20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Матеріал для роботи з обдарованими дітьми " Індивідуальна освітня траєкторія"

Про матеріал
Практичний матеріал стане у нагоді вчителю біології при плануванні роботи з обдарованими дітьми
Перегляд файлу

Індивідуальна освітня траєкторія здібного учня з теми «Закономірності успадкування ознак »

Біологія 9 клас

Учня (Прізвище, ім ̓я учня)

Етапи проектування  індивідуальної освітньої траєкторії та її реалізація. 

 1. Діагностика.

Визначаю стартові можливості учня : виявляю його особисті  індивідуальні особливості, стиль його інтелектуальної діяльності, рівень навченості, предметної підготовки.

Обов’язково проводжу психологічне тестування учня, зустрічаюсь з батьками, проводжу бесіду із самим учнем.

2. Цільовий компонент

Мета для вчителя:

 • Створення умов для реалізації можливостей обдарованих учнів
 • Виховання всебічної обдарованої особистості
 • Розробка і упровадження прогресивних технологій навчання
 • Створення системи роботи з обдарованими дітьми

Для учнів:

 • Розширити знання про методи генетичних досліджень, форми мінливості, види мутацій та мутагенні фактори, причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю
 • Сприяти розвиткові творчих здібностей учня, формувати комунікативну компетенцію  через розвиток вміння відстоювати  власну  думку
 • Спонукати учня до ретельного аналізу причин   різних видів мінливості а також причин  спадкових  хвороб  і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю
 • Виховувати вміння  складати схеми схрещування,  розв ̓язувати  типові задачі з генетики, визначати можливі генотипи при даному фенотипі, оцінювати спадкові ознаки у родині, обгрунтовувати заходи захисту від впливу мутагенних факторів
 • Учень зможе: висловлювати судження щодо значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини, про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики у сучасній генетиці,  обгрунтувати судження  щодо впливу шкідливих звичок, як мутагенних чинників. Виявити власне ставлення до профілактики та терапії спадкових хвороб людини

 

Засвоїти основні поняття і закони теми:

 • Алель, ген, генотип, фенотип, гомозигота, гетерозигота, мутагенні фактори, тощо,
 • Характеризувати: закони Менделя; успадкування , зчеплене зі статтю; комбінативну, мутаційну, модифікаційну мінливість
 • Пояснює значення генотипу й умов середовища для формування фенотипу
 • Порівнює : гомо і гетерозиготу; спадковість і мінливість організму; модифікаційну і мутаційну мінливість.

 Поглиблено розглянути конкретні питання теми:

 • Класичні методи генетичних досліджень
 • Генотип та фенотип
 • Закони Менделя
 • Зчеплення генів і кросинговер
 • Генетика статі і успадкування, зчеплене зі статтю
 • Складання схем схрещування Форми мінливості
 • Види мутацій, причини та наслідки
 • Спадкові захворювання людини
 • Генетичне консультування. Молекулярна генетика

Підготувати доповідь за однією з проблем:

 • Форми мінливості.
 • Заходи захисту від впливу мутагенних факторів
 • Причини та наслідки мутацій
 • Чому живі організми можуть бути мутагенними факторами

Виконати самостійне дослідження:

 • Як фенотип організму може змінюватися  у процесі його  розвитку

Проявити і розкрити свої здібності:

 • Критично аналізувати  біологічні джерела
 • Використовувати набуті знання під час самостійної, практичної роботи з теми, у роботі в групах, під час участі в дискусіях
 • Вміння обстоювати власну точку зору, апелювати фактами,
 • Вміння оформляти результати своєї роботи(створення та поповнення свого портфоліо, створення презентацій, звітів)
 • Розвивати компетентності і компетенції:
 • Інформаційно-комунікативну,
 • Соціальну,
 •  Громадянську,
 • Самоосвіти та саморозвитку,
 • Загальнокультурну.

Визначити своє ставлення до:

 • Щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників, що впливають на здоров ̓я людини та її майбутнього потомства
 •  Щодо значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини
 • Про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики

3.    Змістовий компонент.

Учень знайомиться з інваріантною частиною програми, в якій вказано основні вимоги, обов’язкові для вивчення теми, питання. Разом із учнем визначаю, яким буде об’єм  самостійної роботи учня, його дослідницька діяльність, визначаємо ключові моменти, над якими слід попрацювати додатково..

При проектуванні індивідуальної освітньої тракторії    учень обирає в якості освітній об’єктів певну інформацію, ставить перед собою конкретні завдання, обирає разом із вчителем технології, прийоми роботи, якими має оволодіти, щоб досягти мети.

4.   Технологічний компонент.

 Застосування інноваційних технологій при вивченні даної теми:

 • Метод ПРЕС ,
 • Робота в мобільних трійках,
 • Коло ідей, мозковий штурм,
 • Розв’язання проблемних завдань,
 • Створення проектів,
 • Прогнозування.

5. Організаційно – педагогічний компонент

Включає в себе виконання практичних завдань:

 • Робота над понятійним апаратом та вивчення додаткової літератури з теми.
 • Формування вміння порівнювати : гомо і гетерозиготу ,спадковість і мінливість організму, модифікаційну  та мутаційну мінливість, визначення генотипу при даному фенотипі та навпаки; за результатами схрещування: який ген домінантний (рецесивний),
  • Формувати вміння розв ̓язувати задачі з генетики (Моно- і дигібридне схрещування, повне та неповне домінування, успадкування зчеплене зі статтю)
  • Виконання самостійного дослідження на тему:

«Як фенотип організму може змінюватися  у процесі його  розвитку»

 • Визначення своє ставлення :
 • Щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників, що впливають на здоров ̓я людини і її майбутнього потомства
 • Щодо значення знань про спадковість і мінливість у життєдіяльності людини
 • Про важливість генетичного консультування та молекулярних методів діагностики

 

6. Результативний компонент

 • Звіт про результати своєї роботи.
 • Оформлення матеріалів, створення презентації або написання звіту про свою діяльність.             

7.  Рефлексія

 • Чи задоволений результатом роботи?
 • Що вдалося зробити найкраще?
 • Які труднощі були в роботі?
 • Над чим ще необхідно працювати?
 • Чи задовольнила діяльність  освітні запити?

 

docx
Додав(-ла)
Палей Елена
До підручника
Біологія 9 клас (Задорожний К. М.)
Додано
17 червня
Переглядів
81
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку