.              «В нас на кутку його не люблятьнаші. Шляхетнийдуже і чолом не б'є. Він, - каже, - гордий. З ним не зваришкаші. Він і мовчить, бо дума щосьсвоє».

5.              «Та й став домашніххоругов хорунжим. Не піднімав очей на Чурая. Пішовби з військом у похід, - так грунт же. Струснувби з себе той хомут,

- сім'я». 

6.               «Вінгордийбув, Гордіємвін і звався. Вінлицарбув, дарма щопостоли. Стояв на смерть. Ніколи не здавався. Йому скрутили руки і здали».

7.               «Поганеліто, не буловрожаю. Та ще ж тягтись на чоботи й кожух.

А я такий, я матірповажаю. Я впоперекїй слова не скажу».

8.               «Було, не вип'є, бідна, і не з'їсть, - усяпішла в роботу і у злість. Така

Маруся

 

 

 

Вишняк

 

 

 

Галя

 

 

 

 

 

Іван

Іскра

 

 

 

Батько Гриця

 

 

Гордій

Чурай

 

 

Гриць

 

 

уже зробилась, як Яга. Все на курей накрикує: "Гай-га!"». 9. «Вона у мене, як була молодша, була предивна, як на людський глузд.Було, сльозами набрякають очі, вона ж сміється кутиками вуст» 

 

10. «А господиня пишна і огрядна…йшла ушир усе та вшир…»

-          Що молоде покоління успадкувало від своїх батьків?

-          Яка хата-такий тин,

 

  

Бобрен

чиха

 

 

 

Мати

Марусі

Чурай

 

 

Мати

Галі

Вишняк

івни

 

-          Кого з молодого покоління ми можемо назвати гідними синами своєї крани?

-          МОНОЛОГ (виразне читання напам’ять)

    Я прошу, люди, вислухать мене.

      Багато слів страшних тут наговорено.

      Ніхто не говорив про головне.

      Я, може, божевільним тут здаюся.

      Ми з вами люди різного коша.

      Ця дівчина не просто так, Маруся.

      Це - голос наш. Це - пісня. Це - душа.       Коли в похід виходила батава,-       її піснями плакала Полтава.

      Що нам було потрібно на війні?

Шаблі, знамена і її пісні.        Звитяги наші, муки і руїни       безсмертні будуть у її словах.       Вона ж була як голос України,       що клекотів у наших корогвах!

      А ви тепер шукаєте їй кару.

      Вона ж стоїть німа од самоти.       Людей такого рідкісного дару       хоч трохи, люди, треба берегти!

      Важкий закон. І я його не зрушу.

 

 

      До цього болю що і ще додам?

      Вона піснями виспівала душу.

      Вона пісні ці залишає нам.

      Ще тільки вирок - і скінчиться справа.

      І славний рід скінчиться - Чураї.

      А як тоді співатиме Полтава?

     Чи сльози не душитимуть її?

        

-           Що Ліна Костенко підкреслює в своїй героїні? Який рідкісний дар вона мала?(вміє щиро кохати, почуття власної гідності, не показує власних почуттів на людях, чутлива душа, правильні моральні орієнтири, повага до батьків)

-           Чому на перший план історичного роману виходить дівчина з народу?

-           Роман читають протягом 35 років. Але він і досі залишається сучасним? Чому?

 

 

Рефлексія

-          Над чим роман вас примусив задуматися?

-          Спробуйте скласти сенкан «Маруся-душа народу»

 

 

Фінал сумний, проте роман залишає у читача світлі почуття? Чому?

 

Самостійна робота

Самостійна робота

І варіант

ІІ варіант

1.На

фоніякогоісторичногоперіодурозгортаютьсяподіїтвору Л. Костенко «Маруся Чурай»?

а)  доби Руїни                       в)  доби    гайдамаччини

б) доби Хмельниччини       г)  доби    козаччини

1. Маруся Чурай, героїняоднойменного роману Л.

Костенко, -

А) історична особа           в) вигаданий персонаж

Б) легендарна особа         г) узагальнений образ

2. Визначвіршовийрозміррядківтвору:

Усівіки ми чуємбрязкітзброї, Були боги в нас і булигерої, Який нас ворог тільки не терзав!

А) хорей              в) дактиль

Б) ямб               г) анапест

2. Визнач художні засоби мови у  поетичних рядках(3 правильних):

… Чурай Марусю, у такій ганьбі! – До зашморгу вестимуть у юрбі.

І не здригнеться наш пісенний край…

І море гнівом не хлюпне на сушу…

І попелом розвіяний Чурай Безсмертним болем дивиться у душу.

    А) анафора в) порівняння д) гіпербола

Б) епітет                   г) метафора

 

Завдання має п’ять варіантів відповіді, оберіть ТРИ правильних

4.   Які проблеми порушені у творі «Маруся Чурай»?

А) духовного життя нації              в) кохання і зради    

д) війни і миру

Б) індивідуальної свободи людини                        

г) дійсності і мрії

 

Завдання має п’ять варіантів відповіді, оберіть ТРИ правильних

5.   Визнач мистецьке кредо Л. Костенко за її афоризмами:

 А) «Поети – це біографи народу»                          

в) «Я вибрала Долю собі сама»

Б) «Моя свобода завжди при мені»                        

г) «»Поезія – це завжди неповторність»

Д) «Митцю не треба нагород, його судьба нагородила»

ІУ. На послідовність (2 бали).  Установи послідовні розгортання подій у романі «Маруся  Чурай» Л.

Костенко:

А) облога Полтави               

Г) Маруся іде на прощу в Київ

сть

1. Розставте послідовно розділи роману «Маруся Чурай»:

          а) «Страта»                                                  

б) «Полтавський полк виходить на зорі»;

        в) «Гінець до гетьмана»

Б) страта Марусі                   

Д) сповідь Марусі

В) гонець їде до гетьмана

Е) суд над Марусею Чурай

1

 

 

        г) «Якби знайшлася неопалима книга…»;

        д) «Сповідь»    

        е) «Проща»

1

 

 

2

 

2

 

3

 

3

 

4

 

4

 

5

 

5

 

6

 

6

 

 

pdf
До підручника
Українська література 11 клас (Міщенко О.І.)
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
902
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку