Лісова і деревообробна промисловість

Про матеріал
покрокова розробка уроку в 9 класі Лісова і деревообробна промисловість, пояснюється значення лісопромислового комплексу в економіці України , подано структуру промислового комплексу
Перегляд файлу

Розробка уроку

Тема :  Лісова і деревообробна промисловість              9 клас

Розроблено вчителем географії  СШ № 31 м. Києва

Лумей Оксаною Миколаївною

 

Тип уроку: Урок засвоєння нових знань 
 Мета уроку : дати  характеристику галузі (значення, склад, основні райони лісозаготівлі, територіальна структура); пояснити чинники розміщення різних типів підприємств, ознайомити з основними проблемами виробництва; удосконалювати навички роботи з картами (показ основних районів і центрів лісової та деревообробної промисловості); виховувати екологічну культуру учнів (раціо­нальне збереження природних ресурсів тощо)

Обладнання: підручник, опорні схеми, атлас «Економічна і соціальна географія України», карта «Лісова, деревообробна та целюлозно-паперова промисловість»,   контурні карти,

Пригадаймо

1. Які природні ресурси є сировиною для лісової промисловості?
2. Як Україна забезпечена лісовими ресурсами?

Очікувані результати: учень називає виробництва лісової промисловості; пояснює фактори розміщення підприємств; показує на карті основні райони лісозаготівлі, центри деревообробної та деревопереробних виробництв; обґрунтовує необхідність раціонального використання лісових ресурсів.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Опорні поняття: лісозаготівля, деревообробка, целюлозно-паперова промисловість, лісохімічна промисловість.

 

 

 

 

Учбова ситуация.

Зміст  уроку.

 

Етапи та  завдання урока.

Прийоми і методи

1.Мотивація навчальної діяльності

Чи всі ми замислюємося про те, як надовго вистачить нам прекрасної природної спадщини, якщо і надалі будемо не економлячи, майже по варварськи, використовувати лісовий потенціал. На жаль, в Україні до лісу ставляться як до сировини, тому масштабне знищення лісових масивів має економічне коріння.

Які ліси є у вашому краї? Яку роль відіграє ліс для життя людей вашого краю? Які підприємства вашого краю належать до лісопромислового комплексу?

Назвіть продукцію лісової промисловості, яку ви використо­вуєте у побуті, навчанні, повсякденному житті.

Зробіть висновок про значення лісової промисловості.

Кожне виробництво можна охарактеризувати за допомогою багатьох чинників. Найважливішим з них є асортимент продукції, яку воно виробляє. Наведене виробництво за принциповими особливостями продукції, що виробля­ється, і технології  виробництва включає три складові: лісову, деревообробну і целюлозно-паперову промисловість

2.Актуалізація опорних знань

У яких районах України зосереджені лісові ресурси?

Які види дерев поширені на території країни?

Які природоохоронні функції виконує ліс?

Які види продукції виробляють із деревини?

 

 

 

I. Етап рефлексивного контролю

 

 

 

 

 

 

Слайд 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4

 

 

 

 

Словесні, наочні методи закріплен-ня вже набутих знань

  

 

III. Вивчення нового матеріалу

Структура та значення виробництва. Основні райони заготівлі лісу, лісопильне виробництво. Головне завдання виробництва - заготівля, механічна обробка і хімічна переробка деревини та інших рослинних ресурсів.

Склад: лісозаготівля, деревообробка (пиломатеріали, будівельні матеріали, фанера, деревинні плити, меблі), целюлозно-паперова й лісохімічна промисловість.

У складі лісового фонду виокремлюють дві групи лісів. До першої належать водо- і полезахисні, заповідні, рекреаційні ліси, а також зелена зона навколо міст. У цій групі можуть вестися лише вибіркові вирубування — для поліпшення стану лісів. Це так звані санітарні рубки й рубки догляду.

 У лісах другої групи може здійснюватися промислове вирубування лісових насаджень.

 Лісистість території України , забезпеченість лісовими ресурсами

1.Лісозаготівля

 Українські Карпати (Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Чернівецька області) та Полісся (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області).

2. Деревообробна промисловість

Розміщення з найбільшою концентрацією в районах заготівлі лісу та споживання готової продукції.

Виробництво деревостружкових плит (ДСП) — Київ, Закарпатська (Свалява), Івано-Франківська (Надвірна) та Рівненська (Костопіль) обл.

Меблі виготовляють у всіх великих містах та районах лісозаготівлі.

3. Целюлозно-паперове виробництво.    

Целюлозно-паперова промисловість - найбільш складна галузь лісового комплексу, пов'язана з механічною обробкою і хімічною переробкою деревини.

Целюлозно-промислову галузь не можна назвати базовою галуззю економіки України, оскільки вона становить лише близько 1 % промислової продукції, щорічно вироблюваною в країні. Це специфічна галузь економіки, яка виготовляє як кінцеву продукцію, так і є постачальником напівфабрикатів для інших галузей промисловості. Виробництво паперу та картону – це складний, багатоопераційний процес, що потребує значної кількості різних видів економічних ресурсів: волокнистих напівфабрикатів (целюлози, деревної маси, макулатури) і хімічних речовин, а також суттєвих витрат теплової та електричної енергії, води. В процесі виробництва утворюється багато виробничих відходів і стічних вод, що ,у свою чергу, негативно впливає на навколишнє середовище

 

 

 Вона включає виробництво целюлози, паперу, картону та виробів з них.                                                      Ця галузь відрізняється: 
- Високою матеріаломісткістю: для одержання 1 т целюлози необхідно в середньому 5-6 куб.м. деревини; 
- Великий водоємністю: на 1 т целюлози витрачається в середньому 350 куб.м. води; 
- Значною енергоємністю: 1 т продукції вимагає в середньому 2000 кВт / год; 
Отже, підприємства ЦПП орієнтуються на лісові ресурси поблизу великих водних джерел. В Україні ЦП комбінати розміщуються в таких областях як Київська, Харківська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Львівська, Житомирська, Одеська і т.д. Особливо великими підприємствами є:    

           ВАТ «Жидачівський целюлозно-паперовий комбінат» (Львівська обл.);

 • ВАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (Київська обл.);
 • ВАТ «Ізмаїльський целюлозно-картонний комбінат» (Одеська обл.);
 • ДАХК «Укрпапірпром» (м. Київ);
 • ВАТ «Малинська паперова фабрика» (Житомирська обл.);
 • ВЕО «Укрвторма» (м. Київ);
 • ВАТ «Дніпропетровська паперова фабрика» (м. Дніпро);
 • ВАТ «Корюківська фабрика технічних паперів» (Чернігівська обл.);
 • ВАТ «Понінківський картонно-паперовий комбінат» (Хмельницька обл.);
 • ЗАТ «КСУ Техмонтаж» (м. Київ);

 

  4.Лісохімічна промисловість

Включає: виробництво кормових дріжджів, синтетичних смо­л, оцтової кислоти, метилового спирту, скипидару та ін. Сировиною для неї є відходи від лісозаготівельної та деревообробної промисловості (гіл­ки, живиця, тирса та ін.), тому вироб-ництва зосереджені у лісопро-мислових районах. Тобто пірогенетичне (суха перегонка деревини), каніфольно-терпентинне, смоло-терпентинне, хвойно-ефірне та дьогте-курильне виробництва.

 В Україні сім центрів лісохімії: Великий Бичків, Перечин, Свалява на Закарпатті, Вигода в Івано-Франківській, Славута в Хмельницькій, Коростень у Житомирській, Клевань у Рівненській областях. Гідролізна промисловість порівняно нова. На підприємствах цієї галузі методом гідролізу деревини (тирси) і нехарчової сировини (кукурудзяних качанів без зерна, соломи, костриці, соняшникового лушпиння) виробляють етиловий і метиловий спирти, білкові дріжджі, кристалічний цукор (глюкозу та ін.).

Основними підприємствами галузі є гідролізно-дріжджові заводи у Верхньодніпровську (Дніпропетровська область) та Запоріжжі. Окремі цехи і виробництва є в Одесі, Сімферополі, Вознесенську (Миколаївська область), Кіровограді, Слов'янську, Вінниці.

Соснова живиця і пневий сосновий осмол використовуються для виготовлення каніфолі, скипидару та ефірної олії; дубова кора - для дубильно-екстрактного виробництва.

Гідролізна промисловість об'єднує підприємства, які методом гідролізу деревини й нехарчової рослинної сировини виробляють етиловий спирт, кормові дріжджі, глюкозу та ксиліт, органічні кислоти, лігнін та ін.

  Чинники розміщення підприємств галузі                

1. Споживчий чинник ураховується в розміщенні меблевих під­приємств, бо цю продукцію важко транспортувати.

2. До сировини тяжіють ті виробництва, де значні витрати вихідних матеріалів і великі відходи їхньої переробки. Це деревообробна промисловість, а також підприємства лісохімії та гідролізної промисловості (переробляють відходи).

3. У розміщенні підприємств целюлозно-паперової промисловості враховується сировинний чинник, наявність водних ресурсів, електроенергії, а також кваліфікованих кадрів.

 

II. Постановка задачі

 

Слайд 5

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6

 

 

Слад 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8,9

 

 

 

Слайд 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11

 

 

 

Слайд 12,13

 

 

 

 

Слайд 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 18,19

 

 

 

 

 

Слайд 20

Евристич-на бесіда ; прийоми- постано-ва взаємо-зв’язаних про-блемних запитань,  здобуття нових знань

 

Чи знаєте ви, що…
Україна має значну частку заповідних лісів, можливо, найбільшу в Європі — 48,2 % лісових територій перебувають під охороною. Майже 25 % лісів країни повністю виключені з розрахунку лісокористування.

Для виготовлення одного аркуша паперу формату А-4 потрібно від 13 до 21 грама якісної деревини, а для виготовлення однієї книги - близько 5 кілограмів деревної сировини.

Тільки для виробництва паперу у світі щорічно вирубується більше 125 мільйонів дерев.

Щоб врятувати одне дерево від вирубки, необхідно зібрати для вторинної переробки близько 80 кг паперу.

З одного середнього дерева можна виготовити 600-650 паперових подарункових упаковок.

На жаль, мало хто задумується про раціональне використання паперу чи про збір макулатури, проте не складні підрахунки вказують на корисну інформацію: виявляється збір 60 кг. макулатури спасає 5 річне дерево від зрубу, а, до прикладу, використання 8.5 тон паперу у перерахунку – це знищені 142 дерева!

Якщо ви здаєте на переробку паперові вироби та картон, кожна перероблена тона зберігає в середньому 17 дерев,     60 000 галонів води, 225 кВт∙год. електроенергії і 2,5 кубіч-них метрів площі полігонів.

III. Етап аналізу

 

Слайд 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 22

 творча (дослідни-цька) робота учнів

 

 

 

 Позначте й підпишіть на контурній карті найбільші центри деревообробної промисловості (виробництво паперу та меблів)

 

Тестові завдання (див. додаток № 1)

 

ІV. Етап контролю

 

Перевірка засвоєних знань

 словесні, наочні і практичні методи, і закріплен-ня вже набутих знань

 

Значення лісопромислового комплексу в економіці України визначається тим, що в сучасних умовах немає такої сфери господарства, де деревина і продукція її переробки не відігравали б істотної ролі. Основний продукт лісу — деревина, яка використо-вується переважно для виробництва засобів виробництва, зокрема предметів праці (круглий ліс, пиломатеріали, фанера, деревні плити, метиловий спирт тощо) і предметів споживання (меблі, папір, оцтова кислота).

Продукція лісопромислового комплексу використовується в машинобудуванні, легкій промисловості, на транспорті, у зв'язку, в будівництві. Водночас лісопромисловий комплекс отримує від інших галузей лаки, фарби, соду, натрій, відбілюючі хімікати (виготовлення паперу), автомашини, трактори, верстати (заготівля та обробка деревини) – міжгалузеві звязки

 

VІ. Етап заключний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток № 1

 

Тестові завдання

З однією правильною відповіддю (1 бал)

       1.Вкажіть визначальний чинник у розміщенні меблевої промисловості

а.сировинний                                                                                                                                                        б.споживчий                                                                                                                                                       в.транспортнитй

      2. Яка галузь лісової промисловості розвинена в місті Малин

а. лісова хімія                                                                                                                                                                                               б. меблева                                                                                                                                                                    в.целюлозно-паперова  

      3.  Виберіть центр виробництва паперу з макулатури

 А. Малин                                                                                                                                                                                                         б. Обухів                                                                                                                                                                              в.Рахів     

      4. Скільки потрібно деревини на виготовлення однієї книги

а. 10 кг                                                                                                                                                                                      б. 5 кг                                                                                                                                                                              в. 2 кг                

                     З двома правильними відповідями (2 бали)

 

      5. Виберіть області , які є основними районами лісозаготівлі

 а. Київська обл..                                                                                                                                                                     б. Черкаська обл..                                                                                                                                                                   в. Закарпатська обл..                                                                                                                                                               г. Івано-франківська обл..    

 

 

       6. Виберіть продукцію лісохімії

 а. дріжджі                                                                                                                                                                          б. гума                                                                                                                                                                                                     в. оцет                                                                                                                                                                           г.фарби

7. Оберіть  головні чинники розміщення целюлозно-паперової промисловості

А. енергетичний

Б. водний

В. сировинний

Г. науковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література

 1. Заставний Ф. Д. Географія України: У 2 кн.: Навч. посібник. — Львів, Світ, 1994. — 472 с.
 2.  Лісопромисловий комплекс України - «Фондовий ринок», №16, 1999 с.23
 3. Медведев Ю. Дяченко Я. Проблеми розвитку лісопромислового комплексу: приорітети, структура, ефективність. // Економіка України 1999. №1
 4. Фурдичко О.І. Основні напрями розвитку лісогосподарського комплексу України/ О.І.Фурдичко // Вісник аграрної науки. - 2001. - № 10. - C. 68-71
 5. Основні досягнення лісового господарства України . Державне агентство лісових ресурсів України http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=121197&cat_id=81209 
 6.   Лісопромисловий комплекс України. Лісова промисловість . http://ua.textreferat.com/referat-9206-2.html

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
11 травня 2020
Переглядів
1180
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку