4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Матеріал до олімпіади із зарубіжної літератури 11 клас

Про матеріал
Олімпіада із зарубіжної літератури (шкільний рівень). Матеріал складається із тестів та творчих завдань. Тестові завдання мають на меті перевірити знання учнів як за 11 клас, так і за попередні класи; перевірити загальний рівень освіченості.
Перегляд файлу

http://valky-liceum.at.ua/_si/0/35681301.png

Завдання

Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури

І етап (шкільний)

2019-2020 н.р.

  1. клас

1.Який із перелічених шедеврів літератури ХХ століття НЕ належить до жан-

рового різновиду антиутопії?

А) «Ми» Євгена Замятіна

Б) «О чудовий новий світ» Олдаса Хакслі

В) «Старий і море» Ернеста Хемінгуея

Г) «1984» Джорджа Оруелла

Д) «Сонячна машина» Володимира Винниченка

2. На яке місто «натякає» Максим Рильський у цих рядках:

...Старі будинки ажурóві

І кожен камінь — вічний слід

Давно минулої любові,

Умерлих літ, безсмертних літ.

Кав’ярні й башти, сни з явóю,

Рабле й Рембо, квітки й трава, —

І хтось усмішкою чудною

У невідоме зазива...

А) Марсель Б) Київ В) Лондон Г) Париж Д) Мадрид

3.Цей геніальний поет двічі відвідав Україну (зокрема — Київ, Харків, Полта-

ву). Зацікавившись українською минувшиною, він здійснив майстерний пере-

клад нашого «Слова о полку Ігоревім» німецькою мовою. Йдеться про

А) Генріха Гейне  Б) Фрідріха Шиллера  В) Райнера Марію Рільке

Г) Еріха Марію Ремарка

4.Культовий модерністський роман ірландського письменника Джеймса

Джойса «Улісс» названо на честь героя гомерівського епосу

А) Одіссея   Б) Ахілла  В) Гектора  Г) Менелая   Д) Пріама

5. Французький поет Поль Верлен є одним із основоположників і яскравим

представником

А) футуризму Б) реалізму В) символізму Г) імпресіонізму Д) експресіонізму

 

6.Біблійні притчі стали джерелом багатьох літературних

сюжетів. Одна з них має такий фінал: «…Відвалили камінь від

печери. Ісус звів очі до неба й промовив: «Отче, тобі подяку скла-

даю, що вислухав єси мене!... тож тільки з-за люду, який ото

стоїть навколо, сказав я: щоб вони увірили, що ти мене послав».

Гучним голосом Христос закликав: «Лазарю, вийди сюди!» І мерт-

вий вийшов із зв’язаними в полотно руками і ногами та обличчям,

хусткою обмотаним… Чутка про чудо стала поширюватися по

всій Юдеї…»

Хто з письменників використав цю притчу для розкриття ідеї свого

твору?

А) Микола Гоголь Б) Стендаль В) Панас Мирний

Г) Оноре де Бальзак  Д) Федір Достоєвський

7..Цьому ірландському дотепнику, «принцу парадоксів», належать

блискучі афоризми, наприклад, «Любов до самого себе – це початок

роману тривалістю на все життя», «В Англії з Америкою все

однакове, окрім, звісно, мови» або «Я не настільки молодий,

аби знати все». Ідеться про

А) Вальтера Скотта  Б) Даніеля Дефо  В) Роберта Льюїса Стівенсона

Г) Чарльза Діккенса  Д) Оскара Уайльда

8.Художній прийом «метаморфози», відомий у літературі ще від античних міфів і творчості Овідія, блискуче зреалізував у ХХ столітті письменник-модерніст

А) Альбер Камю  Б) Франц Кафка В) Генріх Белль  Г) Джеймс Джойс

Д) Марсель Пруст

9. Один із плеяди «проклятих поетів» попри свій надзвичайно короткий

творчий шлях відкрив нові обрії світової поезії. Безмежно талановитий, він

спробував віднайти «колористику» та значення звуків. Хто він?

А чорне, біле Е, червоне І, зелене

У, синє О, — про вас я нині б розповів:

А — чорний мух корсет, довкола смітників

Кружляння їх прудке, дзижчання тороплене;

Е — шатра в білій млі, списи льодовиків,

Ранкових випарів тремтіння незбагненне;

І — пурпур, крові струм, прекрасних уст шалене,

Сп’яніле каяття або нестримний гнів;

У — жмури на морях божественно-глибокі,

І спокій пасовищ, і зморщок мудрий спокій —

Печать присвячених алхімії ночей;

О — неземна Сурма, де скрито скрегіт гострий,

Мовчання Янголів, Світів безмовний простір,

Омега, блиск його фіалкових Очей.

Переклад Григорія Кочура

А) Шарль Бодлер  Б) Поль Верлен  В) Артюр Рембо  Г) Стефан Малларме  

Д) Вістен Гью Оден

10. З якого твору ці слова?

Шукай заслуги не в словах, Не шийся в полохливі блазні, Як розум є в твоїх речах, То будуть без окрас виразні, Бо для правдивих мудреців Не треба вишуканих слів. Всі ваші фрази дуті, беззмістовні, Цяцьковані, бундючно-пишномовні,- То вітер лиш, що десь між верховіть Сухим осіннім листям шарудить.

А)Шекспір «Гамлет» Б) Мольєр «Міщанин-шляхтич» В) Кальдерон «Життя-це сон» Г) Гете «Фауст»

11. Дайте визначення поняттю «поліфонія». Поясніть його на прикладі будь-якого художнього твору.

12.

13. Допишіть, за вашим розумінням, пропущені слова, фрази.

Фаустівський сюжет є невичерпним та нескінченним. Тому кожна епоха знаходить у ньому те, що співзвучне її прагненням. Християнські письменники розглядають легендарний сюжет із точки зору……., автори п’єс для німецьких мандрівних акторів ХVII – першої половини XVIII ст. виходять із його …….. характеру, штюрмери акцентують у Фаусті його……., просвітителі –……..спрямування діяльності, романтики, декаденти та модерністи вбачають у ньому героя……., представника буржуазної епохи, нарешті, письменники ХХ ст. сприймають Фауста символом свого століття, який допомагає пізнати глобальні ……буття.

Таким чином, фаустівський сюжет можна сприймати як своєрідне філософсько-етичне дзеркало, яке відображає основні тенденції розвитку думки в різні культурноісторичні епохи. Фаустівський архетип функціонує відповідно до своєрідного ритму розвитку людства. Фауст – це закономірність для кожної епохи. Полісемантизм фаустівської структури визначає її активне змістовне життя, допоки буде існувати людство.

Напишіть твір на тему: «Фауст – це закономірність для кожної епохи».

Перші 10 завдань по 1б = 10б         11 та 12 завдання по 10б = 20б

                                                 13завдання- 30 б

Ключ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В

Г

В

А

В

Д

Д

Б

В Рембо

Г

 

 

11.Поліфонія

Особлива організація художнього тексту, яка полягає в тому, що в межах одного літературного твору всі персонажі рівноправно з його автором у властивій їм мовленнєвій манері представляють свій погляд на навколишній світ, називається поліфонією (багатоголоссям) твору.Термін «поліфонія» (від грец. слівpoli i phonia — численний і звук, голос) був запозичений у дослідників музичної творчості й уведений у літературознавство видатним ученим Михайлом Бахтіним у його роботі «Проблеми творчості Достоєвського» (1929). Дослідник наголошував: «Множинність самостійних і незлитих між собою голосів і свідомостей, справжня поліфонія повноцінних голосів справді є основною особливістю романів Достоєвського. Достоєвський — творець поліфонічного роману. Він створив суттєво новий романний жанр. Саме тому його творчість не вкладається в жодні рамки, не підкоряється жодній із тих історико-літературних схем, які ми звикли накладати до явищ європейського роману». Головною особливістю поліфонічного роману є відсутність будь-якого домінування авторського погляду на світ. Автор у такому творі — це лише один з рівноправних учасників діалогу (або полілогу), який ведуть герої, що виказують своє «слово про світ», непідвладне остаточній авторській оцінці.

12. Худ. твори: К.Д. Граббе «Дон Жуан і Фауст»; Т.Манн «Доктор Фаустус»; Тургенєв «Фауст»;  О.Пушкін «Сцена із Фауста» ; поезії Лермонтова, Пастернака; фаустианське простежуємо у творах Гофмана «Еликсири сатани», Достоєвського «Брати Карамазови», Булгакова «Майстер і Маргарита».

Муз твори: Вагнер – увертюра «Фауст», Лист – кантата, Берліоз, Франсуа Луї Гуно- опери.

13. Фаустівський сюжет є невичерпним та нескінченним. Тому кожна епоха знаходить у ньому те, що співзвучне її прагненням. Християнські письменники розглядають легендарний сюжет із точки зору релігійних завдань, автори п’єс для німецьких мандрівних акторів ХVII – першої половини XVIII ст. виходять із його казкового та видовищно-розважального характеру, штюрмери акцентують у Фаусті його бунтарство, просвітителі – гуманістичне спрямування діяльності, романтики, декаденти та модерністи вбачають у ньому героя народної легенди, представника буржуазної епохи, нарешті, письменники ХХ ст. сприймають Фауста символом свого століття, який допомагає пізнати глобальні таємниці буття.

(Головне, щоб слова, що будуть вставляти учні, відповідали змісту та демонстрували їх знання епох, напрямків, ознак)

 

 

docx
Додано
16 жовтня 2019
Переглядів
1326
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку