Лужні елементи Натрій та Калій.Оксиди , гідроксиди , солі Натрію і Калію , Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію , Калійні добрива .

Про матеріал

Тема: Лужні елементи Натрій та Калій.Оксиди , гідроксиди , солі Натрію і Калію , Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію , Калійні добрива .

Мета: Поглибити і розширити знання учнів про метали на прикладі лужних металів Натрію і Калію, вивчити зв'язок між властивостями оксидів, гідроксидів, солей Натрію і Калію, їх одержанням і застосуванням;

розвивати навички складання хімічних рівнянь на прикладі хімічних властивостей Натрію, Калію та їхніх сполук;

виховати спостережливість та самостійність учнів.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, колекція зразків сполук Натрію та Калію, хімічний посуд, дистильована вода, металічний натрій, розчин фенолфталеїну.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу

Базові поняття:Ряд активності металів, електронегативність, електроліз, пероксиди, гігроскопічність.

Перегляд файлу

хімія 10 кл                № уроку                        Дата

Тема: Лужні елементи Натрій та Калій.Оксиди , гідроксиди , солі Натрію і Калію , Застосування найважливіших сполук Натрію та Калію , Калійні добрива .

Мета: Поглибити і розширити знання учнів про метали на прикладі лужних металів Натрію і Калію, вивчити зв'язок між властивостями оксидів, гідроксидів, солей Натрію і Калію, їх одержанням і застосуванням;

            розвивати навички складання хімічних рівнянь на прикладі хімічних властивостей Натрію, Калію та їхніх сполук;

            виховати спостережливість та самостійність учнів.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, ряд активності металів, колекція зразків сполук Натрію та Калію, хімічний посуд, дистильована вода, металічний натрій, розчин фенолфталеїну.

Тип уроку:вивчення нового матеріалу

Базові поняття:  Ряд активності металів, електронегативність, електроліз, пероксиди, гігроскопічність.

 

ХІД УРОКУ

 

 І. Організаційний етап

Перевірка готовності учнів класу до уроку

 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.Робота біля дошки

Допишіть схеми реакцій : № 168 с.132

 

2.Хімічний калейдоскоп:

 • найтвердіший метал – Сr
 • метал з найвищою електропровідністю – Аg
 • найважчий метал -  Оs
 • найм'якший метал – Nа
 •  радіоактивний метал, що був відкритий першим - Ra
 •  найактивніший метал періодичної системи – Fr
 • найпластичніший метал  - Аи
 • найлегший метал – Li
 • найбільш легкоплавкий метал  - Нg
 • метал найяскравішого червоного кольору – Си
 • найчорніший метал –Fe
 • найбільш тугоплавкий метал -  W
 • найпоширеніший у природі метал – Аl

3.Вправа «Естафета».

 1. Згадайте, які метали ми називаємо лужними та чому вони мають таку назву.
 2. Де розташовані лужні метали в періодичній таблиці?
 3. Запишіть електронні схеми атомів Літію, Натрію, Калію.
 4. Що спільного в будові атомів цих хімічних елементів?
 5. Який ступінь окиснення цих елементів у сполуках?
 6. Як змінюється хімічна активність від літію до цезію?
 7. Чому ні лужні метали, ні їх оксиди й гідроксиди не зустрічаються в земній корі у вільному вигляді?

Учні записують в зошити загальну характеристику лужних елементів:

 • лужні елементи належать до головної підгрупи І групи;
 • мають 1s – валентний електрон ;
 • ступінь окиснення атомів у сполуках +1.
 • Хімічна активність висока і зростає в підгрупі від Li до Cs.
 • Лужні метали є мякими, легкоплавкими, їх твердість і температура плавлення зменшується від Li до Cs.

Бесіда:

● Охарактеризуйте  положення лужних металевих елементів за місцем у періодичній системі.

● Двоє учнів біля дошки записують будову атомів  Na і K.

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Натрій –назва походить від слова древніх єгиптян . яке означає сода або їдкий натр .

 

1807 року англійський хімік Гемфрі Деві електролізом твердого їдкого калію (KOH) виділив калій і назвав його потассієм. 1809 року Людвіг Вільгельм Гільберт запропонував назву «калій» (від араб. аль-калі  поташ).

 

Обговоримо разом:

З чим пов’язана значна хімічна активність Na і K?

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

 1. Положення в періодичній системі, будова атома.

 

 

Період

Група

Ar

N

Z

é

p

n

Схема будови атома

Натрій

І

1

23

11

+11

11

11

12

Калій

ІІ

1

39

19

+19

19

19

20

 1. Фізичні властивості.

 

        Na

     К

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Сірий

Сірий

                     На повітрі окиснюються

р

0.97 г/см3

0.86 г/см3

тпл , 0С

97.9 0С

63,5 0С

Ткип, 0С

 

 

 1. Поширення в природі.

Розглядаємо колекцію природних сполук.

Камяна сіль

NaCl

Глауберова сіль

Na2SO4 * 10H2O

Сильвініт

NaCl * KCl

Карналіт

KCl * MgCl2 * 6H2O

 

4.. Ознайомлення із зразками сполук Натрію і Калію

Кам’яна сіль

Глауберова сіль

Сильвініт

Карналіт

5. Способи добування Натрію і Калію

Електроліз розплавів

     

 

6. Хімічні властивості

Учні по ланцюжку записують рівняння реакцій.

а) З простими речовинами (лише Літій при взаємодії з киснем утворює оксид, Калій і Натрій - пероксиди)

2K+O2 + K2O2

2Na + Cl2 = 2NaCl

2Na + S = Na2S

2Na + H2 = 2NaH

2K + Br2 = 2KBr

б) Взаємодія з водою

       

Демонстрація.  Взаємодія натрію з водою

Через надзвичайну активність лужні метали зберігають у герметично закритій посудині під шаром гасу.

 Під час демонстрації учні спостерігають, як срібляста кулька натрію «бігає» по поверхні води і з-під неї виділяється водень, якщо воду забарвити фенолфталеїном, то з утворенням лугу розчин з безбарвного стає малиновий

 

7.Оксиди натрію і калію, їх властивості.

 

Формула

Na2О

К2О

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Білий

Білий

 

У воді розчиняються, реагуючи з нею.

За хімічними властивостями – основні оксиди.

Учні у ланцюжку записують рівняння реакцій у молекулярній  та йонній формах.

1)З водою:

Na2O + H2O =

K2O + H2O=

2)З кислотами:

Na2O + HCl=

K2O + H2SO4 =

3) З кислотними оксидами:

Na2O + CO2 =

K2O + SiO2 =

8.Основи NaOH, KOH, їх властивості

Формула

NaOH

KOH

Агрегатний стан

Твердий

Твердий

Колір

Білий

Білий

 

Дуже гігроскопічні.

За хімічними властивостями – типові основи.

Демонструємо дію фенолфталеїну на розчин натрій гідроксиду.

Учні записують на дошці рівняння реакцій у молекулярній та йонній формах.

 1. Дисоціація:

          NаOH =

          KOH =

2)З кислотними оксидами:

NaOH +CO2=

KOH + SO2=

3)З кислотами:

NaOH + HCl=

KOH + H2SO4=

4) Із солями:

NaOH + CuSO4=

KOH + CuSO4

9.Застосування

Натрій – винятково активний метал. Сполуки ж його дуже різноманітні і деякі з них дуже поширені. До їх числа належить знайома всім кухонна сіль – натрій хлорид.

 Сіль необхідна організму для забезпечення найважливіших фізіологічних процесів. Цим пояснюється природна потреба людини й тварин у солі. У крові сіль створює необхідні умови для існування червоних кров’яних тілець, у м’язах сприяє збереженню здатності до збудливості, у серці визначає його ритм, у шлунку утворює хлоридну кислоту, без якої неможливе переварювання та засвоєння їжі. Таке значення для організму кухонної солі. І не випадково значення солі знайшло своє відображення в численних народних прислів’ях, приказках і звичаях: «Хліб та сіль» – от одне з побажань, яким слов’яни віддавна вітають один одного під час прийому їжі, підкреслюючи рівноцінне з хлібом значення солі. Хліб і сіль стали символом гостинності й привітності. За рік людина з їжею вживає від 6 до 8 кг солі.

 Натрій знаходить застосування в авіамоторах для відведення тепла від клапанів. Як теплоносій металевий натрій використовується в деяких атомних реакторах. У виробництві штучного каучуку натрій відіграє роль чарівного прискорювача реакцій, що об’єднує молекули бутадієну в продукт, який за властивостями не поступається кращим сортам природного каучуку. Натрій застосовується в спеціальних газосвітних лампах. Натрієві лампи є потужними джерелами світла з високим коефіцієнтом корисної дії.

 Висока економічність натрієвих ламп дала можливість використовувати їх для освітлення автострад, вокзалів, пристаней тощо.

 Калій. Розповідь про цей елемент можна почати словами відомого німецького хіміка Юстуса Лібіха: «Віддайте грунту те, що ви в нього взяли або не чекайте від нього в майбутньому стільки, скільки він давав раніше».

 Ці слова пролунали понад 150 років тому, але вони не втратили актуальності й сьогодні, тому що для нормального розвитку всіх рослин у грунті необхідний ряд елементів. Одним з них є калій.

 Роль калію не вичерпується застосуванням його сполук як добрива. Сполуки Калію – необхідна складова частина клітин будь-якого організму й людини. Калій у сполуці з іншими елементами відповідає за роботу мязів, а головне - мяза серця.

 Калійний луг – необхідна речовина в хімічній, фармацевтичній та інших галузях промисловості.

 Калій дає не лише родючість, але й тепло земній кулі.

 Сполука Калію – бертолетова сіль - обовязкова складова частина святкового фейєрверка. Без солі Калію – хромніну – не можна уявити гарну шкіру для взуття.

 

 

 

V.Узагальнення та систематизація знань

Самостійна робота

 1. Скласти рівняння реакцій за схемою:

 1. Запропонуйте спосіб, за допомогою якого можна розпізнати натрій хлорид і калій хлорид

 

VI. Домашнє завдання

§20, №190 (початковий і середній рівень), №191 (достатній і високий рівень)

 

VII. Підсумок уроку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Розробки уроків
Додано
11 березня 2018
Переглядів
1392
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку