26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Мастер-клас "Інтегровані уроки"

Про матеріал
Інтеграція хімії в фізику, біологію та географію на прикладі теми вода в 7-му класі. Мастер-клас також вміщує прийом застосування дебатів, як засіб кращого сприйняття матеріалів.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Підготувала: Вчитель хімії спеціаліст Курахівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Котюжанська Анна Миколаївна “ Інтегровані уроки ”

Номер слайду 2

« Мислячий розум не відчуває себе щасливим, поки йому не вдається зв’язати воєдино розрізнені факти, що він спостерігає »  Дьордь де Хевеші, угорський учений, лауреат Нобелівської премії

Номер слайду 3

В умовах розповсюдження новітніх технологій усе більшого розвитку набуває інтегроване навчання, яке на практиці виявляється в інтегрованих уроках. Інтегрований урок (від лат. integer – повний, цілісний) - тип уроку, у якому органічно поєднуються відомості різних навчальних предметів навколо однієї теми, що сприяє інформаційному збагаченню, зниженню перевантаження учнів, також дає змогу з різних сторін пізнати певне явище, поняття, досягти цілісності знань.

Номер слайду 4

У процесі підготовки та проведення інтегрованого уроку необхідно враховувати специфіку кожного навчального предмета та його можливостей у розкритті загальних законів, теорій, ідей, які є інтегруючою основою кількох навчальних предметів. Оскільки інтегрований урок - це в основному урок систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок учнів, то його оптимальною структурою буде: повідомлення теми, цілей та завдань уроку; мотивація навчальної діяльності учнів; актуалізація та корекція опорних знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче перенесення знань і навичок учнів у нові ситуації; узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів.

Номер слайду 5

Технологія проведення інтегрованого уроку може бути різною. Це залежить від цілей, завдань і змісту уроку, способів діяльності, ситуацій, що виникають у процесі його проведення. Традиційно вона така: повідомлення теми, ознайомлення учнів з цілями та завданнями уроку, вступне слово основного вчителя чи учня (групи учнів), спілкування вчителів та учнів, коментарі, доповнення, опанування, рецензування, підведення підсумків уроку.

Номер слайду 6

Переваги інтегрованих уроків: Пізнавальна діяльність учнів, необхідність самоосвіти активізується вже на етапі підготовки до такого уроку (пошук теоретичних відомостей, їх доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування тощо). Роблять навчальний процес по-справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття світу та осмислення явищ навколишньої дійсності учнями. Класична структура організації таких уроків збагачується активними формами роботи – діловими іграми, створенням проблемних ситуацій тощо. Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні зв’язки між навчальними дисциплінами, вносять новизну в традиційну систему навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як єдиної системи знань.

Номер слайду 7

ВОДА — УНІКАЛЬНА РЕЧОВИНА. Мета: дати уявлення про воду як природній оксид про значення води в природі й житті людини, про заходи з охорони води від забруднення; сприяти розвитку навичок роботи у групах; виховувати комунікативні навички, сприяти вихованню любові до природи, інтересу до навчання; розвивати логічне мислення, формувати інформаційну компетентність; виховувати вміння толерантно ставитися до думки оточуючих.

Номер слайду 8

Формою роботи на уроці були обрані “дебати” Заздалегідь клас був поділений на 4 команди: “Біологи”, «Фізики», «Географи», «Хіміки» Кожна команда за рекомендаціями вчителів готувалася вдома, за обраною темою.

Номер слайду 9

Вчитель хімії: Вода предмет вивчення багатьох наук. В. І. Вернадський писав: « Вода стоїть окремо в історії нашої планети. Немає природного тіла, яке б могло зрівнятися з нею за впливом на перебіг основних, найграндіозніших процесів. Немає земної речовини – мінералу, гірської породи, живого тіла – яке її не містить». «В кружево будто одеты Деревья, кусты, провода, И кажется сказкою это,  А, в сущности – только вода… Безбрежная ширь океана И тихая заводь пруда, Струя водопада и брызги фонтана, И все это – только вода». А.А. Фет  

Номер слайду 10

Вчитель біології: Без води життя на нашій планеті не могла б існувати. Вода важлива для живих організмів з двох причин. По-перше, вона є необхідним компонентом живих клітин, і, по-друге, для багатьох організмів вона служить ще і середовищем проживання. 

Номер слайду 11

“Географи” Глобус – це модель нашої планети, яку назвали Земля, хоча ѕ її площі зайняті світовим океаном. А якщо відкинути площі пустель, непрохідні ліси, високі гірські вершини, площу Антарктиди, то лишається зовсім невелика площа, на якій може існувати людина. Земля – це невеличкий острів, занурений в океан. Блакитний колір на глобусі – це вода: річки, озера, ставки, моря, океани. Вода — найпоширеніша речовина на поверхні нашої планети. Водна оболонка Землі — гідросфера — складає 71 % земної поверхні. Якщо воду океанів розподілити рівномірним шаром по всій земній кулі, то Світовий океан був би загальною глибиною 4 км. У зв'язаному стані вода міститься й у земній корі — літосфері. ) Запаси води на Землі (у літосфері й гідросфері) становлять 2,7 млрд км3. В атмосфері у вигляді цари міститься 13 тис. км3 води. Вода входить до складу комет, великої кількості планет Сонячної системи, їх супутників, до складу мінералів, гірських порід.

Номер слайду 12

“Біологи” Людина не може прожити без води всього 3 дні. Втрата організмом великої кількості води призводить до його загибелі, тому що жоден процес у живих організмах не відбувається без участі води. З допомогою води відбувається всмоктування поживних речовин із ґрунту, пересування їх по судинах угору по рослині, для фотосинтезу; випаровування води листками оберігає їх від перегріву; деяким рослинам вона необхідна для запліднення, поширення плодів і насіння, для проростання насіння; вода — середовище існування для живих організмів. У водоймах узимку лід залишається на поверхні води й захищає її мешканців від низьких температур і промерзання. Живі істоти на 2/3 складаються з води. Багато води в соковитих плодах, м'якоті листків, коріннях рослин. Так, в огірках і кавунах до 90 % води, яблуках — до 85 %, картоплі — 80 %. В організмах ссавців — до 70 % води, риб — 80 %, медуз — 97 %. Вода в організмі людини відіграє дуже важливу роль. Людина вмирає, якщо втратить усього лише 12% вологи свого організму. Наша кров містить 83 % води, серце й мозок близько 80 %, і навіть у кістках міститься від 15 до 20% води. Відомо, що склад плазми крові дуже близький до складу води морів і океанів.

Номер слайду 13

“Хіміки” Вода складається з двох атомів Гідрогену і одного атому Оксигену. Мr = 18 Молекулярна і структурна формули води. Саме завдяки такій будові молекула води є універсальним розчинником Головна властивість води – це можливість розчиняти тверді, рідкі та газоподібні речовини. Доведено, що 60 елементів в розчиненому стані містяться у воді. Розрахунки показали, що в океанічній воді міститься 8млн. т золота, 164 млн. т срібла, 80 млн т йоду та інших солей. Молекули води сильно полярні, і завдяки цьому вони здатні утворювати між собою особливий тип хімічного зв'язку — водневий. Завдяки водневому зв'язку молекули води існують не поодиноко, а парами, трійками, квартетами

Номер слайду 14

“Фізики” Чиста (дистильована) вода — безбарвна рідина, без запаху й смаку. Це єдина речовина, що існує на Землі в трьох агрегатних станах. Температура кипіння — 100 °С. Температура кристалізації (плавлення) — 0°С. Максимальна густина за +4 °С прийнята за 1 г/мл, усі інші речовини порівнюються за густиною й масою з водою. Густина льоду менше, ніж у рідкої води, що є аномальною властивістю води. Чиста вода не проводить електричний струм. Вода має дуже велику теплоємність. Завдяки цій властивості води чудово пом'якшує клімат. Навесні й улітку вода повільно нагрівається, охолоджуючи повітря. Восени вона поступово вихолоняє, зігріваючи повітря. я.

Номер слайду 15

Журі обраховує глибину аргументації тези, чіткість, лаконічність висловлення думок і як результат віддає перевагу команді з найпереконливішими аргументами.

Номер слайду 16

Підсумки: Ви сьогодні добре попрацювали і одержите оцінки зразу з декількох предметів. Повторили ряд властивостей води, які ви раніше на уроках вже вивчали. Але, вода – унікальна речовина. Тому, це далеко ще не всі відомі її властивості. Людино, ти - совість природи. Вода – її тихе світання. Бережи її чисту воду Так, наче, крапля оця – остання.

Номер слайду 17

“ Змістовні , цілеспрямовані інтегровані уроки вносять у звичайний плин шкільного життя новизну, певною мірою знімають суворі кордони предметного викладання і допомагають дітям емоційно й системно сприймати деякі поняття, явища ” О.Я. Савченко

Номер слайду 18

Дякую за увагу!

ppt
Пов’язані теми
Хімія, Майстер-класи
Додано
27 січня 2019
Переглядів
663
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку